intTypePromotion=1

Đề thi học kì 1 môn Lịch Sử lớp 8 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Hồ Hảo Hớn

Chia sẻ: Nguyễn Thủy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
148
lượt xem
3
download

Đề thi học kì 1 môn Lịch Sử lớp 8 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Hồ Hảo Hớn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi học kì 1 môn Lịch Sử lớp 8 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Hồ Hảo Hớn giúp các em học sinh tự kiểm tra lại kiến thức môn Lịch Sử lớp 8 của mình, luyện đề chuẩn bị tốt cho kì thi học kì 1 môn Lịch Sử sắp tới. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo đề thi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi học kì 1 môn Lịch Sử lớp 8 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Hồ Hảo Hớn

Trường THCS Hồ Hảo Hớn ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I, 2017 – 2018 Lớp: 8 Môn: LỊCH SỬ 8 Họ tên:………………………………………… Thời gian làm bài: 45 phút ĐỀ 2 Điểm Lời phê I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm, làm bài trong 15 phút) Khoanh tròn chữ cái in hoa trước các ý trả lời đúng Câu 1: Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Pháp là: A. Chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi. B. Chủ nghĩa đế quốc đế quốc thực dân. C. Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt hiếu chiến. D. Chủ nghĩa khủng bố. Câu 2: Xã hội Pháp trước cách mạng phân ra những đẳng cấp nào? A. Tăng lữ, quí tộc, nông dân. B. Tăng lữ, quí tộc, đẳng cấp thứ ba. C. Tăng lữ, quí tộc, tư sản. D. Nông dân, tư sản, các tầng lớp khác. Câu 3: Vì sao Lê-nin gọi chủ nghĩa đế quốc Anh là “chủ nghĩa đế quốc thực dân”? A. Nước Anh “đế quốc mà Mặt Trời không bao giờ lặn”. B. Tư sản Anh chú trọng đầu tư vào các nước thuộc địa. C. Chủ nghĩa đế quốc Anh xâm chiếm và bóc lột một hệ thống thuộc địa rộng lớn nhất thế giới. D. Chủ nghĩa đế quốc Anh có một nền công nghiệp phát triển nhất thế giới. Câu 4: Những nước nào sau đây vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX là thuộc địa của Pháp? A. In-đô-nê-xia, Việt Nam, Lào. C. Việt Nam, Miến Điện, Mã Lai. B. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia. D. Việt Nam, Philip-pin, B-ru-nây. Câu 5: Những dấu hiệu chứng tỏ Nhật Bản đầu thế kỉ XX chuyển sang chủ nghĩa đế quốc là: A. Kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển trong nông nghiệp. B. Qúy tộc tư sản hóa và đại tư sản lên cầm quyền. C. Thiên hoàng Minh Trị nắm mọi quyền hành. D. Nhiều công ty độc quyền xuất hiện, gây chiến tranh xâm lược để xâm chiếm thuộc địa. Câu 6: Tính chất của cuộc cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga là gì? A. Chiến tranh giải phóng dân tộc. B. Cách mạng dân chủ tư sản. C. Cách mạng vô sản. D. Cách mạng tư sản. Câu 7: Tính chất của cuộc cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là gì? A. Chiến tranh giải phóng dân tộc. C. Cách mạng dân chủ tư sản. B. Cách mạng vô sản. D. Cách mạng tư sản. Câu 8: Sau cuộc khủng hoảng kinh tế (1929-1933) đã hình thành 2 khối đối lập nhau, đó là: A. Anh - Pháp - Mĩ đối lập với Đức - I-ta-li-a - Nhật. B. Anh - Đức - Mĩ đối lập với Pháp - I-ta-li-a - Nhật. C. Đức, Áo-Hung, I-ta-li-a đối lập với Anh - Pháp - Mĩ D. Mĩ - I-ta-lia - Nhật đối lập với Đức - Anh - Pháp. Câu 9: Vì sao chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) gọi là cuộc chiến tranh thế giới? A. Chiến tranh xãy ra giữa nhiều nước đế quốc. B. Nhiều vũ khí hiện đại được sử dụng trong chiến tranh. C. Chiến tranh giữa nhiều quốc gia, có quy mô và tầm ảnh hưởng rộng lớn D. Hàng chục triệu người lao động bị thương vong vì lợi ích của giai cấp tư sản. Câu 10: Tính chất của cuộc chiến tranh thế giới hai giai đoạn đầu (1939 - 1941):là gì? A. Phi nghĩa C. Phi nghĩa đối với cả hai bên tham chiến. B. Chính nghĩa. D. Chính nghĩa đối với cả hai bên tham chiến. Câu 11. Những nguyên nhân nào dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933? A. Do sản xuất ồ ạt chạy đua theo lợi nhuận, B. Sản xuất giảm “cung” không đủ “cầu”. C. hàng hóa ế thừa, trong khi người lao động không có tiền mua. D. Hàng hóa kém phẩm chất, dân không mua, không xuất khẩu được. Câu 12: Nền văn hóa Xô – viết được xây dựng trên những cơ sở nào sau đây? A. Tiếp thu những tư tưởng của chủ nghĩa Mác – Lênin B. Kế thừa những tinh hoa di sản văn hóa của nhân loại. C. Bảo tồn giá trị văn hóa của dân tộc Nga D. Phát huy và bảo tồn những giá trị văn hóa của dân tộc Xô Viết. II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm, làm bài trong 30 phút) Câu 1 (2.0đ): Nêu ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917. Câu 2 (2.5đ): Khái quát những nét lớn về phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Dương vào cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX? Tại sao những phong trào này đều bị thất bại? Câu 3 (2.5đ): Qua tìm hiểu về hai cuộc Chiến tranh thế giới, em hãy bày tỏ suy nghĩ và thái độ của mình về hai vấn đề hòa bình và chiến tranh? * ĐÁP ÁN: I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (3điểm) Câu TL * Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng (12 câu, mỗi câu 0,25 đ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B B C B D B C A C C A,C A,B II/ PHẦN TỰ LUẬN:(7 điểm) Câu 1: Nêu ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917. * Đối với nước Nga: (1. đ) Cách mạng tháng Mười đã làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh nước Nga. Lần đàu tiên những người lao động lên nắm chính quyền, xây dựng chế độ mới – chế độ XHCN trên một đất nước rộng lớn. * Đối với thế giới: (1 đ) Cách mạng tháng Mười đã dẫn đến những thay đổi lớn lao trên thế giới, cổ vũ mạnh mẽ & tạo ra những điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh giải phóng của giai cấp vô sản & các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. Câu 2: Những nét lớn: - Ở Cam-pu-chia: (0,5đ) Câu 1: Nêu ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917. * Đối với nước Nga: (1. đ) Cách mạng tháng Mười đã làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh nước Nga. Lần đàu tiên những người lao động lên nắm chính quyền, xây dựng chế độ mới – chế độ XHCN trên một đất nước rộng lớn. * Đối với thế giới: (1 đ) Cách mạng tháng Mười đã dẫn đến những thay đổi lớn lao trên thế giới, cổ vũ mạnh mẽ & tạo ra những điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh giải phóng của giai cấp vô sản & các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. Câu 2: Những nét lớn: - Ở Cam-pu-chia: (0,5đ) - Ở Lào: (0,5đ) - Ở Việt Nam: (0,5đ) - Nguyên nhân thất bại: (1đ) + Thực dân còn mạnh, chính quyền phong kiến suy yếu. + Phong trào đấu tranh thiếu tổ chức, thiếu đường lối lãnh đạo đúng đắn. Câu 3. HS tự do bày tỏ suy nghĩ và thái độ nhưng phải thể hiện được: + Chiến tranh gây đau thương, mất mát, ….lên án chiến tranh, nhất là chiến tranh mang tính chất phi nghĩa. ( 1,25 đ) + Hòa bình, mọi người được sống yên vui, trẻ em được học hành….bảo vệ hòa bình. ( 1,25 đ) - Ở Lào: (0,5đ) - Ở Việt Nam: (0,5đ) - Nguyên nhân thất bại: (1đ) + Thực dân còn mạnh, chính quyền phong kiến suy yếu. + Phong trào đấu tranh thiếu tổ chức, thiếu đường lối lãnh đạo đúng đắn. Câu 3. HS tự do bày tỏ suy nghĩ và thái độ nhưng phải thể hiện được: + Chiến tranh gây đau thương, mất mát, ….lên án chiến tranh, nhất là chiến tranh mang tính chất phi nghĩa. ( 1,25 đ) + Hòa bình, mọi người được sống yên vui, trẻ em được học hành….bảo vệ hòa bình. ( 1,25 đ)./.

ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2