intTypePromotion=3

ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ, HỌC KÌ II, LỚP 9 Đề số 1

Chia sẻ: Nguyễn Thắng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
150
lượt xem
12
download

ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ, HỌC KÌ II, LỚP 9 Đề số 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề kiểm tra môn lịch sử, học kì ii, lớp 9 đề số 1', tài liệu phổ thông, lịch sử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ, HỌC KÌ II, LỚP 9 Đề số 1

  1. ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ, HỌC KÌ II, LỚP 9 Đề số 1 (Thời gian làm bài: 45 phút) Phần I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm) Câu 1(2 điểm) : Hãy khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng 1/. Nguyên nhân dẫn đến sự thống nhất ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam năm 1930 là: A. Ba tổ chức Cộng sản hoạt động riêng rẽ, tranh giành ảnh hưởng với nhau B. Ở nhiều địa phương đã có các cơ sở Cộng sản C. Phong trào của công nhân kết hợp với nông dân D. Phong trào dân tộc, dân chủ trở thành làn sóng trong cả nước 2/. Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời vào: A. Ngày 19 tháng 8 năm 1945 B. Ngày 2 tháng 9 năm 1945 C. Ngày 21 tháng 7 năm 1954 D. Ngày 2 tháng 7 nă m 1976 3/. Lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện lần đầu tiên tại: A. Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam B. Khởi nghĩa Bắc Sơn C. Khởi nghĩa Nam Kì D. Binh biến Đô Lương 4/. Người khởi thảo Luận cương chính trị đầu tiên của Đảng cộng sản Đông Dương là: A. Nguyễn Ái Quốc Trần Phú B. Nguyễn Văn Cừ C. 1
  2. D. Lê Hồng Phong Câu 2. (2 điểm). Nối thời gian tương ứng với sự kiện cho đúng: 1. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời a. 19 – 5 – 1941 2. Thành lập mặt trận Việt Minh b. 3 – 2 – 1930 3. Hiệp định Giơ-ne-vơ được kí kết c. 19 – 12 – 1946 4. Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc “Lời kêu d. 21 – 7 – 1954 gọi toàn quốc kháng chiến” e. 2- 9- 1945 Phần II. Tự luận (6 điểm) Câu 3 (3 điểm): Trình bày nội dung cơ bản của Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954. ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... 2
  3. Câu 4 (3 điểm). Phân tích ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954). ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... 3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản