intTypePromotion=1

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2013-2014 - Sở GD&ĐT Bình giang

Chia sẻ: Trần Thị Hằng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
362
lượt xem
92
download

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2013-2014 - Sở GD&ĐT Bình giang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việc giải trực tiếp trên "Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2013-2014 - Sở GD&ĐT Bình giang" giúp các em rèn luyện kỹ năng giải đề và nâng cao kiến thức môn Toán. Vận dụng kiến thức mà các em học được để giải đề thi nhé!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2013-2014 - Sở GD&ĐT Bình giang

  1. PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013 - 2014 MÔN: TOÁN - LỚP 6 ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 90 phút (Đề bài gồm 01 trang) Câu 1 (3.0 điêm). Thực hiên cac phep tinh: ̉ ̣ ́ ́ ́ 1) 13( 175 − 75 : 5 ) 2) 65 :63 + 2.7 2 3) 5 +  21 + ( −125 )    Câu 2 (2.0 điêm). Tim số tự nhiên x, biêt: ̉ ̀ ́ 1) x − 25 = 17 2) 45 − 3 ( x + 2 ) = 2 .3 3 ̉ Câu 3 (2.0 điêm). 1) Tim ƯCLN rôi tim cac ước chung cua 75 và 90. ̀ ̀ ̀ ́ ̉ 2) Số học sinh cua môt trường nằm trong khoảng từ 200 đên 300 hoc sinh. ̉ ̣ ́ ̣ Biêt răng khi toan trường xêp hang tâp thể duc thì xêp hang 10, hang 15, hang 18 ́ ̀ ̀ ́ ̀ ̣ ̣ ́ ̀ ̀ ̀ đêu dư 8 hoc sinh. Tinh số hoc sinh trường đo. ̀ ̣ ́ ̣ ́ ̉ Câu 4 (2.0 điêm). Trên tia Ox, vẽ ba đoan thăng OA, OB, OC sao cho OA = 3cm; OB = 5cm; OC = 7cm. ̣ ̉ 1) Tinh độ dài đoạn thẳng AB. ́ 2) Chứng tỏ răng điểm B là trung điêm đoan thẳng AC. ̀ ̉ ̣ Câu 5 (1.0 điểm). Cho: A = 2 + 22 + 23 + ..... + 2 2013 và B = 22014 So sanh A và B. ́ __________________Hết__________________ Họ tên thí sinh:……………………………………Số báo danh:…………………... Chữ kí giám thị 1: …………………… Chữ kí giám thị 2:…………………………
  2. PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG HƯỚNG DẪN, BIỂU ĐIỂM CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013 - 2014 ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN: TOÁN - LỚP 6 (Hướng dẫn chấm gồm 02 trang) Baì Nội dung – Đáp án Điểm Câu: 1 1) 13.( 175 − 75 : 5 ) =13.(175-15) 0,5 (3điêm)̉ = 13.160 = 2080 0,5 2) 65 :63 + 2.7 2 = 62 + 2.7 2 0,25 = 36 + 2.49 0,25 =36+98=134 0,5 3) 5 +  21 + ( −125 )  = 5+(-104)   0,5 = - 99 0,5 Câu:2 1) x − 25 = 17 0,5 ̉ (2điêm) x = 17 + 25 x = 42 0,5 2) 45 − 3.( x + 2 ) = 2 .3 3 45 − 3.( x + 2 ) = 8.3 0,25 45 − 3.( x + 2 ) = 24 3.( x + 2 ) = 45 − 24 0,25 3.( x + 2 ) = 21 ( x + 2 ) = 21: 3 0,25 x+2=7 x=7−2 0,25 x =5 Câu:3 1) Ta có 75 = 3.52 ; 90 = 2.32.5 0,25 ̉ (2điêm) ƯCLN(75;90)=15 0,25 Ư(15) = { 1;3;5;15} 0,25 ⇒ ƯC(75;90) = { 1;3;5;15} 0,25 2) Goi số hoc sinh trường đó là x, 200 < x < 300 ̣ ̣ 0,25 Khi xêp hang 10; hang 15; hang 18 đêu dư 8 hoc sinh, nên x-8 ́ ̀ ̀ ̀ ̀ ̣ 0,25 ́ chia hêt cho 10;15;18 Suy ra x-8 là BC(10,15,18) và 192 < x-8 < 292 Tim được BCNN(10,15,18) =90 ̀ Vì số hoc sinh trường đó năm trong khoang từ 200 đên 300 hoc ̣ ̀ ̉ ́ ̣ 0,25 sinh nên x-8 =270 x=278
  3. Vây số hoc sinh trường đó là 278 hoc sinh ̣ ̣ ̣ 0,25 Câu:4 ( Nếu HS vẽ ̉ (2điêm) sai về tỷ lệ độ 0,25 dài thì không O A B cho điểm hình C vẽ nhưng vẫn chấm lời giải ) 1)Vì A và B năm trên tia Ox mà OA < OB ( 3cm < 5 cm) nên 0,25 ̀ A năm giữa O và B ̀ ⇒ OB =OA + AB 0,25 AB = OB - OA 0,25 AB = 5 -3 = 2 cm 0,25 2) Tinh tương tự câu 1 được BC = 2 m ́ 0,25 suy ra AB = BC = 2cm Tinh được AC = 4cm, chỉ ra B năm giữa A và C. ́ ̀ 0,25 Suy ra B là trung điêm AC ̉ 0,25 A = 2 + 22 + 23 + ..... + 2 2013 2A = 22 + 23 + 24 + ..... + 22014 0,25 2A = (2 + 22 + 23 + 24 + ..... + 22013 ) + 22014 − 2 0,25 Câu:5 (1điêm) 2A = A + B - 2 ̉ 0,25 A=B-2 ̣ Vây A < B 0,25 * Chú ý : Hoc sinh lam cach khac, đung vân cho điêm tôi đa. ̣ ̀ ́ ́ ́ ̃ ̉ ́
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2