intTypePromotion=1

Đề pháp luật đại cương

Chia sẻ: Meomeo Ten | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:4

0
197
lượt xem
19
download

Đề pháp luật đại cương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

câu 1: phân tích vị trí, chức năng của quốc hội, mối qh của quốc hội và chính phủ, quốc hội vs tòa án nd tối cao câu 2: là " bộ công thương không phải là cơ quan thuộc chính phủ" đúg hay sai câu 3: sắp xếp theo thứ tự hiểu lực giảm dần luât, hiến pháp, nghị định, pháp lệnh, thông tư và giải thích tại sao...Đề 2: Câu 1: Vị trí và chức năng của quốc hội/chính phủ..........Nêu mối quan hệ giữa chính phủ và quốc hội; mối quan hệ giữa chính phủ và tòa án nhân dân tối cao, viện kiểm sát...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề pháp luật đại cương

  1. Đề pháp luật đại cương – k53 Topic thảo luận: http://www.svktqd.com/forum/showthread.php?t=66263 Đề 1: câu 1 phân tích vị trí, chức năng của quốc hội, mối qh của quốc hội và chính phủ, quốc hội vs tòa án nd tối cao câu 2 là " bộ công thương không phải là cơ quan thuộc chính phủ" đúg hay sai câu 3 sắp xếp theo thứ tự hiểu lực giảm dần luât, hiến pháp, ngh ị định, pháp lệnh, thông tư và giải thích tại sao... Đề 2: Câu 1: Vị trí và chức năng của quốc hội/chính phủ..........Nêu mối quan hệ giữa chính phủ và quốc hội; mối quan hệ giữa chính phủ và tòa án nhân dân tối cao, viện kiểm sát nhân dân tối cao Nội dung văn bản quy phạm PL của chính phủ Câu 2: Nhận định Bộ Tài Chính là cơ quan của chính ph ủ đúng hay sai? Gi ải thích. Câu 3: Các đặc điểm khác nhau giữa quy phạm PL và quy phạm đạo đức. Đề 3: Câu1: Vị trí, chức năng của hội động nhân dân. Mối quan h ệ gi ữa h ội đ ồng nhân dân với ủy ban nhân dân, viện kiểm sát nhân dân, tòa án nhân dân. N ội dung văn bản pháp luật của hội đồng nhân dân Câu 2: Quan điểm: "tất cả những người vi phạm đều phải bị chịu phạt" là đúng hay sai? Vì sao? Câu 3: Điểm khác nhau giữa văn bản quy phạm pháp luật và văn bản áp dụng pháp luật www.svktqd.com Page 1
  2. Đề 4: Câu 1: (4d) liên quan về hội đồng nhân dân và uy ban nhân dân, Câu 2: (2d) liên quan về phân biệt pháp luật và đạo đức, Câu 3: (2d) tiếp hỏi bộ giáo dục có phải là cơ quan của chính phủ ko? Câu 4: (2d) tiếp về 1 cty xả nc xả làm ô nhiễm nguồn nc và gây thi ệt h ại v ới 1 số nhà dân nuôi trông thủy sản xung quanh, hỏi pham tội gì? Đề 5: Câu 1: a, Vị trí,chức năng chính phủ b, Mối quan hệ chính phủ với quốc hội c, Mqh giữa chính phủ,với tòa án nhân dân tối cao và vi ện ki ểm sát nhân dân t ối cao d, nội dung văn bản quy phạm pháp luật do chính phủ ban hành Câu 2: có qua điểm "cá nhân,tổ chức có hành vi vi phạm hành chính thì phỉa chịu hình phạt" quan điểm đó đúng hay sai? Câu 3: So sánh điểm khác nhau cơ bản giữa văn bản quy ph ạm pháp luật và văn bản áp dụng quy phạm pháp luật Câu 4: Anh Bình lái xe taxi cho hãng Taxi Sao Việt. Trong một ngày làm vi ệc, anh Bình đã uống rượu say, điều khiển xe quá t ốc độ quy đ ịnh và gây ra m ột tai nạn. Hậu quả làm chị Hoa đi xe máy ngược chiều bị thương nhẹ, xe máy của chị bị hỏng, xe ô tô của hãng taxi bị xây xước. Trong tình huống này, hãy cho biết: a. Anh Bình có các hành vi vi phạm pháp luật nào? b. Anh Bình phải chịu trách nhiệm các loại trách nhiệm pháp lí gì? Trình bày rõ lập luận của bạn đối với từng câu hỏi trên Đề 6 Câu 1: a. Nêu vị trí, chức năng của HDND. www.svktqd.com Page 2
  3. b. Mối quan hệ giữa HDND và UBND. c. Mối quan hệ giữa HDND và Toà án ND, Viện kiem sát nhân dân. d. Nêu ND VBPQQL do HDND ban hảnh.Có Câu 2. Có quan niệm "Tất cả hành vi vi phạm đều phải chịu hình phạt." là đúng hay sai? Tại sao? Câu 3. Nêu điểm khác nhau cơ bản giữa quy phạm pháp luật và quy ph ạm đ ạo đức. Câu 4. Công ty Mai Hoa trong quá trình hoạt động vi ph ạm quy đ ịnh c ủa nhà nước về bảo vệ môi trường, gây ô nhiễm nguồn nước và làm thi ệt h ại đ ến các hộ dân nuôi trồng thuỷ sản xung quanh. a. Các hành vi vi phạm pháp luật của công ty Mai Hoa. b. Các loại trách nhiệm pháp lý mà công ty Mai Hoa phải chịu. Phân tích và làm rõ ý kiến của bạn. Đề 7: Câu 1: Khái niệm, đặc điểm, phân loại mối quan hệ trách nhiệm pháp lí với vi phạm Pháp luật? Nêu ví dụ Câu 2: Thủ trưởng cơ quan thuộc chính phủ có là thành viên c ủa chính ph ủ hay không? giải thích vì sao? nêu rõ căn cứ pháp lí? Câu 3: Sắp xếp theo thứ tự giảm dần trách nhiệm pháp lí: Hi ến pháp, lu ật, ngh ị định, pháp lệnh, thông tư của bộ trưởng bộ xây dựng? Nêu rõ căn cứ pháp lí Câu 4: Chủ tịch UBND quận A TP Hà Nội ra quyết định buộc công ty B đóng trên địa bàn Hà nội phải tháo dỡ một công trình xây dựng nhà đang làm việc vì đã vi phạm nguyên tắc xây dựng hiện hành. Công ty B phản đối quy ết định và gửi đơn yêu cầu xem xét lại. a. Trong trường hợp này đơn khiếu nại của công ty B phải g ửi đ ến cơ quan nhà nước nào để đề nghị xem xét giải quyết? Vì sao? b. Nếu cơ quan mà bạn cho là có th ẩm quy ền (ở m ục a) đó gi ải quy ết mà công ty B vẫn phản đối thì công ty B có thể tiếp t ục g ửi đơn lên các c ơ quan Nhà nước nào, theo thủ tục gì? Vì sao? www.svktqd.com Page 3
  4. Đề 8 Câu 1. - vị trí,chức năng quốc hội - mqh quốc hội vs chính phủ; quốc hội vs TANDTC và VKSNDTC - nội dung văn bản pháp luât của QH ban hành Câu 2. bộ xxx không phải là cơ quan thuộc chính phủ, đúng hay sai, why? Câu 3. điểm khác nhau căn bản giữa vbqppl và vb áp dụng qppl? Câu 4. công ty X bị chủ tịch UBND quận B tỉnh HN yêu cầu tháo dỡ 1 công trình vì lý do xyz. Nếu công ty X muốn gửi đơn khiếu nại thì gửi đến c ơ quan nào? Nếu lần 1 mà vẫn chưa đồng ý thì gửi tiếp khi ếu n ại đ ến c ơ quan nào? nêu l ập l u ận Đề 9 Một số câu từ các đề mà tớ biết. 1. "Thủ trưởng các cơ quan thuộc chính phủ là thành viên chính ph ủ." Đúng hay sai, tại sao? 2. Sắp xếp các văn bản quy phạm pháp luật theo th ứ t ự gi ảm d ần v ề hi ệu l ực: Hiến pháp, luật, thông tư, pháp lệnh, nghị định. Giải thích. 3. Thủ tục với 2 mức xử phạt 100k và 500k. 4. Có một đề câu 1 về khái niệm, đặc điểm trách nhiệm pháp lý, các loại. Cái này không có trong văn bản. Phải học thôi. 5. Một đề câu 1 về UBND Một bài tập tình huống Câu hỏi: Công ty A sản xuất gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng tới các h ộ dân nuôi trồng thủy sản xung quanh. a. Công ty A vi phạm những hành vi vi phạm pháp luật nào ? b. Công ty A phải chịu những trách nhiệm pháp lí nào? www.svktqd.com Page 4
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2