Đề tài: Bé chơi với vòng - Nhóm lớp: Mầm

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
99
lượt xem
12
download

Đề tài: Bé chơi với vòng - Nhóm lớp: Mầm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Củng cố biểu tượng về hình tròn (to-nhỏ) màu vàng, màu xanh, màu đỏ - Khơi gợi sự hứng thú và trí tưởng tượng ở trẻ - Tạo ra được sản phẩm riêng của chính mình Chuẩn bị: Vòng thể dục màu xanh, đỏ, vàng, to, nhỏ Nguyên vật liệu mở: lá, kim sa, hột hạt, giấy, hồ, keo 2 mặt, dây ni lông, dây vải,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: Bé chơi với vòng - Nhóm lớp: Mầm

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com tài: Bé chơi v i vòng Nhóm l p: M m Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com M c ích yêu c u: M c ích yêu c u: - C ng c k năng x p c nh - C ng c bi u tư ng v hình tròn (to-nh ) màu vàng, màu xanh, màu - Khơi g i s h ng thú và trí tư ng tư ng tr - T o ra ư c s n ph m riêng c a chính mình Chu n b : Vòng th d c màu xanh, , vàng, to, nh Nguyên v t li u m : lá, kim sa, h t h t, gi y, h , keo 2 m t, dây ni lông, dây v i,... Ti n trình: Ho t ng 1: bé chơi v i vòng Cho tr c bài thơ: "b p c i xanh" Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com c h t bài thơ cô tung vòng ra cho tr chơi Cô h i tr : + ây là cái gì ? vòng c a con to hay nh so v i vòng c a b n ? con s chơi ư c gì b ng cái vòng này ? (tr suy nghĩ, sáng t o và cô g i m thêm cho tr :x p ư ng i, oàn tàu, l c vòng, kéo co, làm c ng chui, xoay vòng, lăn vòng, vì sao con lăn ư c v y ? (vì nó là hình tròn ) Ho t ng 2: l h i hóa trang Chia tr ra làm 3 nhóm Cung c p cho tr nhi u nguyên v t li u m Cô ưa ra m c ích yêu c u: các con hãy t o ra th t là nhi u vòng tròn t các nguyên v t li u m như là: lá, kim sa, gi y, h t h t, h ,keo, dây,kéo,...sau ó các con hãy Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com hóa trang cho m t b n trong nhóm c a mình cùng thi v i các nhóm khác nha. Ti n hành l h i hóa trang, nh n xét tuyên dương các nhóm Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản