Đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:1

0
610
lượt xem
57
download

Đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH

  1. Mẫu số: 06/SBH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI SỔ BHXH Kính gửi: BHXH tỉnh……………. Tên tôi là:……………….…………………….Giới tính:………………………. Ngày, tháng, năm sinh:……………….………………………………………… Nguyên quán:……………...……………………………………………………. Nơi cư trú (thường trú hoặc tạm trú):……………...…………………………….. ………………...……...…………………………………………………………. Giấy chứng minh thư số:……………...………………………………………… Nơi cấp:………………………..Ngày cấp………………...……………………. Số sổ BHXH:……………...…………………………………………………….. Nơi cấp sổ BHXH lần đầu (BHXH tỉnh hoặc huyện):……………..…………… Nơi làm việc (đối với người tham gia BHXH bắt buộc) hoặc nơi tham gia BHXH (đối với người tham gia BHXH tự nguyện):……………………………………. …..………….…………………………………………………………………… Lý do cấp lại sổ BHXH hoặc trang sổ tờ rời:……………...……………………. ………………..…………………………………………………………………. Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kê khai trên, đề nghị cơ quan BHXH xem xét cấp lại sổ BHXH cho tôi. …….., ngày…….tháng…….năm……. NGƯỜI ĐỀ NGHỊ (Ký, ghi rõ họ tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản