intTypePromotion=1
ADSENSE

MẪU BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU DỰ ÁN NTMNCẤP TỈNH ỦY QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

102
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ DỰ ÁN NTMN (Ban hành kèm theo Quyết định số 52/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU DỰ ÁN NTMNCẤP TỈNH ỦY QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ

  1. BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ DỰ ÁN NTMN (Ban hành kèm theo Quyết định số 52/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) Cơ quan quản lý:………………………………… HỘI ĐỒNG KHCN ĐÁNH GIÁ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc NGHIỆM THU DỰ ÁN NTMN ………………, ngày………tháng ……năm 201….. BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU DỰ ÁN NTMNCẤP TỈNH ỦY QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ Tên dự án: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… Đơn vị chủ trì dự án: ………………………………………………………………………………………………………………………………...… 1. Số phiếu phát ra: 2. Số phiếu thu về: 3. Số phiếu hợp lệ: 4. Kết quả bỏ phiếu: Tổng số Xếp loại Điểm Điểm của các thành viên Hội đồng KHCN trung điểm bình THƯ KÝ HỘI ĐỒNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG ( Họ, tên và chữ ký) ( Họ, tên và chữ ký)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2