intTypePromotion=1

Đề tài: Hoàn thiện tính năng quảng cáo sản phẩm trên website www.longthanh.vn

Chia sẻ: Vu Quyet Chien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:77

0
98
lượt xem
18
download

Đề tài: Hoàn thiện tính năng quảng cáo sản phẩm trên website www.longthanh.vn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công ty TNHH Thương mại Long Thành là công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh phân phối các mặt hàng máy tính công nghệ cao và các thiết bị điện tử khác. Công ty đã đi vào hoạt động cách đây gần 15 năm và đã có những thành tựu và hạn chế nhất định. Khi Việt Nam gia nhập WTO, hội nhập và phát triển cùng nền kinh tế thế giới, thì việc cạnh tranh sẽ ngày càng gay gắt giữa các doanh nghiêp, các doanh nghiệp nào có uy tín, chiếm được cảm tình của khách hàng sẽ đứng vững trên thị trường....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: Hoàn thiện tính năng quảng cáo sản phẩm trên website www.longthanh.vn

 1. LỜI CẢM ƠN Trong quá trình nghiên cứu và thực hiện luận văn tốt nghiệp, em đã nhận được sự hướng dẫn nhiệt tình của giáo viên h ướng dẫn là Th.s Nguyễn Quang Trung cùng sự nhiệt tình giúp đỡ của ban giám đốc và toàn thể nhân viên công ty TNHH Thương mại Long Thành. Qua đây, em xin chân thành cảm ơn nhà trường, quý thầy cô đã tạo mọi điều kiện cho em tham gia học tập, rèn luyện, trau dồi kiến thức chuyên môn cũng như kiến thức thực tế cuộc sống trong suốt 4 năm học. Và đặc biệt, em xin chân thành c ảm ơn Nguyễn Quang Trung - người đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo và giúp đỡ em hoàn thành lu ận văn tốt nghiệp này. Đồng thời em cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban giám đốc và toàn thể nhân viên công ty TNHH Thương mại Long Thành, đặc biệt Ông Trần Thanh Phương trưởng phòng kinh doanh bán lẻ của công ty đã tiếp nhận và tạo cho em môi trường làm việc chuyên nghi ệp, giúp em có đi ều kiện nắm bắt tổng quát chung về tình hình hoạt động c ủa công ty và hoàn thành được bài luận văn tốt nghiệp của mình. Đây là đề tài mới, khá phức tạp, và các nghiên cứu chuyên sâu về vấn đề này còn nhiều giới hạn. Mặt khác, thời gian nghiên cứu luận văn khá hạn hẹp, trình độ và khả năng của bản thân em còn h ạn ch ế. Vì v ậy, lu ận văn chắc chắn sẽ gặp phải nhiều sai sót. Kính mong các th ầy cô giáo trong b ộ môn Công nghệ thông tin, các anh chị nhân viên trong công ty TNHH Thương mại Long Thành góp ý, chỉ bảo để luận văn có giá trị cả về lý luận và th ực tiễn. Em xin chân thành cảm ơn!
 2. TÓM LƯỢC Công ty TNHH Thương mại Long Thành là công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh phân phối các mặt hàng máy tính công ngh ệ cao và các thi ết b ị điện tử khác. Công ty đã đi vào hoạt động cách đây gần 15 năm và đã có những thành tựu và hạn chế nhất định. Khi Việt Nam gia nhập WTO, hội nhập và phát triển cùng nền kinh t ế thế giới, thì việc cạnh tranh sẽ ngày càng gay gắt giữa các doanh nghiêp, các doanh nghiệp nào có uy tín, chiếm được cảm tình của khách hàng s ẽ đứng vững trên thị trường. Do đó, việc cạnh tranh ngày càng gay gắt, các doanh nghiệp đang sử dụng nhiều công cụ quảng bá khác nhau để cố gắng đưa thông tin về sản phẩm của doanh nghiệp mình đến với khách hàng hiệu quả nhất. Chính vì thế tác giả đã chọn đề tài: “Hoàn thiện tính năng quảng cáo sản phẩm trên website www.longthanh.vn” làm luận văn tốt nghiệp của mình. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là hệ thống hóa một số vấn đề lý luận liên quan đến quảng cáo sản phẩm nói chung, từ đó khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng tình hình quảng cáo sản phẩm trên website www.longthanh.vn và đề xuất một số giải pháp , kiến nghị để phát triển tính năng quảng cáo sản ph ẩm tại website này. Chương I của đề tài là những vấn đề tổng quan khi nghiên cứu đề tài. Chương II của đề tài, để làm rõ lý thuyết về thiết kế và phát tri ển website nói chung, quảng cáo sản phẩm trên website nói riêng, tác giả đã đưa ra một số khái niệm, vai trò và các tính năng quảng cáo s ản ph ẩm c ụ th ể nh ư: quá trình trình bày và giới thiệu hình ảnh sản phẩm, tính năng tìm ki ếm s ản
 3. phẩm, tính năng giỏ hàng, tính năng thanh toán trực tuy ến… cũng nh ư các tính năng hỗ trợ quá trình mua hàng trực tuyến khác. Bên cạnh đó tác giả cũng đ ưa ra một số cách thức tiến hành và xem xét những nhân t ố ảnh h ưởng đ ến ho ạt động quảng cáo sản phẩm trên website. Để có cái nhìn tổng quát hơn về đề tài, tác giả đã nêu bật tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước về lĩnh v ực quảng cáo sản phẩm. Để từ đó có thể phân định nội dung đề tài nghiên cứu. Trong chương III, ngoài việc khái quát về quá trình hình thành, phát tri ển, cơ cấu tổ chức và các lĩnh vực kinh doanh của công ty TNHH Th ương mại Long Thành cũng như đưa ra hệ thống các phương pháp nghiên cứu , tác giả đã lấy cơ sở lý thuyết ở chương II và các dữ liệu sơ cấp, th ứ cấp thu th ập được để tiến hành phân tích đánh giá thực trạng, các nhân tố tác đ ộng và th ực trạng quảng cáo sản phẩm tại website www.longthanh.vn. Từ đó làm tiền đề cho các giải pháp phát triển trong chương IV. Trong chương IV, ở phần đầu của chương, tác giả khái quát lại một số thành tựu, hạn chế từ hoạt động quảng cáo sản phẩm tại website www.longthanh.vn, đưa ra các nguyên nhân của hạn chế này. Bên cạnh đó, tác giả dự báo triển vọng về tình hình phát triển của thị trường trong th ời gian sắp tới, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu phát triển và xu h ướng hoạt đ ộng c ủa công ty TNHH Thương mại Long Thành trong tương lai. Sau đó, tác gi ả đã trình bày một số giải pháp hoàn thiện các tính năng quảng cáo sản phẩm trên website, cụ thể là: cách thức trình bày sản phẩm trên trang chủ cũng như các site trung gian liên kết, phát triển công cụ tìm kiếm sản ph ẩm trên website, t ối ưu hoá công cụ tìm kiếm Google, giải pháp cải thiện t ốc độ load của website cùng một số đề xuất đi kèm cho công ty. Qua đề tài luận văn tốt nghiệp này, ngoài việc nâng cao nhận thức, bổ sung thêm kiến thức cho bản thân, tác giả hy vọng những nghiên cứu của mình còn có thể đóng góp giúp cho công ty TNHH Thương mại Long Thành nói riêng và các doanh nghiệp nói chung, có
 4. thể sử dụng và khai thác tốt các hoạt động quảng cáo sản ph ẩm c ủa mình đ ể có thể ngày càng phát triển, tăng khả năng cạnh tranh của công ty trên thị trường cạnh tranh mạnh mẽ như ngày nay. MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN............................................................................................................... 1 TÓM LƯỢC................................................................................................................. 2 MỤC LỤC..................................................................................................................... 4 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT....................................................................................... 7 DANH MỤC HÌNH VẼ................................................................................................ 8 DANH MỤC BẢNG BIỂU........................................................................................... 9 CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN HOÀN THIỆN TÍNH NĂNG QUẢNG CÁO SẢN PHẨM CHO WEBSITE WWW.LONGTHANH.VN .......................................................................................... 1 1.1. TÍNH CẤP THIẾT NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI.................................................................1 1.2. XÁC LẬP VÀ TUYÊN BỐ VẤN ĐỀ TRONG ĐỀ TÀI..............................................2 1.3. CÁC MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU....................................................................................3 1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU................................................................................................3 1.5. KẾT CẤU LUẬN VĂN ....................................................................................................4 CHƯƠNG 2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ HOÀN THIỆN TÍNH NĂNG QUẢNG CÁO SẢN PHẨM TRÊN WEBSITE WWW.LONGTHANH.VN .......................................................................................... 5 2.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH NGHĨA CƠ BẢN..................................................5 2.1.1. Thương mại điện tử........................................................................................... 5 2.1.2. Website và website Thương mại điện tử..........................................................5 2.1.2.1. World Wide Web................................................................................................ 5 2.1.2.2. Webpage............................................................................................................. 5 2.1.2.3. Website .............................................................................................................. 6 2.1.2.4. Website Thương mại điện tử............................................................................ 6 2.1.3. Thiết kế website..................................................................................................7
 5. 2.1.3.1. Các bước thiết kế website.................................................................................7 2.1.3.2. Công cụ và ngôn ngữ thiết kế website..............................................................8 2.1.4. Lợi ích và hạn chế của website TMĐT...........................................................10 2.1.5. Đặc trưng, vai trò và các tiêu chuẩn của sản phẩm trong website...............11 2.2. MỘT SỐ LÍ THUYẾT VỀ TÍNH NĂNG QUẢNG CÁO SẢN PHẨM..................14 2.2.1. Quảng cáo sản phẩm và quảng cáo sản phẩm trên Web..............................14 2.2.2. Các tính năng quảng cáo sản phẩm trên website............................................14 2.2.2.1. Quản lý thông tin sản phẩm............................................................................ 14 2.2.2.2. Hiển thị sản phẩm........................................................................................... 15 2.2.2.3. Tìm kiếm sản phẩm.........................................................................................15 2.2.2.4. Các hoạt động truyền thông trên website........................................................16 2.2.2.5. Các chức năng hỗ trợ khác...............................................................................17 2.2.3. Vai trò của các máy tìm kiếm...........................................................................17 2.3. TỔNG QUAN NHỮNG CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN HOÀN THIỆN TÍNH NĂNG QUẢNG CÁO SẢN PHẨM CHO WEBSITE................19 2.4. PHÂN ĐỊNH NỘI DUNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU..................................................20 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THỰC TRẠNG QUẢNG CÁO SẢN PHẨM TẠI WEBSITE WWW.LONGTHANH.VN ..............22 3.1. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU..................................................................................22 3.3.1. Khảo sát thực tiễn để thu thập các dữ liệu thứ cấp.....................................22 3.3.2. Điều tra trắc nghiệm........................................................................................22 3.3.3. Thu thập thông tin, tổng hợp và phân tích dữ liệu.........................................23 3.2. TỔNG QUAN VỀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LONG THÀNH......................................................................24 3.2.1. Giới thiệu về công ty TNHH Thương mại Long Thành...............................24 3.2.2. Chiến lược kinh doanh của công ty trong thời gian qua và mục tiêu phát triển............................................................................................................................... 25 3.2.3. Tiềm lực và các kết quả kinh doanh của Công ty trong 3 năm 2006-2008..25 3.2.3.1. Cơ sở vật chất kỹ thuật................................................................................. 25 3.2.3.2. Doanh thu hoạt động tài chính.........................................................................26 3.2.3.3. Nhân lực........................................................................................................... 27 3.3. THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ CHO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRỰC TUYẾN VÀ QUẢNG CÁO SẢN PHẨM TRÊN WEBSITE WWW.LONGTHANH.VN..........28
 6. 3.3.1. Quản lý thông tin sản phẩm.............................................................................28 3.3.2. Hiển thị sản phẩm............................................................................................ 30 3.3.3. Tìm kiếm sản phẩm trên website.....................................................................32 3.3.4. Các hoạt động truyền thông trên website........................................................34 3.4. NHẬN ĐỊNH CỦA KHÁCH HÀNG VỀ CÁC TÍNH NĂNG QUẢNG CÁO SẢN PHỂM TRÊN WEBSITE WWW.LONGTHANH.VN .....................................................34 3.5. MÔI TRƯỜNG TÁC ĐỘNG.........................................................................................38 3.5.1. Môi trường vĩ mô.............................................................................................. 38 3.5.2. Môi trường vi mô.............................................................................................. 39 CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TÍNH NĂNG QUẢNG CÁO SẢN PHẨM CHO WEBSITE WWW.LONGTHANH.VN....................................... 40 4.1. CÁC KẾT KUẬN QUA QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRA VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU...40 4.1.1. Những thành tựu đạt được............................................................................... 40 4.1.2. Các tồn tại cần khắc phục...............................................................................41 4.1.3. Nguyên nhân của tồn tại................................................................................... 42 4.2. DỰ BÁO TRIỂN VỌNG VẤN ĐỀ NGIÊN CỨU VÀ CÁC TÍNH NĂNG QUẢNG CÁO SẢN PHẨM TRÊN WEBSITE WWW.LONGTHANH.VN..................................43 4.2.1. Xu hướng chung................................................................................................ 43 4.2.2. Xu hướng phát triển của công ty TNHH Thương mại Long Thành.............44 4.3. CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ CHO CÁC TÍNH NĂNG QUẢNG CÁO SẢN PHẨM TRÊN WEBSITE WWW.LONGTHANH.VN....................................................................45 4.3.1. Cách thức trình bày sản phẩm trên website www.longthanh.vn ...................45 4.3.1.1. Cách thức trình bày sản phẩm tại trang chủ...................................................45 4.3.1.2. Cách thức trình bày sản phẩm trong trang “Sản phẩm”.................................49 4.3.2. Hoàn thiện tính năng tìm kiếm sản phẩm.......................................................50 4.3.2.1. Hoàn thiện tính năng tìm kiếm sản phẩm trên website.................................. 50 4.3.2.2. Tối ưu hoá trên công cụ tìm kiếm Google......................................................51 4.3.3. Giải pháp phụ - Cải thiện tốc độ load đến sản phẩm..................................55 4.3.4. Hạn chế các giải pháp hoàn thiện tính năng quảng cáo sản phẩm cho website www.longthanh.vn.......................................................................................... 56 4.4. CÁC KIẾN NGHỊ VỚI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LONG THÀNH......57 TÀI LIỆU THAM KHẢO.......................................................................................... 60
 7. PHỤ LỤC.................................................................................................................... 61 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TNHH Trách nhiệm hữu hạn Th.s Thạc sỹ WTO (Word Trade Organization) Tổ chức Thương mại Quốc tế TMĐT Thương mại điện tử E-Commerce Electronic Commerce www World Wide Web HTML HyperText Markup Language XHTML Extensible HyperText Markup Language CSDL Cơ sở dữ liệu CSS Cascading Style Sheet PHP Personal Home Page ASP Active Server Pages SQL Structured Query Language MSN Microsoft Network B2C Business to Customer B2B Business to Business SCM Supply chain management CRM Customer relationship management ERP Enterprise resource planning KB Kilo Bytes
 8. DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 3.1 Cách thức trình bày sản phẩm trên website www.longthanh.vn.............29 Hình 3.2 Giỏ hàng trên website www.longthanh.vn.................................................. 30 Hình 3.3 Danh mục sản phẩm trên website www.longthanh.vn.............................. 31 Hình 3.4 Danh mục sản phẩm bán chạy trên website www.longthanh.vn.............31 Hình 3.5 Danh sách sản phẩm trên site “Sản phẩm”.............................................. 32 Hình 3.6 Tìm kiếm sản phẩm trên website www.longthanh.vn..............................33 Hình 3.7 Tìm kiếm nâng cao trên website www.longthanh.vn................................. 33 Hình 4.1 Danh mục sản phẩm................................................................................... 46 Hình 4.2 Cách thức trình bày sản phẩm................................................................... 48 Hình 4.3 Mẫu hộp thoại Tìm kiếm sản phẩm........................................................ 50
 9. DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 3.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 3 năm 2006, 2007, 2008 ...................................................................................................................................... 26 Biểu đồ 3.2 Biểu đồ Doanh thu thuần và Lợi nhuận thuần năm 2006 - 2008........................................................................................................... 27 Bảng 3.3 Kết quả phân tích dữ liệu từ phiếu điều tra trắc nghiệm (giành cho khách hàng)............................................................................................... 34 Bảng 4.1 Số liệu thống kê vai trò các tính năng website......................................... 43 Bảng 4.2 Số liệu thống kê doanh thu từ đơn đặt hàng trực tuyến......................43 Bảng 4.3 Số liệu thống kê chuyển dịch các phương thức thanh toán trực tuyến ...................................................................................................................................... 44 Bảng 4.4 Mẫu bảng danh sách sản phẩm............................................................... 49
 10. Luận văn tốt nghiệp Phạm Đình Quỳnh – 41I3 CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN HOÀN THIỆN TÍNH NĂNG QUẢNG CÁO SẢN PHẨM CHO WEBSITE WWW.LONGTHANH.VN 1.1. TÍNH CẤP THIẾT NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI Sự ra đời của Thương mại điện tử (E-Commerce) trong thời đại công nghệ thông tin là một nhu cầu tất yếu. Hiện nay, Thương mại điện tử có tới trên 1.300 lĩnh vực ứng dụng. Thương mại điện tử có rất nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp và khách hàng trong xu hướng hiện nay như nắm được thông tin phong phú về thị trường và đối tác, giảm đáng kể thời gian và chi phí giao dịch, tạo điều kiện cho vi ệc thiết lập và củng cố mối quan hệ giữa các thành phần tham gia vào quá trình thương mại… Web là một "môi trường" rất hiệu quả, cung cấp nhiều cơ hội thu hút sự chú ý, quan tâm của khách hàng đến công ty và sản ph ẩm của doanh nghi ệp thông qua các chương trình quảng cáo lnternet. Trên thực tế, có rất nhiều cách để doanh nghiệp đưa tên tuổi của mình đến với khách hàng, như các chương trình quảng cáo khuyến mãi... nhưng để tạo được sự tin cậy vững chắc từ họ, doanh nghiệp bắt buộc ph ải t ự hoàn thiện và ngày càng nâng cao hình ảnh sản phẩm của mình. Có thể thấy trong thời đại phát triển công nghệ thông tin nói chung, và thời đại phát triển Thương mại điện tử nói riêng, kinh doanh trực tuyến là một xu thế tất yếu đối với tất cả các doanh nghiệp Việt Nam. Để phát triển hình ảnh sản phẩm, đặc biệt là ở nh ững doanh nghi ệp kinh doanh trực tuyến, thì công tác quảng cáo cho s ản ph ẩm là m ột ho ạt đ ộng cần thiết và đóng một vai trò không nhỏ. Thông qua quảng cáo s ản ph ẩm trên website, doanh nghiệp có thể thu hút số lượng lớn khách hàng, tăng doanh thu trực tiếp cho mình từ sự tin cậy của khách hàng đối với sản ph ẩm doanh 1
 11. Luận văn tốt nghiệp Phạm Đình Quỳnh – 41I3 nghiệp. Quảng cáo sản phẩm hiện nay không chỉ dừng lại ở việc “trang trí” cho sản phẩm của mình, nó đã trở thành một ph ần không th ể thi ếu trong ho ạt động tác nghiệp thông qua các công cụ hỗ trợ khách hàng nh ư: gi ỏ hàng, công cụ tìm kiếm,… Càng phát triển tốt hoạt động quảng cáo sản ph ẩm bao nhiêu, doanh nghiệp càng tiết kiệm được bấy nhiêu chi phí. Mặc dù hiện nay, hoạt động quảng cáo sản phẩm còn chưa chuyên nghiệp, cũng nh ư chưa hoàn thi ện về mọi mặt, nhưng nó vẫn là một xu thế tất yếu đối với t ất c ả các doanh nghiệp. Cũng ở tình trạng đó, công ty TNHH thương mại Long Thành c ần có một bước đi mới. Website www.longthanh.vn ra đời đã lâu nhưng chưa đem lại hiệu quả từ hoạt động kinh doanh trực tuyến. Một mặt, do hoạt động đầu tư chưa hiệu quả. Bên cạnh đó, website chưa được đánh giá cao, và qu ảng cáo trực tuyến là một yếu điểm, khi nó chưa hề thu hút được lượng khách hàng lớn. Chính vì những lý do đó, công ty cần áp dụng tốt nh ững ch ương trình quảng cáo sản phẩm, và nâng cao hiệu quả của các công cụ hỗ trợ cho khách hàng. 1.2. XÁC LẬP VÀ TUYÊN BỐ VẤN ĐỀ TRONG ĐỀ TÀI. Thực tiễn của công ty TNHH Thương mại Long Thành ch ưa có thành tựu đáng kể trong việc tích hợp chiến lược ứng dụng TMĐT, các hoạt động dựa trên nền Internet mới dừng lại ở việc giới thiệu công ty, các ch ương trình quảng cáo cho sản phẩm mới, các chương trình khuyến mãi mà chưa có hoạt động xúc tiến quá trình phát triển kinh doanh trực tuyến, Vấn đề đặt ra với công ty là: làm thế nào để hoàn thi ện website bán hàng trực tuyến, và tại website www.longthanh.vn cần nâng cao hiệu quả và xây dựng những tính năng quảng cáo sản phẩm nào là phù hợp và đem lại hiệu quả cao. 2
 12. Luận văn tốt nghiệp Phạm Đình Quỳnh – 41I3 Đề tài sẽ tập trung nghiên cứu và giải quyết vấn đề xây dựng gi ải pháp quảng cáo sản phẩm cho website www.longthanh.vn, phát triển các công cụ hỗ trợ khách hàng trong quá trình mua hàng như giỏ hàng, công cụ tìm ki ếm,… nhằm phát triển hình ảnh của công ty, làm tiền đề cho phát tri ển ứng d ụng kinh doanh TMĐT tại công ty. Tên đề tài cụ thể là “Giải pháp hoàn thiện tính năng quảng cáo sản phẩm cho website www.longthanh.vn” 1.3. CÁC MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Đề ra chiến lược đẩy mạnh quảng cáo sản phẩm trực tuy ến, đòi h ỏi doanh nghiệp cần hội tụ những điều kiện nhất định. Vì vậy, để ho ạt động quảng cáo sản phẩm phù hợp với thực trạng doanh nghiệp, mang tính khả thi cao và đem lại hiệu quả nhất định, ta cần đi sâu tiếp cận là tìm hi ểu m ột s ố thuyết cơ bản như sau: Trước tiên, ta cần làm rõ lý thuyết về thiết kế website và quảng cáo hình ảnh sản phẩm trên website. Tiếp theo, ta cần làm rõ những vấn đề xung quang hoạt động kh ẳng định hình ảnh sản phẩm trên website: www.longthanh.vn Cuối cùng, ta cần đề xuất một số giải pháp nâng cao, hoàn thi ện các chức năng quảng cáo sản phẩm trên website, bao gồm: xây dựng l ại danh m ục sản phẩm và hình ảnh của sản phẩm, hoàn thiện chức năng tìm kiếm sản phẩm trên website và tối ưu hoá trên máy tìm kiếm Google với mục tiêu phát triền kênh bán hàng trực tuến tại website www.longthanh.vn 1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU Luận văn chủ trương nghiên cứu tổng quan hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Thương mại Long Thành, đưa ra các thành tựu và hạn chế tại website www.longthanh.vn, cụ thể là các vấn đề xung quanh tính năng quảng 3
 13. Luận văn tốt nghiệp Phạm Đình Quỳnh – 41I3 cáo sản phẩm (chủ yếu cho sản phẩm laptop và các linh phụ kiện đi kèm) và phân tích một cách trực quan các thực trạng ấy để đưa ra các giải pháp trong điều kiện đáp ứng được của công ty cũng như trong phạm vi hiểu bi ết v ề v ấn đề này. Để các kết luận được khách quan, ta nghiên cứu tình hình công ty TNHH thương mại Long Thành thông qua các dữ liệu Báo cáo tài chính, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh,… trong 3 năm trở lại đây, từ năm 2006 – 2008 và các điều tra trực tiếp bằng kết quả phỏng vấn và phiếu điều tra trắc nghiệm. 1.5. KẾT CẤU LUẬN VĂN Từ những mục tiêu nghiên cứu đã đề ra ở trên, kết cấu lu ận văn g ồm 4 chương như sau: Chương 1: Tổng quan hoàn thiện tính năng quảng cáo sản phẩm cho website www.longthanh.vn Chương 2: Một số vấn đề lí luận về hoàn thiện tính năng quảng cáo sản phẩm trên website www.longthanh.vn Chương 3: Phương pháp nghiên cứu và thực trạng quảng cáo s ản ph ẩm tại website www.longthanh.vn Chương 4: Giải pháp hoàn thiện tính năng quảng cáo sản phẩm cho website www.longthanh.vn 4
 14. Luận văn tốt nghiệp Phạm Đình Quỳnh – 41I3 CHƯƠNG 2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ HOÀN THIỆN TÍNH NĂNG QUẢNG CÁO SẢN PHẨM TRÊN WEBSITE WWW.LONGTHANH.VN 2.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH NGHĨA CƠ BẢN 2.1.1. Thương mại điện tử Thương mại điện tử tiếng Anh là Electronic Commerce hay th ường vi ết tắt là e-Commerce. Theo nghĩa rộng, thương mại điện tử có thể được hiểu là các giao dịch tài chính và thương mại bằng phương tiện điện tử như: trao đổi dữ liệu điện tử; chuyển tiền điện tử và các hoạt động gửi rút tiền bằng thẻ tín dụng. Theo nghĩa hẹp, TMĐT chỉ bao gồm những hoạt động thương mại được thực hiện thông qua mạng Internet mà không tính đến các phương tiện điện tử khác như điện thoại, fax, telex... 2.1.2. Website và website Thương mại điện tử 2.1.2.1. World Wide Web World Wide Web là một bước tiến lớn trong quá trình tìm kiếm thông tin nhanh, đa dạng, và mạnh mẽ. Các server www khác nhau sẽ thực hiện các trình duyệt (browser) khác nhau. Trên nền tảng đó, ta có những khái niệm cơ bản như sau: 2.1.2.2. Webpage Trang web (webpage) là nguồn tài nguyên thông tin trên mạng internet và có thể được truy nhập thường xuyên thông qua các trình duy ệt web. Thông tin 5
 15. Luận văn tốt nghiệp Phạm Đình Quỳnh – 41I3 mà chúng hiển thị thường được viết dưới ngôn ngữ định dạng HTML hay XHTML và nó có thể đưa người sử dụng tới một trang web khác thông qua siêu liên kết (hyperlink). Các trang web có thể được xuất bản tới người dùng internet thông qua nghi thức chuyển đổi siêu văn bản (HTTP). Một webpage đ ơn gi ản ch ỉ là m ột giao diện trên đó có sự sắp xếp bố cục, cấu trúc, cũng như phân bổ nội dung thông tin bằng các ngôn ngữ viết web. Webpage có thể là web tĩnh hay web động tùy thuộc vào mục đích của website xây dựng lên để hướng tới cái gì? Cung cấp các thông tin cập nh ật hay giới thiệu công ty và cơ cấu phòng ban trong công ty. 2.1.2.3. Website Website là tập hợp các trang web. Hay cũng có thể nói Website là một “show-room” trên mạng Internet, nơi trưng bày và giới thiệu thông tin, hình ảnh về doanh nghiệp và s ản ph ẩm, dịch vụ của doanh nghiệp (hay giới thiệu bất cứ thông tin gì) khách hàng có th ể truy cập ở bất kỳ nơi đâu, bất cứ lúc nào. Website được thiết kế phải phù hợp với nội dung và mục đích sử dụng của doanh nghiệp. Vì vậy, có thể phân chia thành bốn loại website tiêu bi ểu sau: website cơ bản, website cho doanh nghiệp, website Thương mại điện tử và website tin tức. 2.1.2.4. Website Thương mại điện tử Các doanh nghiệp cần đưa các sản phẩm giới thiệu và chào bán trên mạng, cần phải có website Thương mại điện tử để làm cầu nối với khách hàng qua mạng Internet. Website Thương mại điện tử được thiết kế theo dạng cập nhật động có bổ sung thêm module quản trị các sản phẩm và giỏ hàng (shopping cart). Doanh nghiệp có thể cập nhật giá cho các sản phẩm để khách hàng có thể chọn lựa 6
 16. Luận văn tốt nghiệp Phạm Đình Quỳnh – 41I3 và mua hàng qua mạng. Với trang web này các doanh nghiệp dễ dàng giới thiệu và bán các sản phẩm đến khách hàng. 2.1.3. Thiết kế website 2.1.3.1. Các bước thiết kế website Việc thiết kế website phải được xác định theo nhu cầu của từng cá nhân, hay tổ chức và tùy thuộc vào mục đích sử dụng website mà thiết kế bố cục, giao diện hay Cơ sở dữ liệu (CSDL) cho hợp lý vừa đảm bảo tính thẩm mỹ cũng như tính thân thiện của các site. Việc cập nhập CSDl thường xuyên sẽ làm cho website của bạn luôn mang tính mới m ẻ, từ đó sẽ thu hút được sự quan tâm của khách hàng. Thiết kế website là tập hợp tất cả các hoạt động nh ằm xây d ựng c ơ s ở dữ liệu cho trang web, cách thức trình bày danh mục sản ph ẩm, và đ ược coi là một trong những hoạt động tác nghiệp của quá trình bán hàng trực tuyến. Các bước thiết kế một website: Bước 1 : Phân tích người dùng và tự đánh giá chính mình nhằm mô tả mục tiêu, xác định vấn đề cần giải quyết, liệt kê các tài nguyên đã có. Bước 2 : Thiết kế các chức năng và cấu trúc trang. Bước 3 : Tìm cách trình bày ấn tượng, hiệu quả và cập nhập các thay đổi về công nghệ web, ghi nhận phản hồi. Bước 4 : Xây dựng nội dung. Bước 5 : Thiết kế và kiểm tra khung trang web, sử dụng liên kết trong các trang tới cấu trúc thư mục tương tự như cấu trúc thư mục trên server. Ghi nhận các ảnh thường được dùng trong việc truy xuất các trang thông thường để đưa vào cache. Thử nghiệm trên server để kiểm tra xem nó hoạt động đúng như thiết kế hay không. Bước 6 : Đưa nội dung vào: cho các trang hoạt động cục bộ, riêng lẻ để dễ kiểm tra, hiệu chỉnh, đánh giá,... làm việc theo module, nghĩa là cho nhóm 7
 17. Luận văn tốt nghiệp Phạm Đình Quỳnh – 41I3 các trang liên quan nhau hoạt động trôi chảy trước khi mở rộng ra. Bước 7 : Kiểm tra và đánh giá. Kiểm tra hoạt động của các liên kết nội bộ và các nguồn tài nguyên. Kiểm tra độ chính xác của các liên k ết ngoại. Th ử các trang với nhiều trình duyệt khác nhau, các trang bằng nhiều cách kết nối khác nhau, các trang ở tình trạng mức độ truy cập cao… hay các trang với nhiều dạng người dùng khác nhau. 2.1.3.2. Công cụ và ngôn ngữ thiết kế website Một số công cụ thiết kế web như: HTML, Javacrip, CSS, PHP-My SQL, ASP, .NET, … HTML (Hyper Text Markup Language) được định nghĩa là Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản, là ngôn ngữ để viết các trang web. HTML cho phép người dùng tạo ra các trang phối hợp hài hoà giữa văn bản thông th ường với hình ảnh, âm thanh, video, các mối liên kết đến các trang siêu văn b ản khác. HTML còn được định nghía là ngôn ngữ của các thẻ đánh dấu – Tag để xác định cách thức trình bày đoạn văn bản tương ứng trên màn hình. - HyperText: là các văn bản thông minh biết cách tìm kiếm và cung cấp cho người đọc các tài liệu khác có liên quan. Các thông tin mà siêu văn b ản h ỗ trợ rất đa dạng: văn bản, hình ảnh, âm thanh,… - Language: HTML là một ngôn ngữ tương tự như các ngôn ngữ lập trình. Nó có cú pháp chặt chẽ để viết các lệnh thực hiện việc trình diễn văn bản. Các từ khóa có ý nghĩa xác định được cộng đồng Internet thừa nh ận và s ử dụng. Vi dụ: b = bold, br = break,… - Text: HTML dựa trên nền tảng là một văn bản. Các thành phần khác như hình ảnh, âm thanh, video… đều phải “cắm neo” vào một đoạn văn bản nào đó. - Hyper: HTML cho phép liên kết nhiều trang văn bản rải rác khắp nơi trên Internet. 8
 18. Luận văn tốt nghiệp Phạm Đình Quỳnh – 41I3 - Trang mã nguồn HTML là một tệp văn bản bình th ường gồm các kí t ự ASC II, có thể được tạo ra bằng bất cứ bộ soạn thảo thông th ường nào. Theo quy ước, tất cả các tệp mã nguồn của trang siêu văn bản ph ải có đuôi là .html hoặc .htm - Trang web: Khi dùng bộ duyệt – browser đọc nội dung trang mã ngu ồn và hiển thị nó lên màn hình máy tính thì ta th ường g ọi là trang Web. V ậy trang web không tồn tại trên đĩa cứng của máy tính, nó là cái th ể hiện của trang mã nguồn qua xử lí của bộ duyệt. - Nói đoạn siêu văn bản tức là tạo ra trang mã nguồn đúng quy định để bộ duyệt hiểu được và hiển thị đúng. CSS (Cascading Style Sheet) là mẫu quy định cách thức th ể hiện các th ẻ HTML. Style được chạy trên nền HTML 4.0, giúp tiết kiệm th ời gian và công sức cho việc thiết kế web. Và có thể định nghĩa nhiều style vào m ột th ẻ HTML (Cascading). Với CSS, thiết kế trên 4 loại style chính sau: - Inline Style: là style được quy định trong 1 thẻ HTML cụ thể. - Internal Style: là style được quy định trong phần của 1 trang HTML. - External Style: là style được quy định trong file .CSS ngoài. - Browser Default: để thiết lập mặc định của trình duyệt. JavaScript là ngôn ngữ kịch bản dùng để tạo các client-side scripts và server-side scripts. JavaScript làm cho việc tạo các trang Web động và t ương tác dễ dàng hơn, cụ thể như: tăng tương tác người dùng, thay đổi nội dung động, xác nhận tính hợp lệ của dữ liệu,… PHP (Personal Home Page) là một ngôn ngữ lập trình dạng server-side, vì vậy PHP ngoài các khả năng của một ngôn ngữ lập trình thuần túy còn có đ ầy đủ các chức năng cần thiết của một CGI chuẩn nh ư: lấy dữ li ệu t ừ form, sinh các trang web động, gửi nhận cookie, hỗ trợ session, thao tác với biến của 9
 19. Luận văn tốt nghiệp Phạm Đình Quỳnh – 41I3 WEB Server. PHP cũng có hệ thống thư viện hàm đồ s ộ giúp cho các l ập trình viên có nhiều lựa chọn trong việc sử dụng PHP để kết nối v ới nhi ều ph ần mềm khác nhau như: Oracle, MySQL, Mail (SMTP, POP3),… 2.1.4. Lợi ích và hạn chế của website TMĐT Website đem lại lợi ích lớn cho các doanh nghiệp kinh doanh trực tuy ến. Cụ thể là: Quảng cáo không giới hạn. Với khoảng 150 triệu người truy cập Internet thường xuyên, doanh nghiệp của bạn sẽ nhanh chóng được biết đến mà không mất nhiều chi phí cho việc quảng cáo, khách hàng có thể truy c ập thông tin về doanh nghiệp hoặc tổ chức của bạn bất cứ lúc nào và từ bất cứ nơi đâu. Cơ hội liên kết và hợp tác làm ăn trên mạng rất lớn, ở phạm vi quốc tế. Website của bạn là tấm danh thiếp mà bạn có thể dùng được ở bất c ứ n ơi đâu trên thế giới này để khuếch trương việc kinh doanh. Các ứng dụng cho web được sử dụng ngày càng phổ biến giúp công ty làm được nhiều việc hơn với website của mình Website cho phép dễ dàng có thông tin phản hồi từ phía khách hàng. Khách hàng có thể điền vào mẫu phản hồi thiết kế đơn giản và nói cho bạn điều họ nghĩ về sản phẩm và dịch vụ của website. Website cho phép trả l ời ngay lập tức các câu hỏi khách hàng hay thắc mắc. Việc kinh doanh của bạn sẽ mở cửa 24 tiếng một ngày. Chi phí nhân viên thấp. Doanh nghiệp có thể chào bán sản phẩm dịch vụ của mình mà không cần thuê thêm nhân công. Tạo một hình ảnh về một công ty được tổ chức tốt. Tiết kiệm được bưu phí và chi phí in ấn bằng cách thu thập địa chỉ email của khách hàng, giữ liên hệ với họ về những sự kiện đặc biệt trong gian hàng của công ty thông qua email. 10
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2