intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề tài: Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH in bao bì Thái Lợi

Chia sẻ: Nguyễn Xuân Hải | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:40

458
lượt xem
201
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty tnhh in bao bì thái lợi', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH in bao bì Thái Lợi

 1. - - -   - - - LUẬN VĂN ĐỀ TÀI: Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH in bao bì Thái Lợi
 2. MỤC LỤC L ỜI NÓI Đ ẦU . ............................... ................................ ......................... 1 C HƯƠNG I: TH ỰC TRẠNG CÔNG TÁC TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA C ÔNG TY TNHH IN BAO BÌ THÁI L ỢI ................................ .................. 5 1. Khái niệm về tiêu thụ sản phẩm ........................................................... 5 2. Vai trò của công tác tiêu thụ sản phẩm ................................................ 6 3. Ý nghĩa của hoạt động thị trường sản phẩm ........................................ 6 4. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tiêu thụ sản phẩm. ................... 7 4.1.1. Khối lượng sản phẩm hàng hóa. ................................................... 7 4.1.2. Chất lượng sản phẩm hàng hóa. ................................................... 7 4.1.3. Giá bán sản phẩm. ....................................................................... 8 4.1.4. Tổ chức công tác tiêu thụ. ............................................................ 9 5. Nội dung của Công tác tiêu thụ sản phẩm............................................ 9 5.1. Nghiên cứu thị trường tiêu thụ sản phẩm ......................................... 9 5.2. Xây dựng chiến lược tiêu thụ sản phẩm......................................... 10 5.3. Chính sách giá bán ........................................................................ 10 5.4. Tổ chức các kênh tiêu thụ sản phẩm. ............................................. 11 5.5. Các biện pháp hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm ......................................... 11 6. Phân tích và Đánh giá kết quả hoạt động tiêu thụ ............................. 12 II. Thực trạng công tác tiêu thụ sản phẩm tại công ty tnhh in bao bì thái lợi ...................................................................................................... 12 1. Lịch sử hình thành phát triển của Công ty Thái Lợi ........................... 12 2. Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH In Bao bì Thái Lợi ...................... 13 3. Môi trường kinh doanh của Công ty Thái Lợi .................................... 15 3.1 Môi trường kinh doanh bên ngoài của Công ty............................... 15 3.2 Môi trường kinh doanh bên trong của Công ty. ............................. 16 III. kết quả kinh doanh của Công ty ...................................................... 19 1. Tình hình chung về hoạt động kinh doanh của Công ty ...................... 19 2. Cơ sở vật chất trang thiết bị: ............................................................ 22 IV. Tình hình sản xuất và tiêu thụ của công ty ..................................... 23 1. Quy trình sản xuất: ............................................................................ 23 2. Về số lượng sản phẩm - tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH In Bao bì Thái Lợi ............................................................................................. 23 3. Khả năng cạnh tranh của công ty ……………………………………….. 20 4. Về mặt hàng tiêu thụ .......................................................................... 25 5. Tình hình thực hiện kế hoạch tiêu thụ ................................................ 26 6. Về thị trường tiêu thụ ......................................................................... 27 7. Mạng lưới tiêu thụ của Công ty ......................................................... 28 8. Về các chính sách giá cả của Công ty ................................................ 30 IV. đánh giá thực trạng tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty ............. 31
 3. 1/ Ưu điểm:............................................................................................ 31 2. Nhược điểm ....................................................................................... 32 3. Nguyên nhân ...................................................................................... 32 C HƯƠNG II : M ỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THÚC Đ ẨY HOẠT Đ ỘNG T IÊU TH Ụ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH IN BAO BÌ THÁI LỢI . 3 4 1. Công ty luôn chú trọng giữ vững, xây dựng và phát triển hệ thống đại lý tiêu thụ sản phẩm. .............................................................................. 34 2. Xây dựng các chính sách hoạt động Marketing thị trường ................. 34 3. Hoàn thiện công tác tổ chức bán hàng: ............................................. 35 4. Đẩy mạnh công tác điều tra nghiên cứu thị trường: .......................... 37 5. Hạ giá thành sản phẩm để đẩy mạnh tiêu thụ: ................................... 38 5.1 Hạ thấp chi phí quản lý doanh nghiệp: ........................................... 38 5.2 Giảm chi phí cố định, chi phí điện nước: ....................................... 39 K ẾT LUẬN . ............................... ................................ ............................ 4 0 T ÀI LI ỆU THAM KHẢO . ............................... ................................ ....... 4 1
 4. LỜI NÓI ĐẦU Bước sang thế kỷ 21. Thế kỷ của khoa học công nghệ - thông tin. Mọi thành tựu khoa học công nghệ được đáp ứng vào trong sản xuất hàng hóa và dịch vụ, năng suất trong sản xuất tăng nhanh, hàng hóa sản xuất ra ngày càng nhiều. Sự cạnh tranh giữa các công ty, các doanh nghiệp ngày càng gay gắt và khốc liệt. Các doanh nghiệp luôn cố gắng, nỗ lực tìm cho mình một vị thế, chỗ đứng trên thị trường, liên tục mở rộng thị phần sản phẩm, nâng cao uy tín của doanh nghiệp đối với khách hàng, có như vậy mới tồn tại và phát triển được. Chính vì lý do đó mà đề tài “đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm” luôn có tầm quan trọng và tính thời cuộc đối với bất kỳ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nào. Công ty TNHH in bao bì Thái Lợi là một công ty tư nhân mới thành lập nên hoạt động tiêu thụ sản phẩm còn gặp nhiều khó khăn. Trong những năm qua, do sự biến động của thị trường và với sự cạnh tranh gay gắt của một số công ty cùng ngành nên tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, nhất là hoạt động tiêu thụ sản phẩm gặp nhiều khó khăn và trở ngại. Để có thể đứng vững trong tình hình hiện nay, Công ty cần thực hiện nhiều biện pháp cấp bách cũng như lâu dài để nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, giữ vững uy tín và vị thế của doanh nghiệp trên thị trường hiện nay cũng như trong thời gian tới. Nhận thấy tầm quan trọng đặc biệt của hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở Công ty hiện nay, em xin nghiên cứu đề tài: “Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH in bao bì Thái Lợi” làm luận văn tốt nghiệp của mình. Luận văn gồm 2 chương: Chương I: Thực trạng công tác tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH in bao bì Thái Lợi. Chương II: Phương hướng và biện pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH in bao bì Thái Lợi. Với ý nghĩa thiết thực của đề tài nghiên cứu tìm ra một số biện pháp nhằm đẩy mạnh quá trình tiêu thụ sản phẩm của công ty TNHH in bao bì Thái Lợi góp phần vào sự phát triển của công ty. Em hy vọng phần nào đó có thể được ứng dụng vào thực tiễn sản xuất kinh doanh của công ty.
 5. Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo PGS.TS. Trần Ngọc Chương cùng các thầy các cô đã tận tình hướng dẫn em hoàn thành đề tài nghiên cứu này. CHƯƠNG I THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH IN BAO BÌ THÁI LỢI I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 1. Khái niệm về tiêu thụ sản phẩm Tiêu thụ sản phẩm là khâu lưu thông hàng hóa, là cầu nối trung gian giữa một bên là sản phẩm sản xuất và phân phối với một bên là tiêu dùng. Trong quá trình tuần hoàn các nguồn vật chất, việc mua và bán được thực hiện. Giữa sản xuất và tiêu dùng, nó quyết định bản chất của hoạt động lưu thông và thương mại đầu vào, thương mại đầu ra của doanh nghiệp. Việc chuẩn bị hàng hóa sản xuất trong lưu thông. Các nghiệp vụ sản xuất ở các khâu bao gồm: phân loại, lên nhãn hiệu sản phẩm, bao gói, chuẩn bị các lô hàng để bán và vận chuyển theo yêu cầu khách hàng. Để thực hiện các quy trình liên quan đến giao nhận và sản xuất sản phẩm hàng hóa đòi hỏi phải tổ chức hợp đồng ký kết lao động trực tiếp ở các kho hàng và tổ chức tốt công tác nghiên cứu thị trường, nghiên cứu nhu cầu về mặt hàng về chủng loại sản phẩm của doanh nghiệp. Như vậy, tiêu thụ sản phẩm là tổng thể các biện pháp về tổ chức kinh tế và kế hoạch nhằm thực hiện việc nghiên cứu và nắm bắt nhu cầu thị trường. Nó bao gồm các hoạt động: Tạo nguồn, chuẩn bị hàng hóa, tổ chức mạng lưới bán hàng, xúc tiến bán hàng... cho đến các dịch vụ sau bán hàng. Tóm lại: hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp bao gồm 2 quá trình có liên quan: Một là: Các nghiệp vụ kỹ thuật sản xuất, chuẩn bị, tiếp nhận, phân loại bao gói, lên nhãn mác, xếp hàng vào kho, chuẩn bị đóng bộ, vận chuyển theo yêu cầu khách hàng. Hai là: Các nghiệp vụ kinh tế, tổ chức và kế hoạch hóa tiêu thụ sản phẩm nghiên cứu thị trường, tổ chức bán hàng, đào tạo bồi dưỡng và quản trị lực lượng bán hàng.
 6. 2. Vai trò của công tác tiêu thụ sản phẩm Thị trường sản phẩm là một khâu vô cùng quan trọng đối với bất cứ một doanh nghiệp sản xuất hay một doanh nghiệp thương mại nào. Có thể nói sự tồn tại của doanh nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào công tác tiêu thụ sản phẩm. Hoạt động tiêu thụ sản phẩm chi phối các khâu nghiệp vụ khác. Tiêu thụ sản phẩm góp phần củng cố vị trí, thế lực doanh nghiệp, nâng cao uy tín của doanh nghiệp với khách hàng thông qua sản phẩm có chất lượng tốt, giá cả phải chăng, phương thức giao dịch mua bán thuận tiện, dịch vụ bán hàng tốt... Thực hiện tốt các khâu của quá trình tiêu thụ giúp cho các doanh nghiệp có thể tiêu thụ được khối lượng sản phẩm lớn và lôi cuốn thêm khách hàng, không ngừng mở rộng thị trường. Tiêu thụ sản phẩm là cầu nối giữa người sản xuất và người tiêu dùng, là thước đo đánh giá độ tin cậy của người tiêu dùng đối với người sản xuất. Qua hoạt động tiêu thụ sản phẩm, người tiêu dùng và người sản xuất gần gũi nhau hơn, tìm ra được cách đi đáp ứng nhu cầu tốt hơn và người sản xuất có lợi nhuận cao hơn. Tóm lại: Tiêu thụ sản phẩm có một vai trò vô cùng quan trọng. Nếu thực hiện tốt công tác tiêu thụ sản phẩm thì sẽ tạo uy tín cho doanh nghiệp, tạo cơ sở vững chắc để củng cố, mở rộng và phát triển thị trường cả trong nước và ngoài nước. Nó tạo ra sự cân đối giữa cung và cầu trên thị trường trong nước, hạn chế hàng nhập khẩu, nâng cao uy tín hàng nội địa. 3. Ý nghĩa của hoạt động thị trường sản phẩm Tiêu thụ sản phẩm hàng hóa là hoạt động thực tiễn sản phẩm được vận động từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng. Đặc điểm lớn nhất của sản phẩm ở mỗi doanh nghiệp là nó được sản xuất ra và đem đi bán nhằm thực hiện các mục tiêu hiệu quả đã định trước, đó là: Thứ nhất: Mục tiêu lợi nhuận: Lợi nhuận là mục đích của hoạt động sản xuất kinh doanh của mọi doanh nghiệp hạch toán kinh doanh. Nó là chỉ tiêu quan trọng phản ánh hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.  lợi nhuận =  doanh thu -  chi phí Vì vậy, tiêu thụ sản phẩm có ý nghĩa sống còn đối với doanh nghiệp. Tiêu thụ sản phẩm tốt thì thu được nhiều lợi nhuận và ngược lại sản phẩm mà
 7. không tiêu thụ được hoặc tiêu thụ được ít thì lợi nhuận sẽ thấp, hoặc có thể hòa vốn hoặc lỗ. Thứ hai: Mục tiêu vị thế của doanh nghiệp: Vị thế doanh nghiệp biểu hiện ở phần trăm doanh số hoặc số lượng hàng hóa được bán ra so với toàn bộ thị trường. Tiêu thụ sản phẩm có ý nghĩa quyết định đến vị thế của doanh nghiệp trên thị trường. Tiêu thụ mạnh làm tăng vị thế của doanh nghiệp trên thị trường. Thứ ba: Đảm bảo tái sản xuất liên tục: Quá trình tái sản xuất bao gồm 4 khâu: Sản xuất - phân phối - trao đổi - tiêu dùng , nó diễn ra trôi chảy. Tiêu thụ sản phẩm nằm trong khâu phân phối và trao đổi. Nó là một bộ phận hữu cơ của quá trình tái sản xuất. Do đó, thị trường có ý nghĩa quan trọng đảm bảo quá trình tái sản xuất được diễn ra liên tục, trôi chảy. 4. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tiêu thụ sản phẩm. 4.1. Những nhân tố thuộc về doanh nghiệp. Hàng hóa tiêu thụ trong kỳ chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố như số lượng, chất lượng, giá bán và việc tổ chức công tác tiêu thụ. 4.1.1. Khối lượng sản phẩm hàng hóa. Doanh nghiệp muốn đạt được khối lượng tiêu thụ cao thì trước hết phải có đủ sản phẩm, hàng hóa cung cấp cho tiêu thụ. Khối lượng sản Số sản Số hàng hóa mua = + - Số xuất khác phẩm phẩm vào Khối lượng sản Số HH mua vào Số xuất khác Số SP, HH, phẩm hàng hóa = + hoặc sản xuất - và tồn kho tồn đầu kỳ bán ra trong kỳ cuối kỳ 4.1.2. Chất lượng sản phẩm hàng hóa. Chất lượng sản phẩm hàng hóa là tổng hợp các tính chất của hàng hóa mà từ đó hàng hóa có công d ụng nhất đ ịnh. Chất lượng sản phẩm là đ iều
 8. kiện sống còn của doanh nghiệp. Để có thể đứng vững và vươn lên cạnh tranh, doanh nghiệp phải không ngừng tìm mọi biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm. Việc nâng cao chất lượng sản phẩm và uy tín của doanh nghiệp là công việc rất quan trọng của các nhà kinh doanh và ảnh hưởng to lớn đến khối lượng tiêu thụ. Khi mà sản phẩm của doanh nghiệp đạt chất lượng tốt thì sản phẩm sẽ có uy tín trên thị trường, khối lượng tiêu thụ tăng nhanh và kết thúc nhanh vòng chu chuyển vốn. 4.1.3. Giá bán sản phẩm. Giá bán là một nhân tố có ảnh hưởng không ít đến khối lượng sản phẩm hàng hóa tiêu thụ (xét cả về mặt giá trị và hiện vật), ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Trong nền kinh tế thị trường thì giá cả bán sản phẩm hàng hóa là do từng đơn vị sản phẩm kinh doanh định đoạt. Nhìn chung giá bán của đơn vị hàng hóa cao thì khối lượng tiêu thụ giảm và ngược lại. Trong điều kiện bình thường, giá cả và lượng hàng hóa tiêu thụ có quan hệ ngược chiều nhau. Đường cong biểu thị mối quan hệ giữa cầu và giá có dạng như sau: Giá Y2 Y1 Sản lượng Hình 1.2. Đồ thị biểu thị giữa cầu và giá
 9. Y1, Y2: là đường cong bán hàng tùy theo giá. Khối lượng hàng hóa thay đổi nhiều hay ít phụ thuộc vào mức độ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của hàng hóa. 4.1.4. Tổ chức công tác tiêu thụ. Bao gồm hàng loạt công việc tiêu thụ khác nhau từ công việc quảng cáo, chào hàng, giới thiệu sản phẩm đến việc tổ chức mạng lưới tiêu thụ, ký kết hợp đồng tiêu thụ, hợp đồng vận chuyển, điều tra nghiên cứu nhu cầu khách hàng.. cuối cùng là việc khẩn trương thu hồi tiền bán hàng. Đây là những biện pháp chủ quan của doanh nghiệp nhằm thúc đẩy quá trình tiêu thụ được nhanh chóng. 4.2. Những nhân tố thuộc người mua. Trong nền kinh tế thị trường, khách hàng luôn là những "ông vua" của nhu cầu (tự nhiên gay mong muốn), mức tiêu thụ, thói quen, tập tính sinh hoạt, phong tục... của người tiêu dùng là những nhân tố tác động trực tiếp đến chất lượng hàng tiêu thụ. Trong đó, mức thu nhập của khách hàng có tính chất quyết định lượng hàng mua. Thông thường, khi thu nhập tăng lên thì nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của khách hàng tăng lên. 4.3. Những nhân tố thuộc về Nhà nước. Thuế khóa, chính sách tiêu thụ, chính sách bảo trợ của Nhà nước đối với sản xuất kinh doanh và tiêu dùng là một trong những nguyên nhân tác động mạnh mẽ đến mức sản xuất, mức tiêu thụ. Nhà nước sử dụng các chính sách tài chính (thuế, lãi suất) để khuyến khích vay hay hạn chế việc sản xuất kinh doanh, tiêu dùng sản phẩm, hàng hóa. 5. Nội dung của Công tác tiêu thụ sản phẩm 5.1. Nghiên cứu thị trường tiêu thụ sản phẩm Thị trường là nơi mà người mua và người bán tác động qua lại lẫn nhau để xác định giá cả và lượng hàng mua bán. Như vậy thị trường là tổng thể các quan hệ về lưu thông tiền tệ, các giao dịch mua bán và dịch vụ. Để thành công trên thương trường đòi hỏi bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng phải thực hiện công tác nghiên cứu, thăm dò và thâm nhập thị trường
 10. nhằm mục tiêu nhận biết và đánh giá khái quát khả năng thâm nhập vào thị trường của doanh nghiệp mình để từ đó đưa ra định hướng cụ thể để thâm nhập thị trường, chiếm lĩnh thị trường nhanh chóng. Việc nghiên cứu thị trường tạo điều kiện cho các sản phẩm của doanh nghiệp xâm nhập và thích ứng với thị trường và làm tăng sản phẩm của doanh nghiệp trên thị trường đó. Quá trình nghiên cứu thị trường được thực hiện qua 3 bước: - Thu thập thông tin - Xử lý thông tin - Ra quyết định 5.2. Xây dựng chiến lược tiêu thụ sản phẩm Trong nền kinh tế thị trường, tiêu thụ sản phẩm đóng vai trò rất quan trọng có ý nghĩa sống còn đến một doanh nghiệp. Muốn thực hiện tốt công tác tiêu thụ sản phẩm phải xác định được một chiến lược tiêu thụ sản phẩm phù hợp. Chiến lược tiêu thụ sản phẩm bao gồm chiến lược sản phẩm (thể hiện mối quan hệ sản phẩm và thị trường), đặt hàng sản xuất, chính sách giá cả hàng hóa, khối lượng sản xuất, phân phối hàng hóa cho các kênh tiêu thụ sản phẩm. Các doanh nghiệp cần đưa ra thị trường những sản phẩm mà người tiêu dùng cần chứ không phải là đưa ra cái mà doanh nghiệp có. 5.3. Chính sách giá bán Việc định ra chính sách giá bán linh hoạt, phù hợp với cung cầu trên thị trường sẽ giúp doanh nghiệp đạt được các mục tiêu kinh doanh của mình như: tối đa hóa lợi nhuận, tối đa hóa lượng tiêu thụ hoặc thâm nhập và mở rộng thị trường... bởi vậy, chính sách giá của doanh nghiệp phù hợp với xu thế thị trường sẽ có tác dụng tốt đến sự phát triển của doanh nghiệp ở hiện tại cũng như trong tương lai. Chính sách giá hướng chủ yếu vào các vấn đề sau: - Xác định các giới hạn và độ linh hoạt cần thiết - Các chính sách định giá bán
 11. 5.4. Tổ chức các kênh tiêu thụ sản phẩm. Trong nền kinh tế thị trường, việc tiêu thụ sản phẩm được thực hiện bằng nhiều kênh khác nhau, theo đó các sản phẩm được bán và vận động từ các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đến tận tay người tiêu dùng. Mặt khác cũng có rất nhiều hình thức tiêu thụ nhưng đại đa số các sản là những máy móc thiết bị, nguyên vật liệu, hàng tiêu dùng... trong quá trình tiêu thụ, nói chung đều thông qua một số kênh chủ yếu. Việc thực hiện kế hoạch tiêu thụ sản phẩm được thông qua 2 hình thức, đó là tiêu thụ trực tiếp và tiêu thụ gián tiếp. Hai hình thức này hình thành nên các kênh tiêu thụ sản phẩm. Trong mỗi kênh đều có ưu và nhược điểm riêng, do vậy việc lựa chọn kênh tiêu thụ nào cho phù hợp là phụ thuộc vào quy mô, uy tín, mặt hàng... của doanh nghiệp. 5.5. Các biện pháp hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm a) Quảng cáo Quảng cáo là việc sử dụng các phương tiện thông tin để truyền tin cho các phần tử trung gian hoặc cho khách hàng cuối cùng trong khoảng không gian và thời gian nhất định. Thực chất của quảng cáo là thông tin đến công chúng, người tiêu dùng về sản phẩm và doanh nghiệp sản xuất ra sản phẩm ấy. b) Các hoạt động hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm khác Bao gồm: - Tổ chức hội nghị khách hàng, hội thảo chuyên đề, mời ăn, tặng quà. - Chiêu hàng - Chào hàng - Hội trợ triển lãm nhằm giới thiệu sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp với khách hàng và công chúng. - Xúc tiến bán hàng - Khuyến mãi, khuyếch trương nhằm thúc đẩy tiêu thụ, mở rộng thị trường. - Phương thức thanh toán linh hoạt
 12. 6. Phân tích và Đánh giá kết quả hoạt động tiêu thụ Phân tích và đánh giá kết quả hoạt động tiêu thụ sản phẩm là xem xét, đánh giá sự biến động về khối lượng sản phẩm tiêu thụ xét ở toàn bộ doanh nghiệp và từng loại sản phẩm, đồng thời xem xét mối quan hệ cân đối giữa dự trữ, sản xuất và tiêu thụ nhằm thấy khái quát tình hình tiêu thụ và những nguyên nhân ban đầu ảnh hưởng đến tình hình đó. II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH IN BAO BÌ THÁI LỢI 1. Lịch sử hình thành phát triển của Công ty Thái Lợi Công ty In bao bì Thái Lợi ra đời và đi vào hoạt động vào ngày 7/9/1999. Công ty có tài khoản riêng, có con dấu để giao dịch và hoạt động. Trụ sở chính của Công ty đặt tại 42/128 Giảng Võ – Ba Đình – Hà Nội. Trong buổi đầu sơ khai, với quy mô là một xưởng in nhỏ, cơ sở vật chất kỹ thuật còn nghèo nàn, phương tiện, dụng cụ sản xuất còn lạc hậu nên hiệu quả sản xuất còn rất thấp, chất lượng sản phẩm chưa cao, mẫu mã còn đơn điệu. Sau một thời gian hoạt động hiệu quả Công ty đã phục vụ tốt nhu cầu của thị trường và phát triển sản phẩm ngày một đa dạng hơn. Đến năm 2000 trước yêu cầu của việc đổi mới nền kinh tế, Công ty đã thực hiện sản xuất kinh doanh đáp ứng theo nhu cầu của thị trường, đảm bảo nâng cao đời sống công nhân viên. Đặc biệt trong giai đoạn này, đất nước ta mở rộng hợp tác về kinh tế. Về nhiều mặt với các nước trên thế giới, mở ra cho mọi thành phần kinh tế tầm nhìn mới, thị trường mới, do đó sản phẩm của Công ty cũng đòi hỏi có nhiều đổi mới về chất lượng, mẫu mã một cách đa dạng nhằm quản cáo giới thiệu sản phẩm về các ngành khác. Hiện nay mặc dù với quy mô sản xuất không lớn nhưng Công ty luôn luôn vươn lên tự hoàn thiện và khẳng định mình. Công ty thường xuyên đầu tư máy móc thiết bị có tính năng tác dụng cao áp dụng vào sản xuất. Song song với việc đầu tư, Công ty không ngừng tiến hành sửa chữa, nâng cấp tính năng sử dụng của máy móc thiết bị cũ một cách kịp thời, hiệu quả và hợp lý,
 13. góp phần không nhỏ vào việc làm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Đồng thời Công ty cũng lấy việc tổ chức học tập, đào tạo nâng cao tay nghề cho công nhân viên làm tiền đề cơ bản cho quá trình đổi mới và phát triển. 2. Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH In Bao bì Thái Lợi Cơ cấu tổ chức của Công ty bao gồm: Ban giám đốc, các phòng ban nghiệp vụ và xưởng sản xuất, trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty từng bước điều chỉnh, hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý của mình ngày càng khoa học hơn. Công ty là một thể thống nhất trong đó các bộ phận hoạt động ăn khớp, nhịp nhàng cùng dựa trên mục tiêu cơ bản là khả năng sinh lợi, tăng trưởng và phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY TNHH IN BAO BÌ THÁI LỢI GIÁM ĐỐC Phó GĐ phụ trách Phó GĐ phụ trách Kĩ thuật kinh doanh Văn Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng phòng kế kỹ kỹ kế hoạch thị toán Công ty thuật thuật vật tư trường tài công cơ chính nghệ điện KCS Ban giám đốc bao gồm: Giám đốc và phó giám đốc. Giám đốc: Là người đứng đầu của Công ty, đại diện pháp nhân của Công ty, chịu trách nhiệm về mọi hoạt động và kết quả hoạt động sản xuất
 14. kinh doanh của Công ty trước pháp luật và toàn thể cán bộ Công nhân viên của Công ty. Giám đốc Công ty có quyền quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm khen thưởng, kỷ luật đối với phó giám đốc, trưởng phòng. Nhiệm vụ của giám đốc là giao dịch quan hệ với khách hàng chính, ký kết hợp đồng kinh tế, xây dựng các kế hoạch sản xuất kinh doanh dài hạn, ngắn hạn để thông qua các thành viên của Công ty, sau đó tổ chức thực hiện. Giám đốc được quyền quyết định tổ chức, điều hành bộ máy quản lý, các bộ phận cấp dưới. Ra quyết định bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, nâng bậc lương, ký hợp đồng lao động với cán bộ công nhân viên của Công ty. Phó giám đốc là người giúp việc cho giám đốc về nghiệp vụ kinh doanh, nghiệp vụ tài chính, công tác thị trường...chịu trách nhiệm trước giám đốc và pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Phó giám đốc kinh doanh quản lý phòng kế hoạch vật tư và phòng thị trường. Phó giám đốc kỹ thuật quản lý phòng kỹ thuật công nghệ. Văn phòng Công ty đảm nhận các chức năng như xây dựng kế hoạch lao động, định mức lao động, quản lý tham mưu về tiền lương và các công việc hành chính. Phòng kế toán tài chính thực hiện các nghiệp vụ hạch toán kế toán, hạch toán thống kê theo dõi tình hình biến động của các hoạt động sản xuất kinh doanh và bảo toàn vốn cho Công ty. Phòng thị trường chuyên thực hiện các công việc tiêu thụ sản phẩm, làm các công việc về Marketing, thu nhập thông tin gợi mở nhu cầu, quảng cáo, tiếp thị, cung cấp hàng hoá tối ưu đến tay khách hàng,... Ngoài ra phòng thị trường còn lên kế hoạch sản xuất và soạn thảo hợp đồng tiêu thụ sản phẩm. Phòng kế hoạch vật tư căn cứ vào hợp đồng tiêu thụ sản phẩm lập kế hoạch nhu cầu về vật tư, mua sắm vật tư, nhiên liệu nhập kho, tổ chức chế biến nguyên liệu, quản lý kho tàng và các phương tiện vận tải.
 15. Phòng kỹ thuật công nghệ, thực hiện kiểm tra chất lượng vật tư, bán thành phẩm, thành phẩm, nguyên vật liệu nhập kho, đảm bảo chất lượng sản phẩm, đào tạo công nhân kỹ thuật. 3. Môi trường kinh doanh của Công ty Thái Lợi Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiêu thụ của Công ty chính là các nhân tố tạo điều kiện hoặc gây khó khăn cho Công ty trong trong việc đáp ứng nhu cầu thị trường và sự cạnh tranh với các đối thủ khác. 3.1 Môi trường kinh doanh bên ngoài của Công ty Các nhân tố khách quan tác động đến khả năng tiêu thụ của Công ty chính là môi trường kinh doanh của Công ty. 3.1.1. Tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Trong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta tăng trưởng với tốc độ cao dẫn đến khả năng thanh toán của khách hàng cũng tăng và do đó sức mua cũng lớn hơn. Đây chính là cơ hội cho Công ty In Bao bì Thái Lợi có điều kiện đẩy mạnh sản xuất, mở rộng danh mục sản phẩm, thị trường tiêu thụ tăng, tăng doanh thu và tăng khả năng cạnh tranh. 3.1.2. Nhóm nhân tố về chính trị và pháp luật Sự ổn định về chính trị cùng với việc ban hành luật pháp, chính sách trong nước tạo ra khuôn khổ pháp lý hướng bước đi của xã hội. Đường lối kinh tế mở cho phép Công ty có điều kiện tiếp xúc với nước ngoài, tìm kiếm thị trường công nghệ kỹ thuật mới, thu thập thông tin mua bán trao đổi, học tập kinh nghiệm để áp dụng vào thực tiễn của Công ty. Trong thời gian qua Công ty có nhiều mối quan hệ mua bán nguyên vật liệu từ nhiều nước, nhờ có đường lối kinh tế mở đã giúp Công ty tránh bị ép giá, đảm bảo chất lượng sản phẩm. 3.1.3. Các nhân tố về khoa học công nghệ Nhờ áp dụng tiến bộ của công nghệ thông tin mà công việc thu thập, xử lý thông tin nhanh hơn, chính xác hơn. Công ty đã nắm bắt nhu cầu từ phía thị trường cũng như mọi biến động của môi trường kinh doanh từ đó vạch ra
 16. được những kế hoạch, những quyết định đúng đắn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Mặt khác, do áp dụng tiến bộ của khoa học công nghệ mà chất lượng sản phẩm của Công ty được nâng cao, giá thành sản phẩm giảm từ đó Công ty sẽ có điều kiện hơn để nâng cao khả năng cạnh tranh. 3.2 Môi trường kinh doanh bên trong của Công ty. 3.2.1. Về nhân sự. Tổng số công nhân viên của Công ty là 50 người, trong đó lao động gián tiếp bao gồm lãnh đạo các xí nghiệp (giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng, phó phòng, các chuyên viên giúp việc) chiếm 20%. Lao động trực tiếp bao gồm các nhân viên trực tiếp sản xuất ra sản phẩm chiếm 80%.
 17. TRÌNH ĐỘ LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY TÍNH ĐẾN NĂM 2003 Chỉ tiêu Số lao động Tỷ lệ % Tổng số lao động 50 100 Trình độ Đại học 5 10% Trung cấp ngành in 10 20% Công nhân sản xuất 35 70% Đa số lao động gián tiếp đều có trình độ chuyên môn tốt nghiệp các trường đại học, trung cấp và công nhân đều qua quá trình đào tạo nghề có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng với yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty. Nói chung chất lượng đội ngũ lao động của công ty là đảm bảo nhưng chất lượng đội ngũ người lao động trong công ty là không cao, đây là tình trạng chung đối với các doanh nghiệp hiện nay. Quá trình sản xuất của Công ty in theo dây truyền tuy không phức tạp lắm nhưng đòi hỏi người lao động phải nắm bắt được những kỹ năng cơ bản của công việc. Để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo hiệu quả công việc và chất lượng sản phẩm, Công ty căn cứ vào độ phức tạp của công việc để phân công cho phù hợp với trình độ tay nghề của người lao động. Trình độ đại học chiếm 10%, trung cấp chiếm 20%. Đặc biệt số lao động là những người trẻ khoẻ chiếm 70%, điều này tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Mặc dù là một công ty TNHH, nhưng Công ty đã thực hiện tốt các chính sách bảo hiểm xã hội, chế độ khen thưởng cho các cán bộ công nhân viên. Trong những năm qua, thu nhập trung bình của người lao động trong Công ty đã không ngừng được nâng cao đều đạt mức trung bình khá so với nhiều doanh nghiệp cùng ngành khác và cải thiện đời sống ở mức trung bình hiện nay là 800.000 đồng/người/tháng. Tuy nhiên thu nhập của người lao động chưa cao vì một số nguyên nhân cơ bản sau: Số lượng lao động tương đối lớn so với yêu cầu của sản xuất cộng thêm tình trạng sử dụng người lao động chưa hợp lý dẫn đến năng suất lao động bình quân không cao. Thiết bị công nghệ sản xuất lạc hậu, công suất nhỏ dẫn đến các chỉ tiêu tiêu hao lớn, năng suất lao động và chất lượng sản phẩm thấp khó cạnh
 18. tranh. Những điều này dẫn đến tình trạng hoạt động kém hiệu quả ở Công ty. Biểu số 3 Số lượng lao động và thu nhập của người lao động của Công ty In bao bì thái lợi trong các năm qua Chỉ tiêu Đơn vị 2001 2002 2003 Số lao động bình quân Người 50 50 50 Thu nhập bình quân đ/ng/tháng 640.000 720.000 800.000 Công ty cũng đã bước đầu quan tâm đến công tác bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ cán bộ và lao động. Công ty cũng đã đưa ra các chương trình khuyến khích để thu hút những người lao động có trình độ về làm việc. Hiện nay, ngoài những yếu tố sản xuất truyền thống như : thiết bị công nghệ, máy móc kỹ thuật, nguyên vật liệu, nơi làm việc… nhân tố con người càng được coi trọng đặc biệt. Muốn sản xuất phát triển, lợi nhuận tăng… doanh nghiệp cần phải có những chế độ chính sách nhằm kích thích cả về vật chất lẫn tinh thần cho công nhân viên. Cụ thể là doanh nghiệp phải có một hệ thống thu nhập hợp lý sao cho người lao động có thể thoả mãn những nhu cầu thiết yếu của mình trong hiện tại và có một phần nhỏ nhằm đảm bảo cho cuộc sống của họ sau này. Những hoạt động này nhằm chuẩn bị lực lượng lao động cho phù hợp với sự phát triển của công ty trong thời gian tới. 3.2.2. Tài chính Công ty nguồn vốn ban đầu là 8 tỷ đồng, khả năng vốn và huy động vốn của Công ty vững chắc phát triển với tiêu chí năm sau cao hơn năm trước. Đảm bảo tính tự chủ trong cơ cấu vốn và nguồn vốn. Khả năng cân đối thu chi tài chính luôn được cân bằng, điều này phản ánh trình độ an toàn trong thanh toán. Lợi nhuận hàng năm tăng, do vậy tích luỹ vào quỹ của Công ty hàng năm cũng tăng theo. 3.2.3. Mặt hàng sản xuất kinh doanh
 19. Mặt hàng sản xuất kinh doanh của Công ty đa ngành, đa lĩnh vực nên Công ty mở rộng từng mặt hàng, ngành hàng trên lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Thị trường kinh doanh chủ yếu của Công ty là thị trường Hà Nội. Sản phẩm chủ yếu của Công ty là sản phẩm in bao bì. III. KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY 1. Tình hình chung về hoạt động kinh doanh của Công ty Trong mấy năm gần đây, đất nước ta đang bước chuyển mình mạnh mẽ, tất cả đầu tư nhân lực, vật lực cho tiến trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Trong dòng chảy sôi sục đó, Công ty đã tung mình phát huy và thể hiện khả năng vốn có của mình trong phong trào SXKD ổn định và nâng cao đời sống xã hội. Hiện nay với đội ngũ công nhân viên là 50 người và tổng nguồn vốn trên 10 tỷ đồng Công ty đã tạo lập được cho mình một cơ sở vật chất kỹ thuật và đội ngũ lao động tương đối ổn định làm tiền đề cho những bước tiến trong tương lai. Khả năng về vốn là yếu tố vật chất nền tảng để Công ty đầu tư và nâng cao năng lực sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị trường. Tình hình tài chính lành mạnh cho phép Công ty đẩy mạnh sản xuất, duy trì và mở rộng thị trường kinh doanh trong tương lai. Bảng 1: Bảng giá trị đầu tư máy móc thiết bị của Công ty TNHH In Bao bì Thái Lợi Đơn vị : triệu đồng Năm Nguyên giá Giá trị còn lại 2001 6.472,3 5.478,5 2002 7.995,3 4.579,9 2003 8.600,0 5.074,6 Bảng 2: Bảng nguồn vốn kinh doanh các năm Đơn vị : Triệu đồng Chỉ tiêu 2001 2002 2003 -Vốn Kinh doanh 799.815.230 859.472.923 887.152.990
 20. -Vốn tự bổ sung 459.842.230 509.134.027 541.354.490 Như vậy có thể khẳng định rằng, việc đầu tư máy móc thiết bị và tăng vốn kinh doanh là yếu tố then chốt cho Công ty để nâng cao sản lượng sản phẩm, tức là Công ty đã thực hiện đầu tư theo chiều rộng. Qua bảng trên ta thấy: Để tạo vốn sản xuất kinh doanh, ngoài nguồn vốn tự có Công ty đã thực hiện nhiều hình thức huy động vốn khác nhau như vay ngắn hạn ngân hàng bổ sung vốn lưu động, vay dài hạn ngân hàng để đầu tư máy móc thiết bị. Với năng lực sản xuất trên kết hợp với đội ngũ kỹ thuật và công nhân lành nghề, Công ty đã thực hiện sản xuất cho những hợp đồng kinh tế lớn, đem lại doanh thu và lợi nhuận ngày càng cao. Riêng 3 năm trở lại đây, một điểm đáng chú ý là các chỉ tiêu trong SXKD đã đạt được mức tăng ổn định như dự kiến. Đây có thể coi là một tiến bộ đáng biểu dương của Công ty, là một cố gắng rất lớn của tập thể cán bộ công nhân viên. Bảng 3: Kết quả kinh doanh qua các năm 2001 – 2003 Đơn vị: Triệu đồng TT Chỉ tiêu 2001 2002 2003 1 Tổng doanh thu 6851,50 6969,90 7689,79 2 Chiết khấu bán hàng 30,00 38,10 37,90 3 Giảm giá bán hàng 55,30 67,00 80,00 4 Doanh thu thuần 6630,87 6727,51 6815,40 5 Giá vốn hàng bán 5504,40 5549,20 5603,60 6 Lợi nhuận gộp 1126,47 1178,31 1211,80 7 Chi phí quản lý doanh nghiệp 868,03 899,70 907,70 8 Lợi nhuận thuần HĐ SXKD 58,44 278,61 304,10
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2