intTypePromotion=1

Đề tài " Séc và kỳ phiếu trong thanh toán quốc tế "

Chia sẻ: Pham Hà Xuyên | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:36

0
555
lượt xem
203
download

Đề tài " Séc và kỳ phiếu trong thanh toán quốc tế "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Séc bắt đầu được sử dụng phổ biến trên thế giới từ thế kỉ thứ 18,khi mà hệ thống ngân hàng phát triển mạnh dưới dạng tờ Lệnh chi tiền. Năm 1912,cùng với hối phiếu,séc cũng được đem ra thảo luận tại hội nghị quốc tế tại Haag, nhưng do Thế chiến thế giới thứ nhất xảy ra làm gián đoạn sự phê chuẩn luật séc quốc tế. Mãi tới năm 1931,Hội nghị quốc tế về séc tại Geneve đã được 30 nước thông qua luật thống nhất về séc quốc tế (Uniform Law on Cheque – ULC 1931)...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài " Séc và kỳ phiếu trong thanh toán quốc tế "

 1. LOGO GVHD: Phạm Quốc Cường Thực hiện: Nhóm 2 Lớp: LT5B1b
 2. Lịch sử hình thành Séc bắt đầu được sử dụng phổ biến trên thế giới từ thế kỉ thứ 18,khi mà hệ thống ngân hàng phát triển mạnh dưới dạng tờ Lệnh chi tiền. Năm 1912,cùng với hối phiếu,séc cũng được đem ra thảo luận tại hội nghị quốc tế tại Haag, nhưng do Thế chiến thế giới thứ nhất xảy ra làm gián đoạn sự phê chuẩn luật séc quốc tế. Mãi tới năm 1931,Hội nghị quốc tế về séc tại Geneve đã được 30 nước thông qua luật thống nhất về séc quốc tế (Uniform Law on Cheque – ULC 1931)    
 3. Khái niệm Séc là một tờ mệnh lệnh vô điều kiện của người chủ tài khoản(người ký phát), ra lệnh cho ngân hàng trích từ tài khoản của mình để trả cho người có tên trong séc, hoặc trả theo lệnh của người ấy hoặc trả cho người cầm séc một số tiền nhất định, bằng tiền mặt hay bằng chuyển khoản.    
 4. Đặc điểm của Séc Tính bắt buộc phải trả tiền Đặc điểm Tính lưu thông của Séc Tính thời hạn Tính trừu tượng    
 5. Chức năng của Séc Chức năng của Séc Phương Phương tiện thanh tiện đảm toán bảo.    
 6. Hình thức của Séc • Hình thức của séc là do tổ chức mở tài khoản cho khách hàng quyết định. • Các tổ chức cung ứng séc bao gồm Ngân hàng nhà nước,ngân hàng thương mại, các tổ chức tài chính được cấp phép làm dịch vụ thanh toán séc,trung tâm thanh toán bù trừ. • Séc gồm 2 phần: - Thân Séc : giao cho người thụ hưởng séc. - Cuống Séc : lưu lại để quyết toán với ngân hàng trả tiền. Các quy định trên không áp dụng với séc du lịch    
 7.    
 8. Những yếu tố bắt buộc (theo luật Thống nhất về séc thuộc công Ngày phátngườ thụ huước Genevơ 1931) Là nủi tài khoản iphảiếưu ố Chơ mà hành là y l ưởng t - Là yêu t ầố ng n buộcóphảidư Trong tr ký cắ h nhấc -Là mộữsphbề tghiptrênhoặc c u Số ền ghi trên Ngàytitháng năm séc bắữbuộcườ ti ủa ợnhận số n ả t gi tt trình séc iđể mình tiề xuấ ch đ trên tờkhông ền tạiẽ vô ghiịnh(ghi mộkhoản đơn séc. Có trên tài quy séc s Ngân chc là u ơi t cách ữế séc,nkýnủy mà người thụ tiề hánh Séc đề séc Địa điểm trảphátn Tiêu hoặ giảu ngở c a tiêu ề -hưởn và rõ tàiphát ảnđquyềải ⇒Ng séc ràng) hiệ ng m ch định Ngôn ườiữkýủỉkho cóchoph n hàng Ngày và địa điểm phát cùngỉtiđịn i cùngquy định t của ngântữ nhdượcờséc phngữ ộc ả nh thu xu Sốậ phử đ trên séc tùyấ ch hàngụng ngôn trích Lu ề ký ngân hàng ảithu -Ch s hành nộmdung sécng ậất sốnh từ số i ộ trình itnsố tệềchữckýtiền chủ vào séc để lập n c a phảng ih ti tằnnh ả địủvà giố ghi b o nh séc ơ ạ Lệnh rút tiền - Thukhođể trảặdụng nhau y chư ật ốản ho ấc vớiữ:ườiủ d ữ có ng nh cho ng tài th ử t ch vô điều kiện ⇒Cần ngữ isghi rõ địaký ểm cầm sécả quyền ph Cheque (tiếng Pháp) / check đi phát hành (tiếng Anh) ⇒ chấp hành lệnh mở tài -nếỏan của ngân đựợc địa kh y ko xác định hàng là vô điểm phát hành điều kiện ⇒Coi địa chỉ bên cạnh người Ký phát séc là địa chỉ phát hành Chữ ký cùa người Ký phát    
 9. Một số nội dung khác Mã số tài khoản (của Mã số của séc (có ghi sẵn trên người ký phát lập tại tờ séc) Ngân hàng) Mã số BSB    
 10. Quy định về Séc • Vì séc là lệnh nên khi ngân hàng nhận được séc phải chấp hành lệnh này vô điều kiện, trừ trường hợp tài khoản phát hành séc không có tiền hoặc tờ séc không đủ tính chất pháp lý. • Người phát hành séc phải có tiền trong tài khoản số tiền phát hành< số dư trong tài khoản • Số tiền ghi trên séc phải rõ ràng, phải vừa ghi bằng số và vừa ghi bằng chứ khớp đúng nhau, có ký hiệu tiền tệ. • Nếu là tổ chức thì phải có chữ ký của chủ tài khoản, kế toán trưởng và dấu của tổ chức đó.    
 11. Phân loại Séc Séc Căn cứ Căn cứ vào vào tính mục đích sử chất lưu dụng thông séc séc    
 12. Căn cứ vào tính chất lưu thông séc 1 2 3 Séc đích Séc theo Séc vô danh lệnh danh (nominated check) (nameless (Cheque check) to order) Là loại séc ghi trả Là loại séc ghi rõ Là loại séc không ghi rõ tên người hưởng tiền theo lệnh tên người được của người hưởng lợi,chỉ ghi câu “ trả cho hưởng lợi từ tờ người cầm séc” lợi séc ghi trên tờ séc đó    
 13. Căn cứ vào mục đích sử dụng séc Séc tiền Séc mặt chuyển Là loại séc tên mặt trước của khoản ạitséc màcó 2 gạch song ra ờ séc người kí phát séc Là loTraveller’s cheque-là loạisong lệnh séc đặctrên ttờ trích tiền số tiền cho ngânbiệ do ngân hàng chéo hàng séc nhấtphát hành,đây lànlệủa mình định trên tài khoả c nh của Séc chuyển trả sang một tài khoản của Là loạii séc mà ngườu bất tcứ Ngân hàng yêu cầ i du lịch -Séc- một ngườ khác trong cùng mộ ngân hưởng khác hay đại lí nào chi nhánh ngân hàng hàng hoặclợi từ tờ séc có thểủa ngânchàng mả ttiền cho c rút đượ tiền tr ặ Certified Cheque-là loại séc người cầm séc được NgânSéc xác nhận việc hàng trả tiền trước ch người kí phát gạkhi giao cho người hưởng lợi chéo Séc xác nhận    
 14. Séc gạch chéo (Crossed Cheque) Là loại giữa 2 gạch chéoLà loại giữa 2 gạch chéo trên trên tờ séc có chỉ định cụ thể tên tờ séc không ghi tên ngân của ngân hàng nhận thanh toán tiền cho người hưởng lợi thanh toán hàng Séc gạch Séc gạch chéo thông chéo đặc thường biệt    
 15. Hình thức của Séc gạch chéo Séc gạch chéo thường: Séc gạch chéo đặc biệt: -Hoặc không ghi chữ gì cả -Hoặc ghi tên một Ngân hàng nào đó -Hoặc ghi “và công ty” (&CO) -Hoặc ghi “không có giá trị chuyển -Hoặc ghi “không có giá trị chuyển nhượng, trù Ngân hàng A” (Not nhượng” (not negotiable) negotiable /Bank A) -Hoặc ghi “chỉ trả vào tài khoản của người hưởng lợi (A/C payee only)    
 16. Các luật liên quan    
 17. Luật thống nhất về Séc thuộc công ước Geneva 1931 (Uniform Điều 58. Các nLaw for a Séc ội dung củ Cheques) 2. Séc thiếu một trong các nội dung quy định tại 1. Mặt trước1 Điều này nội không có đây: trị trừ trường hợp khoản Séc có các thì dung sau giá a. Từa“ điểm được intoán không ghi trên Séc thì Séc đị Séc” thanh phía trên Séc b. Số tiền xác địtoán tại địa điểm kinh doanh của người được thanh nh bị ký phát. c. Tên của ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán Ngoài các ký phát quy định tại khoản 1 Điều này, 3. là người bị nội dung d. Tên đốicvcungchng hoặccó , tênđưa với cá nhữngủa i tổ chứ ới tổ ứ ức Séc họthể đối thêm nhân c nộ dung khác mà không làm phát sinh thêm nghĩa vụ người thụ hưởng đượcbên nhký số hichỉ tài khoản yêu cầu pháp lý của các người ư phát ệu định hoặc mà thanh toáni Sécphát đệnhccsử dụười để ký pháthoặc yêu cầu ngườ ký theo l ượ ủa ng ng thụ hưởng Sac, địa chỉ thanh ủa ngườicho phát, iđịầm giữ.ủa người bị ký phát và c toán Séc ký ngườ c a chỉ c đ. Địa đinội dung khác. các ểm thanh toán e. Ngày ký phátp Séc được thanh toán qua các trung tâm 4. Trường hợ g. Tên đối toánổ chtrừ hoặc thì ,trên đối với cái nhân và chữ ký thanh với t bù ức Séc họ tên Séc phả có thêm các của người ký phát quy định của Trung tâm thanh toán nội dung theo   bù trừ Séc.  
 18. • 2. Séc thiếu một trong các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này thì không có giá trị trừ trường hợp địa điểm thanh toán không ghi trên Séc thì Séc được thanh toán tại địa điểm kinh doanh của người bị ký phát. • 3. Ngoài các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này, tổ chức cung ứng Séc có thể đưa thêm những nội dung khác mà không làm phát sinh thêm nghĩa vụ pháp lý của các bên như số hiệu tài khoản mà người ký phát được sử dụng để ký phát Sac, địa chỉ của người ký phát, địa chỉ của người bị ký phát và các nội dung khác. • 4. Trường hợp Sac được thanh toán qua các trung tâm thanh toán bù trừ Séc thì trên Séc phải có thêm các nội dung theo quy định của Trung tâm thanh toán bù trừ Séc. • 5. Mặt sau của Séc được sử dụng để ghi các nội dung chuyển nhượng Séc. • 6. Số tiền ghi bằng số trên Séc phải bằng số tiền ghi bằng chữ trên Séc. Nếu số tiền ghi bằng số khác với số tiền ghi bằng chữ thì Séc không có giá trị thanh toán.    
 19. LƯU THÔNG SÉC Lưu thông chuyển giao séc Lưu thông séc chuyển từ địa điểm phát hành séc đến địa điểm trả tiền séc gọi là lưu thông Lưu thông chuyển nhượng séc séc    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2