Bảng cam kết thông báo định kỳ về tình hình phát triển con người

Chia sẻ: Tieu Dao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
103
lượt xem
7
download

Bảng cam kết thông báo định kỳ về tình hình phát triển con người

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------------------------BẢN CAM KẾT THÔNG BÁO ĐỊNH KỲ VỀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CON NUÔI Chúng tôi/Tôi là : ÔNG Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Quốc tịch Nơi thường trú Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế Số Nơi cấp Ngày, tháng, năm cấp BÀ Đang làm thủ tục xin nhận trẻ em dưới đây làm con nuôi: Họ và tên :....................................................Giới tính :............ Ngày, tháng, năm sinh :........................................................... Nơi sinh : ............................................................................... Dân tộc :...................................Quốc tịch : ............................. Việc xin nhận con...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảng cam kết thông báo định kỳ về tình hình phát triển con người

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------------------------- BẢN CAM KẾT THÔNG BÁO ĐỊNH KỲ VỀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CON NUÔI Chúng tôi/Tôi là : ÔNG BÀ Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Quốc tịch Nơi thường trú Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế Số Nơi cấp Ngày, tháng, năm cấp Đang làm thủ tục xin nhận trẻ em dưới đây làm con nuôi: Họ và tên :....................................................Giới tính :............ Ngày, tháng, năm sinh :........................................................... Nơi sinh : ............................................................................... Dân tộc :...................................Quốc tịch : ............................. Việc xin nhận con nuôi này có sự giúp đỡ của (1) : ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. Nếu được nhận trẻ em nói trên làm con nuôi, chúng tôi/tôi cam kết trong ba năm đầu, định kỳ 06 tháng một lần, gửi thông báo về tình trạng phát triển mọi mặt của con nuôi (có kèm theo ảnh) cho Cơ quan con nuôi quốc tế thuộc Bộ Tư pháp
  2. và Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố ....................................., sau đó, mỗi năm tiếp theo gửi thông báo một lần cho đến khi con nuôi đủ 18 tuổi. Thông báo sẽ được gửi qua bưu điện hoặc qua văn phòng con nuôi. Bản cam kết này được làm thành 03 bản chính, 01 bản lưu tại Sở Tư pháp, 01 bản gửi cho Cơ quan con nuôi quốc tế thuộc Bộ Tư pháp, 01 bản do người làm cam kết giữ. Làm tại......, ngày...........tháng....năm ...... ÔNG BÀ (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản