Đề nghị mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

Chia sẻ: Tieu Dao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
77
lượt xem
4
download

Đề nghị mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề nghị mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề nghị mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

  1. Mẫu số: 06/MBNSHNN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ MUA NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NH NƯỚC 1 Kính gửi: ....................................................................2 Tôi tên : ..................................................sinh năm: ................................................. Chứng minh nhân dân số: ... …………do ................... ………. cấp ngày............................... tháng……..năm…………… Địa chỉ thường trú tại: ............................đường: ..................................................... Phường (Xã): ..........................................Quận (hyện): ........................................... Và Vợ (Chồng) là: ..................................sinh năm: ................................................. Chứng minh nhân dân số: ………………………..do:………….. ......................... cấp ngày…….tháng………………năm…… Địa chỉ thường trú tại: ............................đường: ..................................................... Phường (Xã): ..........................................Quận (hyện): ........................................... Gia đình chúng tôi thuộc loại chính sách 3: * Hoạt động Cách mạng trước tháng 8/1945 * Gia đình liệt sĩ có …….. liệt sĩ * Anh hùng lực lượng võ trang * Thương binh hạng………. * Anh hùng lao động ................................. * Bệnh binh hạng………. * Bà mẹ Việt Nam anh hùng * Cán bộ công nhân viên chức * Cán bộ hưu trí có …. năm tuổi Đảng * Gia đình có công Cách mạng * Cán bộ đương chức có …. năm tuổi Đảng * Nhân dân lao động * Diện khác Chúng tôi được sử dụng căn nhà (căn hộ) số: .................... đường: ....................... Phường (Xã): ..........................................Quận (huyện): ......................................... Theo văn bản số: ................. ngày .............................. của: .................................... Và ký hợp đồng thuê nhà ở với: .............................................................................. Theo hợp đồng số: ..................................ngày:........................................................ Chúng tôi đã trả tiền thuê nhà đến hết tháng ……..năm ...….. Hiện nay, Nhà nước có chủ trương bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê, chúng tôi đề nghị Công ty .................................................... 2 cho chúng tôi được mua căn nhà trên. Chúng tôi xin chấp hành mọi quy định của Nhà nước về thủ tục mua bán nhà ở. 1 Mẫu này ban hành kèm theo Quyết định số: 58 / 2004/QĐ-UB ngày 15/3/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố 2 Công ty Quản lý nhà quận (huyện), thành phố hoặc Hội đồng bán nhà Quân khu 7, tùy theo cấp coa thẩm quyền quản lý căn nhà đó 3 Gia đình thuộc diện chính sách nào thì đánh dấu X vào ô trống kế bên
  2. Tp. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ..… năm ...... Người làm đơn (Ký và ghi rõ họ và tên) Ông: ................................................ Bà: .......................................................... Hồ sơ xin mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước gồm những giấy tờ sau: (theo quy định tại Điều 3 Quyết định 03/2003/QĐ-UB ngày 03 tháng 01 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố) - 2 đơn xin mua nhà. - 2 bản sao hợp đồng thuê nhà chính thức. - 2 bản sao hộ khẩu thường trú của người xin mua nhà. - 2 bản sao giấy Chứng minh nhân dân của người xin mua nhà. - 2 bản sao các giấy tờ chứng minh diện chính sách do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp. - Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, quyết định ly hôn, giấy chứng tử (nếu có). - Giấy cam kết chưa hưởng chính sách nhà ở, đất ở (trong trường hợp chưa hưởng chính sách về nhà ở, đất ở). - Bản tường trình có xác nhận của cơ quan nơi đang công tác hoặc của chính quyền nơi đã giải quyết chính sách về nhà ở, đất ở (trường hợp đã từng được hưởng chính sách về nhà ở, đất ở).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản