intTypePromotion=1

Biểu mẫu Đơn xin nghỉ việc

Chia sẻ: Nguyễn Văn Cường | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
374
lượt xem
25
download

Biểu mẫu Đơn xin nghỉ việc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm giúp các bạn có thêm biểu mẫu tham khảo trong quá trình học tập và làm việc, mời các bạn cùng tham khảo mẫu "Đơn xin nghỉ việc" dưới đây. Biểu mẫu được biên soạn theo dạng chuẩn giúp người dùng dễ dàng sử dụng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu Đơn xin nghỉ việc

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Địa danh, ngày …… tháng…… năm …… ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC Kính gửi: - Ban Giám Đốc Công Ty................................................................................... - Phòng Hành chính nhân sự Công ty.............................................................. Tôi tên là:............................................................................................................................... CMND số:.............................................................................................................................. Bộ phận công tác:.................................................................................................................. Chức vụ:................................................................................................................................. Nay tôi làm đơn này, kính xin BGĐ cho tôi được thôi việc kể từ ngày:.............................. Lý do:..................................................................................................................................... ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ Tôi đã bàn giao công việc cho:.....................................................Bộ phận:.......................... Nội dung các công việc được bàn giao: ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................
  2. Tôi cam đoan là đã bàn giao công việc lại cho bộ phận có liên quan trước khi nghỉ việc. Rất mong Ban Giám đốc xem xét và chấp thuận cho tôi được phép thôi việc. Tôi xin chân thành cảm ơn! Trưởng bộ phận Người làm đơn NGUYỄN VĂN A NGUYỄN VĂN B
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2