Đơn xin cấp giấy phép lao động(của người sử dụng lao động)

Chia sẻ: Letung Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
135
lượt xem
19
download

Đơn xin cấp giấy phép lao động(của người sử dụng lao động)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

biểu mẫu về đơn xin cấp giấy phép lao động(của người sử dụng lao động)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đơn xin cấp giấy phép lao động(của người sử dụng lao động)

  1. TÊN ĐƠN VỊ: [TEN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM DON VI] Độc lập - Tự do - Hạnh phúc *********** [DIA DIEM], ngày [NGAY THANG NAM] ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Kính gửi:............................................. Công ty (doanh nghiệp, tổ chức): [TEN DOANH NGHIEP, TO CHUC] Địa chỉ: [DIA CHI DOANH NGHIEP, TO CHUC] Điện thoại: [SO DT] Giấy phép kinh doanh số: [SO GIAY PHEP KINH DOANH] Cơ quan cấp: [CO QUAN CAP] Ngày cấp: [NGAY CAP] Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: [LINH VUC SXKD] Được sự chấp nhận của:....................................................................... Tại Công văn số: [SO CV] V/v xin tuyển người nước ngoài. Đề nghị: [TEN DON VI CAP PHEP] cấp giấy phép lao động cho: Ông (Bà): [HO VA TEN] Quốc tịch: [QUOC TICH] Ngày tháng năm sinh: [NGAY THANG NAM] Trình độ chuyên môn: [TRINH DO CHUYEN MON] Chức danh công việc: [CHUC DANH] Thời hạn làm việc: [DEN KHI NAO] Hợp đồng lao động số: [SO HDLD] ngày [NGAY THANG NAM] (hoặc Quyết định cử sang làm việc số [SO QD] ngày [NGAY THANG NAM] hoặc dự kiến sẽ giao kết hợp đồng lao động hay dự kiến quyết định cử sang làm việc từ ngày [NGAY THANG NAM] đến [NGAY THANG NAM], địa điểm làm việc [TEN DOANH NGHIEP, TEN NUOC], công việc sẽ đảm nhận: [NOI DUNG CONG VIEC], mức lương: [SO TIEN/THANG]). Lý do phải tuyển lao động nước ngoài: [NHUNG LY DO QUAN TRONG NHAT] [CHUC DANH] (Ký tên, đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản