Đơn xin nghỉ việc

Chia sẻ: Meo Meo | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

3
28.766
lượt xem
992
download

Đơn xin nghỉ việc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu này dùng để xin dừng công tác tại công ty.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đơn xin nghỉ việc

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------------------- ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC Kính gửi : ................................ ............................... Tôi tên là : ................................................................................................................. Chức vụ : ............................................... Bộ phận : .......................................... Nay tôi làm đơn này, kính xin Ban giám đốc cho tôi được thôi việc kể từ ngày ...................................................................……………. Lý do :....................................................................................................................... ...................................................................……………............................................ Tôi đã bàn giao công việc cho :...................Bộ phận : ................................ Các công việc được bàn giao : .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... Tôi cam đoan đã bàn giao công việc lại cho bộ phận có liên quan trước khi nghỉ việc. Rất mong Ban Giám đốc xem xét và chấp thuận cho tôi được phép thôi việc. Tôi xin chân thành cảm ơn. Trưởng bộ phận Người làm đơn
Đồng bộ tài khoản