Đề thi môn Tự động hóa

Chia sẻ: Dang Tam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
329
lượt xem
65
download

Đề thi môn Tự động hóa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi môn Tự động hóa (tài liệu tham khảo)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi môn Tự động hóa

  1. Trường Đại học Phương Đông Bộ môn Điện -Tự động hoá Đề thi số 1. MÔN HỌC MÔ HÌNH HOÁ VÀ MÔ PHỎNG Câu hỏi: 1. Mô hình hoá là gì ? ý nghĩa phạm vi ứng dụng của Mô hình hoá 2. Phương pháp Mô hình hóa thường được ứng dụng trong các trường hợp nào. 3. Những đặc điểm cơ bản của Mô hình hóa là gì. 4. Mô hình hoa phải đạt được tính chất cơ bản nào? 5. Các ưu điểm và hạn chế của phương pháp Mô hình hóa. 6. Các chit tiêu đánh giá chất lượng hệ thống điều khiển là gì 7. Hãy nêu các bước ứng dụng phần mềm Matlab - simulink để mô hình hoá hệ điều khiển Tự động, cho ví dụ 8. Hãy nêu các bước ứng dụng phần mềm Matlab - simulink để mô hình hoá hệ điều khiển PID, cho ví dụ 9. Các bước sử dụng phần mềm Tina - Mô hình hóa mạch chỉnh lưu 1 pha có điều khiển bằng Thiristor, sơ đồ , nguyên lý, dạng xung mô phỏng, các lưu ý 10. Các bướcc sử dụng CVI phát triển chương trình mô phỏng hệ điều khiển nhiệt độ - Tạo nút điều khiển, Panel điều khiển, phần tử điều khiển mới. Ghi chú : • Sinh viên được chọn làm 2 trong các câu nêu trên. • Thời gian làm bài 90 phút. Thi khong sử dụng tài liệu. • Cán bộ coi thi không phải giải thích gì thêm. Hà nội, ngày 6- 12- 2008. G/v phụ trách môn học.
  2. Trường Đại học Phương Đông Bộ môn Điện -Tự động hoá Đề thi số 2. MÔN HỌC MÔ HÌNH HOÁ VÀ MÔ PHỎNG Câu hỏi : 1. Mô hình hoá là gì ? ý nghĩa phạm vi ứng dụng của Mô hình hoá 2. Mô hình hóa phải đạt được tính chất cơ bản nào? 3. Các ưu điểm và hạn chế của phương pháp Mô hình hóa. 4. Những đặc điểm cơ bản của Mô hình hóa là gì. 5. Phương pháp Mô hình hóa thường được ứng dụng trong các trường hợp nào. 6. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng hệ thống điều khiển là gì 7. Hãy nêu các bước ứng dụng phần mềm Matlab - simulink để mô hình hoá hệ điều khiển Tự động, cho ví dụ 8. Các bước sử dụng phần mềm Tina - Mô hình hóa mạch chỉnh lưu 1 pha có điều khiển bằng Thiristor, sơ đồ , nguyên lý, dạng xung mô phỏng, các lưu ý 9. Hãy nêu các bước ứng dụng phần mềm Matlab - simulink để mô hình hoá hệ điều khiển PID, cho ví dụ 10. Các bướcc sử dụng CVI phát triển chương trình mô phỏng hệ điều khiển nhiệt độ - Tạo nút điều khiển, Panel điều khiển, phần tử điều khiển mới. Ghi chú : • Sinh viên được chọn làm 2 trong các câu nêu trên. • Thời gian làm bài 90 phút. Thi không sử dụng tài liệu. • Cán bộ coi thi không phải giải thích gì thêm. Hà nội, ngày 6- 12- 2008. G/v phụ trách môn học.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản