intTypePromotion=1
ADSENSE

MẪU : BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM CHẤT LƯỢNG CUỘC KIỂM TOÁN CỦA ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ CUỘC KIỂM TOÁN

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

113
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MẪU : BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM CHẤT LƯỢNG CUỘC KIỂM TOÁN CỦA ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ CUỘC KIỂM TOÁN (Ban hành theo Quyết định số 1943/QĐ-KTNN ngày 06/12/2011 của Tổng Kiểm toán Nhà nước)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU : BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM CHẤT LƯỢNG CUỘC KIỂM TOÁN CỦA ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ CUỘC KIỂM TOÁN

  1. MẪU : BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM CHẤT LƯỢNG CUỘC KIỂM TOÁN CỦA ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ CUỘC KIỂM TOÁN (Ban hành theo Quyết định số 1943/QĐ-KTNN ngày 06/12/2011 của Tổng Kiểm toán Nhà nước) KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KTNN CN/KV/VỤ... TỔNG HỢP KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM CHẤT LƯỢNG CÁC CUỘC KIỂM TOÁN THỰC HIỆN NĂM .... CỦA KTNN CN/KV/ VỤ... STT CHỈ TIÊU KTNN ĐOÀN KT CN/KV/Vụ... Điểm Điểm 1 Tên cuộc kiểm toán - Kế hoạch kiểm toán của Đoàn kiểm toán
  2. - Kế hoạch kiểm toán chi tiết - Báo cáo kiểm toán của Tổ kiểm toán (Biên bản kiểm toán) - Báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán - Nhật ký kiểm toán, tài liệu làm việc và bằng chứng kiểm toán - Thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp và Quy tắc ứng xử của Kiểm toán viên - Quản lý và kiểm tra, soát xét - Điểm thưởng + Thời gian phát hành Báo cáo kiểm toán + Cuộc kiểm toán có quy mô lớn + Cuộc kiểm toán có tính chất phức tạp
  3. + Cuộc kiểm toán mới (về đối tượng, nội dung, quy trình, phương pháp..); cuộc kiểm toán có phát hiện kiểm toán mới, đặc biệt quan trọng Tổng cộng Xếp loại 2 ... ... ..., ngày ... tháng ... năm ... KIỂM TOÁN TRƯỞNG/VỤ TRƯỞNG (ký, ghi rõ họ tên)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2