Bài giảng Địa lý 10 bài 42: Môi trường và sự phát triển bền vững

Chia sẻ: Trần Thanh Nhàn | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:35

0
236
lượt xem
73
download

Bài giảng Địa lý 10 bài 42: Môi trường và sự phát triển bền vững

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bao gồm một số bài giảng được thiết kế bằng powerpoint đẹp mắt và sinh động bài Môi trường và sự phát triển bền vững dành cho thầy cô giáo và học sinh tham khảo. Bài học cung cấp các kiến thức để học sinh trình bày được một số vấn đề về môi trường và phát triển bền vững trên phạm vi toàn cầu và ở các nhóm nước. Biết được sử dụng hợp lí tài nguyên, bảo vệ môi trường là điều kiện phát triển. Vấn đề môi trường ở các nước phát triển và đang phát triển. Mọi người có ý thức về mối quan hệ giữa MT và phát triển,hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Địa lý 10 bài 42: Môi trường và sự phát triển bền vững

 1. BÀI GIẢNG ĐỊA LÝ 10
 2. I. SỬ DỤNG HỢP LÍ TÀI NGUYÊN, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG LÀ ĐIỀU KIỆN ĐỂ PHÁT TRIỂN Tại sao muốn phát triển kinh 1. Em hãy nhắc lại khái niệm hợp tế-xã hội cần phải sử dụng môi trường. lý tài nguyên và bảo vệ môi 2. Tài nguyên thiên nhiên là gì? trường?
 3. Năm 1950 1970 1990 2003 Than 1820 2936 3387 5300 DÇu 523 2336 3331 3904 Nền sản xuất xã hôi Tài nguyên thiên nhiên không ngừng được mở rộng. trên Trái Đất là có hạn Kinh tế ngày càng phát triển
 4. I. SỬ DỤNG HỢP LÍ TÀI NGUYÊN, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG LÀ ĐIỀU KIỆN ĐỂ PHÁT TRIỂN -Giữa tài nguyên thiên nhiên và sự phát triển kinh tế - xã hội có mâu thuẫn với nhau. + Tài nguyên thiên nhiên thì có hạn + Kinh tế - xã hội ngày càng phát triển làm cho môi trường là tài nguyên thiên nhiên ngày càng bị ô nhiễm và suy thoái nghiêm trọng. => Con người cần phải sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường để xã hội phát triển. Phát triển bền vững là gì? Mục tiêu của nó là gì?
 5. I. SỬ DỤNG HỢP LÍ TÀI NGUYÊN, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG LÀ ĐIỀU KIỆN ĐỂ PHÁT TRIỂN -Giữa tài nguyên thiên nhiên và sự phát triển kinh tế - xã hội có mâu thuẫn với nhau. + Tài nguyên thiên nhiên thì có hạn + Kinh tế - xã hội ngày càng phát triển làm cho môi trường là tài nguyên thiên nhiên ngày càng bị ô nhiễm và suy thoái nghiêm trọng. => Con người cần phải sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường để xã hội phát triển. -Phát triển bền vững là sự phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu thế hệ hiện tại nhưng không làm ảnh hưởng đến khả năng thỏa mãn nhu cầu của thế hệ tương lai.
 6. Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 Chuyển đổi mô hình tăng trưởng sang phát triển hài hòa giữa chiều rộng và chiều sâu Phát triển văn hóa hài hòa với phát triển kinh tế Đẩy mạnh công tác giảm nghèo theo hướng bền vững Ưu tiên phát triển trước các vùng kinh tế trọng điểm
 7. Một quốc gia, một khu vực có thể tự giải quyết các vấn đề môi trường được hay không? Cho ví dụ chứng minh.
 8. Bản đồ lưu vực sông Mê Kông
 9. Vậy con người cần phải làm gì để giải quyết các vấn đề về môi trường và tài nguyên?
 10. I. SỬ DỤNG HỢP LÍ TÀI NGUYÊN, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG LÀ ĐIỀU KIỆN ĐỂ PHÁT TRIỂN -Giữa tài nguyên thiên nhiên và sự phát triển kinh tế - xã hội có mâu thuẫn với nhau. + Tài nguyên thiên nhiên thì có hạn + Kinh tế - xã hội ngày càng phát triển làm cho môi trường là tài nguyên thiên nhiên ngày càng bị ô nhiễm và suy thoái nghiêm trọng. -Con người cần phải sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường để xã hội phát triển. -Phát triển bền vững là sự phát triên nhằm đáp ứng nhu cầu thế hệ hiện tại nhưng không làm ảnh hưởng đến khả năng thỏa mãn nhu cầu của thế hệ tương lai. - Để giải quyết các vấn đề môi trường con người cần có sự hợp tác, nổ lực chung của các quốc gia và mỗi thành viên trong xã hội.
 11. Vấn đề môi trường và phát triển ở các nước phát triển và các nước đang phát triển như thế nào? Việc khai thác, chế biến các loại tài nguyên khoáng sản, nông, lâm nghiệp ở các nước đang phát triển có ảnh hưởng thế nào đến môi trường ?
 12. Nhóm 1 và nhóm 3 CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở CÁC NƯỚC PHÁT TRIỂN Nguyên nhân của các vấn đề môi trường Giải pháp Các vấn đề môi trường hiện nay Các trung tâm phát thải lớn trên thế giới
 13. Nhóm 2 và 4 CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN Đặc điểm các nước Giải pháp đang phát triển Nguyên nhân của các vấn đề Các vấn đề môi trường hiện nay môi trường
 14. MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ KHÍ THẢI Ở CÁC NƯỚC PHÁT TRIỂN
 15. Hiệu ứng nhà kính Sự phát triển công nghiệp Hiện tượng mưa axít Các vấn đề Các vấn đề môi Nguyên nhân trường chủ yếu đô thị Hiện tượng thủng tầng ôdôn VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở CÁC NƯỚC PHÁT TRIỂN Kí nghị định thư Các trung tâm Ki-ô-tô phát thải lớn Giải pháp Nghiên cứu và phát Hoa Kì, Nhật Bản, EU,… triển các công nghệ thân thiện với môi trường,…

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản