intTypePromotion=1

Đề thi: Chứng chỉ B tin học quốc gia ( 25/12/2011) - trung tâm tin học đại học khoa học tự nhiên Tp. Hồ Chí Minh

Chia sẻ: Longpro Long | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
391
lượt xem
88
download

Đề thi: Chứng chỉ B tin học quốc gia ( 25/12/2011) - trung tâm tin học đại học khoa học tự nhiên Tp. Hồ Chí Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong thư mục làm việc tạp tập tin LYTHUYET.DOC trả lời các câu hỏi sau.Trình bày thao tác tạo liên kết giữa các sile trong Powerpoint 2007, kể ra 3 chương trình diệt virus thông dụng hiện nay mà bạn biết.Trình bày cách tạo phiên trình chiếu tùy chọn từ trang 1- 5.Trình bày thao tác tạo ra file trình chiếu kiểu .ppsx, cho biết sự khác nhau giữa file

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi: Chứng chỉ B tin học quốc gia ( 25/12/2011) - trung tâm tin học đại học khoa học tự nhiên Tp. Hồ Chí Minh

  1. TRUNG TÂM TIN H C Đ I H C KHOA H C T NHIÊN TP. HCM thi: CH NG CH B TIN H C QU C GIA Th i gian: 150 phút Ngày thi: 25/12/2011 *** Các k t qu lưu vào ĩa làm vi c ch m i m *** ** Lưu ý: Bài thi g m 2 ph n: Lý thuy t và Th c hành. Trong ph n th c hành g m WinWord và Excel. N u i m c a ph n lý thuy t
  2. TRUNG TÂM TIN H C Đ I H C KHOA H C T NHIÊN TP. HCM 1. T o các Style nh d ng cho các tiêu (ph n tô màu) theo m u trên a. C p 1: màu b. C p 2: màu xanh c. C p 3: màu vàng 2. T o n i dung tiêu u trang cho trang ch n, l khác nhau (trang l tiêu bên trái – chèn s trang bên ph i; trang ch n tiêu bên ph i – chèn s trang bên trái) 3. T o m c l c t ng có 2 c p ( chú ý theo úng màu s c c a Style) 4. T o Watermark ( óng d u văn b n) v i n i dung H và tên c a B n (theo ư ng chéo) Bài 2: Trình bày văn b n có d ng như sau và lưu vào thư m c ang làm vi c v i tên PhieuThanhToan.docx: Yêu c u: Ông/bà, Ch c v và B ph n công tác: cho phép nh p ( nh d ng ch in um it ) Nơi i công tác: ch n trong danh m c cho s n (Vũng Tàu, Hà N i, B n Tre, Tây Ninh) S ngày và Chi phí ngày : cho nh p giá tr s . S ti n = S ngày*Chi phí ngày. ( nh d ng #,##0) T ng ti n TT= t ng s ti n các t công tác, tuy nhiên n u T ng s ngày >15 thì ư c tăng 10%. ( nh d ng #,##0) Ngày thanh toán: l y ngày hi n hành c a máy tính. SC_BVP_0101_0066_201110_07_ Trang 2/4
  3. TRUNG TÂM TIN H C Đ I H C KHOA H C T NHIÊN TP. HCM B. Excel (4 i m) T File d li u DL_EXCEL.xlsx cho s n th c hi n các yêu c u tính toán. Bài 1: Yêu c u: Trong Sheet ChiTiet: 1. B ph n: là list danh m c các b ph n trong sheet Bangdo, như sau: 2. Mã s NV : là list mã s NV tương ng khi c t B ph n ư c ch n. 3. H tên Nhân viên : hi n ra khi B ph n và Mã s NV ư c ch n. (Dò tìm k t h p Indirect) 4. Năm sinh: hi n ra khi B ph n và Mã s NV ư c ch n. (Dò tìm k t h p Indirect) 5. Thâm niên (yêu c u dùng công th c m ng): Năm hi n hành – Năm vào làm (dò trong b ng). 6. Ti n thư ng (yêu c u dùng công th c m ng): N u Thâm niên >=10, thư ng 800000; n u thâm niên >=5, thư ng 500000; các trư ng h p khác thư ng 300000. 7. nh d ng t ng tô màu vàng cho các dòng có Mã s NV ch n trùng nhau. Bài 2: Sheet Thongke: Th c hi n các yêu c u sau: 1. Cài t công th c khi nh p Mã s NV vào ô màu vàng, n u có trong danh sách s t ng hi n th các thông tin: H tên, năm sinh, thâm niên, ti n thư ng; ngư c l i s thông báo Không có Mã s NV (yêu c u dùng công th c m ng), ng th i nh d ng không hi n th các báo l i? Nh p Mã s NV và hi n th thông tin MÃ S NV H TÊN NHÂN VIÊN NĂM SINH THÂM NIÊN Ti N THƯ NG Lương Th Bích Hà 1978 11 800000 IT03 Nh p Mã s NV và hi n th thông tin MÃ S NV H TÊN NHÂN VIÊN NĂM SINH THÂM NIÊN Ti N THƯ NG #N/A #N/A #N/A #N/A AAA1 Danh sách không có NV mã s AAA1 2. Th c hi n tính toán b ng Th ng kê theo m u: SC_BVP_0101_0066_201110_07_ Trang 3/4
  4. TRUNG TÂM TIN H C Đ I H C KHOA H C T NHIÊN TP. HCM a. B ph n là List danh m c các b ph n. b. Tu i: cho phép nh p t 18 n 45 c. S Nhân viên: là s nhân viên thu c b ph n và tu i ư c ch n (yêu c u dùng công th c m ng). th ng kê như sau sau (t c p nh t khi d li u ư c thay i): 3. Dùng Data consolidate B PH N Ti N THƯ NG PhongHC 2100000 PhongTV 3700000 PhongKD 2700000 PhongIT 2400000 4. D a vào s li u câu 3, v bi u theo d ng sau: K t qu thi s ư c công b vào ngày 6/01/2012. Th i h n nh n ơn phúc kh o t ngày 6/01/2011 nh t ngày 8/01/2012. Xem i m thi t i a ch : http://www.t3h.vn SC_BVP_0101_0066_201110_07_ Trang 4/4
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2