Đơn xin chấm phúc khảo

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

1
685
lượt xem
49
download

Đơn xin chấm phúc khảo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đơn xin chấm phúc khảo', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đơn xin chấm phúc khảo

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------ o O o ------ ĐƠN XIN CHẤM PHÚC KHẢO Kính gởi : KHOA MÁC-LÊNIN, TTHCM - TRƯỜNG ĐHCT Tôi tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Khoa:. . . . . . . . . . . . . . . . . Nay tôi làm đơn này xin được chấm phúc khảo Môn : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . Mã số môn: . . . . . . . . . . . phòng thi : . . . . . . . . . Ngày thi: . . . . . . . . . . . . .buổi thi:…………. học kỳ : . . . .lần thi: . . . . năm 200 - 200 . Giáo viên dạy:……………………………………… Đã đạt: . . . . . điểm Lý do:……………………………………………………………………………………….. Rất mong được sự chấp thuận của Khoa. Cần Thơ, ngày tháng năm 200 ký tên ...................
Đồng bộ tài khoản