Đề thi đại học môn Hóa năm 2009 (Đề 10)

Chia sẻ: Tai Viet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
140
lượt xem
27
download

Đề thi đại học môn Hóa năm 2009 (Đề 10)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi đại học môn hóa năm 2009 (đề 10)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi đại học môn Hóa năm 2009 (Đề 10)

  1. ð thi th ð i h c năm 2009 L p 12 ð 10 Th i gian làm bài 60 phút Ngày thi :04 /01/2009 I. PH N CHUNG CHO T T C CÁC THÍ SINH ( 7,0 ñi m ) Câu I : ( 3 ñi m ) x +1 Cho hàm s : y = x −1 () 1 có ñ th là C . ( ) ( ) 1. Kh o sát s bi n thiên và v ñ th C c a hàm s . 2. Tìm trên ñ th hàm s (1) nh ng ñi m M sao cho kho ng cách t M ñ n hai ñư ng ti m c n b ng nhau. 3. Tìm trên ñ th hàm s (1) nh ng ñi m N sao cho ti p tuy n t i N vuông góc v i IN , I là giao ñi m hai ti m c n. Câu II: ( 3 ñi m ) 1 x3 1. Tính tích phân : I = ∫ (1 + x 2 )3dx . 0 2. Tìm tham s m ñ phương trình x − e 2x = m có nghi m th c trên ño n 0;1 .   ( ) ( ) 2 4 3. Gi i phương trình : log2 x − 1 + 3 log2 x − 1 − 14 = 0 Câu III: ( 1 ñi m ) Cho hình chóp ñ u S .ABCD có AB = a , góc gi a m t bên và m t ñáy b ng 600 . Xác ñ nh rõ tâm và bán kính m t c u ngo i ti p hình chóp . II. PH N RIÊNG ( 3,0 ñi m ) Thí sinh h c chương trình nào thì ch ñư c làm ph n dành riêng cho chương trình ñó ( ph n 1 ho c 2 ). 1. Theo chương trình Chu n : Câu IV.a ( 2 ñi m )  11  ( ) ( Trong không gian Oxyz cho tam giác ABC có các ñ nh A  −4; 3;  , B 1; −2; 3 ,C −2;1; 0 . 2 )  1. Tìm trên trên c nh BC ñi m D sao cho tam giác ABD và ACD có di n tích tho mãn dtABD = dtACD . 2. Tìm to ñ hình chi u vuông góc c a ñi m C trên ñư ng th ng AB . Câu V.a ( 1 ñi m ) 2 Tính di n tích hình ph ng gi i h n b i y = x + 3 + và y = 0 . x 2. Theo chương trình Nâng cao : Câu IV.b ( 2 ñi m ) ( ) ( ) ( Trong không gian Oxyz cho tam giác ABC có các ñ nh A 4;1; −2 , B −1;2;5 ,C 3; 0; −3 . ) 1. Tìm trên trên c nh BC ñi m D sao cho tam giác ABD và ACD có di n tích tho mãn dtABD = 5dtACD . 2. Tìm to ñ ñi m H là tr c tâm c a tam giác ABC . Câu V.b ( 1 ñi m ) x + y = 2  Gi i h phương trình :  x + 3y . 3 + 2−4 x +5y = 83  GV ra ñ : Nguy n Phú Khánh – A7 Bà Tri u – ðà L t

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản