intTypePromotion=1

Đề kiểm tra HK 2 môn Toán lớp 11 năm 2017-2018 - THPT Ngô Gia Tự - Mã đề 013

Chia sẻ: Hoa Ninh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
29
lượt xem
0
download

Đề kiểm tra HK 2 môn Toán lớp 11 năm 2017-2018 - THPT Ngô Gia Tự - Mã đề 013

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Với Đề kiểm tra HK 2 môn Toán lớp 11 năm 2017-2018 - THPT Ngô Gia Tự - Mã đề 013 dưới đây sẽ giúp các bạn học sinh ôn tập củng cố lại kiến thức và kỹ năng giải bài tập để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới đạt được kết quả mong muốn. Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra HK 2 môn Toán lớp 11 năm 2017-2018 - THPT Ngô Gia Tự - Mã đề 013

  1. SỞ GD&ĐT ĐẮK LẮK KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2 TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ NĂM HỌC 2017 ­ 2018 MÔN TOÁN – Khối lớp 11 Thời gian làm bài : 90 phút (Đề thi có 06 trang) (không kể thời gian phát đề)                                                                                                                                              Họ và tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ................... Mã đề 013 Câu 41. Tính  . A.  . B.  . C.  . D.  . Câu 42. Trong không gian, nếu hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với mặt phẳng thứ  ba   thì:  A. Trùng nhau. B. Không song song với nhau. C. Song song với nhau. D. Hoặc song song với nhau hoặc cắt nhau theo giao tuyến vuông góc với mặt phẳng thứ ba. Câu 43. Cho hàm số   có đồ thị như hình vẽ. Chọn khẳng định đúng. A.  . B.  . C.  . D.  . Câu 44. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, mặt bên SAC là tam giác đều  và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. M là trung điểm BC. Khoảng cách từ  điểm  M đến  mặt phẳng   bằng: A.  . B.  . C.  . D.  . Câu 45. Giới hạn của dãy số sau đây bằng bao nhiêu:  1/8 ­ Mã đề 013
  2. A.  B. 7 C. 0 D.  2/8 ­ Mã đề 013
  3. Câu 46. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O và  . Gọi I là trung  điểm của SC. Chọn khẳng định sai? A.  . B.  . C.  . D.  là mặt phẳng trung trực của đoạn BD. Câu 47. Hàm số y = 5sinx có đạo hàm là: A.  B. y/ = ­5 cosx  C. y/ = 5cosx  D. y/ = ­5 sinx  Câu 48. Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng a. Khi đó,  ? A.  B.  C.  D.  Câu 49. Cho hàm số  . Chọn khẳng định sai. A. Hàm số   liên tục trên  . B. Hàm số   liên tục trên  . C. Hàm số   liên tục trên  . D. Hàm số   liên tục trên  . Câu 50. Tính đạo hàm cấp hai của hàm số   ? A.  B.  C.  D.  Câu 51.  Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Gọi A’, B’, C’, D’ lần lượt là trung   điểm các cạnh SA, SB, SC, SD. Tìm mệnh đề đúng A. (A’B’C’)//(ABD) B. A’B’ //(SAD) C. A’C’//BD  D. A’C’//(SBD) Câu 52. Cho hàm số   có đồ thị (C). Gọi A là điểm thuộc đồ thị hàm số  có hoành độ bằng 1. Với giá trị nào của tham số m thì tiếp tuyến với đồ thị (C) tại A vuông góc  với đường thẳng ∆: x – 4y + 1 = 0? A. m = ­2  B. m = 2 C. m = 1 D. m = ­1 Câu 53. Giới hạn của dãy số sau đây bằng bao nhiêu:  A.  B. 3 C.  D. 0 Câu 54. Cho giới hạn  . Trong các giới hạn sau đây, tìm kết quả bằng giới hạn trên? 3/8 ­ Mã đề 013
  4. A.  B.  C.  D.  Câu 55. Hình vuông (H) có cạnh bằng 1, người ta nối trung điểm các cạnh liên tiếp ở hình (H)  để được một hình vuông màu đen như hình số (1), lại tiếp tục làm như thế đối với hình vuông  như hình số (2), (3), …, (n), …. Giả sử qui trình đó được diễn ra vô hạn, Tổng diện tích các hình  vuông màu đen (1), (2), (3), …, (n), …liên tiếp đó bằng: A.  B.  C. 2 D. 1 Câu 56. Cho biết   với  và   tối giản. Tính  . A.  . B.  . C.  . D.  . Câu 57. Hàm số   có đạo hàm là: A.  B.  C.  D.  Câu 58. Giới hạn của dãy số sau đây bằng bao nhiêu:  A. 0 B.  C. 1 D.  Câu 59. Đạo hàm của hàm số f(x) = (x2 + 1)4 tại điểm x = 0 là: A. ­1  B. 0 C. 1 D. 2  Câu 60. Tính  . A.  . B.  . C.  . D.  . Câu   61.  Cho   tứ   diện  ABCD.   Gọi  M  và  P  lần   lượt   là   trung   điểm   của  BC  và  AD.   Đặt  . Khẳng định nào sau đây đúng? A.  . B.  . C.  . D.  . Câu 62. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a,   và  . Khoảng  cách giữa hai đường thẳng SB và CD bằng: 4/8 ­ Mã đề 013
  5. A.  . B.  . C.  . D.  . Câu 63. Giới hạn của dãy số sau đây bằng bao nhiêu:  A.  B.  C. 2 D. 0 Câu 64. Số gia của hàm số   ứng với x và ∆x là: A. 2x ­ 4 B. (∆x + 2x ­ 4) C. ∆x(∆x + 2x) D. ∆x(∆x + 2x ­ 4) Câu 65. Tiếp tuyến của đường cong   tại điểm   là A.  . B.  . C.  . D.  . Câu 66. Cho biết   với  và   tối giản. Tính  . A.  . B.  . C.  . D.  . Câu 67. Đạo hàm của hàm số   tại điểm x0 = 0 bằng: A.  B. 2 C. 0 D. ­2 Câu 68. Cho hai hình bình hành ABCD và ABEF nằm trong hai mặt phẳng phân biệt. Kết quả  nào sau đây là đúng A. AB//(DCEF) B. (ABD)//(EFC) C. (AFD)//(BEC) D. EC//(ABF) Câu 69. Mặt phẳng   là mặt phẳng trung trực của AB. Chọn khẳng định đúng? A.  song song với AB. B.  vuông góc với AB. C.  đi qua trung điểm của AB. D.  đi qua trung điểm của AB và vuông góc với AB. Câu 70. Cho hình hộp chữ nhật ABCD. A’B’C’D’. Khi đó mặt phẳng (ADD’A’) song song với  mặt phẳng nào sau đây A. (ACC’A’) B. (BCC’B’) C. (ABB’A’) D. (A’B’CD) Câu 71. Cho hàm số   .Tính   ? A. 3 B. ­3 C. 2 D. 4 Câu 72. Đâu là phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số   tại điểm  ? A.  B.  C.  D.  5/8 ­ Mã đề 013
  6. Câu 73.  Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a,     và góc giữa  cạnh SB và mặt phẳng   bằng  . Độ dài cạnh SB bằng: A.  . B.  . C.  . D.  . 6/8 ­ Mã đề 013
  7. Câu 74. Cho hàm số :  . Nếu y’ 
  8. C. Hàm số   liên tục trên  . D. Hàm số   chỉ liên tục trên nửa khoảng  . Câu 84. Cho hàm số f(x) xác định trên R bởi f(x) = ­x2 + 2018x. Hàm số có đạo hàm f/(x) bằng: A. 2x ­ 2018  B. ­2x ­ 2018 C. 2x + 2018  D. ­2x +2018 Câu 85. Cho hình chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh đều bằng a. Góc giữa cạnh bên và mặt đáy  bằng: A.  . B.  . C.  . D.  . Câu 86. Cho hình chóp S.ABC có   đôi một vuông góc. Gọi H là hình chiếu vuông góc  của S lên mặt phẳng  . Đối với tam giác   ta có điểm H là: A. Tâm đường tròn nội tiếp. B. Trọng tâm. C. Tâm đường tròn ngoại tiếp. D. Trực tâm. Câu 87. Xét hai hàm số: (1) Hàm số   liên tục tại x = 0 (2) Hàm số   có đạo hàm tại x = 0 Trong hai mệnh đề trên A. Chỉ có (1) đúng B. Cả hai đều sai C. Cả hai đều đúng D. Chỉ có (2) đúng Câu 88. Tính  . A.  . B.  . C.  . D.  . Câu 89. Cho biết  . Tính  A.  . B.  . C.  . D.  . Câu 90.  Cho hình chóp S.ABCD có tất cả  các cạnh đều bằng nhau. Gọi  E, F lần lượt là trung  điểm của SB và SD, O là tâm mặt đáy. Khẳng định nào sau đây sai? A.  . B.  . C.  . D.  . ­­­­­­ HẾT ­­­­­­ 8/8 ­ Mã đề 013
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2