intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi học kì 1 môn Công nghệ lớp 7 năm 2021-2022 có đáp án - Trường THCS Nguyễn Du

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:8

8
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để giúp ích cho việc làm bài kiểm tra, nâng cao kiến thức của bản thân, các bạn học sinh có thể sử dụng tài liệu “Đề thi học kì 1 môn Công nghệ lớp 7 năm 2021-2022 có đáp án - Trường THCS Nguyễn Du” bao gồm nhiều dạng câu hỏi bài tập khác nhau giúp bạn nâng cao khả năng tính toán, rèn luyện kỹ năng giải đề hiệu quả để đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi học kì 1 môn Công nghệ lớp 7 năm 2021-2022 có đáp án - Trường THCS Nguyễn Du

  1.                MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I TRƯỜ NĂM HỌC 2021 – 2022 NG  Môn: CÔNG NGHỆ 7 THCS  NGUY ỄN DU TỔ:  LÍ­ HÓA­ SINH Các  Tổng cộng mức  độ cần  đánh  giá Chủ đề Nhận  Thông  Vận  Vận  biết hiểu dụng  dụng  thấp cao TN TL TN TL T TL TN TL N Chủ đề  Vai trò  1 của  Vai trò  trồng  và  trọt nhiệm  vụ của  trồng  trọt   Số câu 1 1 Số điểm 0,33 0,33 Tỉ lệ % 3,33% 3,33% Chủ đề  ­ Vai trò  ­ Các  2 của đất  loại đất  Đất  trồng trồng trồng ­ Mục  ­ Biện  đích   pháp  của làm  cải tạo  đất và bảo  vệ đất ­ Các  công  việc 
  2. làm đất Số câu 1 0,5 2 0,5 4 Số điểm 0,33 1 0,67 1 3 Tỉ lệ % 3,33% 10% 6,67% 10% 30% Chủ đề  ­ Phân  ­  ­ Nhận  3 loại các  Phương  biết các  Phân  nhóm  pháp  cách  bón phân bón cho  bón  từng lại  phân phân Số câu 1 1 1 3 Số điểm 0,33 0,33 0 1 Tỉ lệ % 3,33% 3,33% , 10% 3 3 3 , 3 3 % Chủ đề  ­ Tiêu  ­ Tiêu  ­ Các  4 chí đánh  chí của  biện  Giống  giá  hạt  pháp  cây  giống  giống  sản  trồng cây  đem  xuất  trồng gieo  giống  ­ Mục  trồng cây  đích sản  trồng. xuất  giống  cây  trồng Số câu 2 1 1 4 Số điểm 0,67 0,33 0 1,33 Tỉ lệ % 6,67% 3,33% , 13,3% 3 3 3 , 3 3 % Chủ đề  ­ Tác  ­  ­ Dấu  5 dụng  Phương  hiệu  Sâu,  của các  pháp  cây  bệnh  công  của  trồng bị 
  3. hại cây  việc  biện  sâu,  trồng làm đất pháp  bệnh  phòng  phá hại trừ sâu  bệnh ­ Tác  hại của  sâu  bệnh  đối với  cây  trồng Số câu 1 1 0,5 0,5 3 Số điểm 0,33 0 1 1 2,67 Tỉ lệ % 3,33% , 10% 10% 26,7% 3 3 3 , 3 3 % Chủ đề  ­ Những  ­ Độ  6 công  sâu cày  Làm  việc  đất đất chính  của làm  đất Số câu 1 1 2 Số điểm 0,33 0,33 0,67 Tỉ lệ % 3,33% 3,33% 6,67% Chủ đề  ­ Vai   7 trò của   Thủy   nuôi  sản trồng   thủy   sản Số câu 1 1 Số điểm 1 1 Tỉ lệ % 10% 10% Tổng số  6 1,5 6 0,5 3 0,5 0 0,5 18 câu Tổng số  2 2 2 1 1 1 0 1 10 điểm Tỉ lệ % 20% 20% 20% 10% 1 10% 0% 10% 100%
  4. 0 % Trường THCS Nguyễn Du Điểm ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I  Họ và tên:…………………… NĂM HỌC: 2021­2022 Lớp:  MÔN: CÔNG NGHỆ 7 …………………………. Số báo danh..........Phòng............. Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)
  5. PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (15 phút 5,0 điểm, Học sinh làm bài trên tờ giấy này) Khoanh tròn vào một chữ cái (A,B,C hoặc D) đứng trước phương án chọn đúng. (0,33 đ/1 câu) Câu 1: Ngành trồng trọt có mấy vai trò: A. 3 B. 5 C. 2 D. 4 E. Câu 2: Có mấy loại đất chính? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 E. Câu 3: Làm ruộng bậc thang, biện pháp này áp dụng cho loại đất: A. Đất chua. B. Đất dốc (đồi, núi). C. Đất phèn. D. Đất cát. E. Câu 4: Đất trồng là môi trường: A. Cung cấp chất dinh dưỡng, ôxy B. Giúp cây đứng vững C. Cung cấp chất dinh dưỡng, ôxy, nước D. Cung cấp chất dinh dưỡng, ôxy, nước và giúp cây đứng vững E. Câu 5: Khi ra ruộng, em thấy bác Tư bưng thúng rải phân dù em không thấy một cây lúa nào. Theo  em bác tư đang thực hiện: A. Bón lót B. Phun lên lá. C. Rải phân. D. Bón thúc. E. Câu 6: Phân chuồng, phân xanh, phân rác thuộc nhóm phân: A. Phân hữu cơ. C. Phân hóa học. B. Phân khó hòa tan. D. Phân vi sinh. E. Câu 7: Loại phân bón dược dùng để bón thúc là: A. Phân lân, phân đạm. C. Phân đạm, phân kali. B. Phân kali, phân lân. D. Phân xanh, phân lân. E. Câu 8: Các tiêu chí để đánh giá một giống cây trồng tố là: A. Có năng suất cao và ổn định. C. Sinh trường tốt B. Có chất lượng tốt D. Có năng suất cao. F. Câu 9: Sản xuất giống cây trồng nhằm mục đích: A. Tạo ra nhiều hạt giống phục vụ gieo trồng B. Tăng năng suất cây trồng C. Tạo ra nhiều hạt giống, cây con giống phục vụ gieo trồng D. Tăng vụ gieo trồng G. Câu 10: Khi cây bị sâu, bệnh phá hại, thường có những biểu hiện thế nào? A. Sinh trường và phát triển giảm. C. Chất lượng nông sản không thay đổi. B. Tốc độ sinh trưởng tăng. D. Tăng năng suất cây trồng. E. Câu 11: Bắt sâu là biện pháp phòng trừ sâu bệnh bằng phương pháp: A. Hóa học. B. Canh tác. C. Thủ công. D. Sinh học. E. Câu 12: Những công việc chính của làm đất là: A. Cày, bừa, đập đất, lên luống. C. Đập nhỏ. B. Cày. D. Lên luống cao. E. F. Câu 13: Cày đất là xáo trộn lớp đất mặt ở độ sâu từ: A. 40 – 50 cm. B. 30 – 40 cm. C. 10 – 20 cm. D. 20 – 30 cm. E.      Câu 14: Hạt giống đem gieo trồng phải đạt các tiêu chí: A. Tỷ lệ hạt nảy mầm cao.
  6. B. Không có sâu, bệnh và kích thước hạt to C. Kích thước hạt to và tỉ lệ nảy mầm cao. D. Kích thước hạt to, tỷ lệ nãy mầm cao và không có sâu, bệnh. E. Câu 15: Biện pháp nào dưới đây không phải sản xuất giống cây trồng bằng nhân giống vô tính. A. Giâm cành. C. Chiết cành. B. Gieo trồng bằng hạt. D. Ghép mắt. E. PHẦN II: TỰ LUẬN (30 phút 5,0 điểm. Học sinh làm bài trên tờ giấy này) F. Câu 1: (2,0 điểm) Làm đất nhằm mục đích gì? Kể tên các công việc làm đất? G. Câu 2: (2,0 điểm) Tác hại của sâu, bệnh đối với đời sống cây trồng? Nêu một số dấu hiệu cây trồng  bị sâu, bệnh phá hại? H. Câu 3: (1,0 điểm) Nuôi thủy sản có những vai trò gì trong nền kinh tế và trong đời sống xã hội? I.  Bài làm:  J. ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... K. ....................................................................................................................................................................... L. ....................................................................................................................................................................... M. ....................................................................................................................................................................... N. ....................................................................................................................................................................... O. ....................................................................................................................................................................... P. .......................................................................................................................................................................
  7. ỄN DU T. ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TỔ: LÍ­HÓA­SINH U. NĂM HỌC 2 S. V. Môn: CÔNG W.
  8. X. ÐÁP ÁN Y. Thang điểm A A A A A A A A I J K L M N O P . . . . . . . . 8 9 1 1 1 1 1 1 BH.................................................................................... A A B B B B B B Y Z A B C D E F . . . . . . . . A C A C A D D B t là:  BP. 1 đ nh dưỡng.  BQ.................................................................. i và mầm mống sâu, bệnh, tạo điều kiện cho cây sinh   BR.................................................................. BS................................................................... Cày đất, bừa và đập đất, lên luống. Các công việc này có  BT. 1 đ g hoặc cơ giới. nh đối với đời sống cây trồng: Khi bị  sâu bệnh phá hại,  triển kém, năng suất và chất lượng nông sản giảm, thậm   BW......................................................................... BX...............................................................................  bệnh phá hại: Cành bị gãy; lá, quả bị đốm đen, nâu; bắp  BY...............................................................................  quả mãng cầu bị bù rầy bám ở vỏ; ổi bị sâu ăn; cây, củ  BZ. 1 đ trò trong nền kinh tế và đời sống xã hội: xã hội, nguyên liệu cho công nghiệp chế  biến xuất khẩu  CE................................................................... CF. 1 đ  (Cá ăn loăng quăng, bọ gậy làm sạch nước).  cầm (Bột cá làm thức ăn trong chăn nuôi). CG. CH..................................................................................................................................................................
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2