Đề thi học kì 2 môn Công nghệ 8 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Duyên Hải

Chia sẻ: V.Rohto Vitamin | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
5
lượt xem
0
download

Đề thi học kì 2 môn Công nghệ 8 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Duyên Hải

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm giúp các bạn học sinh có cơ hội đánh giá lại lực học của bản thân cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề của giáo viên. Mời các bạn và quý thầy cô cùng tham khảo Đề thi học kì 2 môn Công nghệ 8 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Duyên Hải. Chúc các em thi tốt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi học kì 2 môn Công nghệ 8 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Duyên Hải

MA TRẬN THI HỌC KÌ II (NH:2017 - 2018)<br /> MÔN: CÔNG NGHỆ 8<br /> Thời gian làm bài: 60 phút<br /> 1/ Ma trận đề:<br /> Vận dụng<br /> <br /> Cấp độ<br /> Nhận biết<br /> <br /> Cấp độ thấp<br /> <br /> Tên<br /> chủ đề<br /> ng đ n<br /> gađn<br /> <br /> Số câu<br /> Số điểm<br /> Tỉ lệ %<br /> M ng đ n<br /> trong n<br /> <br /> Số câu<br /> Số điểm<br /> Tỉ lệ %<br /> Tổng số câu<br /> Tổng số điểm<br /> Tỉ lệ %<br /> <br /> Cộng<br /> <br /> Thông hiểu<br /> <br /> Nêu<br /> được<br /> lợi ích việc<br /> tiết<br /> kiệm<br /> điện và sử<br /> dụng hợp lí<br /> điện năng.<br /> 1<br /> 1đ<br /> 10%<br /> Nhận<br /> iế<br /> đượ<br /> nh<br /> hiế<br /> ế<br /> h điện<br /> <br /> 1<br /> 2đ<br /> 20%<br /> 2<br /> 3đ<br /> 30%<br /> <br /> Cấp độ cao<br /> <br /> Nêu đượ<br /> u Vận dụng<br /> ngu ên công thức<br /> iệ<br /> A = P.t<br /> n i<br /> để nh điện<br /> điện<br /> năng iêu hụ.<br /> 1<br /> 2đ<br /> 20%<br /> Nêu đượ đặc<br /> điểm, công<br /> dụng c a<br /> đ ngu ên<br /> đ<br /> đặ<br /> 1<br /> 2đ<br /> 20%<br /> 2<br /> 4đ<br /> 40%<br /> <br /> 1<br /> 3đ<br /> 30%<br /> <br /> 3<br /> 6đ<br /> 60%<br /> <br /> 1<br /> 3đ<br /> 30%<br /> <br /> 2<br /> 4đ<br /> 40%<br /> 5<br /> 10đ<br /> 100%<br /> <br /> TRƯỜNG THCS DUYÊN HẢI<br /> Ề THI HỌC KÌ II (NH: 2017 - 2018)<br /> MÔN: CÔNG NGHỆ 8<br /> Thời gian làm bài: 60 phút<br /> Câu 1: (2đ)<br /> <br /> nh<br /> <br /> hiế<br /> <br /> i Điện- Nhiệ , h<br /> iệ<br /> <br /> Câu 4: (2đ)<br /> <br /> nh ng ư<br /> <br /> n i<br /> <br /> điện<br /> <br /> nêu ngu ên<br /> <br /> iệ<br /> <br /> n i<br /> <br /> ử ụng hợ<br /> <br /> iế<br /> <br /> Câu 3: (1đ). Nêu<br /> iế<br /> <br /> h điện g<br /> <br /> u<br /> <br /> Câu 2: (2đ) Nêu<br /> <br /> ụ<br /> <br /> ế<br /> <br /> iện h<br /> <br /> n<br /> <br /> ?<br /> <br /> ngu ên<br /> <br /> hung<br /> <br /> đ<br /> <br /> ng<br /> <br /> điện.<br /> iệ<br /> <br /> điện năng<br /> <br /> h<br /> <br /> i<br /> <br /> điện năng<br /> h<br /> <br /> nêu đặ điể<br /> <br /> ng ụng<br /> <br /> đ ngu ên ,<br /> <br /> đ<br /> <br /> đặ .<br /> Câu 5: (3 điể ) Mộ hộ gi đ nh ử ụng<br /> điện<br /> <br /> ng điện 220V<br /> <br /> ng<br /> <br /> đ<br /> <br /> ng<br /> <br /> u:<br /> ng đ n<br /> <br /> Công suất p<br /> <br /> Số<br /> <br /> T ờ g an sử<br /> <br /> (W)<br /> <br /> lượng<br /> <br /> ụng t ( )<br /> <br /> n<br /> <br /> 35<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2<br /> <br /> Đèn ợi đố<br /> <br /> 40<br /> <br /> 2<br /> <br /> 4<br /> <br /> 3<br /> <br /> Ti vi<br /> <br /> 70<br /> <br /> 1<br /> <br /> 3<br /> <br /> 650<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1<br /> <br /> Stt<br /> <br /> 1<br /> <br /> 4<br /> <br /> Qu<br /> <br /> N i<br /> <br /> điện<br /> <br /> )<br /> <br /> nh điện năng iêu hụ<br /> <br /> gi đ nh đ<br /> <br /> ng 1 ng<br /> <br /> )<br /> <br /> nh điện năng iêu hụ<br /> <br /> gi đ nh đ<br /> <br /> ng 1 h ng (30 ng )<br /> <br /> c) Tính ti n điện phải trả trong 1 tháng, biết rằng giá ti n 1 Wh điện là 1100đ<br /> Hết<br /> <br /> ÁP ÁN HỌC KÌ II (NH: 2017 - 2018)<br /> MÔN: CÔNG NGHỆ 8<br /> Thời gian làm bài: 60 phút<br /> 3/ áp án v b ểu đ ểm:<br /> Câu<br /> Nộ ung<br /> hiế ế<br /> h điện g<br /> ư :<br /> 1 - nh<br /> + X đ nh<br /> h điện ng để<br /> g.<br /> + Đư<br /> hư ng n hiế ế ( ẽ đ ngu ên<br /> h điện)<br /> h n nh ng<br /> hư ng n h h hợ .<br /> + h n hiế<br /> đ<br /> ng điện h h hợ h<br /> h điện.<br /> +<br /> hử<br /> iể<br /> h điện<br /> iệ h đ ng êu u hiế ế h ng.<br /> * u :N i<br /> điện 3 ộ hận h nh<br /> n i,<br /> ng<br /> đố n ng.<br /> +V n ig<br /> h i<br /> , gi h i<br /> ng h<br /> inh để<br /> h nhiệt<br /> + S ng đượ<br /> ằng hợ i nh , phía trong đượ h<br /> ộ<br /> n đặ iệ<br /> để<br /> h ng<br /> nh i<br /> ng.<br /> 2<br /> +<br /> đố n ng đượ<br /> ằng hợ i ni n-crom, g<br /> đố n ng h nh<br /> ố n ng hụ.<br /> * Ngu ên<br /> iệ :<br /> ên<br /> ụng nhiệ<br /> ng điện h<br /> ng<br /> đố<br /> nung n ng, iến đổi điện năng h nh nhiệ năng.<br /> + iả<br /> iêu hụ điện năng ng gi<br /> điể .<br /> + ử ụng đ<br /> ng điện hiệu u<br /> để iế iệ điện năng.<br /> 3 + h ng ử ụng ng h điện năng.<br /> +V ụ: Khi<br /> h i nh<br /> điện<br /> h ng,<br /> điện ộ ố đèn h ng n<br /> hiế ,......<br /> đ<br /> + Đặ điể : hỉ nêu ên ối iên hệ điện<br /> h n ử.<br /> + ng ụng: ng để<br /> hiểu ngu ên<br /> iệ<br /> h điện.<br /> 4<br /> đ<br /> đ<br /> + Đặ điể : iểu h<br /> ,<br /> h<br /> đặ<br /> h n ử.<br /> + ng ụng:<br /> ậ iệu,<br /> đặ ử h<br /> h điện.<br /> a/ Điện năng iêu hụ<br /> gi đ nh ng 1 ng .<br /> Angày = (P1. t1) + (P2 .t2) + (P3 .t3 ) + (P4 .t4 ) =<br /> = 35.2 + 40.2.4 + 70.3 + 650.1 = 1250 (Wh)<br /> 5<br /> <br /> b/ Điện năng gi đ nh ử ụng<br /> <br /> ng h ng, iế h ng đ<br /> <br /> Atháng= Angày.30= 1250 .30 = 37500 (Wh) = 37,5 (kWh)<br /> / i n điện hải ả<br /> <br /> ng 1 h ng<br /> <br /> = 37,5 .1100 = 41250 đ<br /> <br /> ểm<br /> 0,5<br /> 0,5<br /> 0,5<br /> 0,5<br /> <br /> 0,5<br /> 0,5<br /> 0,5<br /> 0,5<br /> 0,25<br /> 0,25<br /> 0,25<br /> 0,25<br /> <br /> 0,5<br /> 0,5<br /> 0,5<br /> 0,5<br /> <br /> 1,0<br /> 30 ng y:<br /> 1,0<br /> <br /> :<br /> 1,0<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản