intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi học kì 2 môn GDCD lớp 11 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Lương Thế Vinh

Chia sẻ: Wang Li< >nkai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

13
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ôn tập cùng "Đề thi học kì 2 môn GDCD lớp 11 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Lương Thế Vinh" được chia sẻ sau đây sẽ giúp các em hệ thống được kiến thức môn học một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất, đồng thời, phương pháp học này cũng giúp các em được làm quen với cấu trúc đề thi trước khi bước vào kì thi chính thức. Cùng tham khảo đề thi ngay các em nhé!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi học kì 2 môn GDCD lớp 11 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Lương Thế Vinh

  1. TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021 Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN – Lớp 11 ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) (Đề gồm có 02 trang) MÃ ĐỀ 701 I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm). Câu 1: Một trong những nội dung của dân chủ trong lĩnh vực chính trị được thể hiện ở A. Quyền bình đẳng nam nữ. B. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội. C. Quyền tự do kinh doanh. D. Quyền tự do lựa chọn nơi ở và làm việc. Câu 2: Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam mang bản chất của A. giai cấp nông dân. B. đội ngũ trí thức. C. giai cấp công nhân. D. tất cả các giai cấp. Câu 3: Bảo vệ tài nguyên môi trường là trách nhiệm của A. Đảng và Nhà nước ta. B. các cơ quan chức năng. C. mọi công dân, cơ quan, tổ chức. D. thế hệ trẻ. Câu 4: Kế hoạch hóa gia đình là biện pháp chủ yếu để A. điều chinh số con và khoảng cách sinh con. B. lựa chọn tuổi con cho phù hợp. C. hạn chế việc sinh con. D. lựa chọn số con theo mong muốn của vợ chồng. Câu 5: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa có cơ sở kinh tế là A. chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất. B. kinh tế xã hội chủ nghĩa. C. kinh tế nhiều thành phần. D. chế độ công hữu về tư liệu sản xuất. Câu 6: Nhà nước pháp quyền là một nhà nước quản lí mọi mặt của đời sống xã hội bằng A. đạo đức. B. chuẩn mực xã hội. C. pháp luật. D. chính sách. Câu 7: Giáo dục và đào tạo thực hiện nhiệm vụ nào sau đây? A. Bảo vệ hòa bình. B. Đào tạo nhân lực. C. Giữ gìn an ninh. D. Phát triển kinh tế. Câu 8: Nhà nước có chính sách đúng đắn trong việc phát triển, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng nhân tài là nhằm A. nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo. B. thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục. C. ưu tiên đầu tiên cho giáo dục. D. mở rộng quy mô giáo dục. Câu 9: Hãy chỉ ra đâu là hành vi đúng trong bảo vệ môi trường? A. Vứt xác động vật chết dưới sông. B. Thu gom chất thải đổ ra ao tù. C. Sử dụng túi giấy thay cho túi nilông. D. Treo băng rôn, dán tờ rơi tại cột điện, hàng rào. Câu 10: Nhà nước khuyến khích các thành phần kinh tế, các nhà đầu tư trong và ngoài nước sản xuất kinh doanh để tạo ra nhiều việc làm cho người lao động là phương hướng nào của chính sách giải quyết việc làm? A. Khuyến khích làm giàu theo pháp luật. B. Đẩy mạnh xuất khẩu lao động. C. Thúc đẩy phát triển sản xuất và dịch vụ. D. Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn. Câu 11: Để bảo vệ môi trường từ trung ương đến địa phương, hoàn thiện hệ thống pháp luật về môi trường, chúng ta cần phương hướng nào? A. Bảo tồn sinh học, nâng cao chất lượng môi trường. B. Tuyên truyền giáo dục, xây dựng ý thức trách nhiệm. C. Áp dụng công nghệ hiện đại để khai thác. D. Tăng cường công tác quản lí của Nhà nước. Câu 12: Đây được xem là vấn đề mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của sự nghiệp giáo dục nước ta? A. Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo. B. Mở rộng quy mô giáo dục. C. Ưu tiên đầu tư cho giáo dục. D. Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục. Câu 13: Đâu không phải là nội dung của dân chủ trong lĩnh vực văn hóa? Trang 1/2 - Mã đề 701
  2. A. Quyền được mê tín, dị đoan và tin vào thần thánh. B. Quyền được sáng tác, phê bình văn học, nghệ thuật. C. Quyền được tham gia vào đời sống văn hóa. D. Quyền được tham gia vào đời sống văn hóa. Câu 14: Nhằm góp phần nâng cao chất lượng dân số về thể chất, trí tuệ, tinh thần, kiến thức về bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản cần tập trung vào phương hướng nào của chính sách dân số? A. Nâng cao sự hiểu biết của người dân. B. Công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục. C. Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lí. D. Nhà nước cần đầu tư đúng mức. Câu 15: Một trong những phương hướng cơ bản đối với chính sách giáo dục và đào tạo là A. Biết hưởng thụ và tự do sáng tạo văn hóa. B. Không ngừng nâng cao thể chất. C. Mở rộng qui mô giáo dục. D. Ra sức trau dồi phẩm chất đạo đức. Câu 16: Một trong các yếu tố không thể thiếu khi xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là gì? A. Pháp luật, Hiến pháp, thiết chế tương ứng. B. Pháp luật, kỷ luật, kỉ cương. C. Pháp luật, cơ quan nhà nước. D. Pháp luật, nội qui, chế tài. Câu 17: Mục tiêu phân bố dân cư hợp lí của chính sách dân số nước ta để A. Giảm bớt số lao động thừa ở các đô thị lớn. B. Khai thác tiềm năng và phát huy thế mạnh của từng vùng, miền. C. Giảm sự chênh lệch lao động giữa vùng nông thôn và thành thị. D. Hạn chế tập trung đông dân cư vào đô thị lớn. Câu 18: Quan niệm dân gian nào dưới đây ảnh hưởng xấu đến chính sách dân số của Nhà nước? A. Một giọt máu đào hơn ao nước lã. B. Con hơn cha là nhà có phúc. C. Cha mẹ sinh con trời sinh tính. D. Đông con hơn nhiều của. Câu 19: Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Q thường xuyên thực hiện giao ban với cán bộ chuyên trách các xã, thị trấn để cập nhật thông tin, nắm bắt tình hình biến dộng về dân số - kế hoạch hóa gia đình ở cơ sở. Việc làm này thể hiện nội dung nào dưới đây trong chính sách dân số? A. Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về dân số. B. Nâng cao vai trò của cán bộ dân số đối với công tác dân số. C. Thực hiện xã hội hóa công tác dân số. D. Tăng cường công tác lãnh đạo, quản lí đối với công tác dân số. Câu 20: Hai bố con bạn A dùng xiệc điện để bắt cá, bắt cả những con cá bé, lồng rồng. Hành vi của bố con bạn A đã vi phạm A. đạo đức và chính sách môi trường. B. pháp luật và chính sách tài nguyên. C. đạo đức và chính sách khoa học - công nghệ. D. pháp luật và chính sách dân số. Câu 21: Bạn A năm nay 19 tuổi, trong đợt bầu cử ngày 23/5/2021 sắp tới, bạn A rất hãnh diện vì mình sẽ trực tiếp đi bầu cử. Trong trường hợp này bạn A thể hiện quyền dân chủ trong lĩnh vực A. chính trị. B. kinh tế. C. văn hóa. D. xã hội. II. TỰ LUẬN (3 điểm). Câu 1: (2.0 điểm) Giả sử có một đàn voi rừng trong quá trình di chuyển chỗ ở đã tàn phá nhiều vườn tược, hoa màu, nguy hiểm hơn chúng đã giẫm chết và làm trọng thương nhiều người, lúc đó có người nói: “ Hãy bắn chết chúng đi, nếu không thì chúng sẽ giẫm chết hết dân làng”. Hỏi: - Em có đồng tình với ý kiến của người đó không? Vì sao? - Theo em, tình huống trên nên xử lí như thế nào? Câu 2: (1.0 điểm) Em hãy giải thích và nêu lên thái độ của mình đối với quan niệm sau: “Trọng nam khinh nữ”. ------ HẾT ------ Trang 2/2 - Mã đề 701
  3. TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN – Lớp 11 I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 701 702 703 704 705 706 707 708 1 B B D A C C A A 2 C D B A C A C C 3 C B D B C B C B 4 A D D B D D D A 5 D C C C D D B A 6 C C C D D B B B 7 B A A D B C A D 8 A B A D D C B D 9 C A B B B B A B 10 C D B B B D A C 11 D A A A C A A C 12 D A B C A A C D 13 A B C B A C D B 14 A C B D A B B B 15 C B D A B B B C 16 B D C C A C D D 17 B C C A C D C A 18 D D D A A A D D 19 D C A C B A D A 20 B A A C D A C C 21 A D C D A D A A II. PHẦN TỰ LUẬN MÃ ĐỀ 701, 703, 705, 707 Câu Nội dung Điểm Câu 1: (2.0 điểm) Giả sử có một đàn voi rừng trong quá trình di chuyển chỗ ở đã tàn phá nhiều vườn tược, hoa màu, nguy hiểm hơn chúng đã 1 giẫm chết và làm trọng thương nhiều người, lúc đó có người nói: “ Hãy 2.0 điểm bắn chết chúng đi, nếu không thì chúng sẽ giẫm chết hết dân làng”. Hỏi: - Em có đồng tình với ý kiến của người đó không? Vì sao? - Theo em, tình huống trên nên xử lí như thế nào? - Không đồng tình (0.5 điểm) Mỗi ý - Vì loài voi đang đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng do con người săn 0.5 điểm bắn, giết hại để thu lợi. (0.5 điểm) 1
  4. - Theo em, trong tình huống trên nên khẩn trương báo với cơ quan chức năng để có trách nhiệm sơ tán người dân ra vùng nguy hiểm. (0.5 điểm) - Đồng thời có phương án đối phó với loài voi để đưa chúng trở lại rừng, tránh làm hại chúng. (0.5 điểm) 2 Câu 2: (1.0 điểm) Em hãy giải thích và nêu lên thái độ của mình đối với 1.0 điểm quan niệm sau: “Trọng nam khinh nữ”. Học sinh trình bày các ý cơ bản sau: - Ta hiểu câu này là coi trọng, quí trọng con trai; ghét bỏ, coi nhẹ con gái và chỉ nên sinh con trai, không nên sinh con gái. (0.5 điểm) Mỗi ý - Không đồng tình. Trong xã hội hiện đại ngày nay, con gái hoàn toàn có 0.5 điểm thể làm được những việc mà con trai làm. Vai trò của người phụ nữ ngày càng lên cao.Do đó, không nên có sự trọng nam khinh nữ. (0.5 điểm) MÃ ĐỀ: 702, 704, 706, 708 Câu Nội dung Điểm Câu 1: (2.0 điểm) Giả sử có một đàn voi rừng trong quá trình di chuyển chỗ ở đã tàn phá nhiều vườn tược, hoa màu, nguy hiểm hơn chúng đã giẫm chết và làm trọng thương nhiều người, lúc đó có người nói: “Hãy 2.0 điểm 1 bắn chết chúng đi, nếu không thì chúng sẽ giẫm chết hết dân làng”. Hỏi: - Em có đồng tình với ý kiến của người đó không? Vì sao? - Theo em, tình huống trên nên xử lí như thế nào? Học sinh trình bày các ý cơ bản sau: - Không đồng tình (0.5 điểm) - Vì loài voi đang đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng do con người săn bắn, giết hại để thu lợi. (0.5 điểm) Mỗi ý - Theo em, trong tình huống trên nên khẩn trương báo với cơ quan chức 0.5 điểm năng để có trách nhiệm sơ tán người dân ra vùng nguy hiểm. (0.5 điểm) - Đồng thời có phương án đối phó với loài voi để đưa chúng trở lại rừng, tránh làm hại chúng. (0.5 điểm) Câu 2: (1.0 điểm) Bạn H năm nay 17 tuổi, bố mẹ bảo H nghỉ học để lấy chồng, vì họ quan niệm con gái không cần phải học nhiều vì trước sau gì 2 cũng đi lấy chồng, sinh con và phục vụ cho nhà chồng. 1.0 điểm Hỏi: - Em có đồng ý với quan niệm của bố mẹ H không? - Nếu là H thì em sẽ làm gì? Học sinh trình bày các ý cơ bản sau: - Không đồng tình (0.5 điểm) Mỗi ý - Nếu là H, em sẽ giải thích cho bố mẹ hiểu được việc học là cần thiết và 0.5 điểm rất quan trọng, hơn nữa cần giải thích cho bố mẹ hiểu kết hôn ở tuổi 17 là vi phạm Luật hôn nhân và gia đình. Em sẽ không nghỉ học. (0.5 điểm) HẾT 2
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2