intTypePromotion=1

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: Tìm hiểu, nghiên cứu việc sử dụng bộ sách giáo khoa tiếng Việt và văn học bậc PTTH (cải cách giáo dục) ở các tỉnh phía Nam

Chia sẻ: Phan Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:146

0
159
lượt xem
9
download

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: Tìm hiểu, nghiên cứu việc sử dụng bộ sách giáo khoa tiếng Việt và văn học bậc PTTH (cải cách giáo dục) ở các tỉnh phía Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài "Tìm hiểu, nghiên cứu việc sử dụng bộ sách giáo khoa tiếng Việt và văn học bậc PTTH (cải cách giáo dục) ở các tỉnh phía Nam" được nghiên cứu với mục tiêu nhằm góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương lần thứ tư về văn hóa văn nghệ cũng như góp phần nhỏ bé vào việc "tiếp tục đổi mới sự nghiệp giáo dục và đào tạo". Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: Tìm hiểu, nghiên cứu việc sử dụng bộ sách giáo khoa tiếng Việt và văn học bậc PTTH (cải cách giáo dục) ở các tỉnh phía Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ<br /> <br /> TÌM HIỂU, NGHIÊN CỨU<br /> VIỆC SỬ DỤNG BỘ SÁCH GIÁO KHOA<br /> TIẾNG VIỆT VÀ VĂN HỌC BẬC PTTH<br /> (Cải cách giáo dục) Ở CÁC TỈNH PHÍA NAM.<br /> <br /> Mã số đề tài: B91 -30 -05<br /> Chủ nhiệm đề tài: PTS Trần Hữu Tá<br /> <br /> Thành phố Hồ Chí Minh<br /> -1995 -<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ<br /> <br /> TÌM HIỂU, NGHIÊN CỨU<br /> VIỆC SỬ DỤNG BỘ SÁCH GIÁO KHOA<br /> TIẾNG VIỆT VÀ VĂN HỌC BẬC PTTH<br /> (Cải cách giáo dục) Ở CÁC TỈNH PHÍA NAM.<br /> <br /> Mã số đề tài: B91 - 30 - 05<br /> Chủ nhiệm đề tài: PTS Trần Hữu Tá<br /> <br /> Thành phố Hồ Chí Minh<br /> -1995-<br /> <br /> NHÓM NGHIÊN CỨU:<br /> <br /> Chủ nhiệm đề tài:<br /> <br /> PTS Trần Hữu Tá<br /> <br /> Ủy viên:<br /> 1. Lê Tiến Dũng:<br /> <br /> GVC ĐHTH TP.HCM<br /> <br /> 2. Hồ Quốc Hùng:<br /> <br /> GV ĐHSP TP.HCM<br /> <br /> 3. Đặng Ngọc Lệ:<br /> <br /> PTS GVC ĐHSP TP.HCM<br /> <br /> 4. Huỳnh Như Phương:<br /> <br /> PTS GVC ĐHTH TP.HCM<br /> <br /> 5. Nguyễn Thành Thi:<br /> <br /> Giáo viên trƣờng chuyên Lê Qúi Đôn Nha Trang<br /> <br /> 6. Lương Duy Thứ:<br /> <br /> GS ĐHTH TP.HCM<br /> <br /> 7. Bùi Văn Tiếng:<br /> <br /> Chuyên viên chỉ đạo bộ môn Văn Sở GD-ĐT Quảng<br /> Nam - Đà Nẵng<br /> <br /> 2<br /> <br /> DANH SÁCH CÁC CỘNG TÁC VIÊN<br /> 1. Trần Phò GV trường PTTH Lê Hồng Phong (TP HCM)<br /> 2. Trần Đồng Minh GV trường PTTH Lê Hồng Phong (TP.HCM)<br /> 3. Nguyễn Văn Cam chuyên viên chỉ đạo hộ môn Văn Sở GD Lâm Đồng<br /> 4. Nguyễn Thị Tuyết Mai GV trường PTTH Thăng Long (Đà Lạt)<br /> 5. Lê Đức Định Hiệu phó trường PTTH chuyên Lê Quí Đôn (Nha Trang)<br /> 6. Ngô Khoa GV trường PTTH Phan Bội Châu (QN-ĐN)<br /> 7. Nguyễn Tuấn Thanh GV trường PTTH chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Vĩnh Long)<br /> 8. Võ Thị Quỳnh GV trường PTTH Quốc Học (Huế)<br /> 9. Mai Văn Hoan GV trường PTTH Quốc Học (Huế)<br /> 10. Lê Tấn Thông GV trường PTTH Đức Hoà (Long An)<br /> 11. Phạm Thị Liên Vinh GV trường PTTH Bình Đại A (Bến Tre)<br /> 12. Phước Minh Hà GV trường PTTH thị xã Trà Vinh<br /> 13. Phan Ngọc Thu Giảng viên ĐHSP Huế (Phó Giám đốc Trung tâm đào tạo từ xa)<br /> 14. Nguyễn Xuân Tự GV ĐHSP Huế<br /> 15. Nguyễn Hoa Bằng GVC ĐH Cần Thơ (Trƣởng khoa Văn)<br /> 16. Chim Văn Bé GVĐH Cần Thơ<br /> 17. Nguyễn Văn Đấu GV ĐHSP Qui Nhơn<br /> 18. Nguyễn Quốc Khánh GV ĐHSP Qui Nhơn<br /> 19. Lâm Vinh GVC ĐHSP TP.HCM<br /> 20. Hồ Sĩ Hiệp GVC ĐHSP TP.HCM<br /> 21.Trần Ngọc Hồng GV ĐHTH TP.HCM<br /> 22. Đoàn Lê Giang GV ĐHTH TP.HCM<br /> 23. Hà Thúc Hoan GVĐHSP TP.HCM<br /> 24. Lương Duy Trung GS ĐHSP TP.HCM<br /> <br /> @@@<br /> <br /> 3<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> PHẦN THỨ NHẤT: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG ................................................................... 5<br /> I. Mục đích của đề tài ......................................................................................................... 5<br /> II. Cơ sở lí luận và thự tiễn của đề tài ................................................................................ 6<br /> III. Giới hạn của đề tài ....................................................................................................... 6<br /> IV. Phƣơng pháp nghiên cứu ............................................................................................. 6<br /> V. Khả năng ứng dụng của công trình . ............................................................................. 8<br /> PHẦN THỨ HAI NHỮNG VẤN ĐỀ CỤ THỂ ........................................................................ 9<br /> CHƢƠNG I: VỀ PHÂN MÔN VĂN HỌC VIỆT NAM ....................................................... 9<br /> CHƢƠNG II: VỀ PHÂN MÔN VĂN HỌC NƢỚC NGOÀI ............................................. 50<br /> CHƢƠNG III. VỀ PHẦN MÔN LÝ LUẬN VĂN HỌC .................................................... 57<br /> CHƢƠNG IV: VỀ PHÂN MÔN TIẾNG VIỆT .................................................................. 64<br /> CHƢƠNG V: VỀ PHẦN MÔN LÀM VĂN ...................................................................... 75<br /> <br /> 4<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2