intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi nguyên lý kế toán 7

Chia sẻ: Dong Lanh Lanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

189
lượt xem
36
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề 2 Câu 1: 1/ SAI Vì theo nguyên tắc cơ sở dồn tích thì chi phí phải ghi nhận vào thời điểm phát sinh.Cuối năm 2009 đã phát sinh lãi từ khoản vay kế toán phải ghi nhận chi phí lãi từ khoản vay này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi nguyên lý kế toán 7

  1. Đề 2 Câu 1: 1/ SAI Vì theo nguyên tắc cơ sở dồn tích thì chi phí phải ghi nhận vào thời điểm phát sinh.Cuối năm 2009 đã phát sinh lãi từ khoản vay kế toán phải ghi nhận chi phí lãi từ khoản vay này. Nếu lãi trả trước phải ghi nhận ngày vay ghi Nợ TK 242 Nếu lãi trả sau cuối năm 2009 ghi nhận Có TK335 2/ SAI PP khấu hao theo đường thẳng *trước khi sửa chữa : NG = 100.000 hết năm thứ 3 HM = 3* 100.000/5=60.000 GTCL=100000-60000=40.000 *sau khi sửa chữa : NG = GTCL+CP sửa chữa=40.000+60.000=100.000 Thời gian sd còn lại 7-3=4 Khấu hao mỗi năm :100.000/4=25.000 3/ Số dự phòng phải trả năm 2009: 20.000*15%*5+ 20000*8%*10+20.000*5%*8=39000 Số dự phòng phải trả cần trích lập bổ sung năm 2009: 39000-30.000=9.000 Định khoản : Nợ 641 9.000 Có 352 9.000 4/ không phải trích lập dự phòng( câu này b k rõ lắm.hic) Do không phát sinh nghĩa vụ pháp lý hay nghĩa vụ liên đới 5/ Sai Theo nguyên tắc cơ sở dồn tích,doanh thu ,chi phí ghi nhận khi phát sinh. Kế toán chỉ ghi nhận doanh thu và giá vốn khi nhận đc thông báo bán đc hàng từ đại lý 6/ giá thành sản phẩm k tăng gấp đôi Dựa vào công thức đánh giá Sản phẩm dở dang theo tỷ lệ HTTD Chi phí SXDD = {chi phí phát sinh trong kỳ/(số SP hoàn thành+số sp hoàn thành tương đương)}*số sp hoàn thành tương đương BÀI2 Chi phí lãi vay được vốn hóa từ khoản vay riêng: 600 * 10%*10/12 - 3=47 tr Chi phí lãi vay được vốn hóa từ khoản vay chung: (500*13%+300*12%*7/12) *400*3/12 500+300*7/12 =12,74tr Tổng chi phí lãi vay đc vốn hóa: 47+12,74=59,74tr Tổng chi phí lãi vay phát sinh 600*10%*10/12+500*13%+300*12%*7/12=136tr
  2. Định khoản: Nợ 241 59,74 Nợ 635 136-59,74=76,26 Có 111/112/335/242 136 BÀI 3: 1/ Nợ 211 200.000 Nợ 133 20.000 Nợ 242 50.000 Có 111 70.000 Có 331 200.000 Tính khấu hao: nợ 627 20.000 Có 214 20.000 2/ Nợ 2147 40.000 Nợ 632 10.000 Có 217 50.000 Nợ 632 2000 Nợ 133 100 Có 111 2100 Nơ 152 3000 Có 711 3000 3/ nợ 152 800 Nợ 1388 100 Nợ 627 1600 Có 153 2500 4/ nợ 621 450.000 Nợ 622 250.000 Nợ 627 150.000 Có 111 850.000 5/ nợ 419 12.000 Có 111 12.000 6/ nợ 111 450.000 Nợ 3432 50.000 Có 3431 500.000 Phân bổ chiết khấu :nợ 635 10.000 Có 3432 10.000 Tính lãi : nợ 635 45000(450.000*10%) Có 335 45.000 7/ tập hợp chi phí tính giá thành: Nợ 154 845.000 Có 621 450.000 Có 622 250.000 Có 627 145.000(100.000+ 45.000) Nợ 632 5000
  3. Có 627 5000 đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ SPDDCK=450.000*100 800+100 =50.000 Giá thành sản phẩm sx: 55000+(450.000+250.000+145.000)-50.000=850.000 Nợ 155 850.000 Có 154 850.000 8/ nợ 112 1210.000 Có 511 1100.000 Có 333 110.000 Nợ 632 36.000(400sp)+200*850.000/800=248.500 Có 155 248.500 9/ kết chuyển doanh thu Nợ 511 1100.000 Nợ 711 3.000 Có 911 1103.000 Kết chuyển chi phí Nợ 911 320.500 Có 632 (10.000+2000+5000+248.500)=265.500 Có 635 55.000 Xác định KQKD nợ 911 782.500 Có 421 782.500 Lợi nhuận sau thuế 782.500*75%=586.875
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2