Đề thi tốt nghiệp CĐ nghề khoá 2 môn Điện công nghiệp (2008-2011) - Mã: ĐCN - TH 05 - Thực hành nghề

Chia sẻ: Trần Khánh Dư | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
42
lượt xem
9
download

Đề thi tốt nghiệp CĐ nghề khoá 2 môn Điện công nghiệp (2008-2011) - Mã: ĐCN - TH 05 - Thực hành nghề

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo Đề thi tốt nghiệp CĐ nghề khoá 2 môn Điện công nghiệp (2008-2011) - Mã: ĐCN - TH 05 - Thực hành nghề phục vụ cho việc nghiên cứu, học tập, thi cử và có thêm kiến thức làm quen với dạng đề trước khi thi tốt nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi tốt nghiệp CĐ nghề khoá 2 môn Điện công nghiệp (2008-2011) - Mã: ĐCN - TH 05 - Thực hành nghề

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGH ĨA VIỆT N AM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ THI TỐ T NGHIỆP CAO ĐẲNG N GHỀ KHOÁ 2 (2008 - 2011 ) NGHỀ: Đ IỆN CÔNG NGHIỆP MÔN THI: THỰC HÀNH N GHỀ Mã đề thi: ĐCN - TH 05 Thời gi an: … .. phút DANH SÁCH CHUYÊN GIA NGHỀ: Đ IỆN CÔNG NGHIỆP TT H ọ và tên G hi chú Điện thoại E ail m 1. Vũ Ngọ c Chuyên Chuyên gia trưởng 0982.527.270 chuyenhc@gm ail.com 2. Bùi T Dũng iến Chuyên gia 0912.947.006 bdung69@gm ail.com 3. Hoàng Điệu Chuyên gia 0989.191.033 dieu59vh@yahoo.com 4. Trần Mạnh Thắng Ch uyên gia 0988.653.313 tthangcdn bg@ gm ail.com 5. Nghiêm Hữu Kho a Ch uyên gia 0975.435.982 nghiem huukhoa@ gm ail.com 6. Phạm Văn Tý Ch uyên gia 0978.651.465 tykhoadien@gmail. com 7. Trịnh Xuân Bình Ch uyên gia 0983.140.204 binhcdcknn@gmail. com 8. Trần Anh Hiếu Ch uyên gia 0982.109.479 Hieutran36@gmail.com 9. Nguyễn Anh Tuấn Ch uyên gia 0912.493.255 nguyen anhtuanktcn@yahoo.com .vn 10. Âu Văn Tuân Ch uyên gia 0915.771.053 Autuan03101316@gmail.com 11. Nguyễn Văn Văn Ch uyên gia 0905.006.007 ngvanv an dn@ gm ail.com 12. Nguyễn Xuân Nguyên Ch uyên gia 0912.389.423 nguyen cdhn@ gm ail.com 13. Nguyễn Văn Hùn g Ch uyên gia 0904.587.443 nguyenhungKdien@ gmail.com 14. Vũ Văn Thược Ch uyên gia 0914.779.958 vuvant huoc@gmail. com 15. Nguyễn Ngọc Hoàn Ch uyên gia 0989.663.228 ngocho anninh binh@yahoo.com 16. Dương Thị Lan Anh Ch uyên gia 0983.122.503 daothe dan@gmail.com 17. Vũ Ngọ c Vượn g Ch uyên gia 0913.207.732 ngocv uon gvu@y ahoo.com 18. Võ Thành Hoàn g Hiếu Ch uyên gia 0935.825.767 hoangh ieu711@gmail.com Hải Phòng 6 – 2011
  2. NGHỀ: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP Nội dung đề thi A. MÔ TẢ KỸ THUẬT. B. CÁC BẢN V Ẽ KỸ THUẬ T. C. DAN H MỤC THIẾT B Ị, DỤNG CỤ, VẬ T TƯ. D. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ Điểm đạt Phần A : Chức năng 35 Phần B: Lắp đặt thiết bị 05 Phần C: Đ i dây và đấu nố i mạch điện 10 Phần D : A n toàn 10 Phần E: Thời gian 10 Tổng cộng: 70 I. PHẦN B ẮT B UỘC: (70 điểm – Thời gian 480 phút) A. MÔ TẢ KỸ THUẬT. 1. Mô tả k ỹ thuật đề thi. Lắp mạch đ iện điều kh iển hai động cơ hoạt động tuần t ự d ừng đồng lo ạt dùng PLC Toàn bộ mạch điều khiển và mạch động lực đ ược lắp trên Panel đặt trong tủ có kích thước thực tế. Mạch điện đ iều kh iển và mạch động lực gồ m: 2 CTT, 2 động cơ KĐB 3 pha , 1 bộ nút ấn kép, 1 RN . M ạch điều kh iển được lập trình bằng PLC. Trong mạch có đấu nối hệ thống đèn báo nguồn và báo chế độ ho ạt động của động cơ, vôn kế V kiể m t ra điện áp dây, đ iện áp ph a qua công tắc chuyển mạch CMV. Sơ đồ nguyên lý đ ược thể hiện trong các bản vẽ 01 Sơ đồ kết nối PLC đ ược thể h iện t rong các bản vẽ 02 Sơ đồ bố trí thiết bị đ ược thể hiện trong các bản vẽ 03 Sơ đồ bố trí đèn b áo, thiết bị đo đặt trên cánh tủ bản vẽ 04 2. Yêu cầu kỹ thuật. - Các thiết b ị trong tủ điều kh iển được lắp đặt trên các thanh gài. - Dây dẫn đi trên pane l phải gọn và đ ẹp. - Thiết b ị phải được lắp đặt đúng vị trí theo yêu cầu bản vẽ (các th iết bị được dán tên) - Dây dẫn trên panel được đặt trong các ống và máng nhựa theo yêu cầu của đề thi.
  3. - Viết ch ương t rình điều khiển cho PLC - Kết nối và nạp chương t rình cho PLC 3. Quy trì nh thực hiện bài thi: - Sinh viên đọ c bản vẽ 01, 02 và phân tích mạch điện - Vận h ành, quan sát, báo cáo kết quả bài thi. B. CÁC BẢN V Ẽ KỸ THUẬ T
  4. A B C 0 0 A AT 1 AT 2 A A A CMV v 1Ð 2Ð 3Ð RN1 RN2 D M K1 4Ð K1 K1 K2 RtG RN1 RN2 R TG K2 5Ð §C1 §C2 NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP ĐỀ THI T ỐT NGHIỆP NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP HỆ THI ĐẲNG NGHỀ ĐỀC AOT ỐT NGHIỆP Người vẽ: HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ Người vẽ: Duyệt: Duyệt: SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ Ngày 3 tháng 6 n ăm 2011 SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ BV số: 01 Ngày 3 tháng 6 n ăm 2011 BV số: 01
  5. m d RN1 RN2 1M,2M 1L+,2l+ I0.0 I0.1 I0.2 I0.3 I0.4 I0.5 I0.6 I0.7 I1.0 I1.1 PLC Q0.0 Q0.1 Q0.2 Q0.3 Q0.4 Q0.5 Q0.6 Q0.7 Q1.0 Q1.1 K1 K2 NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP ĐỀ THI TỐT NGHI ỆP Người vẽ: HỆ C AO ĐẲNG NGHỀ Duyệt: Sơ đồ kết nố i PLC Ngày 3 tháng 6 năm 2011 BV số: 02
  6. T1 T2 T3 CĐ AT1 AT2 PLC RTG K1 K2 RN 1 RN 2 T1 T2 T3 CĐ NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP ĐỀ T HI TỐT NGHIỆP HỆ C AO ĐẲNG NGHỀ Người vẽ: Duyệt: Sơ đồ bố trí thiết bị Ngày 3 tháng 6 nă m 2011 BV số: 03
  7. 1Đ 2Đ 3Đ v A A A D 4Đ M CMV 5Đ NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP ĐỀ THI TỐT NGHIỆP HỆ C AO ĐẲNG NGHỀ Người vẽ: Duyệt: Sơ đồ bố trí đèn, Ngày 3 tháng 6 năm 2011 thiết bị đo BV số: 04
  8. C. DANH MỤC THIẾT BỊ VẬ T TƯ . TT Tên vật tư Thông s ố KT Ký hiệu trên bản vẽ Nước SX ĐV SL 01 Áp tô mát 1 pha 10A AT2 VN Chiếc 01 02 Áp tô mát 3 pha 20A AT1 VN Chiếc 01 03 Cầu đấu 12 mắt CĐ VN Chiếc 01 04 Công tắc tơ +RN 220V,20A K1,K 2,RN1,RN2 VN Chiếc 02 05 Dây đơn mềm 1x2,5mm2 VN m 10 06 Dây đơn mềm 1x1,5mm2 VN m 20 07 Đầu cốt D2,5 VN Chiếc 40 08 Đầu cốt D1,5 VN Chiếc 60 09 Đèn báo pha  22 220V Đ1, Đ2,Đ3 VN Chiếc 03 Đèn báo trạng thái DD4,Đ5 10 làm việc của động cơ 220V VN Chiếc 02 11 Gen máng 10x20mm VN m 02 12 Gen ruột gà D12 VN m 01 13 Dây thít 100 VN Sợi 05 14 Thanh cài VN m 0,5 15 Bu lông+đinh ốc M2 VN Chiếc 20 16 PLC S7-200 PLC Simen Bộ 01 17 Nút ấn M,D VN Bộ 01 Tủ điện (sơn tĩnh 18 điện) VN Chiếc 01 19 Vít gỗ M3x15 VN Chiếc 20 20 Vôn kế 0~500V TQ Chiếc 01 21 Vít + Nở nhựa D6 VN Chiếc 04 Ghi chú: Thiết bị, vật t ư (thông số kỹ thuật, nguồn gốc xuất sứ) theo đi ều kiện cụ thể của từng trường.
  9. D/ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ . Thang 1. Chức năng (35 điểm) Yêu cầu k ỹ thuật điểm Đóng áptômát cấp 1 Đèn báo pha sáng 5 nguồn cho mạch Mạch hoạt động, đèn Đ4 ,Đ5 sáng, K 1 làm việc sau thời 2 Ấn nút mở máy M 5 gian ch ỉnh định của Rtg K 2 làm việc. Thao tá c chuyển mạch Vôn kế chỉ th ị t rị số điện áp 3 vôn kiểm t ra điện áp 5 pha và trị số điện áp dây. pha và điện áp dây Mạch ngừng ho ạt động , đèn 4 Ấn nút dừng máy D 5 Đ4,Đ5 tắt Ch ương trình đúng, kiểm tra và mô phỏng chuơng trình Viết và nạp ch ương 5 trên phần mềm. 5 trình vào PLC Ch ương trình điều khiển lưu vào bộ nh ớ của PLC 6 Bảo vệ ngắn mạch 5 Tác động rơle nh iệt, mạch 7 Bảo vệ quá t ải 3 mất điện Cắt áptômát cấp nguồn, Mạch không hoạt động trở 8 Đóng áptômát cấp 2 lại nguồn trở lại cho mạch 3.Lắp đặt thiết bị (5 Điểm) Song song với các phương 1 Thanh cài, máng nh ựa 2 của panel và chắc chắn Thiết bị lắp đặt trên 2 Ch ắc chắn, đúng theo bản vẽ 3 panel và cánh tủ 4. Đi dây và đấu nối mạch (10 đ) Đúng sơ đồ, tiếp xú c tốt, Đi dây và đấu nố i mạch 1 chắc chắn, tất cả bấm đầu 5 động lực và đ iều kh iển cốt và đánh số. Mạch điều kh iển , ch iếu Bó dây sóng, gọn gàng, 2 sáng, đo lường trên 5 chắc chắn, tiếp xúc tốt panel lên cánh tủ 5. An toàn (10 ) 1 Dụng cụ v à đồ nghề Sử dụng đúng 2 2 Nơi làm v iệc Gọn gàng, ngăn nắp 2 Mạch điện đấu nối gọn Mạch không chạ m mát, ngắn 3 2 gàng. mạch. 4 Các điểm nối đất Ch ắc chắn, tiếp xúc tốt 2
  10. An toàn cho người và 5 2 thiết bị. 6. Thời gi an (10 Điểm) 1 Đúng thời gian 10 2 Vượt ≤ 10 phút 8 3 Vượt ≤ 30 phút 4 4 Vượt  30 phút Không đánh giá Tổng đi ểm: 70 HƯỚNG DẪN CHO THÍ SIN H Thời g ian làm qu en 30’ Thời g ian thi 480’ Thời g ian ngh ỉ 30’ KỸ TH UẬ T VIÊN XƯỞNG THI THỰC HÀN H CHUYÊN GHI TT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ CÔNG VIỆC MÔN CHÚ 1 2 3 ... Ghi chú (Nếu cần ) II. PHẦ N TỰ CHỌN: (30 điểm – do các trường biên soạn). ………, ngày ……… . tháng ……. n ăm ……… DUYỆT CHỦ TỊCH HỘI ĐÔ NG TRƯỞN G BAN Đ Ề THI

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản