intTypePromotion=3

Đề tài: Giải pháp tăng cường thu thuế đối với các hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn thành phố Bắc Giang

Chia sẻ: Lan Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:24

0
189
lượt xem
66
download

Đề tài: Giải pháp tăng cường thu thuế đối với các hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn thành phố Bắc Giang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài: Giải pháp tăng cường thu thuế đối với các hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn thành phố Bắc Giang tập trung phân tích thực trạng quản lý trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những nguyên nhân và đề xuất các giải pháp cho việc thu thuế đối với các hộ kinh doanh cá thể.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: Giải pháp tăng cường thu thuế đối với các hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn thành phố Bắc Giang

 1. PHẦN I: MỞ DẦU 1.1 Tính cấp thiết của đề tài Sự  ra đời của Thuế  là một yếu tố  khách quan gắn liền với sự  ra đời và   phát triển của Nhà Nước. Để duy trì sự tồn tại của mình và thực hiện những   chức năng về nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng,….thì Nhà Nước   cần phải có những nguồn lực về  vật chất nhất định. Thuế  không những là  nguồn thu chủ  yếu của ngân sách Nhà Nước mà là công cụ  điều tiết vĩ mô  trong quá trình cải cách và đổi mới quản lý kinh tế. Đòi hỏi ngành thuế  phải  tập trung nghiên cứu và đề  ra các biện pháp công tác cụ  thể, đào tạo ra sự  chuyển biến mới có hiệu quả thiết thực trong công tác của mình. Thời gian qua công tác quản lý thu thuế đối với các hộ kinh doanh cá thể  có nhiều chuyển biến tích cực góp phần nâng cao ý thức tuân thủ  các luật  thuế đối với các hộ kinh doanh, hạn chế thất thu và tăng nguồn ngân sách cho  Nhà Nước. Tuy nhiên tình trạng thất thu có giảm nhưng tình trạng quản lý   còn có thể  tăng cao, doanh thu tinh thuế  không sát thực tế  gây ra nợ  đọng   nhiều,   chưa   nâng   cao   ý   thức   nộp   thuế,   gian   lận   né   tránh   trong   việc   nộp  thuế.Vì vậy vấn đề mang tính cấp thiết đặt ra cho ngành Thuế là phải tìm ra   các giải pháp tối  ưu nhất có thể nhằm tăng cường công tác quản lý thu thuế  đối với hộ kinh doanh cá thể.  Tình hình thu thuế đối vối các hộ kinh doanh cá thể trong địa bàn thành phố  Bắc Giang cũng đang trong tình trạng đó . Xuất phát từ  những vấn đề  trên, là   một cán bộ chịu trách nhiệm công tác trong việc quản lý các hộ  kinh doanh cá   thể trong địa bàn Thành Phố  Bắc Giang, qua quá tình công tác, tôi xin chọn đề  tài : “ Giải pháp tăng cường thu thuế đối với các hộ kinh doanh cá thể trên   địa bàn Thành Phố Bắc Giang “ . Đề tài tập trung phân tích thực trạng quản lý  1
 2. trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những nguyên nhân và đề xuất các  giải pháp . 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Nghiên cứu các giải pháp thu thuế  đối với các hộ  kinh doanh cá thể  trên   địa bàn Thành Phố Bắc Giang, trên cơ sở đó đề xuất hoàn thiện các giải pháp  đã có đồng thời kiến nghị một số giải pháp mới. 1.2.2 Mục tiêu cụ thể ­ Hệ  thống hóa cơ  sở  lý luận và thực tiễn về  giải pháp thu thuế  đối với  các hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn Thành Phố Bắc Giang ­ Tìm hiểu thực trạng nhận thức được tầm quan trọng của các hộ  kinh  doanh cá thể trong công tác nộp thuế. ­ Tìm hiểu tình hình thực hiện các giải pháp thu thuế đối với các hộ  kinh   doanh cá thể trên địa bàn Thành Phố Bắc Giang ­ Đề xuất hoàn thiện các giải pháp đã có đồng thời kiến nghị một số giải   pháp mới nhằm giảm thiểu thất thu trong công tác thu thuế.  1.3Câu hỏi nghiên cứu ­ Thực trạng nhận thức được tầm quan trọng trong công tác nộp thuế của   các hộ kinh doanh cá thể như thế nào? ­ Những giải pháp nào nhằm giảm thiểu thất thu trong công tác thu thuế đã   được thực hiện ở các điểm nghiên cứu? ­ Hoàn thiện các giải pháp tăng cường thu thuế cần có đề xuất gì? 1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 2
 3. Giải pháp tăng cường thu thuế với chủ thể là các hộ  kinh doanh cá thể trong   địa bàn Thành Phố Bắc Giang.  1.4.2 Phạm vi nghiên cứu ­ Phạm vi nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu nhận thức của các hộ  kinh doanh cá thể  trong công tác nộp thuế  vào ngân sách nhà nước trong địa  bàn Thành Phố Bắc Giang. Các giải pháp tăng cường thu thuế đối với các hộ  kinh doanh cá thể.  ­ Phạm vi không gian: Đề  tài được nghiên cứu trên địa Thành Phố Bắc  Giang, tỉnh Bắc Giang ­ Phạm vi thời gian: Thời gian thực hiện  đề  tài từ  tháng 9/2012 đến   tháng 6/2013 (10 tháng). Thời gian thu thập thông tin thứ cấp trong 3 năm: từ năm 2009 đến năm 2012 Thời gian thu thập thông tin sơ cấp trong 2 năm 2011 và 2012. 3
 4. PHẦN II: MỘT SỐ CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 2.1. Hộ kinh doanh cá thể  Hộ kinh doanh cá thể là hộ kinh doanh do một cá nhân là công dân Việt   Nam ( hoặc một nhóm người hay một hộ gia đình) làm chủ, chỉ được đăng ký  kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng không quá mười lao động, không có con  dấu riêng và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ  tài sản của mình đối với hoạt  động kinh doanh. Trường hợp hộ  gia đình sản xuất nông, lâm, ngư  nghiệp, làm muối,  những người bán rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm dịch  vụ  có thu nhập thấp thì không phải đăng ký kinh doanh; trừ  các trường hợp  kinh doanh có điều kiện. Trường hợp hộ  kinh doanh có sử  dụng thường xuyên hơn mười lao  động thì phải đăng ký kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp. 2.2. Công tác quản lý thu thuế đối với các hộ kinh doanh cá thể 2.2.1 Các sắc thuế áp dụng cho các hộ kinh doanh cá thể 2.2.1.1. Thuế môn bài  Thuế  môn bài  là một khoản thu có tính chất lệ  phí thu hàng năm vào  các cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế. 4
 5. a­ Căn cứ vào vốn:                                  Bậc thuế môn  Vốn đăng ký Mức thuế môn bài cả năm bài Bậc 1 Trên 10 tỷ đồng 3.000.000 Bậc 2 Từ 5 tỷ đến 10 tỷ đồng  2.000.000 Bậc 3 Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ đồng  1.500.000 Bậc 4 Dưới 2 tỷ đồng 1.000.000       b­ Căn cứ vào thu nhập tháng: Bậc thuế Thu nhập 1 tháng Mức thuế cả năm 1 Trên 1.500.000 1.000.000 2 Trên 1.000.000 đến 1.500.000 750.000 3 Trên 750.000 đến 1.000.000 500.000 4 Trên 500.000 đến 750.000 300.000 5 Trên 300.000 đến 500.000 100.000 6 Bằng hoặc thấp hơn 300.000 50.000 2.2.1.2. Thuế giá trị gia tăng a­ Khái niệm: Là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ  phát sinh trong quá trình sản xuất, lưu thông đến tiêu dung b­ Người nộp thuế   Người nộp thuế  GTGT là tổ  chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng  hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT  ở Việt Nam, không phân biệt ngành nghề, hình  thức, tổ chức kinh doanh (sau đây gọi là DN) và tổ  chức, cá nhân nhập khẩu  hàng hoá, mua dịch vụ  từ  nước ngoài chịu thuế  GTGT (sau đây gọi là người  nhập khẩu. 5
 6. c­ Đối tượng chịu thuế  Đối tượng chịu thuế giá trị  gia tăng (GTGT) là hàng hoá, dịch vụ  dùng  cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hóa, dịch  vụ  mua của tổ  chức, cá nhân  ở  nước ngoài), trừ  các đối tượng không chịu  thuế GTGT nêu tại điểm 2 dưới đây. d­ Phương pháp khấu trừ thuế  * Xác định thuế GTGT phải nộp theo PP khấu trừ: Số thuế GTGT  Số thuế  Số thuế GTGT đầu  = ­ phải nộp GTGT đầu ra vào được khấu trừ Trong đó:  + Số thuế giá trị gia tăng đầu ra (gọi tắt là thuế đầu ra) = Tổng số thuế  giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ bán ra ghi trên hoá đơn giá trị gia tăng. Thuế giá trị gia tăng  = Giá tính thuế x Thuế suất  ghi trên hoá đơn           + Thuế GTGT đầu vào = Tổng số thuế GTGT ghi trên hoá đơn GTGT  mua hàng hóa, dịch vụ (bao gồm cả tài sản cố  định) dùng cho sản xuất, kinh  doanh hàng hóa, dịch vụ  chịu thuế  GTGT, số  thuế  GTGT ghi trên chứng từ  nộp thuế của hàng hoá nhập.        + Xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ: ­ Thuế  GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ  dùng cho sản xuất, kinh  doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ. ­ Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ sử dụng đồng thời cho sản   xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế  GTGT thì chỉ  được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất,  kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT. DN phải hạch toán riêng thuế giá   6
 7. trị gia tăng đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ; trường hợp không  hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ theo tỷ lệ (%) giữa doanh   số chịu thuế giá trị gia tăng so với tổng doanh số của hàng hoá, dịch vụ bán ra. ­ Thuế  GTGT đầu vào của tài sản cố  định sử  dụng đồng thời cho sản  xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT   thì được khấu trừ toàn bộ.  * Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ hình thành tài sản cố định   của doanh nghiệp như nhà ăn ca, nhà nghỉ giữa ca, nhà ở miễn phí, phòng thay  quần áo, nhà để  xe, nhà vệ  sinh, bể  nước phục vụ  cho người lao động làm  việc trong khu vực sản xuất, kinh doanh và nhà  ở, trạm y tế  cho người lao   động làm việc trong các khu công nghiệp được khấu trừ toàn bộ. * Tài sản cố định là ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (trừ ô tô sử  dụng vào kinh doanh vận chuyển hàng hoá, hành khách, kinh doanh du lịch,  khách sạn) có trị  giá vượt trên 1,6 tỷ  đồng thì số  thuế  GTGT đầu vào tương   ứng với phần trị giá vượt trên 1,6 tỷ đồng không được khấu trừ. ­ Cơ  sở  sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng đánh bắt thuỷ,  hải sản có tổ chức sản xuất khép kín, hạch toán kết quả sản xuất kinh doanh   tập trung có sử dụng sản phẩm ở các khâu sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp;  nuôi trồng, đánh bắt thuỷ, hải sản làm nguyên liệu để  tiếp tục sản xuất chế  biến ra sản phẩm chịu thuế  GTGT (bao gồm sản phẩm nông, lâm, thuỷ  sản  chưa qua chế  biến xuất khẩu hoặc sản phẩm  đã qua chế  biến thuộc  đối  tượng chịu thuế GTGT) được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào phục vụ  cho sản xuất kinh doanh ở tất cả các khâu đầu tư xây dựng cơ bản, sản xuất,  chế biến. Trường hợp cơ sở có bán hàng hóa là sản phẩm nông, lâm, thuỷ hải  sản chưa qua chế  biến hoặc mới qua sơ  chế  thông thường thuộc đối tượng  không chịu thuế  GTGT thì số  thuế  GTGT của hàng hóa, dịch vụ  mua vào  7
 8. được tính khấu trừ theo tỷ lệ (%) doanh số hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT   so với tổng doanh số của hàng hóa, dịch vụ bán ra.  ­ Thuế  GTGT đầu vào của hàng hoá, tài sản cố  định mua vào bị  tổn   thất, bị hỏng do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ không được khấu trừ. ­ Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hoá (kể cả hàng hoá mua ngoài  hoặc hàng hoá do doanh nghiệp tự  sản xuất) mà doanh nghiệp sử  dụng để  khuyến mại, quảng cáo dưới các hình thức phục vụ cho sản xuất kinh doanh  hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ. ­  Thuế  giá trị  gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ  sử  dụng cho sản   xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng được  tính vào  nguyên giá tài sản cố định, giá trị nguyên vật liệu hoặc chi phí kinh doanh. ­ Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ  khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó, không phân biệt đã xuất dùng hay  còn để  trong kho. Trường hợp DN phát hiện số  thuế  GTGT đầu vào khi kê  khai, khấu trừ còn sót hoá đơn hoặc chứng từ nộp thuế chưa kê khai, khấu trừ  thì được kê khai, khấu trừ bổ sung; thời gian để kê khai, khấu trừ bổ sung tối   đa là 6 (sáu) tháng, kể từ tháng phát sinh hoá đơn, chứng từ bỏ sót. ­ Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, DN được hạch toán vào  chi phí để  tính thuế  thu nhập doanh nghiệp hoặc vào tính vào nguyên giá tài  sản cố định theo quy định của pháp luật. *  Phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng ­ Cá nhân, hộ kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ  chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật. ­ Tổ  chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh không theo Luật Đầu tư  và  các tổ  chức khác không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ  chế  độ  kế  toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật. 8
 9. ­ Hoạt động kinh doanh mua bán, vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ. Trường hợp DN thuộc đối tượng nộp thuế  theo PPKT thuế  có hoạt  động kinh doanh mua, bán vàng, bạc, đá quý và hoạt động chế  tác sản phẩm   vàng, bạc, đá quý thì phải hạch toán riêng được hoạt động kinh doanh mua,   bán vàng, bạc, đá quý để áp dụng theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT. ThuÕ GTGT ph¶i nép = GTGT cña hµng x ThuÕ suÊt thuÕ GTGT ho¸, dÞch vô t¬ng øng GTGT cña hµng ho¸, = Doanh sè b¸n ra - Gi¸ thanh to¸n cña dÞch vô hµng ho¸, dÞch vô mua vµo 2.2.1.3. Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế  thu nhập doanh nghiệp (thuế  TNDN) là một loại thuế  trực thu   đánh vào lợi nhuận của các doanh nghiệp.  Số  thuế  thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ  tính thuế  bằng thu   nhập tính thuế nhân với thuế suất. Công thức tính: Thuế TNDN Thu nhập  Thuế suất   phải nộp = tính thuế x thuế TNDN   ­ Nếu doanh nghiệp nêu có trích qu ́ ỹ phát triển khoa học và công nghệ  thì thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được xác định như sau: Thuế suất  Thu nhập  Phần trích lập quỹ  Thuế TNDN = ( ­ ) X thuế TNDN  tính thuế KH&CN phải ­ Nếu  doanh nghiệp đã nộp thuế  thu nhập doanh nghiệp hoặc loại thuế  tương tự thuế thu nhập doanh nghiệp  ở ngoài Việt Nam thì doanh nghiệp được  9
 10. trừ  số  thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp nhưng tối đa không quá số  thuế  thu   nhập doanh nghiệp phải nộp theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.  2.1.1.4. Thuế tiêu thụ đặc biệt Thuế tiêu thụ đặc biệt là một loại thuế gián thu, đánh vào một số hàng  hóa, dịch vụ  thuộc đối tượng chịu thuế  theo qui định của luật thuế  tiêu thụ  đặc biệt. Thuế  được cấu thành trong giá cả  hàng hóa, dịch vụ  và do người  tiêu dùng chịu khi mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ. Sè thuÕ Gi¸ b¸n Lîng s¶n ThuÕ ThuÕ TT§B = 1+ thuÕ x phÈm x suÊt thuÕ - TT§B ®Çu ph¶i nép suÊt tiªu thô TT§B vµo (nÕu cã) 2.1.2. Quy trình quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể 2.1.2.1. §¨ng ký thuÕ. - §éi thuÕ cÊp tê khai ®¨ng ký thuÕ vµ híng dÉn hé míi ra kinh doanh kª khai ®¨ng ký nép thuÕ. - §éi thuÕ nhËn vµ kiÓm tra hå s¬ ®¨ng ký thuÕ cña hé kinh doanh - NhËp vµ xö lý hå s¬ ®¨ng ký thuÕ: Tæ XLDL nhËp tê khai ®¨ng ký thuÕ vµo m¸y tÝnh vµ truyÒn d÷ liÖu vÒ côc thuÕ. Côc thuÕ kiÓm tra, x¸c nhËn thñ tôc cÊp sæ m· sè thuÕ cho tõng hé kinh doanh vµ chuyÓn kÕt qu¶ vÒ chi côc thuÕ. Tæ XLDL lu gi÷ hå s¬ ®¨ng ký thuÕ cña hé kinh doanh theo tõng ®Þa bµn vµ ®éi thuÕ. - In giÊy chøng nhËn ®¨ng ký thuÕ, göi giÊy chøng nhËn ®¨ng ký thuÕ cho hé kinh daonh: Tæ XLDL tr¶ giÊy chøng nhËn ®¨ng ký thuÕ ®· ký cho ®éi thuÕ. §éi thuÕ cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký thuÕ cho tõng hé kinh doanh vµ lËp sæ theo dâi cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký thuÕ. 10
 11. -Tæ XLDL lËp danh b¹ hé kinh doanh ®· ®¨ng ký thuÕ vµ ®· ®îc cÊp m· sè thuÕ, ®ång thêi th«ng b¸o cho ®éi thuÕ phêng, x· biÕt ®Ó ®éi thuÕ ®a vµo bé thuÕ. 2.1.2.2. Qu¶n lý thu thuÕ. - §èi víi hé æn ®Þnh thuÕ: + §éi thuÕ ph¸t tê khai vµ híng dÉn hé kinh doanh kª khai doanh thu kinh doanh. + §iÒu tra doanh thu thùc tÕ: §éi thuÕ chän mét sè hé kinh doanh ®¹i diÖn cho c¸c ngµnh nghÒ, quy m« kinh doanh ®Ó ®iÒu tra ®iÓn h×nh lµm c¨n cø ®¸nh gi¸ tÝnh chÝnh x¸c cña c¸c tê khai do hé kinh doanh tù kª khai vµ lµm c¨n cø ®Ó hiÖp th¬ng víi hé kinh doanh kª khai doanh thu kh«ng ®óng hoÆc Ên ®Þnh thuÕ ®èi víi nh÷ng hé kinh doanh kh«ng kª khai, kh«ng nép tê khai. + Dù kiÕn doanh thu tÝnh thuÕ cña tõng hé kinh doanh: C¨n cø vµo tê khai doanh thu cña hé kinh doanh, c¨n cø vµo kÕt qu¶ ®iÒu tra doanh thu thùc tÕ, ®éi thuÕ lËp danh s¸ch hé kinh doanh, dù kiÕn doanh thu cña tõng hé kinh doanh vµ ®a ra trao ®æi thèng nhÊt trong ®éi thuÕ. + TÝnh thuÕ, lËp bé thuÕ: C¨n cø hå s¬ dù kiÕn doanh thu Ên ®Þnh cña c¸c hé míi ra kinh doanh vµ c¸c hé dù kiÕn ®iÒu chØnh doanh thu Ên ®Þnh (do hÕt thêi h¹n æn ®Þnh) sau khi ®· ®îc tæ NV-HT kiÓm tra ®¶m b¶o c©n ®èi chung gi÷a c¸c ®Þa bµn, gi÷a c¸c hé kinh doanh trong cïng ®Þa bµn; danh s¸ch hé miÔn thuÕ, hé nghØ kinh doanh, hé tù nghØ kinh doanh do c¸c ®éi thuÕ lËp; tæ XLDL tÝnh thuÕ cho tõng hé vµ lËp sæ bé thuÕ. + DuyÖt bé thuÕ: L·nh ®¹o chi côc thuÕ chñ tr× duyÖt bé cho tõng ®éi thuÕ. 11
 12. + C«ng khai thuÕ: §éi thuÕ thùc hiÖn niªm yÕt c«ng khai sæ bé thuÕ ®· ®îc duyÖt t¹i trô së UBND phêng, x·, trô së ®éi thuÕ, trô së ban qu¶n lý chî c¸c tæ ngµnh hµng ®Ó c¸c hé kinh doanh ®îc biÕt. - §èi víi hé nép thuÕ theo kª khai: + Híng dÉn kª khai thuÕ, ®«n ®èc nép tê khai thuÕ: Tæ NV-HT/ §éi thuÕ híng dÉn hé kinh doanh thùc hiÖn kª khai vµ ®«n ®èc nép tê khai theo ®óng thêi h¹n qui ®Þnh. + NhËn vµ kiÓm tra tê khai: §éi thuÕ nhËn tê khai thuÕ vµ c¸c b¶ng kª theo quy ®Þnh vµ kiÓm tra tê khai. + NhËp d÷ liÖu kª khai: Tæ XLDL cã tr¸ch nhiÖm nhËp tê khai vµo m¸y ngay khi nhËn cña ®éi thuÕ chuyÓn tíi vµ lu tê khai thuÕ theo thêi h¹n quy ®Þnh hiÖn hµnh. + Xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc thuÕ: Sau khi ®· th«ng b¸o ®«n ®èc nhng hé kinh doanh vÉn kh«ng nép tê khai, ®éi thuÕ dù th¶o quyÕt ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh theo quy ®Þnh tr×nh l·nh ®¹o chi côc ký chuyÓn 01 b¶n cho tæ XLDL, 01 b¶n chuyÓn cho hé kinh doanh thùc hiÖn. + Ên ®Þnh thuÕ: §èi víi nh÷ng hé ®· qu¸ thêi h¹n nép tê khai (theo th«ng b¸o ®«n ®èc) hoÆc ®· nép tê khai thuÕ nhng kª khai kh«ng ®óng c¨n cø ®Ó tÝnh thuÕ, ®· ®îc c¬ quan thuÕ th«ng b¸o chØnh söa lçi tê khai nhng kh«ng söa hoÆc cã söa nhng vÉn kh«ng ®óng th× c¬ quan thuÕ ®îc quyÒn Ên ®Þnh sè thuÕ ph¶i nép theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt thuÕ hiÖn hµnh. + TÝnh thuÕ, tÝnh nî, tÝnh ph¹t vµ lËp sæ thuÕ, duyÖt bé thuÕ: C¨n cø vµo tê khai thuÕ, kÕt qu¶ Ên ®Þnh thuÕ, c¸c kÕt qu¶ kiÓm tra, quyÕt ®Þnh xö ph¹t hµnh chÝnh… Tæ XLDL tiÕn hµnh tÝnh thuÕ, tÝnh nî kú tríc chuyÓn sang vµ tÝnh ph¹t nép chËm tiÒn thuÕ ®èi víi hé chËm nép thuÕ theo quy ®Þnh ®Ó lËp sæ bé thuÕ. 12
 13. + QuyÕt to¸n thuÕ: Tæ HC nhËn quyÕt to¸n thuÕ cña hé kinh doanh giao cho ®éi thuÕ kiÓm tra. §éi thuÕ x¸c ®Þnh sè thuÕ ph¶i nép theo quyÕt to¸n, sè thuÕ hé kinh doanh ®· kª khai, sè thuÕ ®· nép trong n¨m. Sau ®ã ®éi thuÕ lËp danh s¸ch kÕt qu¶ kiÓm tra quyÕt to¸n thuÕ chuyÓn tæ XLDL. 2.1.2.3. Tæ chøc thu nép thuÕ - Ph¸t hµnh th«ng b¸o thuÕ: C¨n cø vµo sæ bé thuÕ ®îc duyÖt tæ XLDL lËp th«ng b¸o thuÕ. §èi víi hé kª khai lËp th«ng b¸o thuÕ hµng th¸ng, ®èi víi hé æn ®Þnh thuÕ lËp th«ng b¸o thuÕ cho c¶ kú æn ®Þnh. - Tæ chøc thu nép thuÕ: Sau khi ph¸t hµnh th«ng b¸o thuÕ, ®éi thuÕ cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi UBND phêng, x·, ban qu¶n lý chî, tæ ngµnh hµng ®«n ®èc hé kinh doanh nép thuÕ ®îc nhanh, gän, ®¶m b¶o an toµn. - ChÊm bé thuÕ: Tæ XLDL nhËn giÊy nép tiÒn tõ kho b¹c hoÆc biªn lai thu thuÕ cña nh÷ng ®Þa bµn thu trùc tiÕp thu chÊm sæ bé thuÕ, theo dâi t×nh h×nh nép thuÕ vµ nî ®äng thuÕ cña hé kinh doanh, xö lý vi ph¹m chËm nép ®èi víi hé kinh doanh chËm nép thuÕ tr×nh l·nh ®¹o chi côc duyÖt. - LËp b¸o c¸o kÕ to¸n, thèng kª thuÕ: Theo kú h¹n quy ®Þnh, tæ XLDL lËp c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n, thèng kª theo chÕ ®é ®Ó göi l·nh ®¹o chi côc vµ cÊp trªn ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c chØ ®¹o thu. 2.1.3 Nh÷ng nh©n tè ¶nh hëng ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý thu thuÕ ®èi víi hé kinh doanh c¸ thÓ. 2.1.3.1. Nhân tố khách quan *  Hệ thống văn bản pháp luật về thuế  13
 14. Các nội dung về quản lý thuế đã được quy định trong các văn bản pháp  luật về  thuế  tạo cơ sở pháp lý cho việc tổ  chức thực hiện quản lý thuế. Cụ  thể: + Các văn bản pháp luật về  thuế  đã quy định về  thủ  tục đăng kí thuế,   cấp mã số  thuế, thủ  tục về  mua hoá đơn, thủ  tục về  quyết toán thuế, thời   hạn nộp quyết toán thuế; thủ tục về  hoàn thuế; quy định mức phạt vi phạm   về thuế; quy định các trường hợp bị cưỡng chế thuế. + Quy định về  nghĩa vụ  và trách nhiệm của đối tượng nộp thuế  trong   việc thực hiện các thủ tục về  thuế, chế độ  kế  toán, hoá đơn chứng từ, chấp   hành việc cung cấp tài liệu có liên quan đến việc tính thuế, kê khai thuế, nộp   thuế theo yêu cầu của cơ quan thuế, đối tượng nộp thuế có quyền khiếu nại  về thuế khi cơ quan thuế, cán bộ thuế có hành vi hành chính hoặc quyết định  xử lý gây tổn hại đến lợi ích của đối tượng nộp thuế. + Quy định về  nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ  quan thuế  trong việc hướng dẫn đối tượng nộp thuế  thực hiện đúng chính sách thuế;   hướng dẫn thủ tục về thuế; hướng dẫn ghi chép sổ sách kế toán; hoá đơn chứng  từ; giải quyết hoàn thuế; miễn thuế, giảm thuế; khiếu nại về  thuế.  Được  quyền thanh tra, kiểm tra thuế, xử  phạt vi phạm hành chính về  thuế   ấn định   thuế và cưỡng chế thuế. + Trong các luật thuế cũng có quy định chung về nghĩa vụ, trách nhiệm   của các tổ  chức, cá nhân đó là: “ các cơ  quan nhà nước, tổ  chức chính trị, tổ  chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, tổ  chức xã hội nghề  nghiệp, đơn vị  vũ  trang nội dung trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình  giám sát phối hợp với cơ quan thuế trong việc thi hành luật thuế”. + Tổ chức bộ máy quản lý thuế nhằm mục tiêu tổ chức thực thi tốt các   chính sách thuế  hiện hành, đồng thời có xem xét đến xu hướng phát triển và  14
 15. hoàn thiện hệ  thống chính sách hiện hành cũng như  hệ  thống quản lý thuế  trong tương lai. Khi chính sách thuế  thay đổi, nhiệm vụ  quản lý thuế  ngày  càng tăng đòi hỏi bộ  máy cơ  quan của lý thuế  cũng phải kiện toàn, đổi mới,  phù hợp, đáp ứng với các yêu cầu của công tác quản lý. + Một khi các quy định về quản lý thuế trong các văn bản pháp luật về  thuế  chưa được đầy đủ, rõ ràng thì việc tổ  chức quản lý thuế  của cơ  quan   thuế, cơ quan hải quan còn có nhiều nhược điểm, hạn chế. *  Ý thức chấp hành luật thuế của các doanh nghiệp. *  Sự phát triển của nền kinh tế Nền kinh tế  quốc dân đang phát triển mạnh cả  về  số  lượng lẫn chất   lượng, khoa học công nghệ  ngày càng phát triển với tốc độ  cao, các thành  phần kinh tế, các hình thức kinh doanh, số lượng và các đối tượng nộp thuế  đã, đang và sẽ phát triển một cách nhanh chóng, đa dạng và phức tạp. Quy mô  hoạt động của các DNNQD ngày càng lớn và mang tính toàn cầu; việc quản   lý kinh doanh của  doanh nghiệp và các giao dịch thương mại ngày càng được   tin học hoá, điện tử hoá, làm cho nhiệm vụ quản lý ngày khó khăn phức tạp,   đòi hỏi công tác quản lý thuế  phải được hiện đại hoá cho thích hợp với sự  phát triển của doanh nghiệp. 2.1.3.2. Nhân tố chủ quan *  Trình độ năng lực của cán bộ ngành thuế. Con người luôn là yếu tố  quyết định đến sự  thành công hay thất bại  trong mọi lĩnh quản lý. Trong bộ máy quản lý thuế, đội ngũ cán bộ công chức   thuế là bộ phận quan trọng, góp phần vào việc xây dựng hệ thống chính sách   thuế  phù hợp, khoa học minh bạch và quyết định việc đề  xuất, áp dụng các   phương pháp, quy trình và các biện pháp nhiệm vụ quản lý thuế hợp lý, khoa   học đảm bảo tiên tiến hiện đại, đạt hiệu quả kinh tế cao. 15
 16. Mục tiêu bao trùm  của chiến lược cải cách thuế của nước ta đến 2010  là xây dựng hệ  thống chính sách thuế  đồng bộ, hợp lý phù hợp với nền kinh   tế  nhiều thành phần và xu hướng hội nhập quốc tế, đồng thời hiện đại hoá  công tác quản lý thuế  ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực cả về  cơ chế quản lý, bộ máy và con người. Quá trình này đòi hỏi mỗi cán bộ thuế  phải có tư duy mới, có đầy đủ kiến thức thật sâu sắc. *  Tổ chức bộ máy quản lý thuế Bộ máy quản lý thuế có vai trò quyết định đến toàn bộ hệ  thống thuế.   Bộ máy quản lý thuế được tổ chức hợp lý, thực hiện đầy đủ chức năng quản  lý thuế  thì sẽ  phát huy được tối đa hiệu lực của toàn bộ  hệ  thống thuế  và  hiệu lực quản lý thuế sẽ  cao. Ngược lại, một cơ cấu tổ chức quản lý không  phù hợp sẽ kìm hãm, làm suy yếu tổ chức và hạn chế tác dụng của bộ máy. *  Công tác thanh tra, kiểm tra Hoạt động quản lý thuế chính là sự tác động có định hướng của cơ quan thuế  tới đối tượng nộp thuế  nhằm đạt được , mục tiêu động viên một phần thu   nhập quốc dân vào NSNN. Do vậy, thanh tra, kiểm tra đối tượng nộp thuế  chính là một công đoạn và một yếu tố  cấu thành của hoạt động lãnh đạo  quản lý nhà nước của cơ quan thuế. Hoạt động quản lý của cơ quan thuế bao   gồm việc xây dựng các mục tiêu kế hoạch trong một giai đoạn đến việc tổ chức   để thực hiện các mục tiêu đó và sau cùng là tiến hành thanh tra, kiểm tra việc  thực hiện đó tiến hành như  thế  nào. Để  từ  đó tác động ngược lại từ  khâu xác  định chủ trương kế hoạch có hợp lý không? Nhằm đảm bảo cho hoạt động của   cơ quan thuế đạt hiệu quả cao 16
 17. 17
 18. PHẦN III: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1. §iÒu kiÖn tù nhiªn Thµnh Phè B¾c Giang lµ trung t©m chÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n ho¸- x· héi, khoa häc kü thuËt cña tØnh; cã vÞ trÝ, ®Þa chÊt, thuû v¨n thuËn lîi cho viÖc ph¸t triÓn ®« thÞ. Thµnh Phè B¾c Giang cã diÖn tÝch tù nhiªn 32,2172 km2, d©n sè 1254,987 ngêi, gåm 7 phêng, 4 x·. PhÝa b¾c gi¸p huyÖn T©n Yªn, phÝa ®«ng gi¸p huyÖn L¹ng Giang, phÝa nam-t©y nam gi¸p huyÖn Yªn Dòng, phÝa t©y gi¸p huyÖn ViÖt Yªn. N»m trong vïng ®ång b»ng trung du b¾c vé, thÞ x· cã ®Þa h×nh t¬ng ®èi b»ng ph¼ng, cao ®é ®Þa h×nh thÊp, cã s«ng Th¬ng ch¶y qua. Thµnh phè cã ®Þa chÊt thuéc d¹ng kiÕn t¹o båi ®¾p cã nguån gèc s«ng biÓn (trÇm tÝch s«ng Th¬ng). Thµnh Phè B¾c Giang chÞu ¶nh hëng cña giã mïa, ®Æc biÖt lµ giã mïa ®«ng b¾c, nhiÖt ®é trung b×nh n¨m dao ®éng tõ 23,2 0C – 23,80C, ®é Èm trung b×nh tõ 83%- 84%. 2. §Æc ®iÓm vÒ kinh tÕ- x· héi Thµnh Phè B¾c Giang lµ trung t©m chÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n ho¸- x· héi, khoa häc kü thuËt cña tØnh. Trong nhiÒu n¨m qua §¶ng bé vµ nh©n d©n Thµnh Phè B¾c Giang ®· giµnh ®îc nhiÒu th¾ng lîi trªn c¸c lÜnh vùc: nÒn kinh tÕ cã tèc ®é t¨ng trëng kh¸ cao, tû träng c¬ cÊu chuyÓn dÞch theo híng t¨ng nhanh ngµnh c«ng nghiÖp vµ dÞch vô. NghÞ quyÕt ®¹i héi §¶ng bé tØnh vµ ThÞ x· ®· x©y dùng ch¬ng tr×nh x©y dùng c¬ së h¹ tÇng nh»m n©ng cÊp hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt lµm tiÒn ®Ò ph¸t triÓn kinh tÕ phÊn ®Êu ®Õn cuèi n¨m 2005 ®a ThÞ x· B¾c Giang trë thµnh ®« thÞ lo¹i ba. 18
 19. VÒ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, tiÓu thñ c«ng nghiÖp: ®· cã bíc ph¸t triÓn . ThÞ x· ®· quy ho¹ch 3 côm c«ng nghiÖp víi quy m« 10 ha ë hai x· X¬ng Giang, DÜnh KÕ vµ Phêng Thä X¬ng ®Ó ph¸t triÓn c«ng nghiÖp- tiÓu thñ c«ng nghiÖp, tõng bíc ®a nh÷ng doanh nghiÖp g©y « nhiÔm m«i trêng ra xa trung t©m ThÞ x·. Víi vÞ trÝ ®Þa lý thuËn lîi cho viÖc lu th«ng hµng ho¸ gi÷a c¸c vïng, do ®ã ngµnh th¬ng m¹i ®· thùc sù ph¸t triÓn gãp phÇn thóc ®Èy qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ngêi lao ®éng, b×nh æn gi¸ c¶ trªn thÞ trêng vµ t¨ng nguån thu cho NSNN. VÒ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp: nh÷ng n¨m qua ThÞ x· ®· tËp trung ®Çu t x©y dùng c¬ së h¹ tÇng trong n«ng th«n, më nhiÒu líp tËp huÊn gióp n«ng d©n n¾m b¾t kü thuËt trång trät, ch¨n nu«i, t¹o ®iÒu kiÖn cho n«ng d©n dån ®iÒn ®æi thöa, chuyÓn diÖn tÝch ruéng tròng cÊy lua mét vô kh«ng ¨n ch¾c sang nu«i thuû s¶n, tËp trung ph¸t triÓn c¸c vïng chuyªn canh, thu nhËp b×nh qu©n 1ha canh t¸c ®¹t 28 triÖu ®ång/n¨m, mét sè n¬i ®¹t 50 triÖu ®ång/n¨m. Tõ khi xo¸ bá chÕ ®é qu¶n lý bao cÊp chuyÓn sang ph¸t triÓn c¸c thµnh phÇn kinh tÕ theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù quan lý cña nhµ níc th× sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ tõ s¶n xuÊt n«ng, l©m nghiÖp sang ngµnh nghÒ kh¸c nh c«ng nghiÖp thùc phÈm, c«ng nghiÖp chÕ biÕn, vËn t¶i x©y dùng, xuÊt khÈu, th¬ng m¹i dÞch vô t¬ng ®èi nhanh. ChÝnh sù chuyÓn ®æi ®ã ®· gãp phÇn thóc ®Èy s¶n xuÊt- kinh doanh trªn ®Þa bµn ThÞ x· ngµy cµng ph¸t triÓn. Khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh cña huyÖn trong nh÷ng n¨m võa qua ngoµi viÖc gãp phÇn chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ cßn t¹o ra hµng ngµn viÖc lµm cho ngêi lao ®éng n«ng th«n vµ huy ®éng cho NSNN nh÷ng nguån thu kh«ng nhá, hµng n¨m sè tiÒn thuÕ thu ®îc tõ khu vùc nµy. VÒ v¨n ho¸- x· héi: ThÞ x· B¾c Giang cã m¹ng líi c¸c trêng cao ®¼ng, trung t©m gi¸o dôc thêng xuyªn, trêng 19
 20. trung cÊp chuyªn nghiÖp, trêng ®µo t¹o nghÒ ®îc ph¸t triÓn t¬ng ®èi réng kh¾p ®µo t¹o tr×nh ®é ®¹i häc t¹i chøc, cao ®¼ng, ®µo t¹o nghÒ vµ båi dìng kiÕn thøc chuyªn m«n nghiÖp vô cho c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc trªn ®Þa bµn ThÞ x· còng nh toµn tØnh B¾c Giang. ThÞ x· ®· hoµn thµnh c«ng t¸c xo¸ mï ch÷ vµ phæ cËp gi¸o dôc tiÓu häc, ngµnh gi¸o dôc ®µo t¹o ThÞ x· lu«n lµ mét trong nh÷ng l¸ cê ®Çu cña ngµnh gi¸o dôc ®µo t¹o cña tØnh. 3. Phương pháp nghiên cứu 3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu, tài liệu, thông tin 3.2.1.1 Thu thập tài liệu thứ cấp Thu thập các tài liệu trong ngành như  các sách, báo, tạp chí chuyên  ngành, các tài liệu truyền thông đại chúng, các báo cáo chuyên ngành. Sau đó  tiến hành phân tích tài liệu theo chuyên môn, theo nội dung nghiên cứu. 3.2.1.2 Thu thập số liệu sơ cấp Sử dụng phương pháp điều tra chọn mẫu 3.2.2 Phương pháp xử lý phân tích số liệu, thông tin 3.2.2.1 Phương pháp xử lý 3.2.2.2 Phương pháp thống kê mô tả 3.2.2.3. Phương pháp so sánh và phân tổ 3.2.2.4. Phương pháp phân tích SWOT 3.2.2.5. Phương pháp thu thập 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản