intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Biểu mẫu" Đơn xin nghĩ việc"

Chia sẻ: Nguyen Mr. Kelvin | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

2.693
lượt xem
115
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu" Đơn xin nghĩ việc"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu" Đơn xin nghĩ việc"

  1. C«ng ty TNHH TÝn Trùc Three tree co.,ltd Trô së chÝnh: Khu c«ng nghiÖp §×nh Tr¸m – ViÖt Yªn ­ B¾c Giang – Viet Nam ĐT: 0240. 3 566993  ­ Fax: 0240 .3 566992 Email:  threetree@vnn.vn  or  threetreeplan@vnn.vn Chi nh¸nh Hµ Néi: 551 NguyÔn V¨n Cõ – Long Biªn –Hµ Néi – Viet Nam §T:04.8735751­ Fax: 04.8772053 – Email:  threetree@vnn.vn  or  threetreeplan@vnn.vn  ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC Ngày làm đơn:_____/_____/_____ Mã số thẻ Họ tên Cấp b ậc Bộ phận Loại hình nghỉ việc Ngày vào làm Ngày chuyển lên chính thức Ngày xin thôi việc Ngày thôi việc thực tế \ \ \ \ \ \ \ \ Ký duyệt Nguyên nhân thôi việc và ý kiến Ký tên Người xin thôi việc Trưởng BP PHCNS PGĐ.HCNS Giám Đốc TGĐ Tổng hợp ký Chú thích Ký tên NV tiếp nhận công việc Tiếp nhận các công việc\ các giấy tờ văn bản có liên quan\ khoá tủ văn phòng\ văn bản ghi chép có liên quan\ khác… Bộ phận hành chính Giấy chứng nhận\giấy tờ có liên quan\ hợp đồng thương mại\đồng phục\chìa khoá tủ đồ\ phương tiện liên lạc\ phí y tế\ khác… Bộ phận nhân sự Thẻ nhân viên\ đơn xin thôi việc\ hợp đồng đào tạo\ bảng phỏng vấn\ khác…. Bộ phận kho Sản phẩm\ nguyên vật liệu\ công cụ\ thiết bị\ khác… Phòng kế toán Tài khoản\ tài sản\ tài khoản mượn\ tài khoản đăng nhập\ máy tính\ thiết bị\ khác… Chú ý: Đối với nhân viên trong thời gian thử việc muốn nghỉ phải báo trước 3 ngày, đối với nhân viên đã ký hợp đồng chính thức phải đưa đơn thôi việc trước 30 ngày nộp cho phòng HCNS để làm các thủ tục có liên quan.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2