Đề thi HSG sinh 11 chuyên Vĩnh Phúc 2007

Chia sẻ: Chu Văn Kiền | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
145
lượt xem
41
download

Đề thi HSG sinh 11 chuyên Vĩnh Phúc 2007

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu1 : Hãy cho biết mỗi hiện tượng sau liên quan đến qui luật sinh thái nào ? a, Cùng một cây, cường độ chiếu sáng như nhau lá non mất nước nhiều hơn lá già. b, Một đàn gà vừa được ăn no, vừa được chăm sóc đầy đủ lớn nhanh hơn đàn gà chỉ được ăn no. c, Trên một cánh đồng cỏ có sự thay đổi tuần tự như sau : Thỏ tăng → cỏ giảm → Thỏ giảm → cỏ tăng → Thỏ tăng ....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi HSG sinh 11 chuyên Vĩnh Phúc 2007

  1. SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC KỲ THI CHỌN HSG LỚP 11 THPT NĂM HỌC 2006 - 2007 ------------------ MÔN THI: SINH HỌC ĐỀ CHÍNH THỨC Dành cho học sinh trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề --------------------------- Câu1 : Hãy cho biết mỗi hiện tượng sau liên quan đến qui luật sinh thái nào ? a, Cùng một cây, cường độ chiếu sáng như nhau lá non mất nước nhiều hơn lá già. b, Một đàn gà vừa được ăn no, vừa được chăm sóc đầy đủ lớn nhanh h ơn đàn gà ch ỉ được ăn no. c, Trên một cánh đồng cỏ có sự thay đổi tuần tự như sau : Thỏ tăng → cỏ giảm → Thỏ giảm → cỏ tăng → Thỏ tăng . d, Đa số sinh vật vùng nhiệt đới ngừng hô hấp khi nhiệt độ môi trường xuống 0 0c hay lên quá 400c 4 Câu 2 : Có sơ đồ sau đây 5 a 3 6 7 b 8 1 9 b 10 2 a, Sơ đồ này mô tả quá trình sinh học nào diễn ra trong tế bào? b, Chú thích các số, chữ trên sơ đồ ? c, Trong quá trình sao mã, làm thế nào để nhận biết m ạch nào c ủa ADN làm khuôn mẫu? d, Đặc điểm nào về cấu trúc ADN giúp tế bào có th ể s ửa ch ữa thông tin di truy ền khi bị sai sót ? Câu 3 : a, Trình bày quá trình biến đổi prôtêin (thức ăn ) thành prôtêin đặc trưng cho tế bào. b, Quá trình hấp thụ thức ăn ở động vật ăn cỏ có điểm khác biệt nào so với động vật ăn thịt? Câu 4 : Một quần xã sinh vật đầm giàu khoáng và vụn h ữu c ơ g ồm các qu ần th ể sinh v ật sau: tảo, trùng bánh xe, giun tự do, cá, giáp xác, thân mềm, thực vật bậc cao, đ ộng vật nguyên sinh, vi khuẩn phân huỷ. a, Vẽ sơ đồ lưới thức ăn của quần xã sinh vật đầm ? b, Có mấy loại chuỗi thức ăn trong quần xã này? Cho ví dụ? c, Sắp xếp các loài sinh vật trong lưới thức ăn trên theo bậc dinh dưỡng. d, Hãy phân tích mối quan hệ giữa quần thể trùng bánh xe với quần th ể giáp xác thấp trong quần xã sinh vật trên? Câu 5 : a, Gen là gì? Operon là gì? b, Vai trò của các yếu tố trong 1 Operon ở vi khuẩn ? c, Hãy giải thích sự hoạt động của 1 Operon? Câu 6 : Khi lai hai cá thể thuần chủng mắt đỏ với mắt trắng của một loài được F1 đồng loạt mắt đỏ. Cho con cái F1 lai phân tích FB có tỉ lệ 3 trắng : 1 đỏ (trong đó mắt đỏ là con đực ). a, Xác định qui luật di truyền chi phối phép lai . b, Viết sơ đồ lai P → FB
  2. ----Hết----

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản