Đề thi tốt nghiệp CĐ nghề khoá 2 môn Điện công nghiệp (2008-2011) - Mã: ĐCN - TH 06 - Thực hành nghề

Chia sẻ: Trần Khánh Dư | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
39
lượt xem
5
download

Đề thi tốt nghiệp CĐ nghề khoá 2 môn Điện công nghiệp (2008-2011) - Mã: ĐCN - TH 06 - Thực hành nghề

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời bạn đọc cùng tham khảo Đề thi tốt nghiệp CĐ nghề khoá 2 môn Điện công nghiệp (2008-2011) - Mã: ĐCN - TH 06 - Thực hành nghề, giúp bạn làm quen với hình thức thi của môn học, hệ thống lại kiến thức qua bài tập và tự đánh giá năng lực của mình. Chúc bạn học tốt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi tốt nghiệp CĐ nghề khoá 2 môn Điện công nghiệp (2008-2011) - Mã: ĐCN - TH 06 - Thực hành nghề

 1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CH Ủ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - H ạnh phúc Đ Ề THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲN G NGHỀ KHOÁ 2 (2008 - 2011) NGHỀ: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP MÔN THI: THỰC HÀN H NGHỀ Mã đề thi: ĐCN - TH 06 Thời gian: ….. phút DANH SÁC H CHUYÊN GIA NGHỀ: ĐIỆN CÔNG N GHIỆP TT H ọ và tên G hi chú Điện thoại E ail m 1. Vũ Ngọ c Chuyên Chuyên gia trưởng 0982.527.270 chuyenhc@gm ail.com 2. Bùi T Dũng iến Chuyên gia 0912.947.006 bdung69@gm ail.com 3. Hoàng Điệu Chuyên gia 0989.191.033 dieu59vh@yahoo.com 4. Trần Mạnh Thắng Ch uyên gia 0988.653.313 tthangcdn bg@ gm ail.com 5. Nghiêm Hữu Kho a Ch uyên gia 0975.435.982 nghiem huukhoa@ gm ail.com 6. Phạm Văn Tý Ch uyên gia 0978.651.465 tykhoadien@gmail. com 7. Trịnh Xuân Bình Ch uyên gia 0983.140.204 binhcdcknn@gmail. com 8. Trần Anh Hiếu Ch uyên gia 0982.109.479 Hieutran36@gmail.com 9. Nguyễn Anh Tuấn Ch uyên gia 0912.493.255 nguyen anhtuanktcn@yahoo.com .vn 10. Âu Văn Tuân Ch uyên gia 0915.771.053 Autuan03101316@gmail.com 11. Nguyễn Văn Văn Ch uyên gia 0905.006.007 ngvanv an dn@ gm ail.com 12. Nguyễn Xuân Nguyên Ch uyên gia 0912.389.423 nguyen cdhn@ gm ail.com 13. Nguyễn Văn Hùn g Ch uyên gia 0904.587.443 nguyenhungKdien@ gmail.com 14. Vũ Văn Thược Ch uyên gia 0914.779.958 vuvant huoc@gmail. com 15. Nguyễn Ngọc Hoàn Ch uyên gia 0989.663.228 ngocho anninh binh@yahoo.com 16. Dương Thị Lan Anh Ch uyên gia 0983.122.503 daothe dan@gmail.com 17. Vũ Ngọ c Vượn g Ch uyên gia 0913.207.732 ngocv uon gvu@y ahoo.com 18. Võ Thành Hoàn g Hiếu Ch uyên gia 0935.825.767 hoangh ieu711@gmail.com Hải Phòng 6 – 2011 1/13
 2. NGHỀ: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP Nội dung đề thi A. MÔ TẢ KỸ THUẬT. B. CÁC BẢN V Ẽ KỸ THUẬ T. C. DAN H MỤC THIẾT B Ị, DỤNG CỤ, VẬ T TƯ. D. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ Mô đun 1 Điểm đạt Phần A : Chức năng 20 Phần B: Đ i dây và đấu nố i 12 Phần C: A n toàn 04 Phần D : Thời gian 04 Tổng cộng: 40 Mô đun 2 Điểm đạt Phần A : Chức năng 22 Phần B: A n toàn 04 Phần C: Thời gian 04 Tổng cộng: 30 I. PHẦN B ẮT B UỘC: (70 điểm – Thời gian 300 phút) A. MÔ TẢ KỸ T UẬT. H Mô dun 1 (40 điểm - Th ời gian thực hiện : 180 phút) 1. Mô tả k ỹ thuật đề thi Lắp mạch đ iều kh iển động cơ KĐ B ba pha quay 1 chiều có bảo vệ qu á tải, ngắn mạch , mất pha. Mạch điện động lực và mạch điện đ iều kh iển b ao gồm: một động cơ điện không đồng bộ ba pha được đ iều khiển quay một ch iều bằng công tắc tơ và bộ nút ấn đơn. Động cơ được bảo vệ quá tải bằng rơle nh iệt. Các đèn báo tín h iệu hiển th ị chế độ làm việc b ình thường hiển thị chế độ sự cố . Mạch đ iện được bảo vệ mất pha bằng rơle PMR. Sơ đồ nguyên lý đ ược mô tả t rên bản vẽ 01 Sơ đồ bố trí thiết b ị đ ược mô tả t rên bản vẽ 02 và 03 2/13
 3. 2. Yêu cầu kỹ thuật : - Các thiết b ị trong tủ được lắp đặt thông qua các thanh gài. Dây d ẫn t rong tủ phải gọn và đẹp. - Th iết bị phải được lắp đặt đúng vị t rí theo yêu cầu bản vẽ các đầu dây được bấm đầu cốt . - Dây dẫn được sử dụng đúng kích thước và màu theo yêu cầu của bản vẽ. - Giá trị điện t rở cách đ iện giữa các pha và với dây trung tính không đ ược nhỏ hơn 0.5 M . - Tủ điện được khoan lỗ để lắp đèn báo và nút ấn, đầu dây cấp đ iện vào và xuống động cơ. Mô đun 2 (30 điểm - Th ời gian thực hiện : 120 phút) Lập trình PLC 1 . Mô tả hoạt động của hệ thống nâng hàng - Sơ đồ nguyên lý được mô tả t rên bản vẽ 04 - Kh i nh ấn nút nhấn nâng th ì gàu sẽ chạy lên (đèn D sáng) đến công tắc giới hạn trên th ì gàu dừng lại (đ èn D tắt). - Kh i nh ấn nút nh ấn hạ thì gàu sẽ hạ xuống (đèn D sáng) đến công tắc giới hạn dưới th ì g àu d ừng lại (đ èn D tắt). - Trong kh i đang di chuyển nếu nhấn nút nhấn dừng th ì gàu dừng lại và sau đó có thể nâng gàu lên hay hạ gàu xuống th eo mong muốn. - Trong lúc hệ thống đang hoạt động mà có bất kỳ sự cố nào xảy ra thì dừng ngay và đưa t ín h iệu nháy đèn với thời gian trong 1 chu kỳ là 4 giây 2. Yêu cầu thực hiện : a. Th iết lập sơ đồ kết nố i vớ i PLC S7 – 200. CPU222 AC/D C/ Relay. b. Tiến hành nhập chương trình STEP7 – MicroWIN (S7-200 - SIEM EN S). c. Mô phỏng kết quả th ực hiện t rên PLC S7 – 200. CPU222 A C/DC/Relay. (Có lỗi tự sửa) d. Kết nối PLC với mô hình thực tế và v ận hành mô hình . HƯỚNG DẪN C HO THÍ SIN H Thời g ian chuẩn bị cho mỗ i môđun 10 – 20 phút - Th ời gian thi mô đun 1 180 phút - Th ời gian thi mô đun 2 120 phút Thời g ian ngh ỉ sau khi kết thúc 1 môđun 10 - 20 phút 3/13
 4. Yêu cầu đối với thí sinh: - Tuân thủ các yêu cầu về an toàn và bảo đảm sức khỏe củ a nghề - Chỉ được tha m vấn những câu hỏi cần th iết - Không thảo luận và nói chuyện trong quá trình thi - Tuân thủ những yêu cầu và hướng dẫn của giám khảo - Điền đầy đủ tên và số báo danh vào các báo cáo - Thao tác theo đúng tuần tự và sử dụng đúng các dụng cụ Ghi chú: - Các th iết bị đ ược gá lắp sẵn trên mặt ngoài và ph ía trong tủ điện điều khiển 4/13
 5. B. CÁC BẢN V Ẽ KỸ THUẬ T: Dây mạch động lực dây đơn mềm 2,5mm2 Dây mạch điều khiển dây đơn m ềm 1,5mm 2 Màu dây các ph a và dây cho m ạch điều khiển A : vàng B : Xanh C : Đỏ N : Đen E : Xanh/vàn g Nghề: Điện công nghiêp TỔNG CỤC DẠY NGHỀ Người v ẽ: Duyệt: Bản vẽ 01 Sơ đồ nguyên lý Ngày 3 tháng 6 nă m 2011 Module 1 5/13
 6. Nghề: Điện công nghiêp TỔNG CỤC DẠY NGHỀ Người v ẽ: Duyệt: Sơ đồ bố trí thiết Bản vẽ 02 bị trên mặt tủ Ngày 3 tháng 6 nă m 2011 Module 1 6/13
 7. Nghề: Điện công nghiêp TỔNG CỤC DẠY NGHỀ Người v ẽ: Duyệt: Sơ đồ bố trí thiết Bản vẽ 03 bị trong tủ Ngày 3 tháng 6 nă m 2011 Module 1 7/13
 8. Nghề: Điện công nghiêp TỔ NG CỤC DẠY NGHỀ Người v ẽ: Duyệt: Sơ đồ nguyên lý Bản vẽ 04 H ệ thống nâng h àng Ngày 3 tháng 6 nă m 2011 Module 2 8/13
 9. C. TRANG THIẾT BỊ, DỤN G CỤ, VẬT TƯ D ÙN G CHO KỲ THI Tên vật tư, dụng cụ, thiết Thông số Ký hiệu trên TT Nước SX ĐV SL bị KT bản vẽ ATM 01 áptômát 3 pha 20A VN Chi ếc 01 CC 02 Cầu ch ì 5A VN Chi ếc 01 K 03 Công tắc tơ 220 V VN Chi ếc 01 Rơ le nhiệt OL 04 5~20A VN Chi ếc 01 PMR 05 Rơ le điện áp 400 V VN Chi ếc 1 SB1 06 Nút dừng khẩn cấp VN Chi ếc 1 SB2, 07 Nút ấn màu đỏ VN Chi ếc 1 Nút ấn màu xanh SB3 08 VN Chi ếc 1 Đ1, Đ2, Đ3 09 Đèn báo tín h iệu 220 V VN Chi ếc 03 M 10 Động cơ điên 3 pha 220 V VN Chi ếc 01 11 Bàn th ực hành PLC Bộ 01 12 Máy tính Cá nh ân VN Bộ 01 13 Cáp RS232/485 Sợi 01 14 PLC S7-200 Bộ 01 15 Module tải giả đ ịnh VN Chi ếc 1 16 Module t ín h iệu vào Bộ 01 17 Kìm VN Bộ 01 18 Tuốcnơvít VN Chi ếc 01 19 Đồng hồ vạn năng VN Chi ếc 20 20 Máy khoan TQ Chi ếc 01 21 Mũi khoan D6 VN Chi ếc 04 X Mũi khoét D25 VN CÁI 1 23 Dây 2,5 màu vàng HN m 2 24 Dây 2,5 màu xanh HN m 2 25 Dây 2,5 màu đỏ HN m 2 26 Dây 2,5 màu xanh vang HN m 2 27 Dây 2,5 màu đen HN m 1 28 Dây 1,5 màu đỏ HN m 10 29 Dây 1,5 màu đen HN m 5 9/13
 10. 30 Dây th ít 100 VN Sợi 40 31 Đầu cốt 1,5; 2,5 VN Cái 80 32 Đế dán thít 20x20 VN Cái 10 33 Cầu đấu dây 12 cực 15A VN Cái 1 34 Cầu đấu dây 12 cực 20A VN Cái 1 35 Cầu nố i đ ất VN Cái 1 36 Bu lông đa i ốc M2 VN Cái 15 37 Thanh gài VN cm 50 Ghi chú: Thiết bị, vật tư (thông số kỹ thuật, nguồn gốc xuất sứ) theo điều kiện cụ th ể của từng trường. 10/13
 11. D. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ TT Nội dung thi Điểm tối đa Mô đun 1: Lắp mạch điều khiển động cơ KĐB ba pha 40 A quay 1 chiều có bảo vệ quá tải, ngắn mạch, mất pha. I Điểm chức nă ng 20 Ch ưa có ph ản ứng, mạch 1 1 Đóng aptomat điện sẵn sàng Động cơ chạy đèn D1 3 2 ấn SB3 sáng 3 Ấ n SB2 Động cơ dừng đèn D 1 tắt 3 Động cơ chạy đèn D1 3 4 ấn SB 3 sáng Rơ le PMR cắt động cơ 2 5 Cắt 1 ph a động lực dừng, đèn D2 sáng Động cơ chạy đèn D1 3 6 ấn SB3 sáng Kéo thanh Reset Động cơ dừng đèn D 1 tắt , 3 7 đèn D3 sáng 8 ấn SB1 Động cơ dừng 2 II Đi dây và đấu nối 12 1 Từ A 1 tất cả các đ iểm đ ấu nối 2 2 Đi dây trong tủ không b ị căng, không bị chồng chéo 2 3 Các điểm đấu nối chắc chắn 1 4 Dây điện, cable không b ị tróc vỏ 1 5 Các đầu dây bấm code không b ị h ở, thừa phần dây đồng 1 6 Bấm đúng kích cỡ đầu code 1 7 Đúng màu dây, kích cỡ dây 1 8 Thứ tự pha của M đúng. 1 9 Bó dây gọn dẹp 2 III An toàn 4 1 Sử dụng đúng cỏc dụng cụ và đồ nghề 1 2 Nơi làm việc gọn gàng ngăn nắp 1 3 Có cọc điểm nối đất 1 11/ 13
 12. 4 A n toàn cho ng ười v à th iết bị 1 IV Thời gian 4 1 Đúng thời gian 4 2 Vượt ≤ 10 phút 2 3 Vượt ≤ 30 phút 1 4 Vượt  30 phút 0 B Mô đun 2: Lập trình PLC 30 I Chức năng 22 1 Lập trình đ ược, đúng yêu cầu điều kh iển của đầu bài 10 2 Lắp ráp , đấu nối đúng . 5 3 Download, Up load được từ PC – PLC và ngược lại 5 4 Vận hành chạy mô h ình theo đúng yêu cầu của đầu bà i 2 II An toàn 4 1 Sử dụng đúng các th iết b ị, dụng cụ . 1 2 Nơi làm việc gọn gàng ngăn nắp 1 3 Có cọc điểm nối đất 1 4 A n toàn cho ng ười v à th iết bị 1 III Thời gian 4 1 Đúng thời gian 4 2 Vượt ≤ 10 phút 3 3 Vượt ≤ 30 phút 1 4 Vượt  30 phút Không ĐG C Phần tự chọn của Trường 30 Tổng cộng: 100 12/ 13
 13. HƯỚNG DẪN CHO THÍ S INH Thời g ian làm qu en 30’ Thời g ian thi 300’ Thời g ian ngh ỉ 30’ KỸ THUẬT V IÊN X ƯỞNG THI THỰ C HÀNH CHUYÊN GHI TT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ CÔNG VIỆC MÔN CHÚ 1 2 3 ... Ghi chú (Nếu cần ) II. PHẦ N TỰ CHỌN: (30 điểm – do các trường biên soạn). ………, ngày ………. tháng …… . n ăm ……… DUYỆT CHỦ TỊCH HỘ I ĐÔNG TRƯỞ NG BAN ĐỀ TH I 13/ 13

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản