intTypePromotion=3

Đơn xin nhận Trẻ em Việt Nam làm con nuôi (trường hợp không đích danh)

Chia sẻ: Lý Minh Phương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
91
lượt xem
8
download

Đơn xin nhận Trẻ em Việt Nam làm con nuôi (trường hợp không đích danh)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Đơn xin nhận Trẻ em Việt Nam làm con nuôi (trường hợp không đích danh)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đơn xin nhận Trẻ em Việt Nam làm con nuôi (trường hợp không đích danh)

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------------------------- Ảnh 4 x 6 ĐƠN XIN NHẬN TRẺ EM VIỆT Ảnh 4 x 6 cm cm (Chụp chưa NAM (Chụp chưa quá 6 tháng) LÀM CON NUÔI quá 6 tháng) (Dùng cho trường hợp xin không đích danh) Kính gửi: Bộ Tư pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố: ............................................ Chúng tôi/tôi là: ÔNG BÀ Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Nơi sinh Quốc tịch Nghề nghiệp Nơi thường trú Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế Số Nơi cấp Ngày, tháng, năm cấp Địa chỉ liên hệ Có nguyện vọng được nhận trẻ em có đặc điểm dưới đây làm con nuôi: Độ tuổi:...................................................... Giới tính:........................................................... 1
  2. Tình trạng sức khoẻ: ........................................................................................................ ..... .................................................................................................................. ............................. Những đặc điểm khác (nếu có) ............................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. ...... Lý do xin nhận con nuôi: .................................................................................................... .... .................................................................................................................. ......................... .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .......................................................................................... Nếu được nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi, chúng tôi/tôi cam kết sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục cháu như con đẻ của mình và thực hiện mọi nghĩa vụ của cha mẹ đối với con theo quy định của pháp luật. Đề nghị Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố....... .......................................................... xem xét, giải quyết. Làm tại................, ngày......tháng.....năm..... ÔNG BÀ (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) Giấy tờ kèm theo: .............................................. .............................................. ............................................... ............................................... ............................................... ............................................... 2
  3. 3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản