ĐƠN ĐỀ NGHỊ MUA NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC

Chia sẻ: Nguyen The Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
143
lượt xem
18
download

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MUA NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu số: 06/MBNSHNN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ MUA NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NH NƯỚC 1 Kính gửi:..................................................................

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐƠN ĐỀ NGHỊ MUA NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC

  1. Mẫu số: 06/MBNSHNN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ MUA NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NH NƯỚC 1 Kính gửi: ....................................................................2 Tôi tên :..................................................sinh năm:................................................. Chứng minh nhân dân số:...…………do....................………. cấp ngày..............................tháng……..năm…………… Địa chỉ thường trú tại:...........................đường:..................................................... Phường (Xã):.........................................Quận (hyện):.......................................... Và Vợ (Chồng) là:.................................sinh năm:................................................. Chứng minh nhân dân số: ………………………..do:…………........................... cấp ngày…….tháng………………năm…… Địa chỉ thường trú tại:...........................đường:..................................................... Phường (Xã):.........................................Quận (hyện):.......................................... Gia đình chúng tôi thuộc loại chính sách 3: * Hoạt động Cách mạng trước tháng 8/1945 * Gia đình liệt sĩ  có …….. liệt sĩ  * Anh hùng lực lượng võ trang  * Thương binh  hạng………. * Anh hùng lao động .................................. * Bệnh binh  hạng………. * Bà mẹ Việt Nam anh hùng  * Cán bộ công nhân viên chức  * Cán bộ hưu trí  có …. năm tuổi Đảng * Gia đình có công Cách mạng  * Cán bộ đương chức.................................. * Nhân dân lao động  có …. năm tuổi Đảng * Diện khác  Chúng tôi được sử dụng căn nhà (căn hộ) số: ..................đường:....................... Phường (Xã):.........................................Quận (huyện):........................................ Theo văn bản số:................ngày ...............................của:.................................... Và ký hợp đồng thuê nhà ở với:............................................................................. Theo hợp đồng số:................................ngày:........................................................ Chúng tôi đã trả tiền thuê nhà đến hết tháng ……..năm ...….. Hiện nay, Nhà nước có chủ trương bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê, chúng tôi đề nghị Công ty .................................................... 2 cho chúng tôi được mua căn nhà trên. 1 Mẫu này ban hành kèm theo Quyết định số: 58 / 2004/QĐ-UB ngày 15/3/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố 2 Công ty Quản lý nhà quận (huyện), thành phố hoặc Hội đồng bán nhà Quân khu 7, tùy theo cấp coa thẩm quyền quản lý căn nhà đó 3 Gia đình thuộc diện chính sách nào thì đánh dấu X vào ô trống kế bên 2
  2. Chúng tôi xin chấp hành mọi quy định của Nhà nước về thủ tục mua bán nhà ở. Tp. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ..… năm ...... Người làm đơn (Ký và ghi rõ họ và tên) Ông:................................................ Bà:.......................................................... Hồ sơ xin mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước gồm những giấy tờ sau: (theo quy định tại Điều 3 Quyết định 03/2003/QĐ-UB ngày 03 tháng 01 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố) - 2 đơn xin mua nhà. - 2 bản sao hợp đồng thuê nhà chính thức. - 2 bản sao hộ khẩu thường trú của người xin mua nhà. - 2 bản sao giấy Chứng minh nhân dân của người xin mua nhà. - 2 bản sao các giấy tờ chứng minh diện chính sách do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp. - Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, quyết định ly hôn, giấy chứng tử (nếu có). - Giấy cam kết chưa hưởng chính sách nhà ở, đất ở (trong trường hợp chưa hưởng chính sách về nhà ở, đất ở). - Bản tường trình có xác nhận của cơ quan nơi đang công tác hoặc của chính quyền nơi đã giải quyết chính sách về nhà ở, đất ở (trường hợp đã từng được hưởng chính sách về nhà ở, đất ở).
Đồng bộ tài khoản