Đề tài ô nhiễm môi trường

Chia sẻ: Nguyenanh Tuan | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:30

1
3.305
lượt xem
1.174
download

Đề tài ô nhiễm môi trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ô nhiễm môi trường là sự thay đổi theo chiều xấu đi các tính chất vật lý – hoá học – sinh học với sự xuất hiện các chất lạ ở thể lỏng, rắn,khí làm cho môi trường trở nên độc hại với con người và sinh vật. Làm giảm độ đa dạng sinh vật trong môi trường. Nguồn nước trở nên độc hại với con người và sinh vật. Làm giảm độ đa dạng sinh vật trong nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài ô nhiễm môi trường

 1. ĐỀ TÀI Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NHÓM THỰC HIỆN NGUYỄN XUÂN ĐỨC NGUYỄN ANH TUẤN    
 2.    
 3. THÂN CHƯƠNG TRÌNH ́ ̣ I. KHAI NIÊM ̣ II. PHÂN LOAI 1. Ô NHIÊM NƯỚC ̃ ̃ ́ 2. Ô NHIÊM DÂT 3. Ô NHIÊM KHÔNG KHÍ ̃ ̃ ́ ̀ 4. Ô NHIÊM TIÊNG ÔN III. THỰC TRANG Ô NHIÊM ̣ ̃    
 4. Ô nhiên môi trường là sự thay đổi theo chiều xấu ̃ đi các tính chất vật lý – hoá học – sinh học với sự xuất hiện các chất lạ ở thể lỏng, rắn,khí làm cho môi trường trở nên độc hại với con người và sinh vật.Làm giảm độ đa dạng sinh vật trong môi trường    
 5. Với sự xuất hiện các chất lạ ở thể lỏng, rắn. NƯỚC SACH ̣ Nguồn nước trở nên độc hại với con người và sinh vật. Làm giảm độ đa dạng sinh vật trong gi nước. NƯỚC BỊ Ô NHIÊM ̃    
 6. Ô NHIÊM NƯỚC ̃ Ngấm vào nguồn nước ngầm và nước ao hồ Chưa qua xử lí đúng mức Nước thải sinh hoạt từ các khu dân cư ven sông Các loại phân bón hoá học và thuốc trừ sâu Chất thải và nước thải công nghiệp    
 7. HOA CHÂT DUNG CỤ Y TÊ ́ ́ ̣ ́ ̉ RAC THAI VEN SÔNG ́,THUÔC TRỪ SÂU….. ́ ́ CHÂT ̉ THAI CÔNG CÔNG     ̣ NGHIÊP NGHIÊP
 8. Ô NHIỄM NƯỚC HỆ SINH CON NGƯỜI THÁI Quá trình uá ất bị ô nhiễm Ảnh hưởng nh quang hợp GÂY BỆNH GÂY CHẾT quang cằ n cỗ i lưới thức ăn. Làm tăng hiệu Phá hủy ứng nhà kính khu du lịch tự nhiên ng khu Trái Đất nóng dần lên.    
 9. Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG GÂY MẤT CÂN BĂNG HỆ SINH THÁI    
 10.    
 11.    
 12. ĐẤT NGYÊN SINH ĐỔ RÁC BỪA BÃI Ô NHIỄM ĐẤT    
 13. RÁC THẢI RÁC THẢI Y TẾ SINH HOẠT Ô RÁC RÁC NHIỄM NHI THẢI TH ĐẤT CÔNG CÔNG NGHIỆP NGHI    
 14. Ô NHIỄM ĐẤT KHÔNG QUA KHÔNG THIÊN TAI XỬ LÝ LÝ RÁC THẢI RÁC THẢI RÁC THẢI SINH HOẠT Y TẾ CÔNG NGHIỆP CÔNG    
 15.    
 16. Ô NHIỄM ĐẤT HỆ SINH THÁI CON NGƯỜI HUỶ HOẠI PHÁ HUỶ GÂY CHẾT GÂY UNG THƯ HỆ SINH THÁI KHU DU LỊCH    
 17. Ô NHIỄM BẦU KHÍ QUYỂN    
 18.    
 19. Các loại khí oxit: CO,CO2, CO SO2, NOx... SO2 NOx... Các chất lơ lửng: NÚI LỦA PHUN TRÀO sương mù, bụi Các khí quang khí Ô NHIỄM CHÁY RỪNG hóa: PAN, PAN KHÔNG KHÍ O3 O3 Các hợp chất khí Nhiệt, tiếng ồn, halogen:HCl, halogen phóng xạ phóng Các chất hữu cơ ch HF, HBr HF HBr tổng hợp RH, bay hơi xăng, bay sơ n    
 20. KHÍ THẢI KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP GIAO THÔNG Ô NHIỄM BẦU KHÍ QUYỂN     KHÍ THẢI SINH HOẠT

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản