intTypePromotion=1

Đề thi minh họa THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán - Mã đề 030

Chia sẻ: Ho Quang Dai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
37
lượt xem
0
download

Đề thi minh họa THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán - Mã đề 030

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Đề thi minh họa THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán - Mã đề 030" nhằm giúp học sinh ôn tập và củng cố lại kiến thức, đồng thời nó cũng giúp học sinh làm quen với cách ra đề và làm bài thi dạng trắc nghiệm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi minh họa THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán - Mã đề 030

ĐỀ THI MINH HỌA KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017<br /> Môn: TOÁN<br /> Đề số 030<br /> Thời gian làm bài: 90 phút<br /> Câu 1: Đồ thị sau đây là của hàm số nào:<br /> x 1<br /> A. y  x 4  2x 2<br /> B. y <br /> x 1<br /> x 1<br /> C. y  x 3  3x 2  4<br /> D. y <br /> x 1<br /> Câu 2: Kết luận nào sau đây về tính đơn điệu của hàm số y  x  3x  2 là đúng?<br /> 3<br /> <br /> A. Hàm số đồng biến trên khoảng (1;1) .<br /> B. Hàm số đồng biến trên các khoảng (; 1) và (1; ) .<br /> C. Hàm số nghịch biến trên các khoảng (; 1) và (1; ) .<br /> D. Hàm số đồng biến trên khoảng  ; 1  1;   .<br /> Câu 3: Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số y <br /> A. 2.<br /> <br /> B. 0.<br /> <br /> x 1<br /> là<br /> x2  4<br /> <br /> C. 1.<br /> <br /> D. 3.<br /> <br /> Câu 4: Số giao điểm của đồ thị y  x  4 x  3 với đồ thị hàm số y  x  3<br /> A. 2.<br /> B. 0.<br /> C. 3.<br /> D. 1.<br /> 3<br /> <br /> Câu 5: Giá trị lớn nhất của hàm số y <br /> A.<br /> <br /> 6<br /> .<br /> 7<br /> <br /> Câu 6: Cho hàm số y <br /> A. (-1;2)<br /> <br /> Câu 7: Cho hàm số y <br /> <br /> B.<br /> <br /> 2<br /> .<br /> 3<br /> <br /> x2<br /> trên đoạn  0;4 là<br /> x3<br /> 3<br /> C. .<br /> 2<br /> <br /> D.<br /> <br /> 7<br /> .<br /> 6<br /> <br /> x3<br /> 2<br />  2x 2  3x  . Toạ độ điểm cực đại của đồ thị hàm số là<br /> 3<br /> 3<br /> B. (1;2)<br /> <br /> C. (1;-2)<br /> <br /> 2<br /> D. (3; )<br /> 3<br /> <br /> 3x  2<br /> <br /> . Khẳng định nào sau đây đúng ?<br /> x  2x  3<br /> A. Đồ thị hàm số không có đường tiệm cận ngang.<br /> B. Đồ thị hàm số chỉ có một đường tiệm cận ngang là y  3<br /> C. Đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận ngang y=-3; y=3<br /> D. Đồ thị hàm số chỉ có một đường tiệm cận ngang là y  3<br /> 2<br /> <br /> Câu 8: Tất cả giá trị m để đồ thị hàm số y  2 x3  3mx 2  m3 có hai điểm cực trị cùng với gốc tọa<br /> độ O tạo thành tam giác có diện tích bằng 1 là<br /> A. m   4 2<br /> <br /> B. m  4 2<br /> <br /> C. m   2<br /> <br /> D. m   4 2<br /> <br /> Câu 9: Giá trị của m để hàm số y  x3  3x  m có cực đại, cực tiểu sao cho yCĐ và yCT trái dấu?<br />  m  2<br /> A. m  2<br /> B. 2  m  2<br /> C. m  2<br /> D. <br /> m  2<br /> <br /> Trang 1/8<br /> <br /> Câu 10: Một màn ảnh hình chử nhật cao 1,4m được đặt ở độ cao 1,8m so với tầm mắt (tính đầu<br /> mép dưới của màn ảnh). Để nhìn rõ nhất phải xác định vị trí đứng sao cho góc nhìn lớn nhất. Vị trí<br /> đứng cách màn ảnh là:<br /> A. x  2,4m.<br /> <br /> B. x  - 2,4m.<br /> <br /> C. x  2, 4 m.<br /> <br /> Câu 11: Tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số y <br />  <br /> khoảng  0;  là:<br />  2<br /> A. m > 2..<br /> B. m  3.<br /> C. m  2 .<br /> Câu 12: Nghiệm của phương trình log 2 ( x  1)  2 là<br /> A. x =.3.<br /> B. x = 4.<br /> C. x = -3.<br /> Câu 13: Đạo hàm cấp 1 của hàm số y  ln(2 x  1) là<br /> <br /> A.<br /> <br /> 1<br /> .<br /> 2x  1<br /> <br /> B.<br /> <br /> 2<br /> .<br /> 2x  1<br /> <br /> D. x  1,8m.<br /> <br /> cos x  2<br /> nghịch biến trên<br /> cos x  m<br /> <br /> D. m  0 hoặc 1  m
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2