intTypePromotion=1

Đề tài: Phân tích và thiết kế hệ thống cho hoạt động kinh doanh và cho thuê băng đĩa

Chia sẻ: Trần Quốc Trí | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

0
160
lượt xem
38
download

Đề tài: Phân tích và thiết kế hệ thống cho hoạt động kinh doanh và cho thuê băng đĩa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: phân tích và thiết kế hệ thống cho hoạt động kinh doanh và cho thuê băng đĩa', luận văn - báo cáo, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: Phân tích và thiết kế hệ thống cho hoạt động kinh doanh và cho thuê băng đĩa

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2 KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN Phân tích và thiết kế hệ thống cho hoạt động kinh doanh và cho thuê băng đĩa GVHD: Trần Tuấn Vinh Nhóm thực hiện: Nguyễn Đức Thành Trần Xuân Nam Hoàng Trung Kiên Nguyễn Thị Thùy Dung Dương Hải Hà Xuân Hòa, 12- 05- 2010
 2. Bài tập lớn môn Phân tích và thiết kế hệ thống Lời mở đầu *** Có lẽ ai cũng thích công nghệ hiện đại và nhất là khi công nghệ hiện đại đó phục vụ đắc lực cho cuộc sống của chúng ta. Việc ứng dụng của công nghệ thông tin vào lĩnh vực kinh doanh đã giúp cho quan h ệ cung c ầu phát triển hơn, nhờ đó lượng khách hàng của các cơ sở kinh doanh không ngừng tăng lên. Xét riêng ở hệ thống cửa hàng kinh doanh băng đĩa, ứng dụng công nghệ thông tin sẽ giúp cho việc quản lý khách hàng, quản lý các mặt hàng có hệ thống và đầy đủ, chính xác hơn. Tuy nhiên, cũng có những cơ sở kinh doanh băng đĩa chưa có đi ều kiện hoặc chưa thấy sự cần thiết của việc ứng dụng đó. Do vậy, chúng em xin trình bày mô hình phân tích và thiết kế hệ thống hoạt động cho “ công ty kinh doanh và cho thuê băng đĩa” để góp một phần vào công cuộc “tin học hóa” cho toàn xã hội! Chúng em trân trọng cảm ơn thầy Trần Tuấn Vinh đã hướng dẫn chúng em một cách nhiệt tình trong các tiết h ọc để chúng em có c ơ h ội hoàn thành bài tập lớn này! K34 CNTT – Khoa CNTT Page 2
 3. Bài tập lớn môn Phân tích và thiết kế hệ thống I. Khảo sát hiện trạng và đánh giá yêu cầu Sài Gòn Video là một công ty chuyên kinh doanh và cho thuê băng đĩa có cửa hàng giao dịch đặt tại trung tâm thành phố. Hàng ngày mở của từ 8h đến 21h để giao dịch với khách. - Quản lý băng đĩa được thực hiện như sau: thường xuyên nhập thêm các băng đĩa dựa vào việc chọn lựa băng đĩa từ danh mục mà các nhà cung cấp gửi tới. Khi các băng đĩa hỏng thì xoá bỏ thông tin. Ngoài ra có thể sửa đổi thông tin về băng đĩa khi cần thiết. Thông tin v ề băng đĩa bao gồm: mã băng đĩa, tên băng đĩa, thể loại, tình tr ạng, hãng sản xuất và ghi chú. - Khách hàng muốn thuê băng đĩa tại cửa hàng lần đầu ph ải đăng ký trở thành thành viên của hệ thống. Việc quản lý các thành viện được thực hiện như sau: Tạo thành viên mới gồm các thông tin: Họ tên, giới tính, điện thoại, địa chỉ và các đặc điểm khác để xác nh ận nh ư: Số chứng minh thư nhân dân hay số hộ chiếu hay số tài kho ản. M ỗi khách hàng có một định danh duy nhất là mã thành viên. Sau khi xác nhận các thông tin về thành viên hệ thống tạo một th ẻ thành viên gửi cho khách. Trên thẻ ghi rõ: Mã thẻ, tên thành viên, địa chỉ, ngày tạo, ngày hết hạn. Các thông tin về thành viên và thẻ được lưu trữ lại. Mỗi khách hàng tại một thời điểm chỉ có một th ẻ thành viên. Nếu khách hàng bị mất hay hết hạn thì phải xin cấp lại và th ẻ cũ s ẽ bị huỷ. - Khi thuê băng đĩa tại công ty khách có th ể thuê m ột s ố l ượng b ất kỳ. Nhưng trước khi mượn họ phải trình thẻ thành viên và không có băng đĩa thuê quá hạn. Hoạt động thuê băng đĩa được th ực hi ện nh ư sau: Sau khi kiểm tra thẻ thành viên và kiểm tra băng đĩa quá h ạn nếu đúng là thành viên đã đăng ký và không có băng đĩa quá hạn thì các băng đĩa mà khách yêu cầu sẽ được kiểm tra và lập phiếu cho thuê gửi đến khách. Thông tin trong phiếu cho thuê gồm: Số phiếu, ngày thuê, mã thẻ thành viên và các thông tin về băng đĩa gồm: Mã K34 CNTT – Khoa CNTT Page 3
 4. Bài tập lớn môn Phân tích và thiết kế hệ thống băng đĩa, tên băng đĩa, thể loại, tình trạng, số lượng, số ngày được mượn và đơn giá. Khi khách hàng trả băng đĩa thì nhân viên cửa hàng sẽ kiểm tra tình trạng băng đĩa trả và ghi nhận về việc trả băng đĩa của khách. Nếu khách trả muộn so với ngày quy định trên phiếu cho thuê thì h ọ ph ải chịu một khoản tiền phạt là 40% tiền thuê/băng đĩa. Mỗi phiếu cho thuê băng đĩa do một nhân viên thu tiền. Mỗi nhân viên có th ế thu tiền của nhiều phiếu cho thuê băng đĩa. - Để theo dõi và quản lý nhân viên làm việc, công ty th ực hiện thêm mới vào danh sách khi có nhân viên mới được tuyển, sửa đổi thông tin khi có những biến đổi xảy ra và xoá bỏ nhân viên khi h ết h ợp đồng hoặc bị sa thải. Các thông tin về nhân viên g ồm: Mã nhân viên, tên nhân viên, điện thoại liên hệ, các mô tả khác. - Ngoài ra để tiện theo dõi việc kinh doanh của công ty, hàng tuần công ty lập các báo cáo gửi cho ban giám đốc v ề doanh thu trong tuần, danh sách các băng đĩa quá hạn, báo cáo về băng đĩa đang được yêu thích để ban giám đốc có các biện pháp điều chỉnh. K34 CNTT – Khoa CNTT Page 4
 5. Bài tập lớn môn Phân tích và thiết kế hệ thống II. Thiết kế và xây dựng hệ thống 1. Biểu đồ phân cấp chức năng của hệ thống Kinh doanh & cho thuê băng đĩa 1.0 Quản lý 2.0 Quản lý nhân 4.0 Giải quyết 3.0 Cho thuê & nhận trả BĐ sự cố băng đĩa viên 1.1 Chọn băng 3.1 Cấp thẻ TV 4.1 Cấp lại thẻ 2.1 Thêm NV đĩa 1.2 Nhập băng 3.2 Kiểm tra 2.2 Xóa NV 4.2 Hủy thẻ cũ thẻ TV đĩa 1.3 Xóa TT BĐ 2.3 Sửa đổi TT 3.3 Kiểm tra 4.3 Phạt tiền hỏng NV băng đĩa 4.4 Lập báo 1.4 Sửa đổi TT 3.4 Lập phiếu cáo BĐ cho thuê 3.5 Thanh toán hóa đơn K34 CNTT – Khoa CNTT Page 5
 6. Bài tập lớn môn Phân tích và thiết kế hệ thống  Mô tả chi tiết các chức năng 1.1 Lựa chọn băng đĩa: Chọn các loại băng đĩa cần nhập từ danh mục nhà cung cấp. 1.2 Nhập băng đĩa: Thực hiện nhập băng đĩa theo thông tin băng đĩa được nhà cung cấp gửi tới. Xóa thông tin băng đĩa hỏng (Xóa TT BĐ hỏng): Khi băng đĩa 1.3 hỏng thì hệ thống xóa bỏ. Sửa đổi thông tin băng đĩa( Sửa đổi TT BĐ): Sửa đổi lại các thông 1.4 tin băng đĩa khi có sự thay đổi như nhập, xóa… Thêm nhân viên( Thêm NV): Thêm mới nhân viên vào danh sách 2.1 khi có nhân viên mới được tuyển. 2.2 Xóa nhân viên( Xóa NV): Xóa bỏ nhân viên khi hết hạn hợp đồng hoặc bị sa thải. 2.3 Sửa đổi thông tin NV( Sửa đổi TT NV): Sửa đổi thông tin khi có những thay đổi xảy ra như thêm mới, xóa bỏ… 3.1 Cấp thẻ thành viên( Cấp thẻ TV): Dành cho những khách hàng thuê băng đĩa tại cửa hàng lần đầu phải đăng kí trở thành thành viên của hệ thống. 3.2 Kiểm tra thẻ thành viên( Kiểm tra thẻ TV): Nhân viên kiểm tra thẻ thành viên của khách hàng trước khi cho thuê và mượn trả băng đĩa. 3.3 Kiểm tra băng đĩa: Nhân viên kiểm tra băng đĩa quá hạn và hỏng hóc đồng thời ghi nhận việc trả băng đĩa của khách trước khi chấp nhận yêu cầu mượn trả tiếp theo của khách hàng. 3.4 Lập phiếu cho thuê: Nếu đúng là thành viên đã đăng kí và không có băng đĩa mượn quá hạn thì nhân viên sẽ lập phiếu này đến khách. 3.5 Thanh toán hóa đơn: lập hóa đơn xác nhận các hoạt động và dịch vụ giao dịch của khách hàng. K34 CNTT – Khoa CNTT Page 6
 7. Bài tập lớn môn Phân tích và thiết kế hệ thống 4.1 Cấp lại thẻ: Khách hàng sẽ được cấp lại thẻ thành viên mới khi bị mất hoặc hết hạn. 4.2 Hủy thẻ cũ: Sau khi nhận được thẻ thành viên mới thì hệ thống sẽ thực hiện hủy thẻ cũ. 4.3 Phạt tiền: Khách hàng trả muộn so với ngày quy định trên phiếu cho thuê sẽ phải chịu một khoản tiền phạt là 40% tiền thuê/băng đĩa. 4.4 Lập báo cáo: Công ty sẽ lập báo cáo gửi cho ban giám đốc về doanh thu hàng tuần, danh sách băng đĩa quá hạn, băng đĩa được yêu thích để có kế hoạch điều chỉnh. 2. Biểu đồ luồng dữ liệu của hệ thống 2.1 Biểu đồ luồng dự liệu mức khung cảnh Khách hàng Thẻ thành viên TT băng đĩa Nhà cung cấp Hóa đơn TT KD & cho Băng đĩa trả thuê băng yêu cầu thuê báo cáo đĩa Ban giám đốc 2.2 Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh K34 CNTT – Khoa CNTT Page 7 1.0 Quản lý BĐ
 8. Bài tập lớn môn Phân tích và thiết kế hệ thống TT băng đĩa Nhà cung cấp Yêu cầu thuê Khách hàng Băng đĩa trả CSDL nghi ệp v ụ 2.0 3.0 Thẻ thành viên Quản lý Cho thuê & nhân viên nhận trả Phiếu thanh toán BĐ CSDL nghi ệp v ụ 4.0 Giải Ban giám đốc quyết sự Báo cáo cố Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh 2.2 a. Biểu đồ luồng dữ liệu của chức năng “ Quản lý băng đĩa” K34 CNTT – Khoa CNTT Page 8
 9. Bài tập lớn môn Phân tích và thiết kế hệ thống 1.1 Nhà cung cấp Chọn TT băng đĩa băng đĩa DS băng đĩa Phiếu nhập hàng Phiếu giao hàng 1.2 1.3 Xóa DS băng đĩa hỏng Nhập TT BĐ băng hỏng đĩa CSDL nghiệp vụ TT BĐ đã sửa 1.4 Sửa đổi TT BĐ Biểu đồ luồng dữ liệu của chức năng Quản lý nhân viên K34 CNTT – Khoa CNTT Page 9
 10. Bài tập lớn môn Phân tích và thiết kế hệ thống CSDL nghiệp vụ 2.2 2.1 DS NV hết hợp đồng Xóa Thêm NV DS NV bị sa thải NV Nhân viên TT TV đã sửa 2.3 Sửa đổi TT NV Biểu đồ luồng dữ liệu của chức năng Cho thuê và nhận trả băng đĩa Yêu cầu thuê thẻ TV 3.1 Cấp Khách hàng Khách hàng thẻ TV K34 CNTT – Khoa CNTT Page 10 3.3 3.2 Kiểm Kiểm tra tra thẻ TV băng
 11. đĩa Bài tập lớn môn Phân tích và thiết kế hệ thống Phiếu cho thuê Băng đĩa trả Hóa đơn thanh toán 3.4 Lập 3.5 DS Phiếu cho thuê phiếu Thanh cho toán hóa thuê đơ n CSDL nghiệp vụ Biểu đồ luồng dữ liệu của chức năng Giải quyết sự cố CSDL nghiệp vụ 4.1 Cấp K34 CNTT – Khoa CNTT Page 11 lại thẻ
 12. Bài tập lớn môn Phân tích và thiết kế hệ thống DS thẻ bị mất hoặc quá hạn 4.2 Hủy 4.3 thẻ cũ Phạt tiền 4.4 Lập báo cáo Báo cáo Ban giám đốc III. Xây dựng mô hình quan hệ dữ liệu từ tài liệu xuất Các quan hệ 1.Bangdia(MaBĐ, tenBĐ, theloai, tinhtrang, hangsx, ghichu) 2.Thanhvien(MaTV, hoten, gioitinh, dienthoai, diachi, CTMTND, soHC,soTK) K34 CNTT – Khoa CNTT Page 12
 13. Bài tập lớn môn Phân tích và thiết kế hệ thống 3. TheTV(Mathe, tenTV, diachi, ngaytao, ngayhethan) 4. Phieuchothue(sophieu, ngaythue, MatheTV, MaBĐ, tenBĐ, theloai, tinhtrang, soluong, songaymuon, dongia) 5.Nhanvien(MaNV, tenNV, Đtlienhe, motakhac) K34 CNTT – Khoa CNTT Page 13

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản