intTypePromotion=3

Đề tài: Giải pháp tăng cường huy động vốn của Công ty ARTEX

Chia sẻ: Le Dinh Thao | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:72

0
163
lượt xem
67
download

Đề tài: Giải pháp tăng cường huy động vốn của Công ty ARTEX

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: giải pháp tăng cường huy động vốn của công ty artex', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: Giải pháp tăng cường huy động vốn của Công ty ARTEX

 1. BÁO CÁO TỐT NGHIỆP Đề tài Giải pháp tăng cường huy động vốn của Công ty ARTEX
 2. MỤ C LỤC LỜI NÓI ĐẦU ................................................................................................ ... 6 CHƯƠNG I ................................ ....................................................................... 7 VỐN VÀ HUY ĐỘNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP TRONG..................... 7 CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG .................................................................................. 7 1.Vốn và vai trò của vốn đối với các doanh nghiệp ................................ .7 1.1.Khái niệm.....................................................................................7 1.2. Phân loại vốn trong doanh nghiệp. ............................................9 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN ................................ ....... 25 CỦA CÔNG TY ARTEX ................................................................................ 25 2.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY ARTEX ............................ 25 2.1.1. Đặc điểm chung của Công ty ................................................ 25 2.1.2.Các lĩnh vực kinh doanh của Công ty ...................................26 2.1.3. Khách hàng của công ty: ....................................................... 27 2.1.4. C ơ cấu nhân sự của Công ty ................................................. 29 2.1.5. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong mấy năm gần đây: ...................................................................................................29 II. Các khoản phải thu .................................................................................... 31 III. Hàng tồn kho ............................................................................................ 31 IV. Tài sản ngắn hạn khác .............................................................................. 31 B. TÀI SẢN DÀI HẠN ................................................................ .........31 II. Tài sản cố định ........................................................................................... 31 NGUỒN VỐN ...........................................................................32 II. I. Nợ ngắn hạn ................................................................................................ . 32 I. Vốn chủ sở hữu ............................................................................................ 33 II. Nguồn kinh phí khác ................................ .................................................. 33 2.2. Thực trạng công tác huy động vốn tại Công ty ARTEX.................. 36 2.2.1. Cơ cấu vốn của Công ty .......................................................... 38 2.2.2. Các phương thức huy động vốn của Công ty ARTEX . ...........40 Đánh giá chung về việc huy động vốn ở Công ty ARTEX .................... 45 2.3.1.Đánh giá chung ........................................................................45 2.3.2. Kết quả kinh doanh của Công ty..............................................45 CHƯƠNG III .................................................................................................. 47 GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN .......................................... 47 CỦA CÔNG TY ARTEX ................................................................................ 47
 3. 3.1 Mục đích của việc tăng cường huy động vốn của công ty................ 47 3.1.1. Đầu tư phát triển hạ tầng và bất động sản ............................. 48 3.1.2. D ịch vụ Tài chính - Ngân hàng..............................................48 3.1.3.Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo ................................ ................... 49 3.1.4. Lĩnh vực bán lẻ ................................ .......................................50 3.1.5 Lĩnh vực khác. ................................................................ .........50 3.2. Một số giải pháp chủ yếu khai thác và tạo lập vốn kinh doanh của Công ty .................................................................................................50 3.2.1.Bảo toàn và phát triển vốn ....................................................... 50 3.2.2. Huy động nguồn vốn từ cán bộ, nhân viên trong công ty .........53 3.2.3. Xử lý nợ đọng, thanh lý hàng không cần dùng. ........................ 55 3.2.4. Tăng cường huy động vốn vay các tổ chức tài chính, ngân hàng thương mại. ....................................................................................... 56 3.2.5.Huy động nguồn vốn bằng hình thức phát hành thêm cổ phiếu ..........................................................................................................57 3.2.6. Thực hiện huy động nguồn vốn bằng hình thức liên doanh, liên kết. ................................................................ ............................. 58 3.2.7. Sử dụng hình th ức thuê tài sản ..............................................59 3 .2.8. Huy đ ộng n gu ồn vốn bằng việc vay quỹ hỗ trợ đầu t ư q u ốc gia. .......................................................................................... 59 3 .3. Điều kiện để thực hiện các giải pháp huy động vốn cho Công ty. 59 Một số ý kiến giúp giải pháp thực hiện ..............................................60 K ẾT LUẬN ................................ ..................................................................... 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................................. 64 LỜI CẢM ƠN
 4. Để hoàn thành báo cáo tốt nghiệp này, ngoài sự nỗ lực cố gắng của bản thân, em đã nhận đ ược rất nhiều sự giúp đỡ, động viên, hướng dẫn và đó ng góp ý kiến của các thầy cô giáo, bạn bè đồng nghiệp và gia đình trong suốt khoá cao học và trong thời gian nghiên cứu đề tài. Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới chị Nguyễn Thu H ằng, người đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành đề tài. Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo về những lời nhận x ét quý báu, đóng góp đối với b ản báo cáo tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn!
 5. NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN THỰC TẬP ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ......................................................................................................................
 6. LỜI NÓI ĐẦU Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp cần phải có một lượng vốn nhất định tuỳ thuộc vào quy mô, lĩnh vực mà doanh nghiệp đó hoạt động. Lượng vốn này bao gồm vốn cố định, vốn lưu động và các nguồn vốn chuyên dụng khác. Nhiệm vụ của các doanh nghiệp là phải huy động và sử dụng vốn sao cho có hiệu quả nhất trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc quản lý tài chính và chấp hành pháp luật của Nhà nước. Khi nền kinh tế hàng hóa còn chưa phát huy hết chức năng của nó, sản xuất kinh doanh còn manh mún thì vốn đã nắm giữ vai trò quyết định đem lại sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Ngày nay khi nền kinh tế hàng hóa đã thực sự hoàn thiện thì vai trò của vốn vẫn không có sự đổi thay, nó cùng có yếu tố con người và khoa học công nghệ góp phần vào sự tồn tại của doanh nghiệp và đ ất nước. Có thể nói rằng vốn là yếu tố quan trọng và quyết định tới sự tồn tại của doanh nghiệp. Nhưng điều mà các nhà quản lý và thực sự quan tâm đó là làm sao có đủ vốn để sản xuất kinh doanh. Là một công ty đầu ngành trong lĩnh vực công nghệ thông tin, Công ty ARTEX cần một lượng vốn rất lớn để sản xuất kinh doanh và phát triển. Với tầm quan trọng của vốn, trong thời gian thực tập tại công ty em mạnh dạn chọn đề tài: “Giải pháp tăng cường huy động vốn của Công ty ARTEX ”. Hy vọng chuyên đề này sẽ góp phần vào khả năng huy động vốn của công ty. Bố cục của chuyên đề thực tập được chia làm 3 phần: Chương 1: Vốn và huy động vốn của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường Chương 2: Thực trạng huy động vốn của Công ty ARTEX . Chương 3: Giải pháp tăng cường huy động vốn của Công ty ARTEX .
 7. CHƯƠNG I VỐN VÀ HUY Đ ỘNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG 1.Vốn và vai trò của vốn đối với các doanh nghiệp Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, vốn là điều kiện không thể thiếu được để thành lập một doanh nghiệp và tiến hành sản xuất kinh doanh. Vốn còn phản ánh nguồn lực tài chính của doanh nghiệp để đầu tư vào một loại hình sản xuất, kinh doanh. Mọi doanh nghiệp đều có nhu cầu vốn để vận hành và phát triển. Tuy nhiên, nguồn vốn tự có không đủ để đảm bảo nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh. Doanh nghiệp phải tìm kiếm nguồn cung ứng vốn để đảm bảo vốn ổn định và đủ mạnh. Với ý nghĩa quan trọng của vốn như vậy, việc nghiên cứu bắt đầu làm rõ khái niệm cơ bản vốn là gì và vai trò của vốn đối với doanh nghiệp thể hiện như thế nào. 1.1.Khái niệm. Theo quan điểm của Marx, vốn (tư ban) là giá trị đem lại giá trị thặng dư là một đầu vào của quá trình sản xuất. Định nghĩa của Marx có tầm khái quát lớn nhưng do bị hạn chế bởi những điều kiện khách quan lúc bấy giờ nên Marx đã quan niệm chỉ có khu vực sản xuất mới tạo ra giá trị thặng dư cho nền kinh tế. Các nhà kinh tế học đại diện cho trường phái kinh tế khác nhau cũng có các quan điểm khác nhau về vốn. Theo P.Samuelson vốn là những hàn g hoá được sản xuất ra để phục vụ quá trình sản xuất mới ,là một đầu vào cho ho ạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.Trong cuốn kinh tế học của D.Begg tác giả đã đưa ra hai định nghĩa về vốn hiện vật và vốn taì chính của doanh nghiệp: vốn hiện vật là dự trữ các hàng hoá đ ã sản xuất ra để sản xuất ra các hàng hoá khác; vốn tài chính là các loại giấy tờ có giá trị của doanh ngiệp. Các quan điểm của vốn ở trên tuy thể hiện được vai trò tác dụng trong
 8. những điều kiện lịch sử cụ thể với các yêu cầu, mục đích nghiên cứu cụ thể nhưng vẫn bị hạn chế bới đồng nhất vốn với tài sản của doanh nghiệp. Thực chất vốn là biểu hiện bằng tiền, là giá trị của tài sản mà doanh nghiệp dang nắm giữ. Vốn và tài sản là hai mặt có giá trị hiện vật của một bộ phận nguồn lực sản xuất mà doanh nghiệp huy động vào quá trình sản xuất kinh doanh của mình. Trong nền kinh tế trị trượng hiện nay,vốn được quan niệm là toàn bộ những gía trị ứng ra ban đầu và quá trình sản xuất tiếp theo của doanh nghiệp. Khái niệm này không những chỉ ra vốn là đàu vào của sản xuất mà còn đề cập tới sự tham gia của vốn không chỉ bó hẹp trong một quá trình sản xuất riêng biệt , chia cắt mà toàn bộ trong mọi quá trình sản xuất và tái sản xuất liên tục trong suốt thời gian tồn tại của doanh nghiệp. Như vậy, vốn là yếu tố số một của mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, nó đòi hỏi các doanh nghiệp phải quản lý và sử dụng có hiệu quả để bảo toàn và phát triển vốn, đảm bảo cho doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh. V ì vậy, các doanh nghiệp cần thiết phải nhận thức đầy đủ hơn về vốn cũng như những đặc trưng của vốn. Điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với các doanh nghiệp vì chỉ khi nào các doanh nghiệp hiểu rõ được tầm quan trọng và giá trị của đồng vốn thì doanh nghiệp mới có thể sử dụng nó một cách có hiệu quả được. Các đặc trưng cơ bản của vốn: - Vốn phải đại diện cho một lượng tài sản nhất định: có nghĩa là vốn được biều hiện của giá trị tài sản hữu hình và tài sản vô hình của doanh nghiệp. - Vốn phải vận động sinh lời, đạt được mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp. - Vốn phải đ ược tích tụ và tập trung đến một lượng nhất định mới có thể phát huy tác dụng để đầu tư vào sản xuất kinh doanh. - Vốn có giá trị về mặt thời gian; điều này rất có ý nghĩa khi bỏ vốn đầu tư và tính hiệu quả của đồng vốn.
 9. - Vốn phải gắn liền với chủ sở hữu nhất định, không thể có đồng vốn vô chủ không có ai quản lý. - Vốn được quan niệm như là một hàng hoá và là một hàng hoá đặc biệt có thể mua bán quyền sử dụng vốn trên thị trường; tạo nên sự giao lưu sôi động trên thị trường vốn, thị trường tài chính. - Vốn không chỉ biểu hiện bằng tiền của các tài sản hữu hình mà còn được biểu hiện bằng tiền của những tài sản vô hình (Tài sản vô hình của doanh nghiệp có thể là vị trí kinh doanh, lợi thế trong sản xuất, bằng phát minh sáng chế, các bí quyết về công nghệ.... ). 1.2. Phân loại vốn trong doanh nghiệp. Trong mọi doanh nghiệp, vốn đều bao gồm hai bộ phận: Vốn chủ sở hữu và nợ; mỗi bộ phận này được cấu thành bởi nhiều khoản mục khác nhau tuỳ theo tính chất của chúng. Tuy nhiên, việc lựa chọn nguồn vốn trong các doanh nghiêp khác nhau sẽ không giống nhau, nó phụ thuộc vào một loạt các nhân tố như: - Trạng thái của nền kinh tế. - Quy mô và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp. - Ngành kinh doanh hay kĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp. - Chiến lược phát triển và chiến lược đầu tư của doanh nghiệp. - Trình độ khoa học - kỹ thuật và trình đ ộ quản lý. - Thái độ của chủ doanh nghiệp. - Chính sách thuế..v.v... Trong quá trình sản xuất kinh doanh, để quản lý và sử dụng vốn một cách có hiệu quả, các doanh nghiệp đều tiến hành phân loại vốn. Tuỳ vào mục đích và loại hình từng doanh nghiệp mỗi doanh nghiệp phân loại vốn theo các tiêu thức khác nhau.
 10. 1.2.1 Phân loại vốn theo nguồn hình thành 1.2.1.1Vốn chủ sở hữu Đối với mọi loại hình doanh nghiệp, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp bao gồm các bộ phận chủ yếu: Vốn góp ban đầu. - Vốn bổ sung. -  Bổ sung từ lợi nhuận  Bổ sung từ chủ sở hữu a. V ốn góp ban đầu khi thành lập doanh nghiệp Để có thể tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, các chủ sở hữu bao giờ cũng phải góp một số nhất định khi thành lập doanh nghiệp. K hi nói đến nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp bao giờ cũng phải xem xét hình thức sở hứu của doanh nghiệp đó, vì hình thức sở hữu sẽ quyết định tính chất và hình thức tạo vốn của bản thân doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp Nhà nước, vốn góp ban đầu chính là vốn đầu tư của nhà nước. Chủ sở hữu của các doanh nghiệp là Nhà nước . Hiện nay, cơ chế quản lý tài chính nói chung và quản lý vốn của doanh nghiệp Nhà nước nói riêng đang có những thay đổi để phù hợp với tình hình thực tế. Đối với các doanh nghiệp, theo Luật doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp phải có một số vốn ban đầu cần thiết để xin đăng ký thành lập doanh nghiệp. Chẳng hạn, đối với công ty cổ phần, vốn do các cổ đông đóng góp là yếu tố quyết định để hinh thành công ty. Mỗi cổ đông là một chủ sở hữu của công ty và chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trên giá trị số cổ phần mà họ nắm giữ. Tuy nhiên, các công ty cổ phần cũng có một số dạng tương đối khác nhau, do đó cách thức huy động vốn cổ phần cũng khác nhau. Trong các lo ại hình doanh nghiệp khác như Công ty TNHH, Công ty có vốn đầu tư trực tiếp nước ngo ài ( FDI), các nguồn vốn cũng tương tự như trên; tức
 11. là vốn có thể do chủ đầu tư bỏ ra, do các bên tham gia, các đối tác góp.v.v...Tỷ lệ và quy mô góp vốn của các bên tham gia công ty phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau ( như luật pháp, đặc điểm ngành kinh tế- kỹ thuật, cơ cấu liên doanh). b. Vốn bổ sung. 1 . Bổ sung từ lợi nhuận hàng năm Vốn bổ sung là vốn chủ yếu do doanh nghiệp được lấy một phần từ lợi nhuận để lại doanh nghiệp, nó được thực hiện dưới hình thức lấy một phần từ quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính. Quy mô số vốn ban đầu của chủ doanh nghiệp là một yếu tố quan trọng, tuy nhiên, thông thường, số vốn này cần được tăng theo quy mô phát triển của doanh nghiệp. Trong quá trình hoạt động sản xuất - kinh doanh,doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả thì doanh nghiệp sẽ có những điều kiện thuận lợi để tăng trưởng nguồn vốn. Nguồn vốn tích luỹ từ lợi nhuận không chia là bộ phận lợi nhuận dược sử dụng tái đầu tư, mở rộng sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp. Tự tài trợ bằng lợi nhuận không chia nên nguồn vốn nội bộ có một phương thức tạo nguồn tài chính quan trọng và khá hấp dẫn trong các doanh nghiệp, vì doanh nghiệp đ ã phát huy được nguồn lực của chính mình, giảm được chi phí, giảm bớt sự phụ thuộc vào bên ngoài, nhất là khi có biến động trên thị trường tài chính. Rất nhiều doanh nghiệp coi trọng chính sách tái đầu tư từ lợi nhuận để lại ( retained earnings ), họ đặt ra mục tiêu phải có một khối lượng lợi nhuận để lại đủ lớn nhằm đáp ứng nhu cầu vốn ngày càng tăng. Nguồn vốn tái đầu tư từ lợi nhuận để lại chỉ có thể thực hiện được nếu như doanh nghiệp đã và đang hoạt động và có lợi nhuận, được phép tiếp tực đầu tư. Đối với các doanh nghiệp Nhà nước thì việc tái đầu tư phụ thuộc không chỉ vào khả năng sinh lợi của bản thân doanh nghiệp mà còn phụ thuộc vào chính sách khuyến khích tái đầu tư của Nhà nước. Tuy nhiên, đối với các công ty cổ phần thì việc để lại lợi nhuận liên
 12. quan đến một số yếu tố rất nhạy cảm. Khi Công ty đ ể lại một phần lợi nhuận trong năm cho tái đầu tư, tức là không dùng số lợi nhuận đó để chia lãi cổ phần, các cổ đông không được nhận tiền lãi cổ phần ( cổ tức ) nhưng bù lại họ có quyền sở hữu số cổ phần tăng lên của Công ty. Như vậy, giá trị ghi sổ của các cổ phiếu sẽ tăng lên cùng với việc tự tài trợ bằng nguồn vốn nội bộ. Điều này một mặt khuyến khích cổ đông giữ cổ phiếu lâu dài, nhưng mặt khác dễ làm giảm tính hấp dẫn của cổ phiếu trong thời kỳ trước mắt ( ngắn hạn ) do cổ đông chỉ nhận được một phần cổ tức nhỏ hơn. Nếu tỷ lệ trả cổ tức thấp hoặc số lãi ròng không đủ hấp dẫn thì giá cổ phiếu có thể bị giảm sút. Khi giải quyết vấn đề cổ tức và tái đầu tư, chính sách phân phối cổ tức của công ty cổ phần phải lưu ý đến một số yếu tố có liên quan như: - Tổng số lợi nhuận ròng trong kỳ - Mức chia lãi trên một cổ phiếu của các năm trước. - Sự xếp hạng cổ phiếu trên thị trường và tính ổn định của thị giá cổ phiếu của công ty, tâm và đánh giá của công chúng về cổ phiếu đó. Hiệu quả của việc tái đầu tư. - 2 . Bổ sung từ chủ sở hữu.  Phát hành cổ phiếu bổ sung. Đối với một doanh nghiệp cổ phần thì nguồn vốn do các cổ đông thành viên đóng góp là điều kiện tiên quyết để thành lập công ty. Mỗi cổ đông là một chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ vốn góp và chịu trách nhiệm hữu hạn bằng giá trị cổ phần mà họ nắm giữ. Ngoài số vốn đầu tư ban đầu đ ã bỏ ra khi thành lập doanh nghiệp, trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển, mở rộng qui mô, doanh nghiệp có thể tăng vốn chủ sở hữu bằng cách phát hành cổ phiếu bổ sung, đây là một nguồn tài chính dài hạn rất quan trọng cho doanh nghiệp trong việc huy động vốn. Chúng ta sẽ xem xét một số yếu tố cơ bản liên quan đến việc phát hành và kiểm soát các loại cổ phiếu khác nhau.
 13. Phát hành cổ phiếu: Cổ phiếu là giấy xác nhận sự tham gia góp vốn của một chủ thể ( gọi là cổ đông ) vào một công ty, tức là xác định cổ đông có quyền sở hữu một phần vốn đối với công ty đó theo tỷ lệ phần trăm cổ phiếu của cổ đông đó. Cổ phiếu có thể đ ược phát hành thành hai loại: cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu tiên. Cổ phiếu thường: Cổ phiếu thường (còn gọi là cổ phiếu thôngthường), nó thuộc loại cổ phiếu không kỳ hạn, nó tồn tại cùng với sự tồn tại của công ty phát hành ra nó, không có mức lãi suất cố định. Tuy nhiên, thị giá cổ phiếu lại rất nhạy cảm trên thị trường, không chỉ phụ thuộc vào lợi nhuận của công ty mà còn rất nhiều nhân tố khác như: môi trường kinh tế, thay đổi lãi suất, hay nói cách khác tuân theo quy luật cung cầu. Cụ thể hơn nữa, thị giá cổ phiếu thông thường phụ thuộc vào tăng trưởng kinh tế nói chung và biến động theo chiêù nghịch với biến động lãi suất trái phiếu chính phủ, các công cụ vay nợi dài hạn lãi suất cố định và lãi suất huy động tiền gửi của ngân hàng. Cổ phiếu thường có những ưu thế trong việc phát hành ra công chúng và trong quá trình lưu hành trên thị trường chứng khoán. Cổ phiếu thường là chứng khoán quan trọng nhất, mua bán trên thị trường chứng khoán, điều đó cũng đủ để minh chứng tầm quan trọng của nó so với các công cụ tài chính khác. Mặc dù việc phát hành cổ phiếu có nhiều ưu thế so với các phương thức huy động vốn khác nhưng cũng có những hạn chế và các ràng buộc cần được doanh nghiệp cân nhắc kỹ lưỡng. Giới hạn phát hành là một quy định ràng buộc có tính pháp lý. Lượng cổ phiếu tối đa mà công ty được quyền phát hành gọi là vốn cổ phiếu được cấp phép. đay là một trong những quy định của Uỷ ban chứng khoán Nhà nước nhằm quanrn lý và kiểm soát chặt chẽ các hoạt động phát hành và giao dịch chứng khoán. Tại nhiều nước, số cổ phiếu đ ược phép phát hành được ighi trong điều lệ của công ty; tuy nhiên một số nước khác không quy định ghi số lượng có trong điều lệ công ty.Như vậy vốn cổ phần thì trước hết cần phải được đại hội cổ
 14. đông cho phép, sau đó phải hoàn tất những thủ tục quy định khác. Hầu hết các nước đều sử dụng giới hạn phát hành như một công cụ quan trọng để kiểm soát và hạn chế các rủi ro cho công chúng. Thông thường, một công ty có thể phát hành m ột lần hoặc một số lần trong giới hạn số cổ phiếu đã được cấp phép phát hành. Tuy nhiên, trên thực tế, việc quản lý và kiểm soát quá trình phát hành chứng khoán tuỳ thuộc vào chính sách cụ thể của nhà nước và Uỷ ban chứng khoán Nhà nước. ở Việt Nam hiện nay, hệ thống văn bản pháp quy về chứng khóan mới được xây dựng và đangtrong quá trình hoàn thiện để tạo điều kiện tốt hơn cho hoat động huy động vốn của doanh nghiệp và lưu chuyển vốn trong nề kinh tế. Sau khi phát hành, phần lớn những cổ phiếu nằm trong tay các nhà đầu tư- các cổ đông (shareholder). Những cổ phiếu này gọi là những cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường. Tuy nhiên, có thể chính công ty phát hành mua lại một số cổ phiếu của mình và giữ chúng nhằm mục đích nào đó. Những cổ phiếu được công ty mua lại như vậy gọi là cổ phiếu ngân qu ỹ. N hững cổ phiếu này được coi như tạm thời không lưu hành. Việc mua lại hoặc bán ra những cổ phiếu này phụ thuộc vào một số yếu tố như: - Tình hình biến động thị giá chứng khoán trên thị trường. - Tình hình cân đối vốn và khả năng đầu tư. Chính sách đối với việc sáp nhập hoặc thôn tính công ty ( chống thôn tính). Tình hình trên thị trường chứng khoán và quy định của Uỷ ban chứng khoán Nhà nước. Mệnh giá và thị giá. Giá trị ghi trên mặt cổ phiếu gọi là m ệnh giá, giá cả của cổ phiếu trên thị trường gọi là thị giá. Giá trị của cổ phiếu được phản ánh trong sổ sách kế toán của công ty gọi là giá tị ghi sổ ( book value), đó cũng chính là mệnh giá của các cổ phiếu đã phát hành. Mệnh giá không được ghi trên mặt cổ phiếu mà còn được ghi rõ trong
 15. giấy phép phát hành và trên sổ sách kế toán của công ty. Tuy nhiên, mệnh giá chỉ có ý nghĩa khi p hát hành cổ phiếu và đối với khoảng thời gian ngắn sau khi cổ phiếu được phát hành. Thị giá phản ánh sự đánh giá của thị trường đối với cổ phiếu, phản ánh long tin của các nhà đầu tư đối với hoạt động của công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu thường chình là những người sở hữu công ty, do đó họ có quyền trước hết đối với tài sản hoặc thu nhập của công ty. Cổ đông có quyền tham gia kiểm soát và điều khiển các công việc của công ty. Tuy nhiên, thông thường có một số lượng cổ đông của công ty, nên mỗi cổ đông hcir có một quyền lực giới hạn nhất định trong việc bỏ phiếu hoặc chỉ định thành viên của ban giám đốc. Một số công việc hay những vấn đề đặc biệt cần có sự nhất trí của đại đa số cổ đông. Tuỳ theo việc quy định trong điều lệ công ty, có thể hình thành các phương thức bỏ phiếu khác nhau. Hai phương pháp được sử dụng rộng rãi là bỏ phiếu theo đa số và bỏ phiếu gộp. - Bỏ phiếu theo đa số : là việc cổ đông có thể dùng mỗi lá phiếu để bầu moot người quản lý, các chức danh sẽ được bầu riêng rẽ. Điều này rõ ràng có lợi cho những người đang nắm da số cổ phiếu của công ty vì họ có thể tạo áp lực mạnh hơn bằng số lớn cổ phiếu nắm giữ. - Cơ ch ế bỏ phiếu gộp cho phép cùng bỏ phiếu cho một số ứng cử viên nào đó, tức là một cổ đông có thể dồn toàn bộ số phiếu có trong tay cho một ứng cử viên được ưa chuộng.Ddaat là lý do tại sao một số các cổ đông thiểu số ủng hộ cơ chế bỏ phiếu gộp. Trong điều lệ công ty có quy định rõ về phạm vi những sự vụ cần được đa số ( trên 50% ) cổ đông tán thành và những vấn đề cần được tuyệt đại đa số ( 75% ) đông nhất trí. Vấn đề chống thôn tính, bảo vệ công ty trước sự xâm thực bằng cổ phiếu của các công ty khác là một khía cạnh đặc biệt. Huy động vốn qua phát hành cổ phiếu phải xét đến nguy cơ bị thôn tính. Do đó, phải tính đến
 16. tỷ lệ cổ phần tối thiểu cần duy trì để giữ vững quyền kiểm soát của công ty. K hi phát hành ra thị trường cổ phiếu này, đòi hỏi nhà quản lý phải căn cứ vào một số yếu tố như: tình hình cân đối vốn và khả năng đầu tư, tình hình biến động thị giá chứng khoán trên thị trường, chính sách đối với việc sát nhập hay thôn tính công ty, tình hình trên thị trường chứng khoán và qui định của cơ quan quản lý liên quan, mệnh giá và thị giá của chứng khoán... Cổ phiếu ưu đãi: có đ ặc điểm là lo ại cổ phiếu có quyền nhận được thu nhập có lợi nhuận ổn định, không phụ thuộc vào lợi nhuận của công ty. Tuy nhiên, thị giá của cổ phiếu này phụ thuộc vào sự thay đổi lãi suất trái phiếu kho bạc và tình hình tài chính của công ty. Cổ phiếu ưu tiên thường chỉ chiếm một tỷ trọng nhỏ trong tổng số cổ phiếu được phát hành. Tuy nhiên, trong một số trương hợp, việc dùng cổ phiếu ưu đãi là thích hợp. N gười chủ của cổ phiếu này có quyền được thanh toán lãi trước các cổ đông thường. Nếu số lãi chỉ đủ để trả cổ tức cho các cổ đông ưu tiên thì các cổ đông thường sẽ không được nhận cổ tức của kỳ đó. Việc giải quyết chính sách cổ tức được nêu rõ trong điều lệ công ty. Phần lớn các công ty cổ phần quy định rõ:công ty có nghĩa vụ trả hết số lợi tức chưa thanh toán của các kỳ trước cho các cổ đông ưu tiên, sau đó mới thanh toán cho các cổ đông thường. Các cổ phiếu ưu đãi có thể được chính công ty phát hành thu hồi lại ( chuộc lại ) khi công ty thấy cần thiết. Những trường hợp như vậy cần được quy định rõ những điểm sau: - Trường hợp nào thì công ty có thể mua lại cổ phiếu. - G iá cả khi công ty mua lại cổ phiếu. - Thời hạn tối thiểu không được phép mua lại cổ phiếu (ví dụ 5 năm) Trong thực tế ở môt số nước như Mỹ chẳng hạn, rất hiếm khi cổ đông ưu tiên có quyền bỏ phiếu một cách đầy đủ. Tuy nhiên, nếu có ít nhất 2/3 cổ đông ưu tiên nhất trí về một vấn đề nào đó thì ban lãnh đạo công ty phải xem xét ý kiến của họ. Nếu các cổ phiếu ưu đãi không được trả cổ tức thì
 17. các cổ đông của những cổ phiếu đó có thể được quyền bỏ phiếu. Một vấn đề rất quan trọng cần đề cập khi phát hành cổ phiếu ưu đãi đó là thuế. Khác với chi phí lãi vay được giảm trừ khi tính thuế thu nhập công ty, cổ tức được lấy từ lợi nhuận sau thuế. Đó là hạn chế của cổ phiếu ưu tiên. Mặc dù vậy, như đã đề cập, cổ phiếu ưu tiên vẫn có những ưu điểm đối với cả công ty phát hành và cả những nhà đầu tư. Khi nào các hãng phát hành và thu hồi cổ phiếu? Để trả lời câu hỏi này cần x em xét những khía canh sau: Các hãng thường cố gắng cân bằng giữa nợ và vốn chủ sở hữu để giữ vững khả năng thanh toán, củng cố uy tài chính. Khi tỷ lệ nợ ở mức thấp, nếu cần vốn thì các công ty thường chọn cách phát hành trái hành trái phiếu tức là tăng nợ ( mà không tăng vốn bằng phát hành cổ phiếu) . Nếu tỷ lệ nợ ở mức cao, công ty phải tránh việc tăng thêm tỷ lệ nợ và chọn cách phát hành cổ phiếu. Tuy nhiên, thực tế các công ty không quan tâm nhiều đến việc giữ một mức cân bằng chính xác. Việc điều chỉnh vốn chủ sở hữu và các khoán nợ thường ngẫu hứng và theo kiểu kinh hoạt tuỳ cơ ứng biến. Sự phản ứng các biến động của thị trường chứg khoán là m ột yếu tố đáng chú ý. Một số nhà phân tích tài chính doanh nghiệp đ ã đưa ra những nhận xét như sau: Phần lớn các cổ phiếu được phát hành sung sau khi thị giá cổ phiếu của doanh nghiệp đó tăng trên thị trường chứng khoán. Giá cổ phiếu tăng lên là một dấu hiệu có nhiều cơ hội đầu tư mở rộng vào những dự án có triển vọng trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, người ta chưa lý giải được một cách tường tận tạo sao trên thực tế các công ty thường lựa chọn việc phát hành cổ phiếu sau khi có sự tăng giá cổ phiếu . Một số nguyên nhân có thể là những yếu tố sau đây:  Do đòi hỏi cân bằng tỷ lệ nợ ( như nói trên ).
 18.  Do tỷ lệ P/E ( Price-Earnings Ratio) ở mức cao, tức là thị giá cổ phiếu tăng mạnh hơn tốc độ tăng của tỷ suất lợi nhuận ròng.  Do yếu tố tâm lý của công chúng và các nhà đ ầu tư trên thị trường. Ngoài ra, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp có thể được bổ xung từ phần chênh lệch đánh giá lại tài sản cố định, chênh lệch tỷ giá.  Ngân sách Nhà nước cấp bổ sung. Đối với doanh nghiệp Nhà nước, vốn tự có ban đầu được Nhà nước đầu tư từ ngân sách Nhà nước. Theo cơ chế hiện hành, nguồn vốn này nguồn vốn này có thể được xem là nguồn vốn chủ yếu của các doanh nghiệp nhà nước. Tại thời điểm được thành lập, doanh nghiệp nhà nước được Nhà nước đầu tư toàn bộ hoặc một phần vốn điều lệ nhưng không thấp hơn vốn pháp định quy định cho ngành nghề đó. 1 .3.2.Nguồn vốn vay Để bổ sung vốn cho quá trình sản xuất -kinh doanh, doanh nghiệp có thể sử dụng nợ từ các nguồn: Tín dung ngân hàng; tín dụng thương m ại và vay thộng qua phát hành trái phiếu. 1.3.2.1. Nguồn vốn tín dụng ngân hàng và tín d ụng thương mại: Có thể nói rằng vốn vay ngân hàng là một trong những nguồn vốn quan trọng nhất, không chỉ đối với sự phát triển của bản thân các doang nghiệp mà đối với toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Sự hoạt động và phát triển của các doanh nghiệp đều gắn liền với các dịch vụ tài chính do các ngân hàng thương mại cung cấp, trong đó có việc cug ứng các nguồn vốn. Không một doanh nghiệp nào không vayvốn ngân hàng hoặc không sử dụng tín dụng thượng mại nếu doanh nghiệp đó muốn tồn tại vững chắc trên thương trường. Trong quá trình hoạt động, các doanh nghiệp thường phải vay ngân hàng để đảm bảo nguồn tài chính cho các hoạt đông sản xuất -kinh doanh, đ ặc biệt là đảm bảo có đủ vố cho các dự án mở rộng hoặc đầu tư chiều sâu của doanh nghiệp. Về mặt thời hạn, vốn vay ngân hàng có thể được phân loại theo thời
 19. hạn vay, bao gồm vay dài hạn ( thường tính từ 3 năm trở lên; có nơi tính từ 5 năm trở lên) , vay trung hạn ( từ 1năm đến 3 năm) và vay ngắn hạn (dưới 1 năm) . Tiêu chuẩn và quan niệm về thời gian để phân loại trong thực tế không giống nhau giữa các nước và có thể khác nhau giưã các ngân hàng thương mại. Tuỳ theo tính chất và m ục đích sử dụng, ngân hàng cũng có thể phân loại cho vay thành các loại như: cho vay đầu tư tài sản cố định, cho vay đầu tư tài sản lưu đ ộng, cho vay để thực hiện dự án. Cũng có những cách phan chia khác như: cho vay theo ngành kinh tế, theo lĩnh vực phục vụ hoặc theo hinh thức bảo đảm tiền vay. Nguồn vốn tín dụng ngân hàng có nhiều ưu điểm, nhưng nguồn vốn này cũng có những hạn chế nhất định. Đó là các hạn chế về điều kiện tín dụng, kiểm soat của ngân hàng và chi phí sử dụng vốn ( lãi suất ) . - Đ iều kiện tín dụng: Các doanh nhiệp muốn vay tại các ngân hàng thương mại cần đáp ứng được những nhu cầu đảm bảo an toàn tín dụng của ngân hàng. Doanh nghiệp phải xuất trình hồ sơ vay vốn và những thông tin cần thiết mà ngân hàng yêu cầu. Trước tiên, ngân hàng phải tích luỹ hồ sơ xin vay vốn , đánh giá các thông tin liên quan đến dự án đ àu tư hoặc kế ho ạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vay vốn. - Các điều kiện đảm bảo tiền vay: Khi doanh nghiệp xin vay vốn, nói chung các ngân hàng thường yêu cầu doanh nghiệp đi vay phải có các bảo đảm tiền vay, phổ biến nhất là tài sản thế chấp. Việc yêu cầu người đi vay có tài sản thế chấp trong nhiều trương hợp làm cho bên đi vay không thể đáp ứng được các điều kiện vay, kể cả những thủ tục pháp lý về giấy tờ.v.v..do đó, doanh nghiệp cần tính đến yếu tố này khi tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng. - Sự kiểm soát của ngân hàng: một khi doanh nghiệp vay vố ngân hàng thì doanh nghiệp cũng phải chụi sự kiêm soát của ngân hàng về mục đích và tình hình sử dụng vốn vay. Nói chung, sự kiểm sóat này không gây
 20. khó khăn cho doanh nghiệp, tuy nhiên, trong một số trường hợp, điều đó cũng làm cho doanh nghiệp có cảm giác bị kiểm soát. - Lãi suất vay vốn: Lãi suất vay vốn phản ánh chi phí sử dụng vốn. Lãi suất vốn vay ngân hàng phụ thuộc vào tình hình tín dụng trên thị trường trong từng thời kỳ. Nếu lãi suất vay quá cao thì doanh nghiệp phải gánh chịu chi phí sử dụng vốn lớn hơn và làm giảm thu nhập của doanh nghiệp. Có những thời kỳ ở nước ta, lãi suất vay vốn khá cao và thiếu cạnh tranh do đó không tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư mở rông sản xuất-kinh doanh. Các doanh nghiệp cũng thường khai thác nguồn vốn tín dụng thương mại ( commercial credit ) hay còn gọi là tín d ụng của người cung cấp ( suppliers credit ) .Nguồn vốn này hình thành một cách tự nhiên trong quan hệ mua bán chịu, mua bán trả chậm hay trả góp. Nguồn vốn tín dụng thương mại có ảnh hưởng hết sức to lớn không chỉ với các doanh nghiệp mà cả đối với toàn b ộ nề kinh tế. Trong một số doanh nghiệp, nguồn tín dụng thượng mại dưới dạng các khoản phải trả ( Accounts payable) có thể chiếm tới 205 tổng nguồn vốn, thậm chí có thể chiếm tới 40% tổng nguồn vốn. Đối với doanh nghiệp, tài trợ bằng nguồn vốn tín dụng thương mại là một phương thức tài trợ rẻ, tiện dụng và kinh ho ạt trong kinh doanh; hơn nữa, nó còn tạo khả năng mở rộng quan hệ hợp tác kinh doanh một cách lâu bền. Các điều kiện ràng buộc cụ thể có thể được định khi hai bên ký hợp đồng mua bán hay hợp đông kinh tế nói chung.Tuy nhiên, cần nhận thấy tính chất rủi ro của quan hệ tín dụng thương mại khi quy mô tài trợ quá lớn. Chi phí để sử dụng các nguồn vốn tín dụng thể hiện qua lãi suất của khoản vay, đó là chi phí lãi vay, sẽ được tính vào giá thành sản phẩm hay dịch vụ. Khi mua bán hàng hoá trả chậm, chi phí này có thể ẩn dưới hình thức thay đổi mức giá, tuỳ thuộc quan hệ và thoả thuận cụ thể giữa các bên. Trong xu hướng hiện nay ở Việt Nam cũng như trên thế giới, các hình

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản