Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi giữa học kỳ 2 môn Văn lớp 12 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Đoàn Thượng

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

8
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

“Đề thi giữa học kỳ 2 môn Văn lớp 12 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Đoàn Thượng” là tài liệu tham khảo được TaiLieu.VN sưu tầm để gửi tới các em học sinh đang trong quá trình ôn thi khảo sát chất lượng kết hợp thi thử tốt nghiệp THPT, giúp các em củng cố lại phần kiến thức đã học và nâng cao kĩ năng làm văn. Chúc các em học tập và ôn thi hiệu quả!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi giữa học kỳ 2 môn Văn lớp 12 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Đoàn Thượng

  1.  SỞ GD VÀ ĐT HẢI DƯƠNG ĐỀ KIỂM TRA GIƯA KI II ̃ ̀  ­ LỚP 12  TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG NĂM HỌC 2020­2021       ( Đề thi gồm có 01 trang) Môn: Ngữ Văn Thời gian làm bài: 90 phút (không tính thời gian giao đề)    ĐỀ CHẴN (Dành cho thí sinh có SBD chẵn) ­ Họ và tên thí sinh: ....................................................  – Số báo danh : ........................ I. ĐOC ̣  HIÊU  ̉ (3,0 điểm) Đọc đoan ̣  trich ́ : ̣ ... Tôi vôi vang nhet vao trong chiêc tui câp d ̀ ́ ̀ ́ ́ ́ ưỡng nho nhem cua chi môt chiêc phong bi niêm ̣ ̉ ̣ ̣ ́ ̀   ́ ̉ ̣ rât cân thân. Suôt buôi tr ́ ̉ ưa, tôi đa m ̃ ượn giây but biên cho Nguyêt la th ́ ́ ̣ ́ ư đâu tiên. ̀ Ra đên r ́ ưng săng le, tôi ch ̀ ̉ ưa vê chô giâu xe vôi ma men ra b ̀ ̃ ́ ̣ ̀ ờ sông ngoai câu. Con sông miên ̀ ̀ ̀  Tây in đây bong nui xanh thâm, hai bên b ̀ ́ ́ ̃ ờ co lau chen v ̉ ơi hô bom. Chiêc câu bi căt lam đôi nh ́ ́ ́ ̀ ̣ ́ ̀ ư môṭ   nhat ri ̣ ̣ ́ ̀u phang rât ngot. Ba nhip phia bên nay đô sâp xuông, nh ́ ́ ̀ ̉ ̣ ́ ững phiên đa xanh l ́ ́ ớn rơi ngôn ngang ̉   dươi long sông, chi con hai hang tru đ ́ ̀ ̉ ̀ ̀ ̣ ứng trơ  vơ  giưa tr ̃ ơì. Tôi đứng bên bờ sông, giưa canh môt ̃ ̉ ̣  ́ ̀ ̉ ̀ ̣ ự hoi: Qua bây nhiêu năm thang sông gi chiêc câu đô va lai t ̉ ́ ́ ́ ữa  bom đan va canh tan pha nh ̣ ̀ ̉ ̀ ́ ưng cai ̃ ́  quy gia do chinh ban tay minh xây d ́ ́ ́ ̀ ̀ ựng nên, vây ma Nguyêt vân không quên tôi sao? Trong tâm hôn ̣ ̀ ̣ ̃ ̀  ngươi con gai nho be, tinh yêu va niêm tin manh liêt vao cuôc sông, cai s ̀ ́ ̉ ́ ̀ ̀ ̀ ̃ ̣ ̀ ̣ ́ ́ ợi chi xanh ong anh ây, bao ̉ ́ ́ ́   ̣ ̣ nhiêu bom đan giôi xuông cung không hê đ ́ ̃ ̀ ứt, không thê nao tan pha nôi  ̉ ̀ ̀ ́ ̉ ư? (Trich  ̉ ́ Manh trăng cuôi r ́ ừng, Nguyên Minh Châu ­  ̃ Truyên ngăn ̣ ́ , NXB Văn hoc, Ha Nôi ̣ ̀ ̣ , 2003, tr. 62) Thực hiên cac yêu câu sau: ̣ ́ ̀   Câu 1. Xać  đinh  ̣ ngôi kể trong đoan trich. ̣ ́ Câu 2. Trong đoan trich, tac gia đa chon nh ̣ ́ ́ ̉ ̃ ̣ ững chi tiêt nao đê ta cây câu? ́ ̀ ̉ ̉ ̀ Câu 3. Nêu tac dung cua biên phap tu t ́ ̣ ̉ ̣ ́ ừ ân du trong câu văn: “ ̉ ̣ Trong tâm hôn ng ̀ ươi con gai nho be, ̀ ́ ̉ ́  tinh yêu va niêm tin manh liêt vao cuôc sông, cai s ̀ ̀ ̀ ̃ ̣ ̀ ̣ ́ ́ ợi chi xanh ong anh ây, bao nhiêu bom đan giôi ̉ ́ ́ ́ ̣ ̣   xuông cung không hê đ ́ ̃ ̀ ứt, không thê nao tan pha nôi  ̉ ̀ ̀ ́ ̉ ư?”. Câu 4. Anh/chi hay nêu nhân xet vê t ̣ ̃ ̣ ́ ̀ ư tưởng cua nha văn thê hiên qua đoan trich. ̉ ̀ ̉ ̣ ̣ ́ II. LAM ̀  VĂN (7,0 điểm) Câu 1 (2,0 điêm) ̉ Anh/Chị  hãy viết môṭ  đoạn văn (khoảng 150 chữ) trình bày suy nghĩ của mình về vai tro cua ̀ ̉   niêm tin trong cu ̀ ộc sống. Câu 2 (5,0 điêm) ̉ Phân tich di ́ ễn biến tâm trạng của bà cụ  Tứ  được nha văn Kim Lân thê hiên trong đo ̀ ̉ ̣ ạn trích   sau: Bà lão cúi đầu nín lặng. Bà lão hiểu rồi. Lòng người mẹ  nghèo khổ  ấy còn hiểu ra biết bao   nhiêu cơ  sự, vừa ai oán vừa xót thương cho số  kiếp đứa con mình. Chao ôi, người ta dựng vợ  gả   chồng cho con là lúc trong nhà ăn nên làm nổi, những mong sinh con đẻ  cái mở  mặt sau này. Còn   mình thì… Trong kẽ mắt kèm nhèm của bà rỉ xuống hai dòng nước mắt… Biết rằng chúng nó có nuôi   nổi nhau sống qua được cơn đói khát này không. Bà lão khẽ thở dài ngửng lên, đăm đăm nhìn người đàn bà. Thị cúi mặt xuống, tay vân vê tà áo   đã rách bợt. Bà lão nhìn thị và bà nghĩ : Người ta có gặp bước khó khăn, đói khổ này, người ta mới   lấy đến con mình. Mà con mình mới có vợ được… Thôi thì bổn phận bà là mẹ, bà đã chẳng lo lắng   được cho con… May ra mà qua khỏi được cái tao đoạn này thì thằng con bà cũng có vợ, nó yên bề   nó, chẳng may ông giời bắt chết cũng phải chịu chứ biết thế nào mà lo cho hết được ?  Bà lão khẽ dặng hắng một tiếng, nhẹ nhàng nói với “nàng dâu mới”:                                                                                                                              
  2. ­ Ừ, thôi thì các con đã phải duyên phải kiếp với nhau, u cũng mừng lòng…               (Trích Vợ nhăṭ  ­ Kim Lân, Ngữ văn 12, tập hai, NXB Giáo dục Viêt Nam ̣ , 2018, tr.28­29) _______ Hết _______ Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm SỞ GD VÀ ĐT HẢI DƯƠNG ĐAP ́  AN VA  ́ ̀HƯỚNG DẪN CHẤM TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG ĐỀ KIỂM TRA GIƯA KI II ̃ ̀  NĂM HỌC 2020­2021 Môn: Ngữ Văn, lơp 12 ́ ́ ̀ ướng dẫn chấm gồm 03 trang) (Đaṕ  an va h ĐỀ CHẴN  I. ĐOC ̣  HIÊU  ̉ (3,0 điểm)  Câu Nội dung Điể m 1 Ngôi kê: ngôi th̉ ứ nhât. ́ 0,75 Hướng dẫn chấm: ­ HS tra l ̉ ơi nh ̀ ư đap an: 0,75đ  ́ ́ ­ HS tra l ̉ ơi ngôi kê la  ̀ ̉ ̀“tôi”: 0,75đ ­ HS tra l ̉ ơi sai hoăc không tra l ̀ ̣ ̉ ơi : không cho điêm ̀ ̉ 2 Nhưng chi tiêt ta cây câu: ̃ ́ ̉ ̀ 0,75 ̣ ́ ̀ + bi căt lam đôi nh ư môt nhat ri ̣ ́ ̀u phang rât ngot ́ ̣ ̣ + Ba nhip phia bên nay đô sâp xuông, nh́ ̀ ̉ ̣ ́ ững phiên đa xanh l ́ ́ ơn r ́ ơi ngôn ngang ̉   dươi long sông  ́ ̀ + hai hang tru đ ̀ ̣ ứng trơ vơ giưa tr ̃ ơì ́ ̀ ̉ + chiêc câu đô  Hướng dẫn chấm: ­ HS tra l ̉ ơi đ ̀ ược 3 y: 0,75đ ́ ­ HS tra l ̉ ơi đ ̀ ược 2 y: 0,5đ ́ ­ HS tra l ̉ ơi đ ̀ ược 1 y: 0,25đ ́ Nêu HS trich dân ca câu văn  ́ ́ ̃ ̉ ́ ̀ ̣ ́ ̀ “Chiêc câu bi căt lam đôi nh ư  môt nhat ri ̣ ́ ̀u phang  ̣ ̣ rât ngot. Ba nhip phia bên nay đô sâp xuông, nh ́ ́ ̀ ̉ ̣ ́ ững phiên đa xanh l ́ ́ ớn rơi ngôn ̉   ngang dươi long sông, chi con hai hang tru đ ́ ̀ ̉ ̀ ̀ ̣ ứng trơ  vơ  giưa tr ̃ ơì.”, vân cho ̃   0,75đ. 3 ̀ ̉ ­ Hinh anh ân du:  ̉ ̣ sợi chi xanh ong anh ̉ ́ ́ 1,0 ́ ̣ ­ Tac dung: ̃ ̉ ̉ ̣ ̀ + Diên ta ve đep tinh yêu va niêm tin manh liêt vao cuôc sông cua cô gai (nhân ̀ ̀ ̃ ̣ ̀ ̣ ́ ̉ ́   ̣ vât Nguyêt). ̣ + Lam tăng tinh g ̀ ́ ợi hinh, g ̀ ợi cam cho câu văn.  ̉ Hướng dẫn chấm: ­ HS tra l ̉ ơi nh ̀ ư đap an ́ ́ : 1,0đ ­ HS tra l ̉ ơi đ ̀ ược 2 y vê tac dung, không nêu hinh anh ân du ́ ̀ ́ ̣ ̀ ̉ ̉ ̣: 0,75đ ­ HS tra l ̉ ơi đ ̀ ược 1 y vê tac dung, không nêu hinh anh ân du ́ ̀ ́ ̣ ̀ ̉ ̉ ̣: 0,5đ ­ HS chi ra đ ̉ ược hinh anh ân du, không nêu tac dung ̀ ̉ ̉ ̣ ́ ̣ : 0,25đ 4 ̣ Nhân xet vê t ́ ̀ ư tưởng cua nha văn: ̉ ̀ 0,5                                                                                                                              
  3. + Ngợi ca ve đep tâm hôn tuôi tre nh ̉ ̣ ̀ ̉ ̉ ưng năm chông Mi c ̃ ́ ̃ ứu nước;  ̉ ̣ + Khăng đinh s ự sông bât diêt. ́ ́ ̣ Hướng dẫn chấm: ­ HS tra l ̉ ơi đ ̀ ược 2 y: ́  0,5đ ̉ ơi đ ­ HS tra l ̀ ược 1 y ́: 0,25đ II. LAM VĂN (7.0 đi ̀ ểm)  Câu Nội dung Điể m 1 Viết đoạn văn (khoảng 150 chữ) trình bày suy nghĩ về vai tro cua niêm tin ̀ ̉ ̀   2,0 trong cuộc sống. a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn  0,25 HS có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng ­ phân ­ hợp,   móc   xích   hoăc̣   song   hành.   Đảm   bảo   số   lượng   chữ   phù   hợp   với   yêu   cầu   (khoảng 150 chữ), không quá dài hoặc quá ngắn. b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: vai tro cua niêm tin ̀ ̉ ̀   0,25 c. Triển khai vấn đề nghị luận  0,75 HS lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận theo   nhiều cách nhưng phải làm rõ được vấn đề cần nghị luận. Có thể theo hướng  sau:            Niềm tin là đăṭ  sự tin tưởng một cách tích cực vào ai đo hoăc  ́ ̣ sự việc nào  đó. Niềm tin tạo động lực giúp con người hoàn thành những công việc dù khó  khăn nhất, đôi khi là nằm ngoài khả  năng của họ; Là năng lượng tiếp sức cho  con ngươi  ̀ trên con đường chạm tới ước mơ, hoàn thành li t ́ ưởng của cuộc đời.  Niềm tin còn là cơ sở để gây dựng những mối quan hệ tốt đẹp giữa con người   với con người trong cuôc sông.  ̣ ́ Hướng dẫn chấm: ­  Lập  luận  chặt  chẽ, thuyết  phục: lí  lẽ  xác  đáng; dẫn  chứng  tiêu  biểu, phù  hợp; kết hợp nhuần nhuyễn giữa lí lẽ và dẫn chứng (0,75đ). ­  Lập  luận  chưa  chặt  chẽ, thuyết  phục: lí  lẽ  xác  đáng  nhưng không có dẫn  chứng hoăc dân ch ̣ ̃ ưng không  ́ tiêu biểu (0,5đ). ­ Lập luận không chặt chẽ, thiêú  thuyết phục: lí lẽ không  xác đáng, không liên   ̣ ̣ ̣ quan mât thiêt đên vân đê nghi luân, không co dân ch ́ ́ ́ ̀ ́ ̃ ứng hoăc dân ch ̣ ̃ ứng không   phu h ̀ ợp (0,25đ). * Lưu y:́ HS co thê bay to suy nghi, quan điêm riêng nh ́ ̉ ̀ ̉ ̃ ̉ ưng phai phu h ̉ ̀ ợp vơí   chuân m̉ ực đao đ ̣ ưc va phap luât. ́ ̀ ́ ̣ ́ ả, ngư pháp:  d. Chinh t ̃ Đảm bảo chuân chính t ̉ ả, ngữ pháp tiếng Việt.  Hướng dẫn chấm:  0,25 ̉ Không cho điêm nêu bai lam măc qua nhiêu lôi chinh ta, ng ́ ̀ ̀ ́ ́ ̀ ̃ ́ ̉ ữ phaṕ e. Sáng tạo  0,5 Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.  Hướng dẫn chấm: HS huy đông đ ̣ ược kiên th ́ ưc va trai nghiêm cua ban thân ́ ̀ ̉ ̣ ̉ ̉   ̣ khi ban luân; co cai nhin riêng, m ̀ ́ ́ ̀ ới me vê vân đê; co sang tao trong diên đat, lâp ̉ ̀ ́ ̀ ́ ́ ̣ ̃ ̣ ̣   ̣ luân, lam cho l ̀ ơi văn co giong điêu, hinh anh, đoan văn giau s ̀ ́ ̣ ̣ ̀ ̉ ̣ ̀ ức thuyêt phuc. ́ ̣ ­ Đap  ́ ứng được 02 yêu câu tr ̀ ở lên: 0,5đ                                                                                                                              
  4. ­ Đap  ́ ứng được 01 yêu câu: 0,25đ ̀ 2 Phân tich di ́ ễn biến tâm trạng của bà cụ Tứ trong đoạn văn 5,0 a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận:  0,25 Mở bài  nêu được vấn đề; Thân bài triển khai được vấn đề gồm nhiều ý/ đoạn   văn; Kết bài khaí quat  ́ được vấn đề b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: diễn biến tâm trạng của bà cụ Tứ  0,5 Hướng dẫn chấm:  ́ ̣ ­ HS xac đinh đung vân đê cân nghi luân: 0,5đ ́ ́ ̀ ̀ ̣ ̣ ­ HS xac đinh ch́ ̣ ưa đây đu vân đê cân nghi luân: 0,25đ ̀ ̉ ́ ̀ ̀ ̣ ̣ c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm  HS có thể triên ̉  khai theo nhiều cách, nhưng cân  ̀ vận dụng tốt các thao tác lập  luận; kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng , đảm bảo được các yêu câu  ̀ sau  đây: * Giới thiệu khaí quat  ́ tác giả Kim Lân, truyêṇ  ngăn  ́ Vợ nhăṭ , đoaṇ  trich va  ́ ̀vấn   0,5 đề cần nghị luận. * Phân tich di ́ ễn biến tâm trạng bà cụ Tứ:  2,5 Trươc viêc ng ́ ̣ ươi con trai lây v ̀ ́ ợ trong thơi buôi đoi khat va chêt choc, tâm trang ̀ ̉ ́ ́ ̀ ́ ́ ̣   ̀ ́ ức phưc tap, đan xen nhiêu cam xuc: ba hêt s ́ ̣ ̀ ̉ ́ + Ba ai oan xot th ̀ ́ ́ ương:  ngươi ta d ̀ ựng vợ ga chông... Con minh thi... ̉ ̀ ̀ ̀ ̀  ­> Ba đa ̀ ̃  khoc. ́ + Ba lo lăng  ̀ ́ biêt răng chung no co nuôi nôi nhau... ́ ̀ ́ ́ ́ ̉ + Ba thâu hiêu:  ̀ ́ ̉ ngươi ta co găp b ̀ ́ ̣ ươc kho khăn, đoi khô nay, ng ́ ́ ́ ̉ ̀ ười ta mới lâý   đên con minh... ́ ̀  ­> Biêt  ́ ơn va coi “nang dâu m ̀ ̀ ới” la ân nhân cua gia đinh. ̀ ̉ ̀ + Ba vui m ̀ ưng,̀  đồng tình với khát vọng hạnh phúc cuả  cać  con: Ư, thôi thi cac ̀ ̀ ́  ̃ ̉ con đa phai duyên phai kiêp v ̉ ́ ới nhau, u cung m ̃ ưng long... ̀ ̀ + Diên biên tâm trang nhân vât đ ̃ ́ ̣ ̣ ược thê hiên qua ngoi but miêu ta tâm li ̉ ̣ ̀ ́ ̉ ́ tinh tế;  ngôn ngữ tự nhiên, sinh đông, giau tinh biêu cam.. ̣ ̀ ́ ̉ ̉ .  Hướng dẫn chấm:  ­ HS phân tich diên biên tâm trang nhân vât đây đu, sâu săc: 2,0đ – 2,5đ ́ ̃ ́ ̣ ̣ ̀ ̉ ́ ­ HS phân tich đ ́ ược diên biên tâm trang nhân vât nh ̃ ́ ̣ ̣ ưng chưa thât đây đu, sâu ̣ ̀ ̉   săc: 1,0đ – 1,75đ ́ ̉ ̣ ­ HS cam nhân va phân tich chung chung, ch ̀ ́ ưa lam ro cac biêu hiên cua tâm ̀ ̃ ́ ̉ ̣ ̉   ̣ trang nhân vât: 0,25đ – 0,75đ. ̣ * Đanh gia:́ ́ 0,5 + Diên biên tâm trang ba cu T ̃ ́ ̣ ̀ ̣ ứ thê hiên tâm long th ̉ ̣ ́ ̀ ương con cua môt ng ̉ ̣ ười mẹ  ̉ ̣ cung ve đep cua tinh ng ̀ ̉ ̀ ươi nhân hâu, vi tha. ̀ ̣ ̣ + Diên biên tâm trang ba cu T ̃ ́ ̣ ̀ ̣ ứ gop phân thê hiên tai năng va t ́ ̀ ̉ ̣ ̀ ̀ ư tưởng nhân đao ̣   ̉ cua nha văn Kim Lân. ̀   Hướng dẫn chấm:  ­ HS đanh gia đ ́ ́ ược 2 y: 0,5đ ́ ­ HS đanh gia đ ́ ́ ược 1 y: 0,25đ ́ d. Chinh t ́ ả, ngư pháp:  ̃ Đảm bảo chuân chính t ̉ ả, ngữ pháp tiếng Việt.  0,25 ̉ Không cho điêm nêu bai lam măc qua nhiêu lôi chinh ta, ng ́ ̀ ̀ ́ ́ ̀ ̃ ́ ̉ ữ phap ́ e. Sáng tạo  0,5 Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.  Hướng dẫn chấm: HS biêt vân dung li luân văn hoc trong qua trinh phân tich, ́ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ̀ ́   đanh gia; biêt so sanh v ́ ́ ́ ́ ơi cac tac phâm khac đê lam nôi bât vân đê nghi luân; ́ ́ ́ ̉ ́ ̉ ̀ ̉ ̣ ́ ̀ ̣ ̣   ̣ ́ ̀ biêt liên hê vân đê nghi luân v ́ ̣ ̣ ới thực tiễn đời sông; văn viêt giau hinh anh, cam ́ ́ ̀ ̀ ̉ ̉   xuc. ́                                                                                                                              
  5. ́ ứng được 2 yêu câu tr ­ Đap  ̀ ở lên: 0,5đ ́ ứng được 1 yêu câu: 0,25đ ­ Đap  ̀ ­­­­­­­­­­­­­­ Hết­­­­­­­­­­­­   SỞ GD VÀ ĐT HẢI DƯƠNG ĐỀ KIỂM TRA GIƯA KI II ̃ ̀  ­ LỚP 12  TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG NĂM HỌC 2020­2021       ( Đề thi gồm có 01 trang) Môn: Ngữ Văn Thời gian làm bài: 90 phút (không tính thời gian giao đề)    ĐỀ LẺ (Dành cho thí sinh có SBD lẻ) ­ Họ và tên thí sinh: ....................................................  – Số báo danh : ........................ I. ĐOC ̣  HIÊU  ̉ (3,0 điểm) Đọc đoan ̣  trich ́ : Xe tôi chạy trên lớp sương bềnh bồng. Mảnh trăng khuyết đứng yên ở  cuối trời, sáng trong   như một mảnh bạc. Khung cửa xe phía cô gái ngồi lồng đầy bóng trăng. Không hiểu sao, lúc ấy, như   có một niềm tin vô cớ mà chắc chắn từ  trong không gian ùa tới tràn ngập cả  lòng tôi. Tôi tin chắc   người con gái đang ngồi cạnh mình là Nguyệt, chính người mà chị tôi thường nhắc đến. Chốc chốc   tôi lại đưa mắt liếc về phía Nguyệt, thấy từng sợi tóc của Nguyệt đều sáng lên. Mái tóc thơm ngát,   dày và trẻ trung làm sao! Bất ngờ, Nguyệt quay về phía tôi và hỏi một câu gì đó. Tôi không kịp nghe   rõ vì đôi mắt tôi đã choáng ngợp như  vừa trông vào  ảo  ảnh. Trăng sáng soi thẳng vào khuôn mặt   Nguyệt, làm cho khuôn mặt tươi mát ngời lên và đẹp lạ thường!  Tôi vội nhìn thẳng vào đoạn đường đầy ổ gà, không dám nhìn Nguyệt lâu. Từng khúc đường   trước mặt cũng thếp từng mảng ánh trăng... (Trich  ̉ ́ ừng, Nguyên Minh Châu ­  ́ Manh trăng cuôi r ̃ ̣ Truyên ngăn ̣ ́ , NXB Văn hoc, Ha Nôì ̣ , 2003, tr. 54­55) Thực hiên cac yêu câu sau: ̣ ́ ̀   Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoan ̣  trich. ́ Câu 2. Chỉ ra hình ảnh thiên nhiên được tac gia miêu t ́ ̉ ả trong đoạn trích. Câu 3. Nêu tác dụng của biện pháp tu từ so sanh trong câu văn: “ ́ Mảnh trăng khuyết đứng yên ở cuối   trời, sáng trong như một mảnh bạc.”                                                                                                                              
  6. Câu 4. Anh/chị hãy nhận xét về nghệ thuật miêu tả nhân vật Nguyệt trong đoạn trích. II. LAM ̀  VĂN (7,0 điểm) Câu 1 (2,0 điêm) ̉ Anh/Chị hãy viết môṭ  đoạn văn (khoảng 150 chữ) trình bày suy nghĩ của mình về vai trò của   lí tưởng sống đối với thanh niên. Câu 2 (5,0 điêm) ̉ Phân tích hành động của Mị được miêu tả trong đoan trich sau đ ̣ ́ ể thấy sức sống mãnh liệt của  nhân vật:  “Lúc ấy, trong nhà đã tối bưng, Mị rón rén bước lại, A Phủ vẫn nhắm mắt, nhưng Mị tưởng   như A Phủ đương biết có người bước lại... Mị rút con dao nhỏ  cắt lúa, cắt nút dây mây. A Phủ  cứ   thở phè từng hơi, không biết mê hay tỉnh. Lần lần, đến lúc gỡ được hết dây trói ở  người A Phủ  thì   Mị  cũng hốt hoảng, Mị  chỉ  thì thào được một tiếng “Đi ngay...”, rồi Mị  nghẹn lại. A Phủ  bỗng   khuỵu xuống, không bước nổi. Nhưng trước cái chết có thể đến nơi ngay, A Phủ lại quật sức vùng   lên, chạy. Mị đứng lặng trong bóng tối. Rồi Mị  cũng vụt chạy ra. Trời tối lắm. Nhưng Mị vẫn băng đi. Mị  đuổi kịp A Phủ, đã lăn,   chạy, chạy xuống tới lưng dốc, Mị nói, thở trong hơi gió thốc lạnh buốt: ­ A Phủ cho tôi đi. A Phủ chưa kịp nói, Mị lại nói: ­ Ở đây thì chết mất.”               (Trích Vợ chồng A Phủ, Tô Hoai,  ̀ Ngữ văn 12,                 tập hai, NXB Giáo dục Viêt Nam ̣ , 2018, tr.14) _______ Hết _______ Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm SỞ GD VÀ ĐT HẢI DƯƠNG ĐAṔ  AN VA  ́ ̀HƯỚNG DẪN CHẤM TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG ĐỀ KIỂM TRA GIƯA KI II ̃ ̀  NĂM HỌC 2020­2021 Môn: Ngữ Văn, lơp 12 ́ ́ ̀ ướng dẫn chấm gồm 03 trang) (Đaṕ  an va h ĐỀ LE ̉ I. ĐOC ̣  HIÊU  ̉ (3,0 điểm)  Câu Nội dung Điể m 1 Phương thức biểu đạt chinh ́ : tự sự 0,75 Hướng dẫn chấm: ­ Học sinh trả lời như đáp án: 0,75 điểm. ­ Học sinh tr ả l ời  sai hoặc không trả lời: không cho điểm. 2 Hình ảnh thiên nhiên được miêu tả trong đoạn trích:  0,75 + Lơp s ́ ương bênh bông; ̀ ̀ ̉ + Manh trăng khuyêt đ ́ ứng yên ở cuôi tr ́ ời, sang trong nh ́ ư môt manh bac. ̣ ̉ ̣ Hướng dẫn chấm: ­ Học sinh nêu được 2 y ́như đáp án: 0,75 điểm. ­ Học sinh chi ̉ nêu được 1 y ́như đáp án: 0,5 điểm. 3 + Hình ảnh so sánh: “mảnh trăng” được so sánh với “mảnh bạc” 1,0                                                                                                                              
  7. + Tác dụng: gợi vẻ đẹp trong sáng, lung linh của ánh trăng. Hướng dẫn chấm: ­ HS tra l ̉ ơi nh ̀ ư đap an ́ ́ : 1,0đ ­ HS nêu được tac dung cua biên phap tu t ́ ̣ ̉ ̣ ́ ừ so sanh, không chi ra hinh anh so ́ ̉ ̀ ̉   sanh ́ : 0,75đ ̉ ­ HS chi ra đ ược hinh anh so sanh, không nêu tac dung ̀ ̉ ́ ́ ̣ : 0,25đ 4 Nhận xét về nghệ thuật miêu tả nhân vật Nguyệt trong đoạn trích: 0,5 + Chi tiết chon loc, chân th ̣ ̣ ực. + Ngôn ngư giàu tinh ̃ ́  biểu cảm. + Xây dựng hinh t̀ ượng song hanh: Nguyêt – trăng. ̀ ̣ ̣ + But phap lang man bay bông. ́ ́ ̃ ̉ Hướng dẫn chấm: ­ HS nêu đung 2 y trong đap an: 0,5đ ́ ́ ́ ́ ­ HS nêu đung 1 y trong đap an: 0,25đ ́ ́ ́ ́ II. LAM VĂN (7.0 đi ̀ ểm)  Câu Nội dung Điể m 1 Viết đoạn văn (khoảng 150 chữ) trình bày suy nghĩ về vai tro cua li t ̀ ̉ ́ ưởng  2,0 sông đôi v ́ ́ ới thanh niên. a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn  0,25 HS có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng ­ phân ­ hợp,   móc   xích   hoăc̣   song   hành.   Đảm   bảo   số   lượng   chữ   phù   hợp   với   yêu   cầu   (khoảng 150 chữ), không quá dài hoặc quá ngắn. b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: vai tro cua li t ̀ ̉ ́ ưởng sônǵ 0,25 c. Triển khai vấn đề nghị luận  0,75 HS lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận theo   nhiều cách nhưng phải làm rõ được vấn đề cần nghị luận. Có thể theo hướng  sau:             Lí tưởng sống là mục đích sống đúng đắn, cao đẹp. Li t ́ ưởng giúp thanh  niên có phương hương phân đâu, phat huy hêt năng l ́ ́ ́ ́ ́ ực va th ̀ ực hiện được khát   vọng của bản thân. Li t ́ ưởng còn là động lực giúp thanh niên vượt qua những  khó khăn, cám dỗ của cuộc sống hiện đại để học tốt, sống tốt , khăng đinh giá ̉ ̣   ̣ ̉ ̉ tri cua ban thân trong đ ơi sông xa hôi. ̀ ́ ̃ ̣ Hướng dẫn chấm: ­  Lập  luận  chặt  chẽ, thuyết  phục: lí  lẽ  xác  đáng; dẫn  chứng  tiêu  biểu, phù  hợp; kết hợp nhuần nhuyễn giữa lí lẽ và dẫn chứng (0,75đ). ­  Lập  luận  chưa  chặt  chẽ, thuyết  phục: lí  lẽ  xác  đáng  nhưng không có dẫn  chứng hoăc dân ch ̣ ̃ ưng không  ́ tiêu biểu (0,5đ). ­ Lập luận không chặt chẽ, thiêú  thuyết phục: lí lẽ không  xác đáng, không liên   ̣ ̣ ̣ ́ ̃ ứng hoăc dân ch quan mât thiêt đên vân đê nghi luân, không co dân ch ́ ́ ́ ̀ ̣ ̃ ứng không   ̀ ợp (0,25đ). phu h * Lưu y:́ HS co thê bay to suy nghi, quan điêm riêng nh ́ ̉ ̀ ̉ ̃ ̉ ưng phai phu h ̉ ̀ ợp vơí   ̉ ực đao đ chuân m ̣ ưc va phap luât. ́ ̀ ́ ̣ ́ ả, ngư pháp:  d. Chinh t ̃ Đảm bảo chuân chính t ̉ ả, ngữ pháp tiếng Việt.  0,25 Hướng dẫn chấm:  ̉ Không cho điêm nêu bai lam măc qua nhiêu lôi chinh ta, ng ́ ̀ ̀ ́ ́ ̀ ̃ ́ ̉ ữ phaṕ                                                                                                                              
  8. e. Sáng tạo  Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.  Hướng dẫn chấm: HS huy đông đ ̣ ược kiên th ́ ưc va trai nghiêm cua ban thân ́ ̀ ̉ ̣ ̉ ̉   khi ban luân; co cai nhin riêng, m ̀ ̣ ́ ́ ̀ ới me vê vân đê; co sang tao trong diên đat, lâp ̉ ̀ ́ ̀ ́ ́ ̣ ̃ ̣ ̣   0,5 ̣ luân, lam cho l ̀ ơi văn co giong điêu, hinh anh, đoan văn giau s ̀ ́ ̣ ̣ ̀ ̉ ̣ ̀ ức thuyêt phuc. ́ ̣ ­ Đap  ́ ứng được 02 yêu câu tr ̀ ở lên: 0,5đ ­ Đap  ́ ứng được 01 yêu câu: 0,25đ ̀ 2 Phân tich hanh ́ ̀   đông c ̣ ủa nhân vật Mi trong đoan văn đê thây s ̣ ̣ ̉ ́ ưc sông ́ ́   5,0 manh liêt cua nhân vât ̃ ̣ ̉ ̣ a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận:  0,25 Mở bài  nêu được vấn đề; Thân bài triển khai được vấn đề gồm nhiều ý/ đoạn   văn; Kết bài khaí quat  ́ được vấn đề b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: sức sống manh liêt c ̃ ̣ ủa nhân vật Mị thể  0,5 ̣ hiên qua hanh đông c ̀ ̣ ưu ng ́ ươi va t ̀ ̀ ự cưu minh.  ́ ̀ Hướng dẫn chấm:  ́ ̣ ­ HS xac đinh đung vân đê cân nghi luân: 0,5đ ́ ́ ̀ ̀ ̣ ̣ ­ HS xac đinh ch ́ ̣ ưa đây đu vân đê cân nghi luân: 0,25đ ̀ ̉ ́ ̀ ̀ ̣ ̣ c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm  HS có thể triên ̉  khai theo nhiều cách, nhưng cân  ̀ vận dụng tốt các thao tác lập  luận; kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng , đảm bảo được các yêu câu  ̀ sau  đây: *  Giới thiệu khaí  quat́  tác giả  Tô Hoaì, truyêṇ   ngăń  Vợ  chông A Phu ̀ ̉,  đoaṇ   0,5 trich va  ́ ̀vấn đề cần nghị luận. * Phân tich hanh ́ ̣ ̀  đông cua nhân v ̉ ật Mị :  2,5 + Hành động Mị cởi trói cho A Phủ: rút con dao nhỏ... cắt nút dây mây; thì thào   “Đi ngay”.... Đây là một hành động bất ngờ, táo bạo nhưng quyết liệt và hợp  lí. Nó phù hợp với nét tâm lí của Mị trong đêm mùa đông ấy.  +  Hành động tự  cứu mình của Mị: vụt chạy ra, băng đi, đuổi kịp A Phủ, nói   “cho tôi đi”... Hành động cũng bất ngờ, táo bạo nhưng vẫn hợp lí.  + Hanh đông cua nhân vât Mi đ ̀ ̣ ̉ ̣ ̣ ược thê hiên qua ngoi  ̉ ̣ ̀ bút phân tích tâm lí sắc  sảo, tinh tế; bút pháp tả thực, chi tiết chọn lọc... * Nhận xét về sức sống mãnh liệt của nhân vật Mị:       Nhưng hành đ ̃ ộng ây  ́ có cơ sở là bản tính mạnh mẽ của Mị; là khi Mị thoát  khỏi trạng thái vô cảm ngày thường. Hành động ấy là kết quả tất yếu của sức   sống tiềm tàng, manh liêt ̃ ̣  trong trong con người Mị.  Hướng dẫn chấm:  ­ HS phân tich hanh đông cua nhân vât va nhân xet vê s ́ ̀ ̣ ̉ ̣ ̀ ̣ ́ ̀ ức sông manh liêt cua ́ ̃ ̣ ̉   ̣ ̣ ́ nhân vât môt cach đây đu, sâu săc: 2,0đ – 2,5đ ̀ ̉ ́ ­ HS phân tich đ ́ ược hanh đông va s ̀ ̣ ̀ ưc sông manh liêt cua nhân vât nh ́ ́ ̃ ̣ ̉ ̣ ưng chưa   ̣ ̀ ̉ thât đây đu, sâu săc: 1,0đ – 1,75đ ́ ̉ ̣ ­ HS cam nhân va phân tich chung chung, ch ̀ ́ ưa lam ro cac biêu hiên cua hanh ̀ ̃ ́ ̉ ̣ ̉ ̀   ̣ đông va s ̀ ưc sông nhân vât: 0,25đ – 0,75đ. ́ ́ ̣ * Đanh gia: ́ ́ 0,5 + Hanh đông c ̀ ̣ ưu ng ́ ươi va t ̀ ̀ ự  cưu minh cua Mi noi lên  ́ ̀ ̉ ̣ ́ khát vọng sống mãnh  liệt, bền bỉ cuối cùng đã chiến thắng ngục tù của chế  độ  phong kiến tàn bạo;  ̣ ̣ ̉ ̣ bôc lô ve đep tâm hôn cua nhân vât. ̀ ̉ ̣   ̃ ̉ ̀ + Diên ta hanh đông va s ̣ ̀ ưc sông manh liêt cua nhân vât Mi, nha văn Tô Hoai đa ́ ́ ̃ ̣ ̉ ̣ ̣ ̀ ̀ ̃  ̣ ̣ ư tưởng nhân đao sâu săc. bôc lô t ̣ ́  Hướng dẫn chấm:                                                                                                                               
  9. ­ HS đanh gia đ ́ ́ ược 2 y: 0,5đ ́ ­ HS đanh gia đ ́ ́ ược 1 y: 0,25đ ́ ́ ả, ngư pháp:  d. Chinh t ̃ Đảm bảo chuân chính t ̉ ả, ngữ pháp tiếng Việt.  0,25 ̉ Không cho điêm nêu bai lam măc qua nhiêu lôi chinh ta, ng ́ ̀ ̀ ́ ́ ̀ ̃ ́ ̉ ữ phaṕ e. Sáng tạo  0,5 Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.  Hướng dẫn chấm: HS biêt vân dung li luân văn hoc trong qua trinh phân tich, ́ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ̀ ́   ́ ơi cac tac phâm khac đê lam nôi bât vân đê nghi luân; đanh gia; biêt so sanh v ́ ́ ́ ́ ́ ́ ̉ ́ ̉ ̀ ̉ ̣ ́ ̀ ̣ ̣   ̣ ́ ̀ ̣ biêt liên hê vân đê nghi luân v ́ ̣ ới thực tiễn đời sông; văn viêt giau hinh anh, cam ́ ́ ̀ ̀ ̉ ̉   xuc. ́ ­ Đap ́ ứng được 2 yêu câu tr ̀ ở lên: 0,5đ ­ Đap ́ ứng được 1 yêu câu: 0,25đ ̀ ­­­­­­­­­­­­­­ Hết­­­­­­­­­­­­                                                                                                                                
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2