Đề tài " Tổ chức và hoạt động của ngân hàng nhà nước việt Nam "

Chia sẻ: Tran Thi Ai Tam | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:24

0
199
lượt xem
89
download

Đề tài " Tổ chức và hoạt động của ngân hàng nhà nước việt Nam "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngân hàng nhà nước được tổ chứ thành hệ thống tập trung, thống nhất bao gồm: bộ máy điều hành và hoạt động tị trụ sở chính, các chi nhánh thuộc các tỉnh, thành phố, trực thuộc trung ương, các văn phòng đại diện ở trong nước và các đơn vị trực thuộc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài " Tổ chức và hoạt động của ngân hàng nhà nước việt Nam "

 1. ĐỀ TÀI 1: TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA NH NHÀ NƯỚC VIỆT NAM GVHD: Th.S TRỊNH THỊ TRINH NHÓM SVTH: NHÓM 1 1. Nguyễn Thị Thúy Hằng 2. Trần Thị Ái Tâm 3. Nguyễn Thị Mỹ Uyên 4. Dương Thị Phương 5. Phan Thị Lệ Khuyên 6. Lê Trường Châu 7. Trần Thị Thu Nga www.themegallery.com LOGO
 2. NH Nhà nước được tổ chức thành hệ thống tập trung, thống nhất bao gồm:  Bộ máy điều hành và hoạt động nghiệp vụ tại trụ sở chính, các chi nhánh ở các tỉnh, thành phố, trực thuộc trung ương,các văn phòng đại diện ở trong nước và các đơn vị www.themegallery.com
 3. 1 Tổ chức bộ máy 2 Lãnh đạo và điều hành NHNN 3 Chi nhánh,văn phòng đại diện 4 Các đơn vị trực thuộc www.themegallery.com
 4. TỔ CHỨC BỘ MÁY NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚ C www.themegallery.com
 5. LÃNH ĐẠO VÀ ĐIỀU HÀNH  Thống đốc Ngân hàng Nhà nước: là thành viên của Chính Phủ, chịu trách nhiệm lãnh đạo và điều hành Ngân hàng Nhà nước. Thống đốc có những nhiệm vụ và quyền hạn sau:  Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của NHNN và các quy định của Luật các tổ chức Chính Phủ.  Chịu trách nhiệm trước Thủ Tướng Chính Phủ, trước Quốc Hội về lĩnh vực mình phụ trách.  Đại diện pháp nhân NHNN. www.themegallery.com
 6. Chi nhánh, văn phòng đại diện  Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của NHNN, chịu sự lãnh đạo và điều hành tập trung của Thống đốc.  Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của NHNN, có nhiêm vụ đại diện theo sự ủy quyền của Thống đốc.Văn phòng đại diện không được tiến hành hoạt động nghiệp vụ ngân hàng. www.themegallery.com
 7. Các đơn vị trực thuộc NHNN có các đơn vị sự nghiệp để thực hiện các nghiệp vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, cung ứng dịch vụ tin học, thông tin và báo chí chuyên ngành ngân hàng. Thủ tướng Chính Phủ quyết định thành lập các DN trực thuộc ngân hàng nhà Nước để cung cấp sản phẩm chuyên dùng, phục vụ hoạt động ngân hàng. www.themegallery.com
 8. HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 6. Hoạt động thông tin 1. Chính sách tiền tệ quốc gia 5. Quản lý ngoại hối 2. Phát hành tiền 4. Hoạt động mở tài khoản, 3.Hoạt động tín dụng thanh toán và ngân quỹ www.themegallery.com
 9. Thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia Add Your Tile Nghiệ Dự trữ Tỷ p vụ b ắt Công giá thị Lãi buộc cụ tái Hối trườn suất c ấp đoái g mở vốn www.themegallery.com
 10. Ngân hàng Nhà nước thực hiện việc tái cấp vốn cho các ngân hàng theo những hình thức sau đây: Hình 1.Cho vay lại theo hồ sơ tín dụng. thức tái 2. Chiết khấu, tái chiết khấu thương phiếu cấp và các giấy tờ có giá ngắn hạn khác. vốn 3. Cho vay có bảo đảm bằng cầm cố thương phiếu và các giấy tờ có giá ngắn hạn khác. www.themegallery.com
 11. Lãi suất NHNN xác định và công bố lãi suất cơ bản và lãi suất tái cấp vốn. Tỉ giá hối Dựa trên cơ sở cung cầu ngoại tệ trên thị trường. đoái NHNN quy định tỉ lệ DTBB đối với từng loại hình TCTD và từng loại tiền gửi với mức từ Dự trữ bắt 0 - 20% tổng số dư tiền gửi tại mỗi TCTD buộc trong từng thời kỳ. Thông qua việc mua, bán tín phiếu kho bạc, Nghiệp vụ thị chứng chỉ tiền gửi, tín phiếu NHNN và các loại trường mở giấy tờ có giá ngắn hạn khác trên thị trường tiền tệ www.themegallery.com
 12. Từ 1/12/2009 NHNN đã quyết định điều chỉnh lãi suất cơ bản và lãi suất tái cấp vốn tăng từ 7%/năm lên 8%/năm, lãi suất chiết khấu CHÍNH tăng từ 5%/năm lên 6%/năm. SÁCH TIỀN Từ ngày 26/11/2009 TỆ NHNN công bố mức tỷ giá bình quân liên NH áp dụng biên độ tỷ giá mới cho giao dịch mua CỦA bán giao ngay giữa USD và VND là ± 3%. VIỆT NAM NHNN cũng cam kết sẽ hỗ trợ mạnh mẽ trong việc bán ngoại tệ cho các NHTM kèm nhiều biện pháp hỗ trợ khác nhằm bình ổn thị trường ngoại hối. www.themegallery.com
 13. Theo điều 23 luật NHNN Việt Nam quy định: “ NHNN Việt Nam là cơ quan duy nhất phát hành tiền của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam bao gồm tiền giấy và tiền kim loại”. www.themegallery.com
 14. Phát hành tiền NHNN quản lý tiền dự trữ phát hành theo quy định của Chính Phủ. NHNH đảm bảo cung ứng đủ số lượng và cơ cấu tiền giấy, tiền kim loại cho nền kinh tế. Tiền phát hành vào lưu thông là tài sản Nợ đối với nền kinh tế và được cân đối bằng tài sản Có của NHNN. www.themegallery.com
 15. Các lần phát hành tiền ở Việt Nam kể từ ngày thống nhất đất nước Chính thức phát hành tiền mới 3.5.1978 gồm các loại giấy 5 hào, 1đ, 5 đ,10 đ, 20 đ và 50 đ Năm 1980 Phát hành thêm tờ 2đ màu tím than, tờ 10 đ màu lục; và tờ 100 đ Năm 1981 Phát hành tờ 30 đ màu hồng tím Năm 1985 Phát hành các loại tiền giấy 5 hào, 1 đ, 2đ, 5đ, 10đ, 20đ, 30đ, 50đ, 100đ và 500 đ. www.themegallery.com
 16. Các lần phát hành tiền ở Việt Nam kể từ ngày thống nhất đất nước Phát hành thêm các loại tiền mới luôn có chân 1987 - 1988 dung Bác: tờ 200đ, 500đ,1000đ,2000đ,5000đ. Năm 1991 Phát hành tờ 5000đ,các tờ 10.000đ màu đỏ, 20.000đ màu xanh dương và 50.000đ màu xanh lục Năm 2003 NHNN Việt Nam đã phát hành tiền kim loại vào lưu thông với 3 mệnh giá: 5.000đ, 1.000đ và 200đ NHNN Việt Nam phát hành vào lưu thông đồng tiền Năm 2006 polymer mệnh giá 20.000đ, 200.000đ và 10.000đ www.themegallery.com
 17. Cho Bảo Tạm Góp vốn vay lãnh ứng mua CP  NHNN cho  NHNN  NHNN  NHNN các TCTD vay không bảo tạm ứng cho không được ngắn hạn dưới lãnh cho tổ Ngân sách góp vốn mua hình thức tái chức, cá TW để xử lý cổ phần của cấp vốn.  NHNN không nhân vay thiếu hụt TCTD và các cho vay đối với vốn, trừ tạm thời quỹ Doanh cá nhân và tổ trường hợp NSNN của nghiệp khác. chức không đặc biệt Thủ tướng phải là TCTD chính phủ. www.themegallery.com
 18. Hoạt động mở tài khoản, thanh toán và ngân quỹ NHNN được mở TK ở NH nước ngoài, tổ chức Mở TK tiền tệ và Ngân hàng Quốc Tế. Thanh NHNN tổ chức hệ thống thanh toán liên ngân toán hàng và cung cấp các dịch vụ thanh toán. Đại lý NHNN làm đại lý cho Kho bạc nhà nước trong Kho bạc việc đấu thầu, phát hành và thanh toán tín phiếu, trái phiếu kho bạc. www.themegallery.com
 19. QUẢN LÝ NGOẠI HỐI VÀ HOẠT ĐỘNG NGOẠI HỐI Quản lý dự Hoạt động trữ ngoại ngoại hối hối Nhà của NHNN. nước www.themegallery.com
 20. QUẢN LÝ DỰ TRỮ NGOẠI HỐI NHÀ NƯỚC Ngoại tệ bằng tiền mặt, số dư ngoại tệ trên tài khoản tiền 1 gửi ở nước ngoài. Hối phiếu và các giấy nhận nợ của nước ngoài bằng 2 ngoại tệ. Các chứng khoán nợ do chính phủ, ngân hàng nước ngoài, 3 tổ chức tiền tệ hoặc ngân hàng quốc tế phát hành, bảo lãnh. 4 Vàng và các ngoại hối khác của nhà nước. www.themegallery.com

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản