intTypePromotion=3

Bài giảng Địa lý 10 bài 6: Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất

Chia sẻ: Nguyễn Thị Minh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:24

0
249
lượt xem
51
download

Bài giảng Địa lý 10 bài 6: Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các thầy cô giáo cùng các bạn học sinh cùng tham khảo bộ sưu tập bài giảng Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất Địa lý 10. Thông qua các bài giảng, giáo viên giúp học sinh nắm được các hệ quả chuyển động của Trái Đất xung quanh Mặt Trời. Có kĩ năng sử dụng tranh ảnh, hình vẽ, mô hình để trình bày giải thích các hệ quả chuyển động của Trái Đất. Hệ quả chuyển động quanh Mặt Trời chuyển động biểu kiến của Mặt Trời hàng năm, hiện tượng mùa và hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa và theo vĩ độ trên Trái Đất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Địa lý 10 bài 6: Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất

 1. BÀI GIẢNG ĐỊA LÝ 10 BÀI 6: HỆ QUẢ CHUYỂN ĐỘNG XUNG QUANH MẶT TRỜI CỦA TRÁI ĐẤT
 2. BÀI 6: HỆ QUẢ CHUYỂN ĐỘNG XUNG QUANH MẶT Tiết 5 TRỜI CỦA TRÁI ĐẤT NỘI DUNG CHÍNH A-ĐẶC ĐIỂM B-HỆ QUẢ CHUYỂN ĐỘNG BIỂU KIẾN HÀNG NĂM CỦA MẶT TRỜI CÁC MÙA TRONG NĂM NGÀY, ĐÊM DÀI NGẮN KHÁC nhau THEO MÙA… Mô hình chuyển động của trái đất xung quanh mặt trời
 3. BÀI 6: HỆ QUẢ CHUYỂN ĐỘNG XUNG QUANH MẶT Tiết 5 TRỜI CỦA TRÁI ĐẤT NỘI DUNG CHÍNH A-ĐẶC ĐIỂM B-HỆ QUẢ CHUYỂN ĐỘNG BIỂU KIẾN HÀNG NĂM CỦA MẶT TRỜI CÁC MÙA TRONG NĂM • Hướng chuyển động: Tây  Đông • Quỹ đạo chuyển động: Theo hìnhquỹ đạo, thời Nhận xét về hướng, Elip • Trong quá trình chuyển độđộngục Trái Đđất? nghiêng gian chuyển ng tr của trái ất luôn NGÀY, ĐÊM DÀI NGẮN KHÁC nhau THEO một góc 66033’’ so với quỹ đạo chuyển động. MÙA… • Thời gian chuyển động hết một vòng: 365 ngày 6 giờ
 4. BÀI 6: HỆ QUẢ CHUYỂN ĐỘNG XUNG QUANH MẶT Tiết 5 TRỜI CỦA TRÁI ĐẤT NỘI DUNG CHÍNH A-ĐẶC ĐIỂM B-HỆ QUẢ Thế nào là chuyển động biểu kiến của Mặt Trời? CHUYỂN ĐỘNG BIỂU KIẾN HÀNG NĂM CỦA MẶT TRỜI CÁC MÙA TRONG NĂM Là chuyển động không có thực của Mặt Trời, đưược sinh ra bởi chuyển động tịnh tiến của Trái Đất quanh Mặt NGÀY, ĐÊM DÀI NGẮN KHÁC Trời. nhau THEO MÙA…
 5. BÀI 6: HỆ QUẢ CHUYỂN ĐỘNG XUNG QUANH MẶT Tiết 5 TRỜI CỦA TRÁI ĐẤT NỘI DUNG CHÍNH A-ĐẶC ĐIỂM B-HỆ QUẢ Thế nào là hiện tưượng Mặt Trời lên CHUYỂN ĐỘNG thiên đỉnh? BIỂU KIẾN HÀNG NĂM CỦA MẶT TRỜI CÁC MÙA TRONG NĂM Là hiện tưượng tia sáng Mặt Trời chiếu thẳng góc với tiếp tuyến ở bề mặt Trái Đất. NGÀY, ĐÊM DÀI NGẮN KHÁC nhau THEO MÙA…
 6. BÀI 6: HỆ QUẢ CHUYỂN ĐỘNG XUNG QUANH MẶT Tiết 5 TRỜI CỦA TRÁI ĐẤT NỘI DUNG CHÍNH A-ĐẶC ĐIỂM B-HỆ QUẢ CHUYỂN ĐỘNG BIỂU KIẾN HÀNG NĂM CỦA MẶT TRỜI CÁC MÙA TRONG NĂM NGÀY, ĐÊM DÀI NGẮN KHÁC nhau THEO MÙA…
 7. BÀI 6: HỆ QUẢ CHUYỂN ĐỘNG XUNG QUANH MẶT Tiết 5 TRỜI CỦA TRÁI ĐẤT NỘI DUNG CHÍNH (Chí tuyến Bắc) 23o27B A-ĐẶC ĐIỂM B-HỆ QUẢ (Xích đạo) CHUYỂN ĐỘNG BIỂU KIẾN 0o HÀNG NĂM CỦA MẶT TRỜI 23o27N (Chí tuyến CÁC MÙA Nam) TRONG NĂM Khu vực nào trên Trái Đất có hiện tưượng Mặt Trời lên NGÀY, ĐÊM DÀI NGẮN KHÁC thiên đỉnh mỗi năm 2 lần? 1 lần? Khu vực nào không có nhau THEO MÙA… hiện tượng Mặt Trời lên thiên đỉnh ?
 8. BÀI 6: HỆ QUẢ CHUYỂN ĐỘNG XUNG QUANH MẶT Tiết 5 TRỜI CỦA TRÁI ĐẤT NỘI DUNG CHÍNH (Chí tuyến Bắc) 23o27B A-ĐẶC ĐIỂM B-HỆ QUẢ (Xích đạo) CHUYỂN ĐỘNG BIỂU KIẾN 0o HÀNG NĂM CỦA MẶT TRỜI 23o27N (Chí tuyến CÁC MÙA Nam) TRONG NĂM - Khu vực nội chí tuyến : 2 lần Mặt Trời lên thiên đỉnh/năm. - Tại 2 đưường chí tuyến : 1 lần Mặt Trời lên thiên đỉnh/năm. NGÀY, ĐÊM DÀI NGẮN KHÁC nhau THEO - Khu vực ngoại chí tuyến: không có hiện tưượng Mặt Trời lên thiên MÙA… đỉnh.
 9. BÀI 6: HỆ QUẢ CHUYỂN ĐỘNG XUNG QUANH MẶT Tiết 5 TRỜI CỦA TRÁI ĐẤT NỘI DUNG CHÍNH A-ĐẶC ĐIỂM Mùa trong năm là gì? B-HỆ QUẢ Tại sao có hiện tưượng mùa trên CHUYỂN ĐỘNG BIỂU KIẾN HÀNG NĂM Trái Đất? CỦA MẶT TRỜI CÁC MÙA TRONG NĂM - Khái niệm: Mùa là khoảng thời gian trong một năm, có những NGÀY, ĐÊM DÀI NGẮN KHÁC nhau THEO đặc điểm riêng về thời tiết và khí hậu. MÙA…
 10. BÀI 6: HỆ QUẢ CHUYỂN ĐỘNG XUNG QUANH MẶT Tiết 5 TRỜI CỦA TRÁI ĐẤT NỘI DUNG CHÍNH A-ĐẶC ĐIỂM B-HỆ QUẢ CHUYỂN ĐỘNG BIỂU KIẾN HÀNG NĂM CỦA MẶT TRỜI CÁC MÙA TRONG NĂM NGÀY, ĐÊM DÀI NGẮN KHÁC nhau THEO MÙA…
 11. BÀI 6: HỆ QUẢ CHUYỂN ĐỘNG XUNG QUANH MẶT Tiết 5 TRỜI CỦA TRÁI ĐẤT NỘI DUNG CHÍNH A-ĐẶC ĐIỂM B-HỆ QUẢ - Nguyên nhân: CHUYỂN ĐỘNG + Do Trái Đất chuyển động xung quanh Mặt Trời BIỂU KIẾN HÀNG NĂM CỦA MẶT TRỜI + Do trục Trái Đất nghiêng và không đổi phương khi chuyển động xung quanh Mặt Trời. CÁC MÙA TRONG NĂM NGÀY, ĐÊM DÀI NGẮN KHÁC nhau THEO MÙA…
 12. BÀI 6: HỆ QUẢ CHUYỂN ĐỘNG XUNG QUANH MẶT Tiết 5 TRỜI CỦA TRÁI ĐẤT NỘI DUNG Các mùa ở bán cầu Bắc CHÍNH A-ĐẶC ĐIỂM L ập h ạ B-HỆ QUẢ Lập xuân CHUYỂN ĐỘNG BIỂU KIẾN Lập thu HÀNG NĂM CỦA MẶT Lập đông TRỜI MÙA MÙA THEO DƯƠNG LỊCH MÙA THEO ÂM DƯƠNG LỊCH CÁC MÙA TRONG NĂM Xuân 21/3(xuân phân)22/6(hạ chí) Hạ 22/6(hạ chí)23/9(thu phân) NGÀY, ĐÊM DÀI Thu NGẮN KHÁC 23/9(thu phân)22/12(đông chí) nhau THEO MÙA… Đông 22/12(đông chí)21/3(xuân phân)
 13. BÀI 6: HỆ QUẢ CHUYỂN ĐỘNG XUNG QUANH MẶT Tiết 5 TRỜI CỦA TRÁI ĐẤT NỘI DUNG Các mùa ở bán cầu Bắc CHÍNH A-ĐẶC ĐIỂM L ập h ạ B-HỆ QUẢ Lập xuân CHUYỂN ĐỘNG BIỂU KIẾN Lập thu HÀNG NĂM CỦA MẶT Lập đông TRỜI MÙA MÙA THEO DƯƠNG LỊCH MÙA THEO ÂM DƯƠNG LỊCH CÁC MÙA TRONG NĂM Xuân 21/3(xuân phân)22/6(hạ chí) 4-5/2 (lập xuân  5-6/5 (lập hạ) Hạ 22/6(hạ chí)23/9(thu phân) 5-6/5 (lập hạ)  7-8/8 (lập thu) NGÀY, ĐÊM DÀI 7-8/8 (lập thu)7-8/11 (lập đông) NGẮN KHÁC Thu 23/9(thu phân)22/12(đông chí) nhau THEO MÙA… Đông 22/12(đông chí)21/3(xuân phân) 7-8/11 (lập đông)4-5/2(lập xuân)
 14. BÀI 6: HỆ QUẢ CHUYỂN ĐỘNG XUNG QUANH MẶT Tiết 5 TRỜI CỦA TRÁI ĐẤT NỘI DUNG CHÍNH Nhóm 1: Nhận xét độ dài ngày đêm theo mùa ( kết hợp A-ĐẶC ĐIỂM hình 6.2 SGK) B-HỆ QUẢ Nhóm 2: Nhận xét độ dài ngày đêm theo vĩ độ CHUYỂN ĐỘNG BIỂU KIẾN HÀNG NĂM CỦA MẶT TRỜI CÁC MÙA TRONG NĂM NGÀY, ĐÊM DÀI NGẮN KHÁC nhau THEO MÙA… Hiện tưượng ngày, đêm dài ngắn khác nhau theo mùa và theo vĩ độ
 15. BÀI 6: HỆ QUẢ CHUYỂN ĐỘNG XUNG QUANH MẶT Tiết 5 TRỜI CỦA TRÁI ĐẤT NỘI DUNG CHÍNH a. Theo mùa A-ĐẶC ĐIỂM B-HỆ QUẢ CHUYỂN ĐỘNG BIỂU KIẾN HÀNG NĂM CỦA MẶT TRỜI CÁC MÙA TRONG NĂM NGÀY, ĐÊM DÀI NGẮN KHÁC nhau THEO MÙA…
 16. BÀI 6: HỆ QUẢ CHUYỂN ĐỘNG XUNG QUANH MẶT Tiết 5 TRỜI CỦA TRÁI ĐẤT NỘI DUNG CHÍNH a. Theo vĩ độ A-ĐẶC ĐIỂM B-HỆ QUẢ CHUYỂN ĐỘNG BIỂU KIẾN HÀNG NĂM CỦA MẶT TRỜI CÁC MÙA TRONG NĂM NGÀY, ĐÊM DÀI NGẮN KHÁC nhau THEO MÙA…
 17. BÀI 6: HỆ QUẢ CHUYỂN ĐỘNG XUNG QUANH MẶT Tiết 5 TRỜI CỦA TRÁI ĐẤT CỦNG CỐ ( Hãy chọn một trong hình sau ) 17
 18. BÀI 6: HỆ QUẢ CHUYỂN ĐỘNG XUNG QUANH MẶT Tiết 5 TRỜI CỦA TRÁI ĐẤT Hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống Trái Đất chuyển động xung quanh Mặt trời theo hướng từ Tây ….. sang… đông Trên quỹ đạo hình ………………………. Thời gian ……. Elip chuyển động một vòng mất………………………. 365 ngày 6 giờ
 19. BÀI 6: HỆ QUẢ CHUYỂN ĐỘNG XUNG QUANH MẶT Tiết 5 TRỜI CỦA TRÁI ĐẤT Ở Bắc bán cầu vào ngày 22-6 còn được gọi là ngày gì ? Ngày Hạ chí
 20. BÀI 6: HỆ QUẢ CHUYỂN ĐỘNG XUNG QUANH MẶT Tiết 5 TRỜI CỦA TRÁI ĐẤT - Trái đất chuyểẫn tớng xung quanh mặt trời ngắn Nguyên nhân d n độ i hiện tượng ngày đêm dài - Trục trái khácluôn nghiêng vvà theot vĩ động quỹ đât nhau theo mùa ới mặ phẳ đạo

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản