Mẫu bảng tổng hợp kết quả công tác thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

Chia sẻ: Nguuyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
267
lượt xem
58
download

Mẫu bảng tổng hợp kết quả công tác thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo mẫu bảng tổng hợp kết quả công tác thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (năm) (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu bảng tổng hợp kết quả công tác thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

  1. mẫu bảng tổng hợp kết quả công tác thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (năm) (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường) Bảng tổng hợp kết quả công tác thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường năm … (Kèm theo Công văn số … ngày … tháng … năm … của … về việc báo cáo về công tác thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường năm …) Tên Cơ quan báo cáo: … - Địa chỉ liên hệ: … - Điện thoại: …; Fax: …; E-mail … Số TT 1 2 3 4 5 6 4.1 4.2 5.1 5.2 NGƯỜI LẬP BẢNG THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu cơ quan) Ghi chú: Bảng tổng hợp kết quả nêu trên cần được lập trên nền Microsoft Excel, sử dụng bảng mã chuẩn quốc tế Unicode (Time New Roman) tiếng Việt theo các nội dung sau đây: Cột 1: Liệt kê tất cả các dự án có báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đã được Cơ quan thẩm định trong năm báo cáo và trước đó nhưng chưa được cấp Giấy xác nhận đã thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM của dự án; Cột 2: Địa điểm thực hiện dự án (ghi cụ thể địa danh cấp xã, huyện, tỉnh đối với các dự án nằm ngoài khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp, khu chế xuất; ghi tên khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp, khu chế xuất đối với các dự án nằm trong các khu này kèm theo địa danh cấp huyện, tỉnh); Cột 3: Ghi tên Cơ quan đã ủy quyền tổ chức thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM của dự án (nếu có); Cột 4: Tình trạng phê duyệt báo cáo ĐTM, trong đó tại cột 4.1 ghi đầy đủ số, ngày – tháng – năm của quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM của dự án; tại cột 4.2 ghi đầy đủ số, ngày – tháng – năm của quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM bổ sung của cùng dự án với báo cáo ĐTM đã được phê duyệt trước đó (nếu có); Cột 5. Tình trạng cấp giấy xác nhận đã thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM của dự án, trong đó, tại cột 5.1 ghi đầy đủ số, ngày – tháng – năm của Giấy xác nhận; tại cột 5.2 ghi tên Cơ quan cấp giấy xác nhận; Cột 6: Ghi chú những vấn đề khác liên quan đến công tác thẩm định, phê duyệt và sau khi phê duyệt báo cáo ĐTM của dự án cho đến khi được cấp giấy xác nhận đã thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM của dự án.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản