intTypePromotion=3

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 12 môn Vật lý (Mã đề 485) - Trường THPT Phân Ban

Chia sẻ: Mai Mai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
26
lượt xem
1
download

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 12 môn Vật lý (Mã đề 485) - Trường THPT Phân Ban

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm giúp các bạn học sinh đang chuẩn bị bước vào kì thi có thêm tài liệu ôn tập, TaiLieu.VN giới thiệu đến các bạn Đề kiểm tra học kì I lớp 12 môn Vật lý (Mã đề 485) - Trường THPT Phân Ban để ôn tập nắm vững kiến thức. Chúc các bạn đạt kết quả cao trong kì thi!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra học kì 1 lớp 12 môn Vật lý (Mã đề 485) - Trường THPT Phân Ban

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> BÌNH THUẬN<br /> ***<br /> ĐỀ CHÍNH THỨC<br /> ( Đề thi có 04 trang )<br /> <br /> KIỂM TRA HỌC KÌ I LỚP 12 THPT PHÂN BAN<br /> Năm học : 2010– 2011<br /> Môn : Vật Lý – Chương trình cơ bản<br /> Thời gian : 60 phút ( Không kể thời gian phát đề )<br /> Mã đề thi 485<br /> <br /> Họ, tên thí sinh :……………………………………………….<br /> Số báo danh :……………………………Lớp :……………….<br /> Câu 1: Mạch điện xoay chiều gồm một cuộn dây có điện trở R, độ tự cảm L nối tiếp với một tụ điện có điện dung C.<br /> Các điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch U = 120 (V), ở hai đầu cuộn dây U d = 120 (V), ở hai đầu tụ điện U C =<br /> 120 (V). Hệ số công suất của mạch có giá trị là bao nhiêu ?<br /> A.<br /> <br /> 3<br /> .<br /> 3<br /> <br /> B.<br /> <br /> 1<br /> .<br /> 2<br /> <br /> C.<br /> <br /> 2<br /> .<br /> 2<br /> <br /> D.<br /> <br /> 3<br /> .<br /> 2<br /> <br /> Câu 2: Một con lắc đơn dao động với biên độ góc nhỏ. Chu kỳ của con lắc không thay đổi khi :<br /> A. thay đổi nhiệt độ môi trường.<br /> B. thay đổi gia tốc trọng trường.<br /> C. thay đổi chiều dài của con lắc.<br /> D. thay đổi khối lượng của con lắc.<br /> Câu 3: Cho mạch điện xoay chiều tạo bởi các phần tử mắc nối tiếp như hình vẽ :<br /> <br /> R = 40 (  ); cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C.<br /> Điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch : u = 80cos  t (V)<br /> Cho biết U AD = 50 (V) ; U DB = 70 (V).<br /> Biểu thức của dòng điện tức thời trong mạch là :<br /> <br /> <br /> <br /> 2 cos  t   (A).<br /> 4<br /> <br /> <br /> <br /> C. i = cos  t   (A).<br /> 4<br /> <br /> <br /> <br />  (A).<br /> 4<br /> <br /> <br /> 2 cos  t   (A).<br /> 4<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> B. i = cos   t <br /> <br /> A. i =<br /> <br /> D. i =<br /> <br /> Câu 4: Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số : x 1 = 3cos5 t (cm,s) và x 2 = 3 3 cos(5 t <br /> <br /> <br /> )<br /> 2<br /> <br /> (cm,s). Phương trình dao động tổng hợp :<br /> <br /> <br /> ) (cm,s).<br /> 6<br /> <br /> C. x = 8,2cos(5 t  ) (cm,s).<br /> 3<br /> <br /> <br /> ) (cm,s).<br /> 3<br /> <br /> D. x = 6cos(5 t +<br /> ) (cm,s).<br /> 6<br /> <br /> A. x = 8,2cos(5 t +<br /> <br /> B. x = 6cos(5 t <br /> <br /> Câu 5: Một con lắc đơn gồm một vật nhỏ, khối lượng m, treo ở đầu của một sợi dây không dãn, khối lượng không<br /> 2<br /> đáng kể, dài  = 1 (m), dao động điều hòa ở nơi có gia tốc trọng trường g = 9,86 (m/s ), lấy  2  9,86 . Con lắc<br /> trên có chu kỳ dao động bằng :<br /> A. 0,5 (s).<br /> <br /> B. 2 (s).<br /> <br /> C.<br /> <br /> 1<br /> (s).<br /> 2 2<br /> <br /> D. 2  2 (s).<br /> <br /> Câu 6: Những âm có tác dụng làm cho màng nhĩ trong tai ta dao động, gây ra cảm giác âm gọi là âm nghe được. Vậy<br /> âm nghe được có tần số nằm trong khoảng nào dưới đây ?<br /> A. lớn hơn 2.10 4 (Hz).<br /> B. từ 16.10 4 (Hz) đến 20.10 4 (Hz).<br /> C. nhỏ hơn 16 (Hz).<br /> D. từ 16 (Hz) đến 2.10 4 (Hz).<br /> Câu 7: Số bụng sóng trên một sợi dây đàn hồi dài 90 (cm), hai đầu dây gắn cố định, tốc độ truyền sóng trên dây v =<br /> 40 (m/s), được kích thích cho dao động với tần số f = 200 (Hz) là :<br /> A. 9 bụng.<br /> B. 6 bụng.<br /> C. 10 bụng.<br /> D. 8 bụng.<br /> Câu 8: Một mạch điện xoay chiều gồm điện trở R mắc nối tiếp với một tụ điện có điện dung C. Tổng trở Z của đoạn<br /> mạch trên được xác định bằng công thức nào dưới đây ?<br /> A. Z =<br /> <br /> R  ZC .<br /> <br /> B. Z =<br /> <br /> R 2  Z C2 .<br /> <br /> C. Z =<br /> <br /> R 2  Z C2 .<br /> <br /> D. Z =<br /> <br /> R  ZC .<br /> Trang 1/4 - Mã đề thi 485<br /> <br /> Câu 9: Gọi M là một điểm trong vùng giao thoa. M lần lượt cách S 1 , S 2 những khoảng d 1 = S 1 M và d 2 = S 2 M.<br /> Chọn gốc thời gian sao cho phương trình dao động của hai nguồn là u S1 = u S 2 = Acos  t. Tại điểm M dao động có<br /> biên độ cực tiểu khi :<br /> A. d 2 + d 1 = k  ; ( k = 0,  1,  2, . . . ).<br /> <br /> 1<br />   ; ( k = 0,  1,  2, . . . ).<br /> 2<br /> - d 1 = k  ; ( k = 0,  1,  2, . . . ).<br /> 1<br /> <br /> + d 1 =  k    ; ( k = 0,  1,  2, . . . ).<br /> 2<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> B. d 2 - d 1 =  k <br /> C. d 2<br /> D. d 2<br /> <br /> Câu 10: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = Acos( t   ). Biểu thức xác định vận tốc và gia tốc của<br /> vật có dạng :<br /> A. v = A  sin( t   ) ; a = A  2 cos( t   ).<br /> B. v = - A  sin( t   ) ; a = - A  2 cos( t   ).<br /> C. v = - A  sin( t   ) ; a = A  2 cos( t   ).<br /> D. v = A  sin( t   ) ; a = - A  2 cos( t   ).<br /> Câu 11: Tần số góc  và chu kì T của con lắc đơn dao động điều hòa được xác định bằng công thức ?<br /> <br /> <br /> .<br /> g<br /> <br /> B.<br /> <br /> <br /> <br /> =<br /> <br /> g<br /> <br /> ; T = 2<br /> .<br /> <br /> g<br /> <br /> g<br /> g<br /> ; T = 2<br /> .<br /> <br /> <br /> <br /> D.<br /> <br /> <br /> <br /> =<br /> <br /> <br /> <br /> ; T = 2<br /> .<br /> g<br /> g<br /> <br /> A.<br /> <br /> <br /> <br /> = 2<br /> <br /> C.<br /> <br /> <br /> <br /> =<br /> <br /> g<br /> ;T =<br /> <br /> <br /> Câu 12: Một chất điểm dao động điều hòa có quỹ đạo là một đoạn thẳng dài 10 (cm). Biên độ dao động của chất điểm<br /> là bao nhiêu ?<br /> A. 7,5 (cm).<br /> B. 2,5 (cm).<br /> C. 10 (cm).<br /> D. 5 (cm).<br /> Câu 13: Các số liệu ghi trên các thiết bị điện ( ví dụ : 220 V – 5 A ) là giá trị :<br /> A. trung bình.<br /> B. tức thời.<br /> C. cực đại.<br /> D. hiệu dụng.<br /> Câu 14: Người ta tạo sóng dừng trên một sợi dây căng giữa hai điểm cố định cách nhau 75 (cm). Biết hai tần số gần<br /> nhau nhất cùng tạo ra sóng dừng trên dây là 150 (Hz) và 200 (Hz). Tần số nhỏ nhất tạo ra sóng dừng trên dây đó là :<br /> A. 50 (Hz).<br /> B. 75 (Hz).<br /> C. 25 (Hz).<br /> D. 100 (Hz).<br /> Câu 15: Pha ban đầu của dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số<br /> x 1 = A 1 cos(  t + 1 ) và x 2 = A 2 cos(  t +  2 ) được xác định bằng công thức :<br /> <br /> A1 . sin 1  A2 . cos  2<br /> .<br /> A1 . cos 1  A2 . sin  2<br /> A . cos 1  A2 . sin  2<br /> C. tan  = 1<br /> .<br /> A1 .sin 1  A2 . cos  2<br /> A. tan  =<br /> <br /> Câu 16: Siêu âm là những âm có :<br /> A. cường độ lớn.<br /> C. tần số từ 16 (Hz) đến 2.10 4 (Hz).<br /> <br /> A1. sin 1  A2 . sin  2<br /> .<br /> A1. cos 1  A2 . cos  2<br /> A . cos 1  A2 . cos 2<br /> D. tan  = 1<br /> .<br /> A1 .sin 1  A2 .sin  2<br /> B. tan  =<br /> <br /> B. tần số nhỏ hơn 16 (Hz).<br /> D. tần số lớn hơn 2.10 4 (Hz).<br /> <br /> Câu 17: Hai điểm S 1 , S 2 trên mặt một chất lỏng, cách nhau 18 (cm), dao động cùng pha với biên độ A và tần số f =<br /> 20 (Hz). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là v = 1,2 (m/s). Hỏi giữa S 1 , S 2 có bao nhiêu vân giao thoa cực đại ?<br /> ( không kể hai nguồn S 1 , S 2 )<br /> A. 6 vân.<br /> B. 4 vân.<br /> <br /> C. 5 vân.<br /> <br /> D. 7 vân.<br /> <br /> Câu 18: Bước sóng  là quãng đường mà sóng truyền được trong :<br /> A.<br /> <br /> 3<br /> chu kỳ.<br /> 4<br /> <br /> B. 1 chu kỳ.<br /> <br /> C.<br /> <br /> 1<br /> chu kỳ.<br /> 4<br /> <br /> D.<br /> <br /> 1<br /> chu kỳ.<br /> 2<br /> <br /> Câu 19: Gọi M là một điểm trong vùng giao thoa. M lần lượt cách S 1 , S 2 những khoảng d 1 = S 1 M và d 2 = S 2 M.<br /> Chọn gốc thời gian sao cho phương trình dao động của hai nguồn là u S1 = u S 2 = Acos  t. Tại điểm M dao động có<br /> biên độ cực đại khi :<br /> Trang 2/4 - Mã đề thi 485<br /> <br /> A. d 2 - d 1 = k  ; ( k = 0,  1,  2, . . . ).<br /> <br /> 1<br /> <br />   ; ( k = 0,  1,  2, . . . ).<br /> 2<br /> <br /> 1<br /> <br /> + d 1 =  k    ; ( k = 0,  1,  2, . . . ).<br /> 2<br /> <br /> + d 1 = k  ; ( k = 0,  1,  2, . . . ).<br /> <br /> B. d 2 - d 1 =  k <br /> C. d 2<br /> D. d 2<br /> <br /> Câu 20: Độ to của âm là một đặc trưng sinh lí tương ứng với đặc trưng vật lý nào dưới đây của âm ?<br /> A. mức cường độ.<br /> B. cường độ.<br /> C. tần số.<br /> D. đồ thị dao động.<br /> Câu 21: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng m = 500 (g) gắn vào đầu của một lò xo có độ cứng k = 50<br /> (N/m) và có khối lượng không đáng kể. Con lắc trên dao động điều hòa với biên độ A = 6 (cm). Hỏi tốc độ của con lắc<br /> khi qua vị trí cân bằng là bao nhiêu ?<br /> A. 1,9 (cm/s).<br /> B. 18,9 (cm/s).<br /> C. 60 (cm/s).<br /> D. 0,6 (cm/s).<br /> Câu 22: Công thức nào dưới đây thể hiện mối liên hệ giữa tốc độ sóng v, bước sóng  , chu kỳ T và tần số f của sóng<br /> ?<br /> A.  = v.T =<br /> <br /> v<br /> .<br /> f<br /> <br /> B.<br /> <br /> <br /> f<br /> =<br /> .<br /> v<br /> T<br /> <br /> <br /> .<br /> f<br /> <br /> C. v =  .T =<br /> <br /> D.  = v.f =<br /> <br /> v<br /> .<br /> T<br /> <br /> Câu 23: Một chất điểm bắt đầu dao động điều hòa từ vị trí biên, với chu kỳ T. Sau khoảng thời gian  t tính từ lúc bắt<br /> đầu dao động vật đi được một quãng đường s = 3 A ( với A là biên độ dao động của chất điểm ). Chọn kết quả đúng ?<br /> A.  t =<br /> <br /> 1<br /> T.<br /> 2<br /> <br /> B.  t =<br /> <br /> 1<br /> T.<br /> 4<br /> <br /> C.  t = T.<br /> <br /> D.  t =<br /> <br /> 3<br /> T.<br /> 4<br /> <br /> Câu 24: Cho mạch điện xoay chiều tạo bởi các phần tử mắc nối tiếp như hình vẽ :<br /> <br /> Điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch u = 100 2 cos  t (V).<br /> Cho R = 20 (  ); U AD = 100 2 (V) ; U DB = 100 (V).<br /> Dung kháng Z C và cảm kháng Z L có giá trị :<br /> A. Z C = Z L = 20 (  ).<br /> <br /> B. Z C =<br /> <br /> C. Z C = 2Z L = 20 (  ).<br /> <br /> D. Z C =<br /> <br /> 2<br /> Z L = 20 (  ).<br /> 2<br /> 2 Z L = 20 (  ).<br /> <br /> Câu 25: Một con lắc đơn gồm một vật nhỏ, khối lượng m, treo ở đầu của một sợi dây không dãn, khối lượng không<br /> đáng kể, dài  , dao động điều hòa ở nơi có gia tốc trọng trường g. Nếu tăng khối lượng vật nhỏ lên gấp<br /> chu kỳ dao động sẽ :<br /> A. giảm<br /> <br /> 2 lần.<br /> <br /> B. tăng <br /> <br /> 2 lần.<br /> <br /> C. không thay đổi.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Câu 26: Phương trình dao động điều hòa của một chất điểm x = Acos  t <br /> <br /> D. tăng<br /> <br /> 2 lần thì<br /> <br /> <br /> lần.<br /> 2<br /> <br /> <br />  . Hỏi gốc thời gian được chọn lúc<br /> 2<br /> <br /> nào ?<br /> A. lúc chất điểm qua vị trí cân bằng theo chiều âm.<br /> B. lúc chất điểm qua vị trí cân bằng theo chiều dương.<br /> C. lúc chất điểm ở vị trí biên x = + A.<br /> D. lúc chất điểm ở vị trí biên x = - A.<br /> Câu 27: Trong đoạn mạch RLC nối tiếp đang xảy ra cộng hưởng. Tăng dần tần số dòng điện và giữ nguyên các thông<br /> số khác của mạch, kết luận nào sau đây không đúng ?<br /> A. điện áp hiệu dụng trên điện trở giảm.<br /> B. cường độ hiệu dụng của dòng điện giảm.<br /> C. điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện tăng.<br /> D. hệ số công suất của đoạn mạch giảm.<br /> Câu 28: Một chất điểm dao động điều hòa. Kết luận nào dưới đây là đúng khi chất điểm qua vị trí cân bằng ?<br /> A. gia tốc bằng không, vận tốc có độ lớn cực đại.<br /> B. gia tốc có độ lớn cực đại, vận tốc có độ lớn cực đại.<br /> C. gia tốc bằng không, vận tốc có độ lớn bằng không.<br /> D. gia tốc có độ lớn cực đại, vận tốc có độ lớn bằng không.<br /> Trang 3/4 - Mã đề thi 485<br /> <br /> Câu 29: Một con lắc dao động tắt dần. Cứ sau mỗi chu kì biên độ giảm 10%. Phần năng lượng của con lắc bị mất đi<br /> trong một dao động toàn phần là :<br /> A. 19%.<br /> B. 20%.<br /> C. 10%.<br /> D. 81%.<br /> Câu 30: Tần số góc  và chu kì T của con lắc lò xo dao động điều hòa được xác định bằng công thức ?<br /> A.<br /> <br /> <br /> <br /> =<br /> <br /> m<br /> m<br /> ; T = 2<br /> .<br /> k<br /> k<br /> <br /> B.<br /> <br /> <br /> <br /> =<br /> <br /> k<br /> k<br /> ; T = 2<br /> .<br /> m<br /> m<br /> <br /> C.<br /> <br /> <br /> <br /> =<br /> <br /> k<br /> m<br /> ; T = 2<br /> .<br /> m<br /> k<br /> <br /> D.<br /> <br /> <br /> <br /> = 2<br /> <br /> k<br /> ;T =<br /> m<br /> <br /> m<br /> .<br /> k<br /> <br /> Câu 31: Một vật dao động điều hòa với biên độ A = 12 (cm) và chu kì T = 2 (s). Tại thời điểm t = 0 vật có li độ<br /> cực đại dương ( x = + A ). Phương trình dao động của vật là :<br /> <br /> <br /> <br />  (cm, s).<br /> 2<br /> <br /> <br /> <br /> D. x = 12cos  t   (cm, s).<br /> 2<br /> <br /> <br /> A. x = 12cos( t +  ) (cm, s).<br /> <br /> B. x = 12cos  t <br /> <br /> C. x = 12cos t (cm, s).<br /> <br /> Câu 32: Xét hệ sóng dừng trên một sợi dây. Khoảng cách giữa hai nút liên tiếp hoặc hai bụng liên tiếp tính theo bước<br /> sóng  bằng :<br /> A.<br /> <br /> <br /> .<br /> 2<br /> <br /> B. 2  .<br /> <br /> C.  .<br /> <br /> D.<br /> <br /> <br /> .<br /> 4<br /> <br /> Câu 33: Một sóng có tần số 100 (Hz) truyền trong một môi trường với tốc độ 50 (m/s), thì bước sóng của nó là bao<br /> nhiêu ?<br /> A. 200 (cm).<br /> B. 0,5 (cm).<br /> C. 50 (cm).<br /> D. 20 (cm).<br /> Câu 34: Độ cao của âm là một đặc trưng sinh lí tương ứng với đặc trưng vật lý nào dưới đây của âm ?<br /> A. đồ thị dao động.<br /> B. mức cường độ.<br /> C. cường độ.<br /> D. tần số.<br /> Câu 35: Một dây đàn hồi AB dài 60 (cm) có đầu B cố định, đầu A mắc vào một nhánh âm thoa. Khi âm thoa rung tần<br /> số f = 50 (Hz) thì trên dây có sóng dừng với 3 bụng sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây có giá trị nào sau đây ?<br /> A. v = 25 (m/s).<br /> B. v = 20 (m/s).<br /> C. v = 28 (m/s).<br /> D. v = 15 (m/s).<br /> Câu 36: Gọi d là khoảng cách giữa hai điểm A, B nằm trên cùng một phương truyền sóng phát ra từ một nguồn. Độ<br /> lệch pha  giữa A và B được xác định bằng công thức:<br /> A.  =<br /> <br /> 2 .<br /> .<br /> d<br /> <br /> B.  =<br /> <br /> 2 .d<br /> .<br /> <br /> <br /> C.  =<br /> <br />  .<br /> .<br /> d<br /> <br /> D.  =<br /> <br />  .d<br /> .<br /> <br /> <br /> Câu 37: Một con lắc lò xo có độ cứng k = 40 (N/m) dao động điều hòa trên quỹ đạo AB = 4 (cm). Động năng con lắc<br /> trên có giá trị bằng bao nhiêu khi vật m của con lắc đang qua vị trí có li độ x = 1 (cm) ?<br /> A. 8.10 3 ( J ).<br /> B. 2.10 3 ( J ).<br /> C. 6.10 3 ( J ).<br /> D. 10.10 3 ( J ).<br /> Câu 38: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ A = 8 (cm). Khi động năng của con lắc có giá trị bằng thế<br /> năng thì vật có khối lượng m của con lắc có li độ x bằng :<br /> A.  2 2 (cm).<br /> <br /> B. <br /> <br /> 2 (cm).<br /> <br /> C.  4 (cm).<br /> <br /> D.  4 2 (cm).<br /> <br /> Câu 39: Phương trình của một sóng hình sin truyền theo trục x có dạng : ( trong đó u M là li độ tại điểm M có tọa độ x<br /> vào thời điểm t )<br /> <br /> <br /> <br /> 2x <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 2x <br /> .<br />  <br /> <br /> A. u M = Acos  2ft <br /> .<br /> f <br /> <br /> C. u M = Acos  2ft <br /> <br /> 2x <br /> <br /> .<br /> T <br /> <br /> 2x <br /> <br /> = Acos  2ft <br /> .<br /> v <br /> <br /> <br /> B. u M = Acos  2ft <br /> D. u M<br /> <br /> Câu 40: Với dòng điện xoay chiều, điện áp hiệu dụng U liên hệ với điện áp cực đại U 0 theo công thức nào dưới đây ?<br /> A. U =<br /> <br /> U0<br /> .<br /> 3<br /> <br /> B. U =<br /> <br /> U0<br /> .<br /> 2<br /> <br /> C. U =<br /> <br /> 2<br /> U0 .<br /> 2<br /> <br /> D. U =<br /> <br /> U0<br /> <br /> .<br /> <br /> 3<br /> <br /> …………………….Hết…………………….<br /> <br /> Trang 4/4 - Mã đề thi 485<br /> <br /> SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> BÌNH THUẬN<br /> ***<br /> ĐỀ CHÍNH THỨC<br /> ( Đề thi có 04 trang )<br /> <br /> KIỂM TRA HỌC KÌ I LỚP 12 THPT PHÂN BAN<br /> Năm học : 2010– 2011<br /> Môn : Vật Lý – Chương trình nâng cao<br /> Thời gian : 60 phút ( Không kể thời gian phát đề )<br /> Mã đề thi 486<br /> <br /> Họ, tên thí sinh :……………………………………………….<br /> Số báo danh :……………………………Lớp :……………….<br /> Câu 1: Kết luận nào dưới đây là đúng ?<br /> Các giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều :<br /> A. được xây dựng dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện.<br /> B. bằng giá trị cực đại chia cho 2.<br /> C. bằng giá trị trung bình chia cho 2 .<br /> D. chỉ được đo bằng các ampe kế xoay chiều.<br /> Câu 2: Một chất điểm dao động điều hòa. Kết luận nào dưới đây là đúng khi chất điểm qua vị trí cân bằng ?<br /> A. gia tốc có độ lớn cực đại, vận tốc có độ lớn bằng không.<br /> B. gia tốc có độ lớn cực đại, vận tốc có độ lớn cực đại.<br /> C. gia tốc bằng không, vận tốc có độ lớn cực đại.<br /> D. gia tốc bằng không, vận tốc có độ lớn bằng không.<br /> Câu 3: Cho mạch điện xoay chiều tạo bởi các phần tử mắc nối tiếp như hình vẽ :<br /> <br /> Điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch u = 100 2 cos  t (V).<br /> Cho R = 20 (  ); U AD = 100 2 (V) ; U DB = 100 (V).<br /> Dung kháng Z C và cảm kháng Z L có giá trị :<br /> A. Z C = 2Z L = 20 (  ).<br /> C. Z C =<br /> <br /> 2 Z L = 20 (  ).<br /> <br /> B. Z C = Z L = 20 (  ).<br /> D. Z C =<br /> <br /> 2<br /> Z L = 20 (  ).<br /> 2<br /> <br /> Câu 4: Một vật dao động điều hòa với biên độ A = 12 (cm) và chu kì T = 2 (s). Tại thời điểm t = 0 vật có li độ cực<br /> đại dương ( x = + A ). Phương trình dao động của vật là :<br /> A. x = 12cos t (cm, s).<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> C. x = 12cos  t <br /> <br /> <br />  (cm, s).<br /> 2<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> B. x = 12cos  t <br /> <br /> <br />  (cm, s).<br /> 2<br /> <br /> D. x = 12cos( t +  ) (cm, s).<br /> <br /> Câu 5: Người ta tạo sóng dừng trên một sợi dây căng giữa hai điểm cố định cách nhau 75 (cm). Biết hai tần số gần nhau<br /> nhất cùng tạo ra sóng dừng trên dây là 150 (Hz) và 200 (Hz). Tần số nhỏ nhất tạo ra sóng dừng trên dây đó là :<br /> A. 25 (Hz).<br /> B. 75 (Hz).<br /> C. 100 (Hz).<br /> D. 50 (Hz).<br /> Câu 6: Siêu âm là những âm có :<br /> A. tần số lớn hơn 2.10 4 (Hz).<br /> B. cường độ lớn.<br /> C. tần số nhỏ hơn 16 (Hz).<br /> D. tần số từ 16 (Hz) đến 2.10 4 (Hz).<br /> Câu 7: Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số : x 1 = 3cos5 t (cm,s) và x 2 = 3 3 cos(5 t <br /> <br /> <br /> )<br /> 2<br /> <br /> (cm,s). Phương trình dao động tổng hợp :<br /> A. x = 8,2cos(5 t +<br /> C. x = 6cos(5 t <br /> <br /> <br /> ) (cm,s).<br /> 6<br /> <br /> <br /> ) (cm,s).<br /> 3<br /> <br /> <br /> ) (cm,s).<br /> 6<br /> <br /> D. x = 8,2cos(5 t  ) (cm,s).<br /> 3<br /> B. x = 6cos(5 t +<br /> <br /> Trang 1/4 - Mã đề thi 486<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản