Địa lý lớp 10 Bài 42

Chia sẻ: Đinh Thị Kiều Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
395
lượt xem
47
download

Địa lý lớp 10 Bài 42

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I. Sử dụng hợp lí tài nguyên, bảo vệ môi trường là điều kiện để phát triển. - Yêu cầu của sự phát triển xã hội không ngưng tăng lên nhưng tài nguyên trên trái đất có hạn. - Sự tiến bộ trong kinh tế và khoa học kĩ thuật- môi trường ô nhiễm suy thoái.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Địa lý lớp 10 Bài 42

  1. Bài 42: Môi trường và sự phát triển bền vững I- Mục tiêu: Sau bài học, học sinh cần: - Hiểu được mối quan hệ giữa môi trường và sự phát triển nói chung ở các nước phát triển và đang phát triển nói riêng -Hiểu được những mâu thuẫn , nhưng khó khăn mà các nước đang phát triển phải giải quyết trong mối quan hệ giữa môi trường và phát triển - Hiểu được mỗi thành viên trong xã hội đều có thể đóng góp nhằm giải quyết tốt mối quan hệ giữa môi trường và phát triển , hướng tới mục tiêu phát triển bền vững - Xác định thái độ và hành vi trong bảo vệ môi trường , tuyên truyền giáo dục bảo vệ môi trường II- Đồ dùng dạy học:
  2. - Bản đồ, sơ đồ tranh ảnh nếu có III- Tiến trình dạy học: 1- ổn định lớp. 2- Bài cũ. 3- Bài mới. Hoạt động của Nội dung chính giáo viên và học sinh hoạt động 1: I. Sử dụng hợp lí tài -Gọi hs đọc mục I nguyên, bảo vệ môi - Những nội dung trường là điều kiện được đề cập ở mục để phát triển. I là gì ? - Yêu cầu của sự -> GV nêu rõ: sự phát triển xã hội phát triển bền vững không ngưng tăng Nói qua: Nghị định lên nhưng tài nguyên kiôtô trên trái đất có hạn. -> GV bổ sung và - Sự tiến bộ trong chuẩn kiến thức kinh tế và khoa học kĩ thuật-> môi trường ô nhiễm suy
  3. thoái. - Sử dụng hợp lí tài nguyên, bảo vệ môi trường, đẩm bảo đời sống vật chất tinh thần cho con Hoạt động 2: người là mục tiêu Nêu vấn đề về môi của sự phát triển trường ở các nước bền vững. phát triển - Việc giải quyết -> GV nhấn mạnh những vấn đề môi trách nhiệm của các trường đòi hỏi nỗ nước phát triển , lực về kinh tế-chính vấn đề ô nhiễm trị-khoa học kỉ toàn cầu và các thuật. nước đang phát II. Vấn đề môi triển trường và phát triển ở các nước đang phát triển. Hoạt động3 Nhóm - Sự phát triển của Nhóm 1: vấn đề môi công nghiệp, đô thị- trường và phát triển > tác động đến vấn
  4. ở các nước đang đề môi trường. phát triển. - Môi trường ô Nhóm 2: tình hình nhiễm, thủng tầng ô khai thác khoáng zôn, hiệu ứng nhà sản. kính, mưa axít... Nhóm 3: Khai thác - Làm trầm trọng tài nguyên nông-lâm thêm môi trường ở nghiệp. các nước đang phát => đại diện trình triển. trày, hố viên bổ III. Vấn đề môi sung-cũng cố. trường và phát triển ở các nước đang phát triển. 1. Các nước đang phát triển là nơi tập trung nhiều vấn đề môi trường và phát triển. - Các nước đang phát triển là nơi giàu tài nguyên thiên nhiên. nhưng đây là
  5. Hoạt động 4: các nước nghèo, chậm biện pháp để tạo sự phát triển về kinh tế phát triển bền vững. xã hội=> môi trường bị huỷ hoại nghiêm trọng. - Các nước phát triển lợi dụng khó khăn ở các nước đang phát triển để bóc lột tài nguyên. 2. Khai thác và chế biến khoáng sản ở các nước đang phát triển. - Khoáng sản là nguồn xuất khẩu chủ yếu để thu ngoại tệ. - Việc khai thác không hợp lí làm ô nhiệm nguồn nước- đất-không khí.
  6. 3. Việc khai thác tài nguyên nông-lâm nghiệp ở các nước đang phat triển. - tài nguyên rừng rất phong phú - Việc đốt rừng, đốt nương làm rẫy, phá rừng lấy củi, mở rộng diện tích canh tác-> rừng bị suy giảm cả về diện tích, chất lượng, thúc đẩy quá trình hoang hoá ở vùng nhiệt đới. 4- Kiểm tra đánh giá: - Sự phát triển bền vững là gì? - Để giải quyết về vấn đề môi trường cần có biện pháp gì? 5- Hoạt động nối tiếp:
  7. Làm câu hỏi sau sách giáo khoa.
Đồng bộ tài khoản