intTypePromotion=3

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên hoá 

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
761
lượt xem
219
download

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên hoá 

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên hoá  Năm học 2007 ­2008  Môn thi : Hoá học  Thời gian làm bài : 150 phút (Không kể giao đề )  Bài 1 : (1,5 điểm )  a)  “Năm  1869  ,nhà  bác  học  Nga  Đ.I.Men­đe­lê­ép  (1834­1907)  đã  sắp  xếp  khoảng  60  nguyên  tố  trong  bảng  tuần  hoàn  theo  chiều  tăng  dần  của nguyên tử khối .Tuy nhiên cách sắp xếp này có một số trường hợp  ngoại lệ.” (SGK lớp 9 –NXB giáo dục 2005)  Em hãy chỉ ra các trường hợp ngoại lệ đó ,tại sao cho rằng đó là ngoại lệ  ? Ngày nay chúng ta có còn coi đó là ngoại lệ không ?Vì sao ?  b)  +Nêu thành phần chính của thuỷ tinh thường và các công đoạn chính ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên hoá 

  1. đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên hoá  Năm học 2007 ­2008  Môn thi : Hoá học  Thời gian làm bài : 150 phút (Không kể giao đề )  Bài 1 : (1,5 điểm )  a)  “Năm  1869  ,nhà  bác  học  Nga  Đ.I.Men­đe­lê­ép  (1834­1907)  đã  sắp  xếp  khoảng  60  nguyên  tố  trong  bảng  tuần  hoàn  theo  chiều  tăng  dần  của  nguyên tử khối .Tuy nhiên cách sắp  xếp này có  một số trường hợp  ngoại lệ.” (SGK lớp 9 –NXB giáo dục 2005)  Em  hãy chỉ ra  các trường  hợp  ngoại  lệ  đó ,tại sao  cho rằng đó  là  ngoại  lệ  ? Ngày nay chúng ta có còn coi đó là  ngoại lệ không ?Vì sao ?  b)  +Nêu  thành  phần  chính  của  thuỷ  tinh  thường  và  các  công  đoạn  chính  của quá trình sản xuất thuỷ tinh ? Viết các phương trình hoá học.  +Một  loại  thuỷ  tinh  pha­lê    có  thành  phần  7,132%  Na  ;32,093%Pb;  còn  lại  là  silic  và  oxi  .Hãy  viết  công  thức  hoá  học  của  pha  lê  dưới  dạng  các  oxit .  Bài 2: (1,5 điểm)  a)  Muối  ăn  thường  có  lẫn  các  tạp  chất  là  :Na2SO4  ,NaBr,  MgCl2  ,CaCl2  ,CaSO4  .Hãy  trình  bày  phương  pháp  hoá  học  để  loại  bỏ  tạp  chất  trê n  .Viết các phương trình hoá học .  b)  Từ  nguyên  liệu  chính    là  NaCl  ,NH4Cl  ,CO2  ,hãy  điều  chế  NH4HCO3  ,Na2CO3  tinh khiết .  c)  Giải  thích tại sao  trong  nước  tự  nhiên thường chứa  một  lượng  nhỏ các  muối  nitrat  và  hiđrocacbonat của  các  kim  loại canxi ,magiê. Hãy dùng  một  hoá  chất  thông  dụng  để  loại  bỏ  đồng  thời  canxi  và  magie  trong  các  muối trên ra khỏi nước . Viết các phương trình hoá  học .  Bài 3: (1,5 điểm)
  2. a)  Bằng phương pháp  hóa  học  hãy phân biệt các chất trong từng cặp chất  sau :  1)Glucozơ và saccarozơ .  2)Saccarozơ và rượu êtylic .  Viết các phương trình hoá  học (mà em đã  học) để  minh hoạ .  b)  Đun nóng Glixerol với hỗn hợp 3 axit  : C17H35COOH  , C15H31COOH  ,  C17H33COOH  (có  H2SO4  đặc  là m  xúc  tác  )  tạo  thành  hỗn  hợp  các  este  (chứa 3  gốc  axit  trong phân  tử  ) .Hãy  viết công thức  cấu tạo thu  gọn của  các  este có thể có .  Bài 4: (1,5 điểm)  a)  Đốt cháy hoàn toàn 1 lít khí A thấy tốn 1 lít khí O2  ,phản ứng tạo  ra  1  lít  khí  CO2  và  1  lít  hơi  nước  .Xác  định  công  thức  phân  tử  của  A  .Các  khí  và  hơi đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất .  b)  Trộn  những  thể  tích  bằng  nhau  của  hai  khí  oxi  và  axetilen  trong  một  bình  kín  thể  tích  không  đổi  .Sau  khi  đốt  cháy  hoàn  toàn  hỗn  hợp  ,đưa  bình  về  nhiệt độ ban đầu thì áp suất trong bình bằng bao  nhiêu lần áp suất ban đầu  ,biết rằng các chất đều ở trạng thái khí.  Bài 5: (2,0 điểm)  Khi  xà  phòng  hoá  1  mol  este  thì  cần  120  gam  NaOH  nguyên  chất  .Mặt  khác khi  xà  phòng  hoá  1,27  gam este  đó  thì cần 0,6  ga m NaOH  và thu được  1,41 gam  muối duy  nhất .Xác  định công thức  phân tử ,công thức  cấu tạo của  este.  Bài 6: (2,0 điểm)  1/  Hỗn  hợp  khí  SO2  và  O2  có  tỉ  khối  đối  với  H2  là  24  .Sau  khi  đun  nóng  hỗn  hợp (có  xúc  tác) ta thu đựơc  hỗn  hợp khí  mới có  tỉ khối đối  với  H2  là  30  .  a)  Xác định thành phần của  hỗn hợp trước  và sau phản ứng .
  3. b)  Tính % về thể tích mỗi khí tham gia phản ứng.  2/ Hoà tan hết 3,06 gam hỗn hợp 2 muối cacbonat của kim loại hoá trị I và  3  kim loại hoá trị II bằng dung dịch HCl ,thấy thoát ra 672 cm  khí CO2  (đktc).  a)  Nếu đem cô cạn dung dịch thì thu được bao nhiêu gam muối khan .  b)  Hấp  thụ  hoàn  toàn  lượng  CO2  thu  được  ở  trên  vào  2  lít  dung  dịch  Ba(OH)2  ,thu  được  3,94  gam  kết  tủa.Tính  nồng  độ  của  dung  dịch  Ba(OH)2  đã dùng .  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Hết­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản