intTypePromotion=3

Đề thi dự bị CĐ ĐH khối A năm 2009 môn Hóa

Chia sẻ: Nguyen Ri Vai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

1
940
lượt xem
201
download

Đề thi dự bị CĐ ĐH khối A năm 2009 môn Hóa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Đề thi dự bị CĐ ĐH khối A năm 2009 có hưỡng dẫn giải

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi dự bị CĐ ĐH khối A năm 2009 môn Hóa

 1. Kekila_kekila@yahoo.com Thiensutinhyeu_9122000@yahoo.com Trang1
 2. Kekila_kekila@yahoo.com Thiensutinhyeu_9122000@yahoo.com T T p n 1.5p p 3 .5 3 8 p 9.33 T 28 60 3 3 Trang2
 3. Kekila_kekila@yahoo.com Thiensutinhyeu_9122000@yahoo.com 1 0 .2 * 100% 22.22% 4 0 .2 * 2 Trang3
 4. Kekila_kekila@yahoo.com Thiensutinhyeu_9122000@yahoo.com 3 1 1 1 2 2 2 2 Trang4
 5. Kekila_kekila@yahoo.com Thiensutinhyeu_9122000@yahoo.com Trang5
 6. Kekila_kekila@yahoo.com Thiensutinhyeu_9122000@yahoo.com 1 1 9.6 * 50 * 3 3 100 * 16 1 * 2 ≥ ≥ ≥ Trang6
 7. Kekila_kekila@yahoo.com Thiensutinhyeu_9122000@yahoo.com – 1 2 a b 0.02 a 0.5b 0.015 Trang7
 8. Kekila_kekila@yahoo.com Thiensutinhyeu_9122000@yahoo.com Trang8
 9. Kekila_kekila@yahoo.com Thiensutinhyeu_9122000@yahoo.com 4 .6 *n 0.125 * 2 0.1 Trang9
 10. Kekila_kekila@yahoo.com Thiensutinhyeu_9122000@yahoo.com Trang10
 11. Kekila_kekila@yahoo.com Thiensutinhyeu_9122000@yahoo.com 29.8 49.67 51.7 29.8 36.5 Trang11
 12. Kekila_kekila@yahoo.com Thiensutinhyeu_9122000@yahoo.com 45.75 0.125 * 54 0.375 104 Trang12
 13. Kekila_kekila@yahoo.com Thiensutinhyeu_9122000@yahoo.com nH 2 4 * 3.75 28 1 nH 2 nC2 H 4 x(mol ) nC2 H 4 4 * 3.75 2 x * (1 - H%) * 2 x * (1 - H%) * 28 x * H% * 30 5* 4 H % 50% x * (2 - H%) 1 2 xt ,t mengiâm xt ,t Trang13
 14. Kekila_kekila@yahoo.com Thiensutinhyeu_9122000@yahoo.com 12 * 2 8 3 *1 26.46 88.2 0 .3 – Trang14
 15. Kekila_kekila@yahoo.com Thiensutinhyeu_9122000@yahoo.com Trang15
 16. Kekila_kekila@yahoo.com Thiensutinhyeu_9122000@yahoo.com 6n 2 2 x 4 6n 2 2 x – 4 nO 2 3 .5 nA – Trang16
 17. Kekila_kekila@yahoo.com Thiensutinhyeu_9122000@yahoo.com 0.08 * 0.15 20 0.03 * 0.02 Trang17
 18. Kekila_kekila@yahoo.com Thiensutinhyeu_9122000@yahoo.com 11a 240 a *C% a * (1 C %) 11a 60 18 240 n K 2Cr2O7 nCl2 n K 2Cr2O7 nCrCl3 nCl2 n K 2Cr2O7 Trang18
 19. Kekila_kekila@yahoo.com Thiensutinhyeu_9122000@yahoo.com n SO 2 4 1 nCu2S nFeS 0.12(mol ) 2 2 Trang19
 20. Kekila_kekila@yahoo.com Thiensutinhyeu_9122000@yahoo.com 6n 2 2 x 4 6n 2 2 x – 4 nO 2 2 .5 nA 20 62.5 31.68 20 36.5 – Trang20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản