Đề thi học kì 2 môn Hóa lớp 8 năm 2018 có đáp án

Chia sẻ: Nguyễn Thị Triều | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
98
lượt xem
13
download

Đề thi học kì 2 môn Hóa lớp 8 năm 2018 có đáp án

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi học kì 2 môn Hóa lớp 8 năm 2018 có đáp án là tài liệu tham khảo hữu ích với các bạn đang chuẩn bị cho bài kiểm tra học kỳ 2 sắp tới nhằm ôn lại kiến thức đã học và làm quen với dạng đề thi. Mời quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo đề thi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi học kì 2 môn Hóa lớp 8 năm 2018 có đáp án

A. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II - MÔN HÓA 8<br /> Năm học : 2017 – 2018; Thời gian: 45 phút<br /> Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)<br /> Chọn chữ cái đứng trước phương án đúng:<br /> Câu 1. Trộn 5ml rượu etylic (cồn) với 10ml nước cất. Câu nào sau đây diễn đạt<br /> đúng:<br /> A. Chất tan là nước, dung môi là rượu.<br /> B. Chất tan là rượu, dung môi là nước.<br /> C. Nước hoặc rượu etylic có thể là chất tan hoặc là dung môi.<br /> D. Cả 2 chất nước và rượu etylic vừa là chất tan vừa là dung môi.<br /> Câu 2. Khí O2 không phản ứng được với các chất nào sau đây?<br /> A. Fe và C.<br /> B. Cu và Al .<br /> C. Ag, Au<br /> D. S và CH4<br /> Câu 3. Nhóm chất đều tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ là:<br /> A. CaO , Na2O , BaO<br /> B. Na2O , K2O, CuO<br /> C. CaO, BaO, MgO<br /> D. CaO, SO3, BaO<br /> Câu 4. Nhóm kim loại đều tác dụng với nước ở nhiệt độ thường là:<br /> A. Ca , Na , Fe, K<br /> B. Na , Ba, Ca , K<br /> C. K , Na , Ba , Mg<br /> D. Li , Na , Cu , K<br /> Câu 5. Dung dịch H2SO4 có nồng độ 14 %. Khối lượng H2SO4 có trong 150 gam<br /> dung dịch là<br /> A. 21 gam<br /> B, 210 gam<br /> C. 2,1 gam<br /> D. 31 gam<br /> Câu 6. Nhóm chất làm quỳ tím chuyển màu xanh là<br /> A. H2SO4, KOH, Al(OH)3, SO3<br /> B. Ca(OH)2, Cu(OH)2, Fe(OH)3<br /> C.KOH, Al(OH)3, FeSO4 , Na2O<br /> D. NaOH, KOH, Ca(OH)2,<br /> Ba(OH)2<br /> Câu 7. Nhóm chất đều làm quỳ tím chuyển màu đỏ là<br /> A. BaO, Na2O, CaO<br /> B. HCl, HNO3, H2SO4<br /> C. Ca(OH)2, Cu(OH)2, Fe(OH)3<br /> D. NaCl, K2SO4, Al(NO3)3.<br /> Câu 8. Khối lượng Mg tác dụng với dung dịch HCl thu được 3,36 lít H2 ở đktc là<br /> A. 2,4 g<br /> B. 3,36<br /> C. 3,6 g<br /> D. 4,8 g<br /> Phần II. Tự luận (6 điểm)<br /> Câu 9. Có ba lọ mất nhãn đựng ba dung dịch sau: H2SO4, KOH, KCl. Bằng<br /> phương pháp hóa học hãy nhận biết các dung dịch trên.<br /> <br /> Câu 10. Trong 200 ml dung dịch có hòa tan 32 gam CuSO4. Hãy tính nồng độ mol<br /> của dung dịch CuSO4?<br /> Câu 11. Dẫn khí hiđro qua 8,1gam ZnO nung nóng.<br /> a. Tính thể tích khí hiđro cần dùng ở đktc?<br /> b. Tính khối lượng Zn thu được ?<br /> c. Nếu dẫn lượng khí hiđro cần dùng cho phản ứng ở câu a qua 5,8 gam<br /> FexOy nung nóng thấy phản ứng vừa đủ. Xác định công thức hóa học của<br /> FexOy?<br /> ( Cho S = 32, O = 16, H =1, Cl = 35,5, Cu = 64, Mg = 24, Zn = 65, Fe = 56)<br /> <br /> C. ĐÁP ÁN CHẤM<br /> Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)<br /> Mỗi ý trả lời đúng 0,5 điểm<br /> Câu<br /> 1<br /> 2<br /> Đáp án<br /> B<br /> C<br /> Phần II. Tự luận (6 điểm)<br /> <br /> 3<br /> A<br /> <br /> 4<br /> B<br /> <br /> 5<br /> A<br /> <br /> 6<br /> D<br /> <br /> 7<br /> B<br /> <br /> 8<br /> C<br /> <br /> Câu 9: (1,5 điểm) Nhận biết đúng mỗi chất 0,5 điểm<br /> - Lấy mỗi chất 1 ít làm thí nghiệm.<br /> - Cho từng dd tác dụng với quì tím: Nếu quì tím hóa đỏ là dd H2SO4<br /> Quì tím hóa xanh là dd KOH: Quì tím không đổi màu là dd KCl.<br /> Câu 10: (1 điểm)<br /> nCuSO4 = 32 : 160 = 0,2 (mol)<br /> điểm<br /> CM(CuSO4) = 0,2 : 0,2 = 1 M<br /> điểm<br /> Câu 11: (3,5 điểm)<br /> a, Số mol ZnO phản ứng là: 8,1 : 81 = 0,1 (mol)<br /> điểm<br /> PTHH: H2 + ZnO t<br /> Zn + H2O<br /> nH2 = nZnO = 0,1 (mol); VH2 = 0,1 x 22,4 = 2,24 (lít)<br /> b, nZn = nZnO = 0,1 (mol); mZn = 0,1 x 65 = 6,5 (gam)<br /> <br /> 0,5<br /> 0,5<br /> <br /> 1,5<br /> <br /> 1<br /> <br /> điểm<br /> c, yH2<br /> 0,1 mol<br /> <br /> + FexOy<br /> <br /> t<br /> <br /> xFe + yH2O<br /> <br /> y mol<br /> 1 mol<br /> 5,8 : (56x + 16y) mol<br /> <br /> Ta có 5,8y = 5,6x + 1,6y<br /> Hay 5,6x = 4,2y<br /> x : y = 4,2 : 5,6 = 3 : 4<br /> vậy x = 3; y = 4; CTHH của hợp chất là Fe3O4<br /> <br /> 1điểm<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản