Đơn đăng ký hoạt động nhường quyền thương mại

Chia sẻ: Nguyễn Kim Ngọc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
68
lượt xem
8
download

Đơn đăng ký hoạt động nhường quyền thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thủ tục hành chính của sở công thương, Đơn đăng ký hoạt động nhường quyền thương mại

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đơn đăng ký hoạt động nhường quyền thương mại

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ......, ngày.... tháng.... năm..... ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI Kính gửi: Sở Công thương tỉnh Thừa Thiên Huế Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa).................................................................................... Tên thương nhân viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):............................................................. Tên thương nhân viết tắt (nếu có):............................................................................................ [Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Giấy chứng nhận đầu tư]1 số:..................................... Do:....................................................................Cấp ngày:........../............/................................ Vốn điều lệ:............................................................................................................................... Ngành, nghề kinh doanh:.......................................................................................................... Lĩnh vực dự kiến nhượng quyền:…………………………………………………................... Hình thức nhượng quyền2:...................................................................................................... Địa chỉ của trụ sở chính:........................................................................................................... Điện thoại:........................................Fax: ................................................................................. Email (nếu có):........................................................................................................................... Đề nghị đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại trong nước. Thương nhân xin cam kết: Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn này và hồ sơ kèm theo. Kèm theo đơn: Đại diện theo pháp luật của thương nhân - ................; (Ký tên và đóng dấu) -………….; -………….; 1 Lựa chọn ghi nội dung phù hợp 2 Ghi “Nhượng quyền ban đầu” hay “Nhượng quyền thứ cấp”

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản