Đơn đăng ký kinh doanh cty TNHH một thành viên

Chia sẻ: Letung Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
171
lượt xem
39
download

Đơn đăng ký kinh doanh cty TNHH một thành viên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu về đơn đăng ký kinh doanh cty TNHH một thành viên

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đơn đăng ký kinh doanh cty TNHH một thành viên

  1. Mẫu MĐ - 4 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ----------------------------- ĐƠN ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HAN MỘT THÀNH VIÊN Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Tên chủ sở hữu: (ghi bằng chữ in hoa).................................................................... Quyết định thành lập / cho phép của ........................................................................ Số: ............................... ................. ................. Ngày: .............................................. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp) số: ............... ........... Do: ................................................................ Cấp ngày: ........./........../.................... Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................. ................................................................................................................................... Điện thoại:.................................................. .... Fax:................................................... Email:.................................................... ...........Website:........................................... Đăng ký kinh doanh công ty TNHH một thành viên với nội dung sau: 1. Tên công ty: (ghi bằng chữ in hoa).......................................................................... ..................................................................................................................................... Tên giao dịch: ......................................................................................... ..... ..... ..... . Tên viết tắt: ................................................................................................................. Mô hình tổ chức công ty (Hội đồng quản trị, chủ tịch công ty): .................................. 2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của công ty: ................... ............................ ................................................................................................................... Nam/Nữ Chức danh: .................................................................................................................. Sinh ngày: ...... ..../ ........../ ................ Dân tộc: .................................Quốc tịch:......... Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:....................... .... .... .... .... .... ........ .... ... Ngày cấp: ........./ .........../ ............ Nơi cấp: ......................... .... .... .... .... .... .... .... ... Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .... ........................................................................... ...................................................................................................................................... Chỗ ở hiện tại: .............................................................................................................. ....................................................................................................................................... 3. Địa chỉ trụ sở chính: .................................................................................................. ....................................................................................................................................... Điện thoại: ..... ................................... Fax: .................................................................. Email:.................................................... ...........Website:............................................... 4. Ngành, nghề kinh doanh: ....................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 5. Vốn điều lệ: ..............................................................................................................................
  2. 6. Tên, địa chỉ chi nhánh: ........................................................................................................................................ 7. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện: ........................................................................................................................................ Chủ sở hữu cam kết: - Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/ quyền sử dụng hợp pháp của công ty; - Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh. ........,ngày ... ........tháng .............năm ........ Đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) Kèm theo đơn: - .................................... - .................................... - ....................................
Đồng bộ tài khoản