intTypePromotion=3

Đề thi lý thuyết Tin học Bảng B khối THCS (2013) tỉnh An Giang – Kèm Đ.án

Chia sẻ: Nguyen Phuoc Vinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
601
lượt xem
84
download

Đề thi lý thuyết Tin học Bảng B khối THCS (2013) tỉnh An Giang – Kèm Đ.án

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm phục vụ quá trình học tập, giảng dạy của giáo viên và học sinh 2 đề thi lý thuyết Tin học Bảng A khối tiểu học năm 2013 Hội thi Tin học trẻ tỉnh An Giang sẽ là tư liệu ôn tập hữu ích, giúp các bạn hệ thống lại kiến thức đã học. Mời các bạn cùng tham khảo để chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi lý thuyết Tin học Bảng B khối THCS (2013) tỉnh An Giang – Kèm Đ.án

 1. HỘI THI TIN HỌC TRẺ ĐỀ THI LÝ THUYẾT TỈNH AN GIANG BẢNG A - KHỐI TIỂU HỌC ¯¯¯¯¯¯¯¯ Khóa ngày: 26-01-2013 ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian : 20 phút (không kể thời gian phát đề) ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ SBD:...............PHÒNG :............ ĐỀ A Các câu hỏi dưới đây để trắc nghiệm kiến thức cơ bản về Tin học, về hệ điều hành MS-DOS, hệ điều hành Windows, về bảo vệ dữ liệu phòng chống virus. Đề thi gồm 10 câu hỏi, mỗi câu hỏi 1.00 điểm và có 4 mục trả lời A, B, C, D; thí sinh chọn mục trả lời đúng nhất. Câu 1: Các hệ điều hành thông dụng hiện nay khi cài đặt thường được lưu trữ tại: A. CPU B. ROM C. Bộ nhớ ngoài D. RAM Câu 2: Hãy chọn phương án đúng để sắp xếp từ cao đến thấp về dung lượng lưu trữ của các thiết bị lưu dữ liệu dưới đây: A. Đĩa DVD - đĩa cứng - đĩa CD - đĩa mềm. B. Đĩa cứng - đĩa DVD - đĩa CD - đĩa mềm. C. Đĩa cứng - đĩa mềm - đĩa CD - đĩa DVD. D. Đĩa cứng - đĩa mềm - đĩa DVD - đĩa CD. Câu 3: Thiết bị nào trong các thiết bị sau dùng để kết nối Internet? A. Monitor B. Printer C. USB driver D. Modem Câu 4: Nhóm các thiết bị nào dưới đây dùng để đưa dữ liệu vào? A. Bàn phím, con chuột, máy in. B. Màn hình, loa, băng từ. C. Bàn phím, con chuột, máy quét. D. Màn hình, đĩa từ, loa. Câu 5: Thiết bị nào dưới đây giúp em lưu tấm ảnh đã có vào bộ nhớ của máy tính: A. Màn hình B. Máy ảnh số C. Máy quét D. Máy in Câu 6: Trong môi trường Windows ta có thể chạy cùng lúc: A. Nhiều chương trình ứng dụng khác nhau B. Một chương trình C. Hai chương trình D. Tất cả các câu đều sai Câu 7: Trong Hệ điều hành Windows, khi xoá file và không muốn đưa vào thùng rác Recycle Bin thì phải thực hiện thao tác: A. Giữ phím Ctrl trong khi xóa. B. Giữ phím Shift trong khi xóa. C. Giữ phím Alt trong khi xóa. D. Không thể thực hiện được vì file bị xoá luôn đưa vào Recycle Bin. Câu 8: Để truy cập vào một Website ta phải biết: A. Website đó được đặt ở đâu B. IP của máy chủ chứa Website đó C. Tên miền của Website đó D. Tất cả đều đúng Câu 9: Để phòng chống Virus cách tốt nhất là: A. Thường xuyên kiểm tra đĩa, đặc biệt thận trọng khi sao chép dữ liệu từ nơi khác mang tới B. Sử dụng các chương trình quét virus có bản quyền và cập nhật thường xuyên C. Không nên mở các mail có tệp lạ đính kèm D. Tất cả đáp án trên đều đúng Câu 10: Khi soạn thảo một văn bản bằng MS Word, thao tác Shift + Enter có chức năng : A. Xuống hàng nhưng chưa kết thúc đoạn B. Xuống 1 trang màn hình C. Xuống dòng, ngắt trang D. Xuống dòng ----------- HẾT ---------- Hội thi tin học trẻ – Đề thi Lý thuyết khối tiểu học (Đề A) Trang 1/1
 2. HỘI THI TIN HỌC TRẺ ĐỀ THI LÝ THUYẾT TỈNH AN GIANG BẢNG A - KHỐI TIỂU HỌC ¯¯¯¯¯¯¯¯ Khóa ngày: 26-01-2013 Thời gian : 20 phút (không kể thời gian phát đề) ĐỀ CHÍNH THỨC ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ SBD:...............PHÒNG :............ ĐỀ B Các câu hỏi dưới đây để trắc nghiệm kiến thức cơ bản về Tin học, về hệ điều hành MS-DOS, hệ điều hành Windows, về bảo vệ dữ liệu phòng chống virus. Đề thi gồm 10 câu hỏi, mỗi câu hỏi 1.00 điểm và có 4 mục trả lời A, B, C, D; thí sinh chọn mục trả lời đúng nhất. Câu 1: Trong môi trường Windows ta có thể chạy cùng lúc: A. Nhiều chương trình ứng dụng khác nhau B. Một chương trình C. Hai chương trình D. Tất cả các câu đều sai Câu 2: Trong Hệ điều hành Windows, khi xoá file và không muốn đưa vào thùng rác Recycle Bin thì phải thực hiện thao tác: A. Giữ phím Shift trong khi xóa. B. Giữ phím Ctrl trong khi xóa. C. Giữ phím Alt trong khi xóa. D. Không thể thực hiện được vì file bị xoá luôn đưa vào Recycle Bin. Câu 3: Thiết bị nào dưới đây giúp em lưu tấm ảnh đã có vào bộ nhớ của máy tính: A. Màn hình B. Máy ảnh số C. Máy quét D. Máy in Câu 4: Các hệ điều hành thông dụng hiện nay khi cài đặt thường được lưu trữ tại: A. Bộ nhớ ngoài B. ROM C. CPU D. RAM Câu 5: Nhóm các thiết bị nào dưới đây dùng để đưa dữ liệu vào? A. Bàn phím, con chuột, máy in. B. Bàn phím, con chuột, máy quét. C. Màn hình, loa, băng từ. D. Màn hình, đĩa từ, loa. Câu 6: Hãy chọn phương án đúng để sắp xếp từ cao đến thấp về dung lượng lưu trữ của các thiết bị lưu dữ liệu dưới đây: A. Đĩa DVD - đĩa cứng - đĩa CD - đĩa mềm. B. Đĩa cứng - đĩa DVD - đĩa CD - đĩa mềm. C. Đĩa cứng - đĩa mềm - đĩa CD - đĩa DVD. D. Đĩa cứng - đĩa mềm - đĩa DVD - đĩa CD. Câu 7: Thiết bị nào trong các thiết bị sau dùng để kết nối Internet? A. Monitor B. Printer C. USB driver D. Modem Câu 8: Để phòng chống Virus cách tốt nhất là: A. Thường xuyên kiểm tra đĩa, đặc biệt thận trọng khi sao chép dữ liệu từ nơi khác mang tới B. Sử dụng các chương trình quét virus có bản quyền và cập nhật thường xuyên C. Không nên mở các mail có tệp lạ đính kèm D. Tất cả đáp án trên đều đúng Câu 9: Khi soạn thảo một văn bản bằng MS Word, thao tác Shift + Enter có chức năng : A. Xuống hàng nhưng chưa kết thúc đoạn B. Xuống 1 trang màn hình C. Xuống dòng, ngắt trang D. Xuống dòng Câu 10: Để truy cập vào một Website ta phải biết: A. Website đó được đặt ở đâu B. IP của máy chủ chứa Website đó C. Tên miền của Website đó D. Tất cả đều đúng ----------- HẾT ---------- Hội thi tin học trẻ – Đề thi Lý thuyết khối tiểu học (Đề B) Trang 1/1
 3. HỘI THI TIN HỌC TRẺ BIỂU ĐIỂM VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ THI LÝ THUYẾT TỈNH AN GIANG BẢNG A - KHỐI TIỂU HỌC ¯¯¯¯¯¯¯¯ Khóa ngày: 26-01-2013 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 1. Biểu điểm : - Đề thi gồm 10 câu hỏi. - Mỗi câu 1.00 điểm 2. Đáp án : Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Đáp án C B D C C A B C D A Đề A Đáp án A A C A B B D D A C Đề B Hội thi tin học trẻ – Biểu điểm và đáp án Lý thuyểt
 4. HỘI THI TIN HỌC TRẺ ĐỀ THI LÝ THUYẾT TỈNH AN GIANG BẢNG B - KHỐI TRUNG HỌC CƠ SỞ ¯¯¯¯¯¯¯¯ Khóa ngày: 26-01-2013 ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian : 20 phút (không kể thời gian phát đề) ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ SBD:...............PHÒNG :............ ĐỀ A Các câu hỏi dưới đây để trắc nghiệm kiến thức cơ bản về Tin học, về hệ điều hành MS-DOS, hệ điều hành Windows, về Internet, về ngôn ngữ lập trình Pascal. Đề thi có 20 câu hỏi, mỗi câu hỏi 0.50 điểm; gồm 4 mục trả lời A, B, C, D; thí sinh chọn mục trả lời đúng nhất. Câu 1: Con người sử dụng máy vi tính để : A. Xử lý thông tin B. Tiếp nhận thông tin C. Trao đổi thông tin D. Câu A, B, C đều đúng Câu 2: Máy tính muốn xử lý được thông tin, thì thông tin phải được mã hóa thành hệ đếm: A. Hệ nhị phân B. Hệ thập phân C. Hệ thập lục phân D. Hệ nhất nguyên Câu 3: Số ký tự chuẩn của bộ mã ASCII là ? A. 128 B. 256 C. 255 D. 512 Câu 4: Bộ nhớ RAM dùng để ? A. Điều khiển các hoạt động của máy tính B. Lưu trữ các chương trình để khởi động máy C. Lưu trữ tạm thời các dữ liệu và chương trình của nhà sản xuất D. Lưu trữ, xử lý các dữ liệu và chương trình của người sử dụng Câu 5: Cấu tạo của một hệ thống máy tính gồm ? A. Phần cứng và phần mềm B. CPU, bàn phím, màn hình, máy in, con chuột C. CPU, đĩa từ, bộ nhớ D. CPU, màn hình, máy in Câu 6: Các phần mềm nào sau đây đều là phần mềm hệ thống ? A. Microsoft WinWord, MySQL B. FireFox, Internet Explorer C. Microsoft Windows, MS-DOS D. Microsoft Windows, Microsoft Access Câu 7: Để chọn các đối tượng liên tiếp nhau trong cùng một cửa sổ, ta thực hiện: A. Chọn đối tượng đầu, giữ phím Alt, dùng các phím mũi tên để di chuyển đến đối tượng cuối B. Click trên đối tượng đầu, giữ phím Alt, click trên đối tượng cuối C. Click trên đối tượng đầu, giữ phím Ctrl, click trên đối tượng cuối D. Click trên đối tượng đầu, giữ phím Shift, click trên đối tượng cuối Câu 8: Để chuyển đổi qua lại giữa các cửa sổ đang mở trong Windows, ta nhấn tổ hợp phím : A. Ctrl – Tab B. Alt – Tab C. Ctrl – Shift D. Shift – Tab Câu 9: Trong Hệ điều hành Windows tiện ích dùng để khai thác tài nguyên trong máy tính như: Ổ đĩa, Thư mục (Folder), Tập tin (File) là: A. Control Panel B. Internet Explorer C. Windows Explorer D. Câu A, B, C đều đúng Câu 10: Trong hệ điều hành Windows, biểu tượng nào có tên dưới đây chứa các Thư mục hay tập tin vừa bị xóa (Chưa xóa hẳn): A. My Network Places B. Recycle Bin C. My Documents D. My Computer Hội thi tin học trẻ – Đề thi Lý thuyết khối THCS (Đề A) Trang 1/2
 5. Câu 11: Khi kết nối các máy tính thành mạng cục bộ (LAN), thiết bị nào có thể chia sẻ dùng chung? A. Máy in B. Đĩa cứng C. Webcam D. Câu A, B, C đúng Câu 12: Để xem nội dung các trang Web ta dùng công cụ nào sau đây ? A. Web page B. Web Browser C. Webcam D. Web site Câu 13: Các máy tính kết nối mạng với nhau nhằm mục tiêu : A. Tăng tính bảo mật của thông tin trong máy B. Hạn chế lây lan Virus C. Giảm khả năng chia sẻ dữ liệu D. Câu A, B, C đều sai 2x  2 Câu 14: Biểu thức toán học 2  a 2 chuyển sang biểu thức trong Pascal là: ( y  2) A. (2*x-2)/SQR(y+2) + SQR(a) B. 2*x-2/(SQR(y+2) + SQR(a)) C. (2*x-2)/(SQR(y)+2) + SQR(a)) D. (2*x-2)/(SQR(y)+2 + SQR(a)) x5 b Câu 15: Biểu thức toán học  ( x  2) 2 chuyển sang biểu thức trong Pascal là: y3 x5 A. (x+5/y+3) – b/(x+5)*SQR(x+2) B. (x+5/y+3) – (b/x+5)*SQR(x+2) C. (x+5)/(y+3) – b/(x+5)*SQR(x+2) D. (x+5/y+3) – (b/x+5)*(x+2)*(x+2) Câu 16: Trong môi trường Pascal, cho biết kết quả của đoạn chương trình : A:= 20; WHILE A
 6. HỘI THI TIN HỌC TRẺ ĐỀ THI LÝ THUYẾT TỈNH AN GIANG BẢNG B - KHỐI TRUNG HỌC CƠ SỞ ¯¯¯¯¯¯¯¯ Khóa ngày: 26-01-2013 Thời gian : 20 phút (không kể thời gian phát đề) ĐỀ CHÍNH THỨC ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ SBD:...............PHÒNG :............ ĐỀ B Các câu hỏi dưới đây để trắc nghiệm kiến thức cơ bản về Tin học, về hệ điều hành MS-DOS, hệ điều hành Windows, về Internet, về ngôn ngữ lập trình Pascal. Đề thi có 20 câu hỏi, mỗi câu hỏi 0.50 điểm; gồm 4 mục trả lời A, B, C, D; thí sinh chọn mục trả lời đúng nhất. Câu 1: Cấu tạo của một hệ thống máy tính gồm ? A. Phần cứng và phần mềm B. CPU, bàn phím, màn hình, máy in, con chuột C. CPU, đĩa từ, bộ nhớ D. CPU, màn hình, máy in Câu 2: Con người sử dụng máy vi tính để : A. Xử lý thông tin B. Tiếp nhận thông tin C. Trao đổi thông tin D. Câu A, B, C đều đúng Câu 3: Máy tính muốn xử lý được thông tin, thì thông tin phải được mã hóa thành hệ đếm: A. Hệ nhị phân B. Hệ thập phân C. Hệ thập lục phân D. Hệ nhất nguyên Câu 4: Số ký tự chuẩn của bộ mã ASCII là ? A. 128 B. 256 C. 255 D. 512 Câu 5: Các phần mềm nào sau đây đều là phần mềm hệ thống ? A. Microsoft WinWord, MySQL B. FireFox, Internet Explorer C. Microsoft Windows, MS-DOS D. Microsoft Windows, Microsoft Access Câu 6: Bộ nhớ RAM dùng để ? A. Điều khiển các hoạt động của máy tính B. Lưu trữ các chương trình để khởi động máy C. Lưu trữ tạm thời các dữ liệu và chương trình của nhà sản xuất D. Lưu trữ, xử lý các dữ liệu và chương trình của người sử dụng Câu 7: Trong hệ điều hành Windows, biểu tượng nào có tên dưới đây chứa các Thư mục hay tập tin vừa bị xóa (Chưa xóa hẳn): A. My Network Places B. Recycle Bin C. My Documents D. My Computer Câu 8: Để chọn các đối tượng liên tiếp nhau trong cùng một cửa sổ, ta thực hiện: A. Chọn đối tượng đầu, giữ phím Alt, dùng các phím mũi tên để di chuyển đến đối tượng cuối B. Click trên đối tượng đầu, giữ phím Alt, click trên đối tượng cuối C. Click trên đối tượng đầu, giữ phím Ctrl, click trên đối tượng cuối D. Click trên đối tượng đầu, giữ phím Shift, click trên đối tượng cuối Câu 9: Để chuyển đổi qua lại giữa các cửa sổ đang mở trong Windows, ta nhấn tổ hợp phím : A. Ctrl – Tab B. Alt – Tab C. Ctrl – Shift D. Shift – Tab Câu 10: Trong Hệ điều hành Windows tiện ích dùng để khai thác tài nguyên trong máy tính như: Ổ đĩa, Thư mục (Folder), Tập tin (File) là: A. Control Panel B. Internet Explorer C. Windows Explorer D. Câu A, B, C đều đúng Hội thi tin học trẻ – Đề thi Lý thuyết khối THCS (Đề B) Trang 1/2
 7. Câu 11: Để xem nội dung các trang Web ta dùng công cụ nào sau đây ? A. Web page B. Web Browser C. Webcam D. Web site Câu 12: Các máy tính kết nối mạng với nhau nhằm mục tiêu : A. Tăng tính bảo mật của thông tin trong máy B. Hạn chế lây lan Virus C. Giảm khả năng chia sẻ dữ liệu D. Câu A, B, C đều sai Câu 13: Khi kết nối các máy tính thành mạng cục bộ (LAN), thiết bị nào có thể chia sẻ dùng chung? A. Máy in B. Đĩa cứng C. Webcam D. Câu A, B, C đúng Câu 14: Trong môi trường Pascal, để biến s lưu được một xâu ký tự, ta khai báo biến s thuộc kiểu dữ liệu : A. Byte B. Char C. String D. Real Câu 15: Trong môi trường Pascal, giả sử thực hiện một số lệnh sau: For S:= 1 to 5 do S:= S * 2; Write(S); Kết quả của S là: A. 96 B. Thông báo lỗi C. 48 D. 24 Câu 16: Trong môi trường Pascal, giả sử thực hiện một số lệnh sau: a:= 5; Repeat Writeln(‘A’); Until a = 0; Số lần ký tự A được in ra là : A. 1 B. 6 C. 0 D. Vô hạn 2x  2 Câu 17: Biểu thức toán học 2  a 2 chuyển sang biểu thức trong Pascal là: ( y  2) A. (2*x-2)/SQR(y+2) + SQR(a) B. 2*x-2/(SQR(y+2) + SQR(a)) C. (2*x-2)/(SQR(y)+2) + SQR(a)) D. (2*x-2)/(SQR(y)+2 + SQR(a)) x5 b Câu 18: Biểu thức toán học  ( x  2) 2 chuyển sang biểu thức trong Pascal là: y3 x5 A. (x+5/y+3) – b/(x+5)*SQR(x+2) B. (x+5/y+3) – (b/x+5)*SQR(x+2) C. (x+5)/(y+3) – b/(x+5)*SQR(x+2) D. (x+5/y+3) – (b/x+5)*(x+2)*(x+2) Câu 19: Trong môi trường Pascal, cho biết kết quả của đoạn chương trình : A:= 20; WHILE A
 8. HỘI THI TIN HỌC TRẺ BIỂU ĐIỂM VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ THI LÝ THUYẾT TỈNH AN GIANG BẢNG B - KHỐI TRUNG HỌC CƠ SỞ ¯¯¯¯¯¯¯¯ Khóa ngày: 26-01-2013 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 1. Biểu điểm : - Đề thi gồm 20 câu hỏi. - Mỗi câu 0.5 điểm 2. Đáp án : Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đáp án D A B D A C D B C B D B D A C A B C B D Đề A Đáp án A D A B C D B D B C B D D C B D A C A B Đề B Hội thi tin học trẻ – Biểu điểm và đáp án Lý thuyết
 9. HỘI THI TIN HỌC TRẺ ĐỀ THI LÝ THUYẾT TỈNH AN GIANG BẢNG C - KHỐI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ¯¯¯¯¯¯¯¯ Khóa ngày: 26-01-2013 ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian : 20 phút (không kể thời gian phát đề) ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ SBD:...............PHÒNG :............ ĐỀ A Các câu hỏi dưới đây để trắc nghiệm kiến thức cơ bản về Tin học, về hệ điều hành MS-DOS, hệ điều hành Windows, về Internet, về bảo vệ dữ liệu phòng chống virus, về ngôn ngữ lập trình Pascal. Đề thi có 20 câu hỏi, mỗi câu hỏi 0.50 điểm; gồm 4 mục trả lời A, B, C, D; thí sinh chọn mục trả lời đúng nhất. Câu 1: Địa chỉ Email nào sau đây là không hợp lệ ? A. ktkd@hotmail.com B. angiang.edu.vn C. agg@angiang.edu.vn D. ag@vnn.vn Câu 2: Các thông tin nào về bộ nhớ ROM dưới đây là đúng : A. ROM là bộ nhớ trong của máy tính B. ROM là bộ nhớ ngoài của máy tính C. Thông tin trong ROM sẽ mất nếu cúp điện, tắt máy D. Câu A, B, C đều đúng Câu 3: Trong qui đổi giữa hai hệ đếm thập phân và nhị phân, thì 5210 = ? A. 1100012 B. 1000112 C. 1101002 D. 0010112 Câu 4: Khi khởi động máy vi tính, chương trình trong phần nào được nạp trước nhất ? A. ROM BIOS B. Đĩa mềm C. RAM D. Đĩa cứng Câu 5: Phương án nào sau đây có thể phòng tránh được Virus : A. Cập nhật (Update) các bản vá lỗ hổng B. Cài đặt các phần mềm diệt Virus C. Cảnh giác với các đường Link D. Câu A, B, C đều đúng Câu 6: Trong hệ thống máy tính các phần mềm: Paint, Calculator, WordPad được xem là : A. Phần mềm quản lý B. Phần mềm hệ thống C. Phần mềm hệ thống và ứng dụng D. Phần mềm ứng dụng Câu 7: Shortcut là biểu tượng đại diện cho một chương trình hay một tập tin để khởi động một chương trình hay một tập tin. Vậy có mấy loại shortcut : A. 1 loại B. 2 loại C. 3 loại D. 4 loại Câu 8: Trong Hệ điều hành Windows XP, phát biểu nào không đúng trong các phát biểu sau ? A. Thư mục có thể chứa các thư mục con khác. B. Thư mục có thể chứa các tệp và thư mục con khác. C. Tệp có thể chứa các tệp và thư mục con khác. D. Windows XP là Hệ điều hành đa nhiệm Câu 9: Hệ thống các chương trình đảm nhận chức năng làm môi trường trung gian giữa người sử dụng và phần cứng của máy tính được gọi là : A. Phần mềm B. Hệ điều hành C. Trình biên dịch D. Trình thông dịch Câu 10: Hệ điều hành Windows, các tập tin do người sử dụng tạo thường được lưu trữ tại : A. Bộ nhớ ngoài B. Bộ nhớ trong C. Bộ nhớ ROM D. Bộ nhớ RAM Câu 11: Khi tìm kiếm tập tin, thư mục - ký tự “*” dùng để : A. Thay thế 1 ký tự B. Thay thế cho 1 số ký tự từ vị trí nó xuất hiện C. Thay thế 1 số ký tự bất kỳ D. Thay thế cho dấu cách. Hội thi tin học trẻ – Đề thi Lý thuyết khối THPT (Đề A) Trang 1/2
 10. Câu 12: Trong mạng máy tính, thuật ngữ LAN có ý nghĩa gì ? A. Mạng diện rộng C. Mạng cục bộ B. Mạng toàn cầu D. Mạng không dây. Câu 13: Trong Windows, tên tệp nào sau đây được đặt không đúng qui định : A. AB.ABCD B. 1_BTAP.TXT C. ABCD D. BAI HOC:DOC y3 Câu 14: Biểu thức toán học 3 x  z 2 chuyển sang biểu thức trong Pascal là : ( x  3z ) 2 t 2x  1 A. 3*x+sqr(z)*(sqr(y)*y/(t+sqr(x-3*z)/(2*x-1))) B. 3*x+sqr(z)*(sqr(y)*y/(t+sqr(x-3*z)/2*x-1)) C. 3*x+sqr(z)*sqr(y)*y/(t+sqr(x-3*z)/(2*x-1)) D. Câu A, B, C đều sai Câu 15: Đoạn chương trình sau có mấy lỗi ? IF a:=0 THEN a:=1; Else a:=2 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 16: Đoạn chương trình sau C cho kết quả bao nhiêu ? A:= 0; B:= 0; IF a>0 then A:= 1 ELSE Begin A:= 2; B:= 1; End; C:= A+B; Write(C); A. 3 B. 2 C. 1 D. 0 Câu 17: Trong môi trường Pascal, giả sử thực hiện một số lệnh sau : For K:= 1 to 5 do K:= K * 2; Write(K); Kết quả của K là: A. 96 B. Thông báo lỗi C. 48 D. 24 Câu 18: Trong môi trường Pascal, để biến k lưu được giá trị của biểu thức j*3-(2+j) (với j = 1000), ta khai báo biến k thuộc kiểu dữ liệu : A. Byte B. Integer C. Longint D. Câu B, C đều đúng Câu 19: Trong môi trường Pascal, cho biết kết quả của đoạn chương trình : s:= 0; dk:= True; While (s0 then X:= 1; Y:= 2 Else X:= 2; Writeln(x); A. 1 B. 2 C. 3 D. Thông báo lỗi ----------- HẾT ---------- Hội thi tin học trẻ – Đề thi Lý thuyết khối THPT (Đề A) Trang 2/2
 11. HỘI THI TIN HỌC TRẺ ĐỀ THI LÝ THUYẾT TỈNH AN GIANG BẢNG C - KHỐI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ¯¯¯¯¯¯¯¯ Khóa ngày: 26-01-2013 ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian : 20 phút (không kể thời gian phát đề) ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ SBD:...............PHÒNG :............ ĐỀ B Các câu hỏi dưới đây để trắc nghiệm kiến thức cơ bản về Tin học, về hệ điều hành MS-DOS, hệ điều hành Windows, về Internet, về bảo vệ dữ liệu phòng chống virus, về ngôn ngữ lập trình Pascal. Đề thi có 20 câu hỏi, mỗi câu hỏi 0.50 điểm; gồm 4 mục trả lời A, B, C, D; thí sinh chọn mục trả lời đúng nhất. Câu 1: Trong qui đổi giữa hai hệ đếm thập phân và nhị phân, thì 52 10 = ? A. 1100012 B. 1000112 C. 1101002 D. 0010112 Câu 2: Khi khởi động máy vi tính, chương trình trong phần nào được nạp trước nhất ? A. ROM BIOS B. Đĩa mềm C. RAM D. Đĩa cứng Câu 3: Địa chỉ Email nào sau đây là không hợp lệ ? A. ktkd@hotmail.com B. angiang.edu.vn C. agg@angiang.edu.vn D. ag@vnn.vn Câu 4: Các thông tin nào về bộ nhớ ROM dưới đây là đúng : A. ROM là bộ nhớ trong của máy tính B. ROM là bộ nhớ ngoài của máy tính C. Thông tin trong ROM sẽ mất nếu cúp điện, tắt máy D. Câu A, B, C đều đúng Câu 5: Trong hệ thống máy tính các phần mềm: Paint, Calculator, WordPad được xem là : A. Phần mềm quản lý B. Phần mềm ứng dụng C. Phần mềm hệ thống và ứng dụng D. Phần mềm hệ thống Câu 6: Hệ điều hành Windows, các tập tin do người sử dụng tạo thường được lưu trữ tại : A. Bộ nhớ ROM B. Bộ nhớ trong C. Bộ nhớ ngoài D. Bộ nhớ RAM Câu 7: Phương án nào sau đây có thể phòng tránh được Virus : A. Cập nhật (Update) các bản vá lỗ hổng B. Cài đặt các phần mềm diệt Virus C. Cảnh giác với các đường Link D. Câu A, B, C đều đúng Câu 8: Hệ thống các chương trình đảm nhận chức năng làm môi trường trung gian giữa người sử dụng và phần cứng của máy tính được gọi là : A. Phần mềm B. Hệ điều hành C. Trình biên dịch D. Trình thông dịch Câu 9: Shortcut là biểu tượng đại diện cho một chương trình hay một tập tin để khởi động một chương trình hay một tập tin. Vậy có mấy loại shortcut: A. 1 loại B. 2 loại C. 3 loại D. 4 loại Câu 10: Khi tìm kiếm tập tin, thư mục - ký tự “*” dùng để : A. Thay thế 1 ký tự B. Thay thế cho 1 số ký tự từ vị trí nó xuất hiện C. Thay thế 1 số ký tự bất kỳ D. Thay thế cho dấu cách. Câu 11: Trong Hệ điều hành Windows XP, phát biểu nào không đúng trong các phát biểu sau ? A. Thư mục có thể chứa các thư mục con khác. B. Thư mục có thể chứa các tệp và thư mục con khác. C. Tệp có thể chứa các tệp và thư mục con khác. D. Windows XP là Hệ điều hành đa nhiệm Câu 12: Trong Windows, tên tệp nào sau đây được đặt không đúng qui định : A. AB.ABCD B. 1_BTAP.TXT C. ABCD D. BAI HOC:DOC Hội thi tin học trẻ – Đề thi Lý thuyết khối THPT (Đề B) Trang 1/2
 12. Câu 13: Trong mạng máy tính, thuật ngữ LAN có ý nghĩa gì ? A. Mạng diện rộng B. Mạng toàn cầu C. Mạng cục bộ D. Mạng không dây. Câu 14: Trong môi trường Pascal, cho biết kết quả của đoạn chương trình : s:= 0; dk:= True; While (s0 then X:= 1; Y:= 2 Else X:= 2; Writeln(x); A. 1 B. 2 C. 3 D. Thông báo lỗi Câu 16: Đoạn chương trình sau có mấy lỗi ? IF a:= 0 THEN a:= 1; Else a:= 2 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 3 y Câu 17: Biểu thức toán học 3 x  z 2 chuyển sang biểu thức trong Pascal là: ( x  3z ) 2 t 2x  1 A. 3*x+sqr(z)*(sqr(y)*y/(t+sqr(x-3*z)/(2*x-1))) B. 3*x+sqr(z)*(sqr(y)*y/(t+sqr(x-3*z)/2*x-1)) C. 3*x+sqr(z)*sqr(y)*y/(t+sqr(x-3*z)/(2*x-1)) D. Câu A, B, C đều sai Câu 18: Đoạn chương trình sau C cho kết quả bao nhiêu? A:= 0; B:= 0; IF a>0 then A:= 1 ELSE Begin A:= 2; B:= 1; End; C:= A+B; Write(C); A. 3 B. 2 C. 1 D. 0 Câu 19: Trong môi trường Pascal, giả sử thực hiện một số lệnh sau: For K:= 1 to 5 do K:= K * 2; Write(K); Kết quả của k là: A. 96 B. Thông báo lỗi C. 48 D. 24 Câu 20: Trong môi trường Pascal, để biến k lưu được giá trị của biểu thức j*3-(2+j) (với j = 1000), ta khai báo biến k thuộc kiểu dữ liệu : A. Byte B. Integer C. Longint D. Câu B, C đều đúng ----------- HẾT ---------- Hội thi tin học trẻ – Đề thi Lý thuyết khối THPT (Đề B) Trang 2/2
 13. HỘI THI TIN HỌC TRẺ BIỂU ĐIỂM VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ THI LÝ THUYẾT TỈNH AN GIANG BẢNG C - KHỐI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ¯¯¯¯¯¯¯¯ Khóa ngày: 26-01-2013 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 1. Biểu điểm : - Đề thi gồm 20 câu hỏi. - Mỗi câu 0.50 điểm 2. Đáp án : Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đáp án B A C A D D A B A B C D A C A B D B D Đề A C Đáp án C A B A B C D B A B C D C B D C A A B D Đề B Hội thi tin học trẻ – Biểu điểm và đáp án lý thuyết

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản